Decentralisera riksdagen

Flera länder har speciellt byggt huvudstäder från “scratch”. Ibland därför att den naturligt största staden varit överbefolkad, som i Nigeria där Lagos blev ersatt av Abuja, ibland därför att två jämnstora städer behövt balanseras, som i Australien där Sydney och Melbourne fick ge vika för Canberra.

I Brasilien byggdes Brasilia av egentligen bägge skälen ovan.

De här projekten har blivit mycket dyra, huvudsakligen därför att de fordrat att hela statsförvaltningar  med familjer måst förflyttas. Men också därför att de nya huvudstäderna har blivit skrytbyggen för halv- eller heldiktaturer (det sista gäller förstås inte för Australien).

I Sverige har man i perioder försökt utlokalisera statliga verk från Stockholm ut i landet. Problemet har oftast varit att personal och kompetens förlorats, därför att de som arbetar där har familjer som rotat sig i Stockholm, där respektive har arbete och barnen gått i skola och därför inte kunnat förmås att flytta med.

Decentralisera Riksdagen
Kommunikationsteknikens utveckling har gjort att det inte är nödvändigt att flytta hela statsförvaltningar, utan mindre enheter kan kopplas samman och fungera som större enheter även om de är geografiskt utspridda.

Det som är speciellt för riksdagens ledamöter är också att den absoluta majoriteten inte har någon anknytning till Stockholm, utan alla är i princip naturligt tvingade att under sessionerna leva åtskilda från familj och vänner.

Samtidigt innebär det att de efterfrågar just små lägenheter i Stockholm och att de därför konkurrerar med framförallt unga människor som till exempel på grund av studier är mera naturligt bundna dit.

Jag menar därför att Riksdagen bör gå före med gott exempel och decentralisera sig. Inte bara decentralisera, utan utnyttja de tekniska möjligheterna och distribuera sig i flera mindre enheter.

Ideal storlek på mindre enheter
Hur stora bör då dessa distribuerade enheter vara? Ja, för att kunna vara representativa för valutslaget innebär 4%-spärren en minimistorlek på 25 personer.

En lämplig maximistorlek kan ges av det antal som en person kan utveckla personliga relationer till, det så kallade Dunbars nummer. Ofta sätter man det till 150 personer.

Ett genomsnitt mellan dessa tal blir 87, eller ganska precis en fjärdedel av nuvarande riksdag på 349 ledamöter.

Nu är Sverige ett avlångt land, så låt oss säga fem platser, med vardera ca 70 ledamöter. Det är en storlek som heller inte kräver stora konferensanläggningar, utan till och med en genomsnittlig skolaula räcker lång väg. Även det minsta partiet med 14-15 ledamöter sammanlagt har då ca tre personer på orten.

Ideala platser för dessa enheter
I många kommuner i Sverige är ett överskott på bostäder ett stort problem. Det har rivits, och planeras fortfarande för rivning, till exempel i Hagfors, där hus med 300 bostäder planeras rivas det närmaste året.

De fem riksdagsenheterna bör förläggas till sådana platser.

En snabb undersökning skulle till exempel kunna ge de här orterna som kandidater: Bromölla/Olofström, Nässjö,  Trollhättan, Hagfors, Älvkarleby, Hofors, Ånge, Dorotea

Andra fördelar
Förutom att lindra bostadsnöden i Stockholm skulle en distribuerad decentralisering av riksdagen också ha fördelar för orterna dit enheter förläggs.

Och en geografiskt distribuerad riksdag, där varje enhet är proportionellt sammansatt med valresultatet, innebär också en redundans som gör att Sverige kan styras demokratiskt också i krissituationer där någon eller några av enheterna upphört att fungera på grund av strömavbrott eller de hemska orden “krig och ofred”. Eller jordbävning eller något annat av de många ting som är osannolika var för sig men högst sannolika att något av dem inträffar. Någon gång. Eller för all del terrordåd, vilket Sverige är väldigt sårbart för när regering och riksdag ligger inom några kvarter i centrala Stockholm.

Vi gillar Internet
Vi i Piratpartiet gillar Internet också därför att det innebär ett bättre resursutnyttjande. Ungdomar kan få bostäder i Stockholm, och verksamheter som inte behövs i Stockholm, som Riksdagen, kan fungera där bostäder finns.

Fotnot: I en interpellationsdebatt 2011 (2011/12:381) anförde statsrådet Stefan Attefall att det “är svårt att utlokalisera Riksdagen från Stockholm” som ett argument för varför det är svårt att utlokalisera över huvud taget. Nej. Just do it.”

Bengt Jonsson bloggar som Viktualiebrodern.

Kommentarer

Henrik Brändén skrev

Min första reaktion då jag läste detta inlägg var att det var fullständigt orealistiskt och orimligt, men som så ofta med broder Bengts tankar och förslag vinner det på att man ger det en andra och tredje funderare! Jag kan dock se några frågor man i så fall måste fundera vidare över: Ska t ex riksdagsledamöters placering på olika orter avgöras av riksdagsledamotens hemort (så att den sammanlagda ressträckan minimeras), ledamöternas egna val eller lotten?

Vidare utförs den största delen av arbetet i riksdagen inte i plenum, utan i utskott och partigrupper. Och ska man gå vidare med dessa tankar måste man nog ha några idéer om hur dessa grupper ska kunna fungera i en decentraliserad riksdag.

(Hur fantastiskt internet än är, och hur många av de mer rutinmässiga ärendena som smidigt kan hanteras i chattar och webbmöten vet vi faktiskt av bitter egen erfarenhet internt i partiet hur ett ensidigt beroende av elektronisk kommunikation har en olycklig förmåga att få mycket av diskussionen att fastna på småsaker och fokusera på det som skiljer, medan regelbunden fysisk kontakt är överlägset om man vill överbrygga klyftor, hitta det gemensamma och finna möjliga kompromisser. Vilket huvuddelen av det parlamentariska arbetet faktiskt går ut på, även om det inte är det som sedan förmedlas till medborgarna via media!)

Vad gäller utskotten är det ju så att de har rätt stora kanslier, där en nästan daglig interaktion mellan ledamot och tjänstemän på kansliet är viktigt för att arbetet ska fungera. Att behålla de centrala kanslierna i Stockholm skulle förta mycket av decentraliseringseffekten av reformen, men att flytta ut dem till de nya orterna skulle ha samma nackdelar som dem Bengt pekar på med att flytta ut myndigheter. Ska utskotten kunna fungera väl krävs dessutom att alla riksdagsledamöter i ett utskott verkar på samma ort som utskottets kansli utlokaliserats till. Vilket antingen innebär att riksdagsledamotens hemort får avgöra vilka utskott hon kan sitta i, eller att fleratlet rikdagsledamöter hamnar på orter ännu längre än Stockholm från hemorten.

Och för att kunna hålla regelbundna partigruppmöten afk ser jag ingen annan möjlighet än att sätta igång en resekarusell, som blir en svensk förminskad motsvarighet till EU-parlementets återkommande resor till Strassbourg.

Så en intressant idé. Men en hel del praktiskt att fundera över innan man gör den till ett skarpt förslag!

Viktualiebrodern skrev

Hur ledamöter skall placeras är mycket riktigt en praktisk detaljutformning som jag inte tog upp. Men något kan jag väl få lämna till Riksdagens egna utredningsresurser?

Detsamma gäller egentligen för de problem med grupparbeten på distans som du tar upp. Att ett sådant arbetssätt riskerar landa i detaljer stämmer med piraterfarenheterna… Jag är säker på att det finns mycket sociologisk/organisationsteoretisk/gruppsykologisk forskning på detta, med föreslagna lösningar också.

Men de tekniska möjligheterna finns där. Tillsätt endast politisk vilja.

ulf gustafsson skrev

Jag tycker att det är en bra idé. Jag håller med om att det borde tillsättas en utredning för detta.

I viss teknisk kommunikation finns det risk för missuppfattningar om man inte kan läsa kroppspråk t ex.

det borde också vara bra för demokratin att inte alla tjänstemän i riksdagen bor i Stockholm.

Anders S Lindbäck skrev

Problemet är att det praktiska arbetet gör att det blir svårt för att inte säga omöjligt att dela upp det hela på 5 olika platser i landet.

Det finns nämligen ingen indelning som blir effektiv om man delar riksdagen i 5 delar.

Därför är iden helt orealistisk. Riksdagsarbetet kräver att kontakter mellan ledamöter dels via partigrupp och dels via arbetet i utskotten och det finns bra sätt att dela in dem på annat än att förlägga alla på samma plats.

Det finns 2 saker jag kan tänka mig gällande riksdagsarbetet för att göra det mera effektivt:

– Flytta riksdagen till annan ort – t.ex. inre norrland. Då kommer den långt från lobbyorganisationerna.

– Minska antalet ledamöter till 199. Sverige har en oproportionerlig stor riksdag jämfört med andra länder.

Tommy skrev

@ Bengt
Jag tror att det vore bra att göra en mer generell motion om att Piratpartiet aktivt ska arbeta emot fenomenet urbanisering, och politiskt arbeta för att hela landet ska användas och gynnas.

Vad tror du om det?

Viktualiebrodern skrev

#Alla

Om Riksdagen är seriöst om att vilja lösa Bostadsfrågan måste den också själv vara en del av lösningen. Inte en fortsatt del av problemet – inte i sublim självförhävelse fortsätta säga som (påstått) Marie Antoinette: Jaså folket har inget bröd. De kan väl äta bakelser?

Jag lägger nog in lite moral i detta också. Och känslor, fast jag försöker hålla mig saklig.

Viktualiebrodern skrev

Man drar in bisdrag för flyktingar som flyttar ifrån dit de anvisats, man drar in bidrag för arbetslösa som inte flyttar till arbete.

Men helt andra regler sätter man för sig själva.

Upprördheten mot riksdagsledamöternas självbeviljade privilegier är i allra högsta grad berättigad.

Viktualiebrodern skrev

Hm, lite lågt blodsocker där tyvärr. Glöm det där om moral, så skall jag låtsas vara en vuxen människa igen.

Så här:

Vi yrkar därför Att

…mötet anser att Piratpartiet skall verka för att möjligheterna till distribuerade och decentraliserade arbetsformer för Riksdagen bör utredas.

Peter Johansson skrev

Detta har diskuterats förut.
Självklart kan man utlokalisera riksdagen inga problem MEN VAR?
Där måste vara goda kommunikationer bra lokaler och bostäder att hysa 500 personer. Det skulle bli ett lyft för den stad som fick den.
Däremot kan man sänka antalet ledamöter med säg 10st i ett första steg. Men allt detta har diskuterats förut på forumet.
I sitt nuvarande utseende skulle jag yrka avslag men jag är ändå positiv till idéerna.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>