Nu ska vi få breddningen i mål!

golf 585716_green_and_sea

Breddningsbloggen somnade in en smula under höstmötet, och det är inte att undra på. Mängder av de förslag som diskuterats här under våren och sommaren hade omvandlats till förslag till medlemsmötet, som diskuterades och röstades om. Så nu är partiets politik betydligt bredare än den var i somras. Se bara på listan över sakpolitiska ställningstaganden vi nu står bakom. (Ladda ner här) I många områden är politiken nu så utmejslad, att styrelsen börjat arbetet med att ta fram sakpolitiska program, som ska vara lite läsarvänliga… Läs mer

Vad är ett sakpolitiskt förslag?

Jag vill börja med att säga att detta inlägg inte är en presentation av ett sakpolitisk idé för breddning av partiet. Med det här inlägget så vill jag väcka en liten tankeställare som jag anser är relevant för den här breddningsbloggen. Här är det tänkt att vi ska ge förslag på sakpolitiska idéer. Men vad är egentligen ett sakpolitiskt förslag? Jag trodde att jag visste det, men var tvungen att ställa mig frågan efter att ha läst nuvarande utkast av den sakpolitiska propositionen nr 18…. Läs mer

Styrelsens sakpolitiska propositioner till medlemsmötet

Under helgen hade styrelsen ett långt möte där vi antog ett stort antal sakpolitiska propositioner, som vi lägger till medlemsmötet. Ladda gärna ner dem härifrån (Sakpolitiska propositioner till höstmötet 2012, korrversion). De flesta av dem bygger på det arbete en arbetsgrupp (jag, Anna och Torbjörn Wester) gjort, som vi löpande redovisat här på bloggen: I juni gjorde vi en sammanställning av de sakpolitiska förslag vi hittat i gamla programdokument och diskussioner samt här på breddningebloggen, och från detta knådade vi sedan fram förslag till propositioner,… Läs mer

Utkast till sakpolitiska propositioner

I morgon börjar styrelsen diskutera ett stort dokument med förslag till en rad sakpolitiska propositioner. Det kommer från mig, Anna Troberg och Torbjörn Wester. Under våren och sommaren har vi gått genom diskussionen här på breddningsbloggen och andra piratbloggar. Vi har lusläst gamla program och valmanifest, och de förslag till kommunalpolitiska program som arbetades fram inför förra valet. Vi samlade först ihop alla förslag vi kunde finna. Sedan började vi slå ihop, skriva om och rensa bort sådant som var alltför detaljerat, sådant vi inte… Läs mer

Piratpartiet som humanitetens främsta företrädare

Samhället skälver. Grekland, maj 2012. Ett nazistiskt parti har för första gången på årtionden valts in i ett demokratiskt nationellt parlament i Europa, med fler än 7 procent av rösterna. Partiledaren för partiet, ”Gyllene gryning”, säger: ”För dem som förråder detta fädernesland är det dags att frukta.”. Han påstår att Nazityskland aldrig använde förbränningsugnar eller gaskamrar, och beskriver Hitler som ”a great historical figure of the 20th century”. Partiet vill utvisa alla invandrare, först illegala, sedan legala. Landgränserna ska utgöras av minor. Den aggressiva politiken… Läs mer

Titta vad mycket sakpolitiska tankar det finns!

Nu har diskussionen om hur vi ska utveckla Piratpartiets politik kommit igång på allvar! När vi (Anna och Henrik) för ett par veckor sedan gick igenom alla förslag som kommit in, och klistrade ihop dem med gamla ställningstaganden vi tidigare haft, blev det uppenbart för oss att vi rätt snart kan ha en politik, som är mycket mer heltäckande, än vi för något halvår sedan vågade drömma om. Titta bara i denna sammanställning! Den är inte på något sätt vårt förslag till vad partiet ska… Läs mer

Valstrategi

I dagsläget lyckas inte Piratpartiet synas i opinionsundersökningarna som regelbundet ges ut. På grund av att man inte får exponering i bland annat opinionsundersökningar syns inte heller Piratpartiet för allmänheten och därmed förknippar eller associerar man inte partiet med vardagslivet, det gör man med andra partier istället. Det blir svårt att på runt 28 månader lyckas skrapa ihop runt 230 – 250 tusen röster till riksdagsvalet, kan det kännas som i dagsläget. Men jag med flera, är övertygade om att resultaten inte uteblir om man… Läs mer

Sveriges första transhumanistiska parti

Jag föreslår att Piratpartiet blir Sveriges första transhumanistiska parti. Transhumanismen är en internationell intellektuell och kulturell rörelse som förespråkar användning av teknik för att förbättra och utöka människans mentala och fysiska egenskaper. Enligt transhumanismen har människan onödiga brister som leder till handikapp, lidande, sjukdom, åldrande och död, och dessa vill man överkomma.Transhumanistiska tänkare studerar utvecklingen och användandet av teknik som kan användas för att förbättra människan, och vad denna kan ge för möjligheter och få för konsekvenser. En sammanvävning av nanoteknik, biovetenskap och informationsteknologi kommer… Läs mer

Ideologisk kompass för breddningen

Innan vi tar diskussion om detaljerna för en breddad piratpolitik tror jag det behövs en fortsatt debatt om grunderna för den. . Dvs hur ser den ideologiska kompass ut som definierar hur partiet ställer sig till olika detaljförslag. Om man tittar på det folkliga stöd som en gång lyfte Piratpartiet in i EU-parlamentet så ser man att partiet fick stöd för att partiet förmedlade en känsla. Den känslan kan sammanfattas några punkter, som jag ser det. Det ser jag som fundemantet föri piratrörelsen och Piratpartiet…. Läs mer

Att bredda med förnuft

I vår breddningsprocess befinner vi oss mitt uppe i en ”brainstorm”-fas. Mängder av tankar och idéer kastas upp, stöts, blöts och diskuteras. Själv har jag gjort många spännande piratpolitiska upptäckter genom en mycket enkel men systematisk tankelek: Jag har tagit ett politikområde, som sjukvård, jobb, bostäder eller forskning. Sedan har jag tagit en av våra grundläggande värderingar (till exempel ”informationsfrihet”, eller ”allas lika värde”) och använt den som en slags ”glasögon” då jag tittat på politikområdet. Sedan har jag gjort likadant med var och en… Läs mer