Balans mellan statsmakterna i Montesquieus anda

Bakom i stort sett alla politiska partier finns det i bakgrunden en politisk filosof vars tankar uppfattats av många kunna ligga till grund för en världsuppfattning. Marx har stor betydelse för socialister av olika schatteringar t.ex., Mao också ej att förglömma. Det finns en hel del politiska filosofer som gärna liberaler hänvisar till och andra filosofer som folk ute på högerkanten har som sina husgudar. PP ska inte glömma Rick Falkvinge i det här fallet men han är nog mer entreprenör/doer/marknadsförare än filosof. Och filosof… Läs mer

Sverige måste betala skadestånd för nya tvångssteriliseringar

Mellan 1934 och 1975 tvångssteriliserades i Sverige mellan 20 000 och 30 000 personer. I en minoritet av dessa fall rörde det sig om personer som tvingades till sterilisering med fysiskt våld. Vanligare var olika former av utpressningssituationer, ”tvångsliknande förhållanden” eller olämpliga metoder för övertalning. Tyvärr var de tvångssteriliserade tvungna att vänta ända till 1999 innan de hade möjlighet till skadestånd. Måhända är det något i Sveriges självbild som leder till en grav ovilja att kompensera oskyldiga människor för det lidande de utsätts för genom… Läs mer

Utvidga EU till Ryssland, Ukraina och Balkan – som en handelsunion

Jag har suttit och funderat på vad  de svenska strategierna kring EU och utrikespolitik borde vara. Här är lite av mina idéer. Jag tror att vi blir som mest framgångsrika om vi expanderar EU:s handelszon till att inkludera alla de Europeiska länderna, och kanske via ett partnerskap även länderna kring Medelhavet. Själv tror jag att handla långsiktigt är den största möjliggöraren för människor, och då pratar jag inte om människor på pyramidens topp utan den breda massan. Jag är ideologiskt emot sanktioner, även om detta… Läs mer

En jobbpolitik för Piratpartiet

Vilken är den eviga frågan i svensk politik? Jo, jobben! Vilken fråga förutspås dominera nästa valrörelse? Jobben. Vad hindrade länge miljöpartiet från att ta ordentlig plats i svensk politik? Jo, återigen jobben. Vad har då Piratpartiet att säga om dem? Tittar vi i de dokument partiet hittills antagit är det inte särskilt mycket. Men tänker man efter har våra kärnfrågor en hel del att göra med jobb. För det första: Vad är det som skapar nya jobb? Jo, innovationer. Och där har vi en hel… Läs mer

Nu kör vi igång breddningsarbetet!

Kavla upp ärmarna, pirater! Det är hög tid att ta tag i arbetet med att bredda Piratpartiets politiska plattform. För att ha en central punkt i diskussionerna kring breddningen kör vi idag igång den här breddningsbloggen. Bloggen är i sig inte revolutionerande, men det gör inget. Det är nämligen du och jag som tillsammans ska göra den revolutionerande. På den här bloggen ska vi tillsammans göra det som pirater är bäst på. Vi ska försöka leverera politiska visioner och lösningar på de frågor som de… Läs mer

Kopiera mångfalden på nätet och klistra in den i köttvärlden

Nätet är en smältdegel som jämnat ut spelplanen och skapat en plats där alla människor kan mötas på samma villkor. På nätet behöver det inte spela någon roll om man är man eller kvinna, tjugofem eller sjuttiofem år gammal, om man kommer från Turkiet, Sverige eller Mexiko, vem man ligger med eller vilken gud man tror eller inte tror på. Det som spelar roll är vem man är under alla de där etiketterna. Nätet gör oss genuint mänskliga på ett sätt som tidigare inte ens… Läs mer