Tre förslag om förvaltning

Här kommer tre förslag kring den offentliga förvaltningen: Införandet av en statistikpott för allokering av statsbudgeten Så stor är min tro på statistiker med multivariabla beslutsmodeller att de är bättre än folkvalda på att fatta beslut. De är även bättre än de flesta myndighetsstrukturer om ni frågar mig. För de intresserade i ämnet finns det en lättsmält introduktionsbok som heter Freakonomics (samt Super Freakonomics). Deras resonemang är baserade på en arbetsmetod som har statistik som grund. PP borde försöka få igenom att statistiker vid våra… Läs mer

Tre förslag kring konstitution

Här kommer tre förslag kring konstitution All röstning ska kunna ske via E-legitimation, gärna över en period av tid. Detta skulle skapa betydliga fördelar för soffliggare, mig som privat person och mindre belastning på valmyndigheten etc. Nackdelen är skyddandet av integriteten. Hur kan vi trygga att informationen inte läcker ut vem som röstade på vad? Folkomröstning för alla ändringar av grundlag. I det nuvarande systemet har vi en representativ demokrati som kan under någon veckas tid i teorin avskaffa sig själv och ersättas av ett… Läs mer

Avskaffa monarkin och inför parlamentarisk republik som statsckick i Sverige

Debatten om Sveriges statsskick har åter tagit fart och här har Piratpartiet än så länge inte yttrat sig varken för eller emot, men jag kan helt enkelt inte se hur Piratpartiet ideologiskt kan försvara monarkin. Ska Piratpartiet ha ett politiskt program i konstitutionella frågor så kommer vi inte förbi frågan om statsskick och utifrån våra värderingar om alla människors lika värde och demokrati är det omöjligt att kunna stödja ett system där den svenska kungafamiljen ges en sådan särställning såsom den har idag. Dvs. att… Läs mer

Styrelsens sakpolitiska propositioner till medlemsmötet

Under helgen hade styrelsen ett långt möte där vi antog ett stort antal sakpolitiska propositioner, som vi lägger till medlemsmötet. Ladda gärna ner dem härifrån (Sakpolitiska propositioner till höstmötet 2012, korrversion). De flesta av dem bygger på det arbete en arbetsgrupp (jag, Anna och Torbjörn Wester) gjort, som vi löpande redovisat här på bloggen: I juni gjorde vi en sammanställning av de sakpolitiska förslag vi hittat i gamla programdokument och diskussioner samt här på breddningebloggen, och från detta knådade vi sedan fram förslag till propositioner,… Läs mer

Utkast till sakpolitiska propositioner

I morgon börjar styrelsen diskutera ett stort dokument med förslag till en rad sakpolitiska propositioner. Det kommer från mig, Anna Troberg och Torbjörn Wester. Under våren och sommaren har vi gått genom diskussionen här på breddningsbloggen och andra piratbloggar. Vi har lusläst gamla program och valmanifest, och de förslag till kommunalpolitiska program som arbetades fram inför förra valet. Vi samlade först ihop alla förslag vi kunde finna. Sedan började vi slå ihop, skriva om och rensa bort sådant som var alltför detaljerat, sådant vi inte… Läs mer

Skilj stat och religion åt

I partiets vårmöte så antogs två olika sakfrågor gällande religion och staten som både gick i riktningen att skilja staten från religioner. Problemet med dessa ställningstagandena är att de är relativt komplicerade att enkelt förklara för folk på gatan i en valrörelse. Det verkar som om vi i partiet har den åsikten att det offentliga och religion  bör inte vara sammankopplade och de bör skiljas åt.  Ser därför ingen anledning till att partiet inte skulle ta till sig dessa åsikter och faktiskt välja att helt… Läs mer

Återinför valmonarkin

Många svenskar gillar vårt kungahus och det är en viktig PR-apparat för våra exportföretag. Samtidigt finns det många svenskar som håller med om att det är inte egentligen rätt att i ett demokratiskt land ha ett yrke som man kan få endast om man är född av de rätta föräldrarna. Det finns därför många som vill att vi i Sverige skall införa en republik och ha en president som statschef. Men då kungen är populär så finns det stora partier som har frågan som politik… Läs mer

Decentralisera riksdagen

Flera länder har speciellt byggt huvudstäder från “scratch”. Ibland därför att den naturligt största staden varit överbefolkad, som i Nigeria där Lagos blev ersatt av Abuja, ibland därför att två jämnstora städer behövt balanseras, som i Australien där Sydney och Melbourne fick ge vika för Canberra. I Brasilien byggdes Brasilia av egentligen bägge skälen ovan. De här projekten har blivit mycket dyra, huvudsakligen därför att de fordrat att hela statsförvaltningar  med familjer måst förflyttas. Men också därför att de nya huvudstäderna har blivit skrytbyggen för… Läs mer

Behandla religioner och livsåskådningar lika

En stat kan bara vara helt demokratisk om den är sekulär, det vill säga att den inte tar ställning för eller mot någon särskild religion eller livsåskådning, och skiljer myndighetsutövning från religiösa riter. I Sverige har staten länge haft starka band till Svenska kyrkan (och kristendomen i allmänhet), som inte är helt upplösta. Eftersom Piratpartiet har fokus på demokrati och medborgerliga rättigheter, bör partiet gå i bräschen för sekulära reformer. Här är några realistiska förslag. Ersätt stöd till trossamfund med stöd till ideella organisationer: Idag… Läs mer

Vad vill vi med konstitutionen?

Det har länge funnits ett stort intresse för konstitutionella frågor i Piratpartiet, men vi har trots det inte kommit så långt mot att formulera en heltäckande politik i området. Jag ska här göra ett försök att peka ut några tänkbara ställningstaganden, och några frågor jag tror vi måste besvara. Bakomliggande värderingar I botten för Piratpartiets åsikter i konstitutionella frågor ligger naturligtvis vår omsorg om demokratin och alla människors lika rättigheter. Vi gör därtill en analys som kombinerar en förståelse av att många viktiga beslut måste… Läs mer