Ekonomisk politik

När vi startade arbetet med att bredda Piratpartiet framstod ekonomisk politik för mig som ett av de områden, där detta arbete skulle vara allra svårast. Men nu när vi kommit en bit i breddningsarbetet verkar frågan inte alls lika besvärlig. I stora delar av den ekonomiska politiken har vi redan en politik som tydligt hänger ihop med våra grundläggande värderingar och analyser. Några av de hål som återstår behöver vi kanske inte ha någon åsikt kring. Andra verkar rätt enkla att fylla. Utveckling och tillväxt… Läs mer

Medgivande vid kameraövervakning

0 övervaknkamera 500 1073926_86795926

Idag så luckras det upp mer och mer på vem som får ha övervakningskameror. Det finns på massor av platser idag som kameraövervakas, mataffärer, skolor och tågstationer. Piratpartiet har aldrig gillat övervakning, men det finns inget direkt ställningstagande om just kamerorna idag. Jag förslår att man ska kräva att man ska ha ett skriftligt medgivande (avtal) för att få spela in med övervakningskameror. Med det här förslaget så blir allmän övervakning opraktiskt, eftersom man då måste kräva att alla kunder som går in i deras… Läs mer

Låt inte arvtagare snoka i den dödes banktransaktioner

320px-Swedish_coins_80_percent_silver

Idag är det inte reglerat med lag i vilken utsträckning ägare till dödsbo/arvtagare får ta del av den avlidnes banktransaktioner och inte heller hur lång tid tillbaka. Bankerna har inte lyckats ena sig om en gemensam praxis. Jag vill att pp inte ska tillåta arvtagare att kränka en persons integritet efter han avlidit genom att begära ut banktransaktioner. Sådana uppgifter ska bara kunna tas fram av utredande myndighet i de fall man misstänker ett brott. Anders Brodin PP Linköping Läs mer

Toriumreaktorer som energikälla för framtiden

0 Oskarshamns-kärnkraftverk313

Världen har länge suktat efter en energikälla som kan ersätta olja och fossila bränslen som energikälla. Miljöaktivister har länge argumenterat för vindkraft, vattenkraft och solkraft som primär ersättningskälla, men om man ska se till fakta om både vad som är mest miljövänligt och vad som är effektivast så hamnar både vindkraft och solkraft långt ner på listan. Det absolut mest effektiva ur miljö- och effektivitetsperspektivet är kärnkraft. Det jag vill att Piratpartiet gör är att de som Sveriges första politiska parti tar ställning i frågan… Läs mer

Utrikes och säkerhetspolitik för Piratpartiet?

försvaret 250 20110927_kimsve01_AJB-95

Kan Piratpartiet skaffa sig en sammanhängande politik kring utrikes- och försvarsfrågor? Några värderingar som i så fall kan ligga som grund är uppenbara: (1) Menar vi allvar med tanken om humanism och alla människors lika värde måste mänskliga rättigheter vara en ledstjärna och i någon mån ges företräde framför Sveriges nationella intressen. (2) Tankarna om öppenhet, transparens och informationsfrihet är grundläggande för partiet, men möter i utrikes- och försvarspolitiken stora utmaningar på vägen till praktisk politik: Ska ett försvar ge skydd behöver delar av det… Läs mer

Basinkomst och negativ inkomstskatt är samma sak

coins

(Tidigare publicerat på Christian Engströms blogg.) Basinkomst och negativ inkomstskatt är egentligen precis samma sak, bara att man uttrycker det på två olika sätt. Med basinkomst får alla en utbetalning på (typ) 8.000 i månaden från staten, men betalar i gengäld marginalskatt från första tusenlappen hen tjänar. Hur hög den marginalskatten ska vara får man räkna på, men låt oss för enkelhetens skull anta att den är 50%: Den som har noll egna inkomster får 8.000 av staten och betalar ingen skatt. 8.000 i plånboken,… Läs mer

En human politik för sjukskrivna och arbetslösa .

0 arbetslös 500 1053952_94489320

Som sjukskriven tycker jag det är konstigt att man helt plötsligt måste gå till praktikplats för att få rätt till aktivitetsstöd. Så var det inte förut, då var man sjukskriven, och jag tycker det ska fortsätta vara som tidigare. Ungefär så här borde man kunna göra: Låt arbetslöshetsersättning såväl som sjukersättning/aktivitetsstöd utgå under i princip obegränsad tidsperiod. Därmed besparas folk förödmjukelsen att tvingas söka socialbidrag. Olika former av åtgärder skall istället vidtagas under försäkringstiden i avsikt att grundligt undersöka huruvida personen kan komma tillbaka på… Läs mer

Nu ska vi få breddningen i mål!

golf 585716_green_and_sea

Breddningsbloggen somnade in en smula under höstmötet, och det är inte att undra på. Mängder av de förslag som diskuterats här under våren och sommaren hade omvandlats till förslag till medlemsmötet, som diskuterades och röstades om. Så nu är partiets politik betydligt bredare än den var i somras. Se bara på listan över sakpolitiska ställningstaganden vi nu står bakom. (Ladda ner här) I många områden är politiken nu så utmejslad, att styrelsen börjat arbetet med att ta fram sakpolitiska program, som ska vara lite läsarvänliga… Läs mer

OBS: Medlemmöte pågår!

631362_soccer_ud

Ni som besöker breddningsbloggen har kanske märkt att aktiviteten avtagit lite de sista veckorna. (Ja, bortsett från Wraths imponerande förslagssamling, förstås!) Det beror inte på att piratpartisterna slutat intressera sig för breddning. Utan på att partiets höstmöte startat, där en massa av  tankarna härifrån breddningsbloggen blivit motioner och propositioner. Dvs förslag från medlemmar och styrelse, om vad partiet ska tycka. Så alla ni som är medlemmar, och intresserade av att vara med och mejsla ut partiets framtida politik: Hoppa härifrån till partiets mötesforum! Delta i… Läs mer

Kommunalpolitik

tärningar Jonathan Werner notify xchng 727041_87575398

Här kommer ett par förslag kring kommunalpolitik: Lottning inom kommunala bostadsköer Nuvarande bostadskö policy är till för bolaget och äldre generationer. Deras system är knappast bra för de yngre då de av förklarliga skäl inte kunnat stå i bostadskö lika länge, eller ha möjligheten att stå i köer som kostar. Ett rättvisare system som inte åldersdiskriminerar de som dessutom inte har råd att köpa bostad är att lottning sker där antalet lotter som man har fördelas med någon parameter som t ex ködagar. På detta… Läs mer