Titta vad mycket sakpolitiska tankar det finns!

Nu har diskussionen om hur vi ska utveckla Piratpartiets politik kommit igång på allvar! När vi (Anna och Henrik) för ett par veckor sedan gick igenom alla förslag som kommit in, och klistrade ihop dem med gamla ställningstaganden vi tidigare haft, blev det uppenbart för oss att vi rätt snart kan ha en politik, som är mycket mer heltäckande, än vi för något halvår sedan vågade drömma om. Titta bara i denna sammanställning!

Den är inte på något sätt vårt förslag till vad partiet ska tycka. Utan bara vårt försök att samla ihop de förslag vi hittat, plus gamla ställningstaganden från gamla principprogram och valmanifest. Så läs i sammanställningen! Skriv inlägg hit om tankar ni vill kommentera eller utveckla! Skriv motioner till höstmötet om det ni tycker rakt av bör bli partiets politik!

Och bara så de som undrar vet hur dokumentet kommit till: Vi har gått genom inlägg och kommentarsfält här på bloggen, och rotat bakåt i den piratpartisktiska bloggosfären. Vi har gått genom det gamla principprogrammet (som inte längre gäller) och sammanställningar av gamla valmanifest och kommunalpolitiska program. Sedan har vi lagt till de sakpolitiska ställningstaganden som redan tagits på medlemsmöte.

Det blev en nästan oöverskådlig mängd punkter, där samma förslag/ställningstagande ofta fanns på många ställen, ofta uttryckt på lite olika sätt. Vi har därför börjat ”städa” i sammanställningen, genom att föra ihop saker som förefaller oss höra ihop, se till att samma sak bara står en gång, osv. Vi är långt ifrån färdiga med denna ”städning”. Men eftersom vi skickat den ofärdiga sammanställningen som en rapport till styrelsen vill vi samtidigt dela den med alla er andra.

Så en liten reservation på slutet: Vi har sammanställt det här dokumentet för att själva få översikt. Vi har gjort det på tid vi egentligen inte har. Saker kan ha missats. Nyanser i någon skrivning eller något förslag kan ha gått förlorade när saker förts ihop eller skrivits om. Vi vet om dessa brister. Men vi skulle inte hunnit göra det noggrannare. Vi tycker att det är bättre att vi publicerar dokumentet som det är, med alla sina brister, än att vi inte publicerar det alls. Det betyder nämligen att fler ögon får möjlighet att titta på det och ge sina kommentarer.

Anna Troberg
Partiledare

Jag finns dessutom på min privata blogg, på min blogg på Nyheter24 och på Twitter, Google+, Facebook och YouTube. Man kan även mejla mig på anna.troberg@piratpartiet.se.

Henrik Brändén
Styrelsens sekreterare

Finns på min blogg och Sagor från Livbåten

Kommentarer

Thomas Gunnarson skrev

Utmärkt med en översikt!
Dock, fortfarande så är insikten störst i partiets kärnfrågor.
I mycket av de övriga frågorna så har man ännu inte format sin unika Piratvinkel.
Tyvärr kan man se att vår nordeuropeiska/ socialdemokratiska samhällstradition präglar de flesta resonemangen.
Är det möjligt i en globaliserad värld?

Calandrella skrev

Gediget och välbehövt! Ett bra beslut att dela med er av sammanställningen, om inte annat för att det som tumregel alltid är bra att informationsövertaget en styrelse har kontra föreningens medlemmar utjämnas. Förresten, planerar styrelsen att själv skriva propositioner om sakpolitik?

Sherif Mangal skrev

”Polisens möjligheter måste begränsas att terrorisera avvikande människor med hjälp av
oproportionerliga maktmedel och svagt grundade misstankar om bagatellartade brott. Därför
måste polisens befogenheter ses över, proportionalitetskraven mellan ingrepp och misstänkt
brott skärpas och kraftiga insatser göras för att förändra attityder inom poliskåren. /Vidare
bör knivförbudet avskaffas och bruk/innehav av mycket små mängder narkotika för eget
bruk avkriminaliseras.”

Avskaffandet av knivförbudet och avkriminaliserings frågan är två helt olika saker. Därför ska frågorna inte vara under samma punkt.

Integritet och Yttrandefrihet skrev

Det är inte alltid så lätt att balansera integritet och yttrandefrihet. Jag tycker att ni misslyckas genom att vilja utöka HMF. Den borde istället kraftigt reduceras, för att tillgodose en stark yttrandefrihet.

Jag vill inte låta rasistisk, men jag kan inte hålla med om att papperslösa ska ha samma rättigheter som svenska medborgare. Det kommer att bli ett starkt lockmedel för de brottslingar som kommer hit för att sko sig på svenska folkets skattebekostnad. Det är bra att ärliga papperslösa får samma rättigheter, men det kommer att medföra att långt över hälften av alla papperslösa som kommer in i framtiden INTE kommer att vara ärliga.

Nu ska jag sova, men jag ska läsa vidare och kommentera igen inom kort. Hoppas att breddningen medför fler röster på er. 1984-SAMHÄLLET MÅSTE STOPPAS!!!

Integritet och Yttrandefrihet skrev

Nu har jag lite mer tid, så här kommer några tankar:

”+ Alla ska ges möjlighet att komma åt och titta på sin egen sjukjournal hemifrån via internet.”

Bra, om det kan skötas på ett avlyssningssäkert sätt. Jag vet inte hur det är idag, men ett IRL-alternativ bör också finnas, för dem som inte har råd, kan, litar på eller helt enkelt inte vill använda internet för sådant.

Det är bra att det finns MÖJLIGHETER för icke insatta att lära sig den nya tekniken, men det är absolut inte bra om det blir till ett tvång! Bankkontor, kontanter, mottagning på vårdcentraler, myndighetskontor m.m. och telefontjänster bör finnas kvar. I många fall är det dessutom både enklare och snabbare att ringa än att maila eller använda en nätbaserad supporttjänst av något slag!

”■ Skolan ska använda arbetsformer som stimulerar elevernas kreativitet, samarbetsförmåga
och initiativförmåga.”

Det är också viktigt att lära sig att arbeta självständigt. Inte enbart, men som en del av utbildningen. Det får absolut inte se ut som grupparbetena när jag gick i högskolan: jag gjorde allt jobb eftersom ingen annan i gruppen kunde, men de tog förstås åt sig äran (och betygen). Det är inte samarbetsförmåga, det är att åka snålskjuts på andra.

”# Utnyttja modern informationsteknik för “korvstoppningsmoment” och iterativa övningar,
så att lärartid kan användas till direkt interaktion med elever, och elevers lektionstid till att
lära av varandra.”

Nej. Bara nej! Mer lärartid istället! Om ingen förstår något kan man inte lära av varandra! Min största lärdom från skolan är att om man vill lära sig ett skolämne skall man konsultera först skolböckerna, sedan lärarna. Det är omöjligt att lära sig av någon som har fastnat på precis samma ställe som en själv. Idén är kanske god, men det fungerar bara inte. Precis som övervakning!

”# Det är också viktigt att varje bostad är utrustad med en väl fungerande
internetuppkoppling.”

Glöm inte telefonerna! De är gamla, men de fyller fortfarande en funktion! Telia har beslutat att lägga ner telenätet på vissa orter, och folk får en ”mobiltelefonadapter” istället, en grej som man kopplar telefonerna till och så går det på mobilnätet. Kort uttryckt, det fungerar sällan.
IP-telefoni är kanske en idé, men mina erfarenheter hittills är endast dåliga, så den behöver nog förbättras först. Men det är bra att den går att kryptera.

”Beskatta obebyggd mark”

Varför då?

”# Fritidsgårdar på nätet, dvs fritidsassistenter som möter ungdomar på internet.”

Jag förstår inte riktigt vad ni menar här. Ska dessa ”fritidsassistenter” söka upp ungdomarna på nätet och inleda samtal, och vilken sorts samtal, eller ska det vara frivilligt?

”# Riv upp lagen om tvingande drogtester på människor yngre än 15 år.”

Jag säger ”riv upp alla lagar om tvingande drogtester, förutom där det kan vara motiverat av skaderisk, som vid fordonskörande och användning av farliga maskiner”
Äsch, ungefär det stod ju i nästa punkt…

”■ Inloggningsfritt, avgiftsfritt och anonymt Wi-Fi överallt där det finns gatubelysning.”

Bra, men jag kan inte låta bli att tänka på dem som är elöverkänsliga. Hur går det för dem?

”■ Produkter som innehåller DRM-teknik ska förses med tydliga varningstexter. Det får inte
finnas några förbud mot att kringgå eller ta bort eller att skapa eller sälja mjukvara eller
hårdvara som hjälper till att kringgå eller ta bort DRM-skydd, kopieringsskydd eller
krypteringar.”

Mycket bra, men det sista ordet är ett dubbeleggat svärd. Det bör vara förbjudet att skapa teknik som knäcker kryptering av kommunikation som är tänkt att vara anonym.

”# Avkriminalisera hets mot folkgrupp, och använd istället lagrum mot förtal och olaga hot.”

Det här motsäger ju vad som står tidigare, som jag svarade på i mitt förra inlägg. Det här är bra.

”# Digital offentlighetsprincip där offentliga handlingar görs tillgängliga digitalt för
invånarna, i lätt sökbar databas. Likaså offentliga register.”

Nej, register som personnummer och bilnummer, och annan personinformation bör snarare göras mer svåråtkomliga!!!

”# Minska partistöd och använd pengarna för att utveckla medborgardeltagande i
demokratiskt samtal på internet. Inte bara informera utan kommunicera med medborgarna
via nätet. Kanalen mellan valen. Medborgarinitiativ och rådslag.
# Möjliggör namninsamlingar till kommunala folkomröstningar på kommunens hemsida.”

Internet bör vara ett alternativ, men de gamla kanalerna bör heller inte stängas!

”# Återinför värnplikten snarast!…”

Jag tycker att det bör vara frivilligt, men jag har inte gjort lumpen så jag ska inte prata för högt om det.

”# Skatteväxling till skatt på land och naturresurser istf arbete och avkastning.”

Varför?

”# Det bästa konsumentskyddet vore att hitta politiska medel för att motverka och avskaffa
“planerat åldrande”, där produkter medvetet tillverkas för att gå sönder snabbare så att vi
måste handla nytt.”

Perfekt! +1 000 000!

”# Miljö: Ersätt papper med elektronisk lagring och kommunikation.”

Där möjligt och önskvärt. Man ska naturligtvis få skriva ut papper, men själv välja att inte göra det eftersom t.ex. ens läsplatta går lika bra.

Annars är det mesta mycket bra! Jag röstade på er 2010, och jag kommer att göra det igen 2014 om ert principprogram inte försämras mycket. Att stoppa övervaknings- och kontrollsamhället väger tyngre än de få saker jag har synpunkter på.

Lite egna tankar:

När det gäller den nya tekniken tycker jag att den ska ses som ett komplement till den gamla, och endast en ersättning om man vill, DVS det gamla sättet med personlig service, service över telefon etc skall finnas kvar.

Jag tycker i allmänhet inte om förbud och regleringar, men ett fåtal tekniker har så små legitima användningsområden och så GIGANTISKT stor potential för missbruk att de helt enkelt borde totalförbjudas. Förbjud utveckling och användning av 1: programvara och system för ansiktsigenkänning. 2: programvara och system för att identifiera någon baserat på deras sätt att skriva.

Jag vill också att övervakningstjänster som Facebook, förutom licensavtalet som de flesta struntar i, skall ha en stor och tydlig varningstext om hur de hanterar personlig information!

Apropå ingenting, stoppa hetsjakten på rökare! Om man vill förstöra sin hälsa med tobak, ska det vara ens eget val! (Nej, jag röker inte.)

Motverka lobbyism!

Tack PP, ni behövs!
En väljare.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>