Utkast till sakpolitiska propositioner

I morgon börjar styrelsen diskutera ett stort dokument med förslag till en rad sakpolitiska propositioner. Det kommer från mig, Anna Troberg och Torbjörn Wester.

Under våren och sommaren har vi gått genom diskussionen här på breddningsbloggen och andra piratbloggar. Vi har lusläst gamla program och valmanifest, och de förslag till kommunalpolitiska program som arbetades fram inför förra valet. Vi samlade först ihop alla förslag vi kunde finna. Sedan började vi slå ihop, skriva om och rensa bort sådant som var alltför detaljerat, sådant vi inte trodde hade stöd i partiet, eller var alltför konspirationsteoretiskt för att platsa i ett seriöst partis program. Ett och annat har vi dessutom tagit bort och lagt till av andra skäl.

Vi kom då fram till att det skulle vara möjligt att få ihop en någorlunda heltäckande och sammanhängande politik kring en rad områden: vård, utbildning, innovation + jobb, bostad, kultur, mångfald, rättspolitik, konstitution och forskning. Vi har därför skrivit förslag till propositioner om detta. (Efter bön från mötespresidiet ett större antal propositioner om varsitt delområde vardera, så att det inte ska behövas diskuteras alltför mycket olika saker i samma tråd på mötesforumet.) I några viktiga områden tror vi diskussionen behöver fortsätta innan det är dags att ta ett sådant samlat grepp: ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar, miljö. Vad gäller energi tycker vi det redan finns en väl utmejslad politik. (Tack energigruppen, och andra motionärer i frågan!)

Tänk bara på en sak om ni kikar i dokumentet: Detta är bara ett förslag från en arbetsgrupp till styrelsen. Det är inte något styrelsen beslutat sig för att föreslå. Och vill ni dessutom se hur det hela såg ut innan vi började rensa bort (och kanske hitta tankar ni tycker borde vara med …) – titta då i den rapport som gjordes till styrelsen i juni, och samtidigt lades ut här!

Tidtabell för fortsatt arbete med sakpolitik:

  • 16 september. Sista dag för styrelsen att presentera sina förslag om sakpolitik (kallas propositioner när de kommer från styrelsen).
  • 30 september. Sista dag för medlemmar att lägga förslag om sakpolitik (kallas motioner när de kommer från medlemmar).
  • Början av oktober: Diskussion och möjlighet att föreslå ändringar och tillägg kring de frågor det lagts motioner och propositioner om.
  • Andra halvan av oktober: Fortsatt diskussion
  • Från 29 oktober och 2 veckor framåt:  Omröstningar om de olika förslagen.
  • Sedan: Diskussionen fortsätter: Vad saknas? Vad ska man lägga för förslag till vårmötet?

På det sättet hoppas vi att partiet kan mejsla ut huvuddragen av vad vi anser till våren 2013. Då kan vi ägna hösten 2013 åt att slipa på detaljer och reda ut saker vi är oense om. Så att vi sedan under 2014 kan koncentrera oss på valrörelsen, utan att den behöver störas av gräl om politikens innehåll.

Henrik Brändén,
styrelsens sekreterare
Finns på min blogg och Sagor från Livbåten

Kommentarer

Nicholas Miles skrev

Några korta synpunker:

Sakprop 1
”Vi motsätter oss alla försök att införa ny immaterialrättslig lagstiftning via handelsavtal som förhandlats fram utan demokratisk insyn.”

Vore det inte enklare om vi bara var mot alla internationella avtal som förhandlats fram utan demokratisk insyn?

Sakprop 9
”I väntan på resten av världen sänks omedelbart skyddstiden i upphovsrätten till det lägsta som de internationella konventionerna tillåter.”

Borde det inte finnas en punkt om att vi även vill påverka de internationella konventionerna till en sänkning, eller menar ni att detta är implicit i punkten?

Sakprop 15
”Återställ högskolekompetens på praktiska linjer.”

Det här har jag inte sett något konsensus i partiet om, och det stod mig veterligen inte med i tidigare principprogram.

Sakprop 19
”Den snabba tekniska utvecklingen leder inte bara till högre materiellt välstånd, utan också till ökade möjligheter att förverkliga icke-materiella värden: Lönearbetets roll kan förväntas minska i människornas liv, och samhället måste förbereda sig och anpassa sina system inför en situation med minskad arbetstid och arbetsdelning.”

wat

”Samhällets strukturer måste anpassas efter att allt större värden och allt mer av samhällenas välfärd skapas av människors frivilliga, oavlönade samarbeten i civilsamhälle/folkrörelser/svärmar”

Whaaat?

Sakprop 20
”Socialförsäkringssystem, pensioner, A-kassa, beskattning av egenföretagare mm måste reformeras och anpassas efter en verklighet där arbetsplats och hem för många inte längre är åtskilt, där arbete och ideella aktiviteter går in i varandra, där de flesta inte stannar hos samma arbetsgivare hela livet, och där många hoppar fram och tillbaka mellan korta anställningar och uppdrag i egna företag.”

OK, nu börjar jag definitivt se ett mönster. Arbetsgruppen verkar försöka nosa sig fram till någon form av bred problemformulering. Jag vill inte dissa arbetet de gjort där, men måste ändå säga att vi som ett politiskt parti måste kunna leverera lösningsförslag om vi pekar på ett problem i systemet.

Sakprop 22
”minimilön”

Nej.

Sakprop 24
”En gemensam ceremoni för alla som uppnår myndighetsålder eller erhåller medborgarskap med lagboken i centrum, som markerar att vuxenliv som medborgare i Sverige betyder att man ingår en överenskommelse med andra som bor i landet.”

Ni inser att ingen kommer gå på den här ceremonin om den inte är obligatorisk, va?

Sakprop 25
”brukvärdesprincipen avskaffas”
”Gör det straffbart att ta ut ockerhyror.”

Säger inte dessa två emot varandra?

I övrigt måste jag berömma er för ett job well done!

Nicholas Miles skrev

Några korta synpunker:

Sakprop 1
”Vi motsätter oss alla försök att införa ny immaterialrättslig lagstiftning via handelsavtal som förhandlats fram utan demokratisk insyn.”

Vore det inte enklare om vi bara var mot alla internationella avtal som förhandlats fram utan demokratisk insyn?

Sakprop 9
”I väntan på resten av världen sänks omedelbart skyddstiden i upphovsrätten till det lägsta som de internationella konventionerna tillåter.”

Borde det inte finnas en punkt om att vi även vill påverka de internationella konventionerna till en sänkning, eller menar ni att detta är implicit i punkten?

Sakprop 15
”Återställ högskolekompetens på praktiska linjer.”

Det här har jag inte sett något konsensus i partiet om, och det stod mig veterligen inte med i tidigare principprogram.

Sakprop 19
”Den snabba tekniska utvecklingen leder inte bara till högre materiellt välstånd, utan också till ökade möjligheter att förverkliga icke-materiella värden: Lönearbetets roll kan förväntas minska i människornas liv, och samhället måste förbereda sig och anpassa sina system inför en situation med minskad arbetstid och arbetsdelning.”

wat

”Samhällets strukturer måste anpassas efter att allt större värden och allt mer av samhällenas välfärd skapas av människors frivilliga, oavlönade samarbeten i civilsamhälle/folkrörelser/svärmar”

Whaaat?

Sakprop 20
”Socialförsäkringssystem, pensioner, A-kassa, beskattning av egenföretagare mm måste reformeras och anpassas efter en verklighet där arbetsplats och hem för många inte längre är åtskilt, där arbete och ideella aktiviteter går in i varandra, där de flesta inte stannar hos samma arbetsgivare hela livet, och där många hoppar fram och tillbaka mellan korta anställningar och uppdrag i egna företag.”

OK, nu börjar jag definitivt se ett mönster. Arbetsgruppen verkar försöka nosa sig fram till någon form av bred problemformulering. Jag vill inte dissa arbetet de gjort där, men måste ändå säga att vi som ett politiskt parti måste kunna leverera lösningsförslag om vi pekar på ett problem i systemet.

Sakprop 22
”minimilön”

Nej.

Sakprop 24
”En gemensam ceremoni för alla som uppnår myndighetsålder eller erhåller medborgarskap med lagboken i centrum, som markerar att vuxenliv som medborgare i Sverige betyder att man ingår en överenskommelse med andra som bor i landet.”

Ni inser att ingen kommer gå på den här ceremonin om den inte är obligatorisk, va?

Sakprop 25
”brukvärdesprincipen avskaffas”
”Gör det straffbart att ta ut ockerhyror.”

Säger inte dessa två emot varandra?

I övrigt måste jag berömma er för ett job well done!

Viktualiebrodern skrev

Jag tycker väldigt mycket ser bra ut men förstås håller jag inte med om allt.

En sak som faktiskt är bra (den är svår och blir ofta knepig) är uppdelningen i kategorier. Kan man inte uppmana motionärer till höstmötet att försöka koppla sin motion till någon av propositionskategorierna, så blir det lättare att få till det överskådligt på höstmötet? Motioner inom en viss kategori behandlas tillsammans med relevant proposition?

Sen får det förstås bli en restkategori av motioner också.

Viktualiebrodern skrev

Jag tycker väldigt mycket ser bra ut men förstås håller jag inte med om allt.

En sak som faktiskt är bra (den är svår och blir ofta knepig) är uppdelningen i kategorier. Kan man inte uppmana motionärer till höstmötet att försöka koppla sin motion till någon av propositionskategorierna, så blir det lättare att få till det överskådligt på höstmötet? Motioner inom en viss kategori behandlas tillsammans med relevant proposition?

Sen får det förstås bli en restkategori av motioner också.

Anders Trovik skrev

”Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna för den skull legaliseras”

Ingenstans kommer man tillrätta med den narkotikarelaterade brottsligheten. Detta snarare främjar handeln med narkotika genom att tillåta innehav att enstaka doser för användare så skapar man en oerhört gynnsam marknad för langare. Så hela poängen med det här ställningstagandet faller.

Gör istället ett ställningstagande om att reglera så mycket som möjligt, så kommer det tillsammans med de andra ställningstagandena som föreslås i propositionerna att skapa en plattform där man kan tackla problemen som rent spekulativt anses uppstå om man reglerar marknaden.

En reglerad narkotikahandel kan inkorporeras i både hälsopolitik och arbetsmarknadspolitik. Systembolaget är ett bra svenskt koncept som gör tillgodoser efterfrågan samt att man får skatteintäkter samt att man har större kontroll över konsumenterna. Avkriminalisera innehav för eget bruk samt reglera och håll priserna på en nivå som gör det mer eller mindre omöjligt att konkurrera med staten.

Anders Trovik skrev

”Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna för den skull legaliseras”

Ingenstans kommer man tillrätta med den narkotikarelaterade brottsligheten. Detta snarare främjar handeln med narkotika genom att tillåta innehav att enstaka doser för användare så skapar man en oerhört gynnsam marknad för langare. Så hela poängen med det här ställningstagandet faller.

Gör istället ett ställningstagande om att reglera så mycket som möjligt, så kommer det tillsammans med de andra ställningstagandena som föreslås i propositionerna att skapa en plattform där man kan tackla problemen som rent spekulativt anses uppstå om man reglerar marknaden.

En reglerad narkotikahandel kan inkorporeras i både hälsopolitik och arbetsmarknadspolitik. Systembolaget är ett bra svenskt koncept som gör tillgodoser efterfrågan samt att man får skatteintäkter samt att man har större kontroll över konsumenterna. Avkriminalisera innehav för eget bruk samt reglera och håll priserna på en nivå som gör det mer eller mindre omöjligt att konkurrera med staten.

Sherif Mangal skrev

Anders Trovik:

I ett land som Sverige så skulle man aldrig kunna gå ifrån att ha ett förbud till en legalisering av narkotika så snabbt.

Avkriminaliseringen av narkotika har börjat i hela Europa och en allt större debatt börjar ta form. Det är väldigt mycket som måste diskuteras som t.ex vilka regler som gäller för olika typer av narkotika.

Men för att vi ska kunna ta den debatten måste vi först diskutera en avkriminalisering. Om vi tänker legalisera vissa typer av droger är inte aktuellt just nu.

Men det är inte att säga att jag inte håller med dina argument.

Sherif Mangal skrev

Anders Trovik:

I ett land som Sverige så skulle man aldrig kunna gå ifrån att ha ett förbud till en legalisering av narkotika så snabbt.

Avkriminaliseringen av narkotika har börjat i hela Europa och en allt större debatt börjar ta form. Det är väldigt mycket som måste diskuteras som t.ex vilka regler som gäller för olika typer av narkotika.

Men för att vi ska kunna ta den debatten måste vi först diskutera en avkriminalisering. Om vi tänker legalisera vissa typer av droger är inte aktuellt just nu.

Men det är inte att säga att jag inte håller med dina argument.

Henrik Brändén skrev

Jag vill vara mycket tydlig med att om jag ställer mig bakom förslaget att avkriminalisera bruk och innehav av enstaka doser för eget bruk, så är det av exakt de två skäl som anges: att dagens system kan skrämma folk från att söka vård, och sätter för starka vapen i händerna på polisen som kan användas för att terrorisera avvikande. För mig är det INTE ett första steg mot legalisering. Jag ser tvärt om gärna en intensivare politik på många plan mot narkotika: Mer resurser till en mindre moralistisk och skräckpropagandistisk och därmed trovärdigare och i längden effektivare ANT-information, hårdare straff för langning och smuggling, större satsningar på avvänjningsprogram, mm.

Henrik Brändén skrev

Jag vill vara mycket tydlig med att om jag ställer mig bakom förslaget att avkriminalisera bruk och innehav av enstaka doser för eget bruk, så är det av exakt de två skäl som anges: att dagens system kan skrämma folk från att söka vård, och sätter för starka vapen i händerna på polisen som kan användas för att terrorisera avvikande. För mig är det INTE ett första steg mot legalisering. Jag ser tvärt om gärna en intensivare politik på många plan mot narkotika: Mer resurser till en mindre moralistisk och skräckpropagandistisk och därmed trovärdigare och i längden effektivare ANT-information, hårdare straff för langning och smuggling, större satsningar på avvänjningsprogram, mm.

Anton Nordenfur skrev

Det finns de av oss som gärna ser en framtida legalisering, och det finns de som vill se en hårdare satsning mot knark. Oavsett vad är det viktiga just nu att vi äntligen börjat komma överens om vart vi ska ta oss – med detta steg blir samhället i allmänhet en mycket bättre plats, utan att partiet för det vänder sig åt det ena eller det andra hållet.

Anton Nordenfur skrev

Det finns de av oss som gärna ser en framtida legalisering, och det finns de som vill se en hårdare satsning mot knark. Oavsett vad är det viktiga just nu att vi äntligen börjat komma överens om vart vi ska ta oss – med detta steg blir samhället i allmänhet en mycket bättre plats, utan att partiet för det vänder sig åt det ena eller det andra hållet.

Sherif Mangal skrev

Det viktiga är inte om vi ska legalisera, avkriminalisera eller ha kvar ett förbud.

Målet här är att komma fram med lösningar som är realistiska, humana och som framförallt avspeglar piratpartiets politik.

Sherif Mangal skrev

Det viktiga är inte om vi ska legalisera, avkriminalisera eller ha kvar ett förbud.

Målet här är att komma fram med lösningar som är realistiska, humana och som framförallt avspeglar piratpartiets politik.

Mårten skrev

Jag vill inte vara med och stödja något som bara kommer att leda till att många människor mår dåligt av beroende medans några få tjänar stora pengar på andra människors beroende utan hänsyn till deras hälsa. Jag tror dock inte heller på hårda tag mot själva brukarna, man bör rikta in sig på information, distribution och produktion men ser gärna att man lägger mer resurser på det. Jag vet inte hur man kom fram till ovanstående ställningstagande, argumenten kan jag ställa mig bakom men jag undrar om man vet vilken effekt förslaget verkligen kommer att få?

Mårten skrev

Jag vill inte vara med och stödja något som bara kommer att leda till att många människor mår dåligt av beroende medans några få tjänar stora pengar på andra människors beroende utan hänsyn till deras hälsa. Jag tror dock inte heller på hårda tag mot själva brukarna, man bör rikta in sig på information, distribution och produktion men ser gärna att man lägger mer resurser på det. Jag vet inte hur man kom fram till ovanstående ställningstagande, argumenten kan jag ställa mig bakom men jag undrar om man vet vilken effekt förslaget verkligen kommer att få?

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>