Skilj stat och religion åt

I partiets vårmöte så antogs två olika sakfrågor gällande religion och staten som både gick i riktningen att skilja staten från religioner. Problemet med dessa ställningstagandena är att de är relativt komplicerade att enkelt förklara för folk på gatan i en valrörelse.

Det verkar som om vi i partiet har den åsikten att det offentliga och religion  bör inte vara sammankopplade och de bör skiljas åt.  Ser därför ingen anledning till att partiet inte skulle ta till sig dessa åsikter och faktiskt välja att helt gå på den linjen.

Sverige har skiljt sig från statskyrkan – men inte all lagstiftning har följt med. Det finns i några delar av vår lagar som tar upp religioner och ger dem större rättigheter än vanliga föreningar.  Så för att slippa ta ställning i alla sakpolitiska kvarvarande frågor som finns på området så vill jag föreslå att partiet tar ett generellt ställningstagande i detta och anser:

att Piratpartiet vill skilja stat och religion åt.

De sakfrågor vi tog ställning till på vårmötet kan då ses som praktiskt detaljer gällande denna övergripande ställningstagande om att skilja statliga sektorn från religioner. Denna övergripande ställningstagande är enklare att förklara för folk på gatan i en valrörelse utan att man behöver gå in på gamla 1800-tals lagar.

Anders S Lindbäck
Anders bloggar på kunskapssamhället

Kommentarer

Gustav N skrev

Vi i Piratpartiet tror jag ses idag som väldigt moderna och sekulära. Tror att en för hård ton mot religioner kommer skrämma bort folk. Vi behöver vara mer förstående och ha tolerans mot olika trosuppfattningar.

På forumet i debatten om religion, kopplat till vårmötet, uttryckte sig många medlemmar föraktfullt om olika trosinriktningar, vilket fler andra tog illa vid sig av.

Gustav N skrev

Vi i Piratpartiet tror jag ses idag som väldigt moderna och sekulära. Tror att en för hård ton mot religioner kommer skrämma bort folk. Vi behöver vara mer förstående och ha tolerans mot olika trosuppfattningar.

På forumet i debatten om religion, kopplat till vårmötet, uttryckte sig många medlemmar föraktfullt om olika trosinriktningar, vilket fler andra tog illa vid sig av.

Nicholas Miles skrev

Att skilja kyrka och stat åt är ett ganska grundläggande demokratiskt upplysningsideal som dominerat politisk filosofi i flera hundra år. Det är inget nytt och radikalt och jag har svårt att se att det skulle skrämma bort några väljare. Jag tycker inte heller det är ett tecken på religionsförakt att vilja slopa delar av religiösa samfunds priviligerade särställning i samhället.

Dessutom (och jag riktar mig inte specifikt mot Gustav nu, utan också mot kommentarer som nyligen fällts i andra trådar här på breddningsbloggen) är det mindre än en livstid sedan ateism var olagligt i Sverige, så jag tycker det är lite i tidigaste laget för religionsapologister att börja vifta med förföljelsekortet.

Nicholas Miles skrev

Att skilja kyrka och stat åt är ett ganska grundläggande demokratiskt upplysningsideal som dominerat politisk filosofi i flera hundra år. Det är inget nytt och radikalt och jag har svårt att se att det skulle skrämma bort några väljare. Jag tycker inte heller det är ett tecken på religionsförakt att vilja slopa delar av religiösa samfunds priviligerade särställning i samhället.

Dessutom (och jag riktar mig inte specifikt mot Gustav nu, utan också mot kommentarer som nyligen fällts i andra trådar här på breddningsbloggen) är det mindre än en livstid sedan ateism var olagligt i Sverige, så jag tycker det är lite i tidigaste laget för religionsapologister att börja vifta med förföljelsekortet.

morr skrev

Kan man påverka att kyrkan har ett väldigt bökigt (med dagens mått mätt) förfarande för de som vill gå ur? Okej att politiker inte ska hålla på och peta i allt, men just svenska kyrkan har ju ändå en stor del av befolkningen blivit indragna i, mer eller mindre, utan deras egen inblandning. Så för de som vill gå ur, av egen fri vilja, borde alla trösklar tas bort.

morr skrev

Kan man påverka att kyrkan har ett väldigt bökigt (med dagens mått mätt) förfarande för de som vill gå ur? Okej att politiker inte ska hålla på och peta i allt, men just svenska kyrkan har ju ändå en stor del av befolkningen blivit indragna i, mer eller mindre, utan deras egen inblandning. Så för de som vill gå ur, av egen fri vilja, borde alla trösklar tas bort.

Anders S Lindbäck skrev

Själv uppfattade jag det att det var enkelt att gå ur svenska kyrkan då jag gjorde det. Gick fort och galant. Men då var det ca 25 år sedan.

Skälet till detta ställningtagande är att då slipper vi ta ställning i en massa mindre sakfrågor utan kan direkt gå på en mera generell och större sakfråga. Många partiet i riksdagen har liknande ställningstagande så det är inget konstigt eller annorlund på det sättet.

Anders S Lindbäck skrev

Själv uppfattade jag det att det var enkelt att gå ur svenska kyrkan då jag gjorde det. Gick fort och galant. Men då var det ca 25 år sedan.

Skälet till detta ställningtagande är att då slipper vi ta ställning i en massa mindre sakfrågor utan kan direkt gå på en mera generell och större sakfråga. Många partiet i riksdagen har liknande ställningstagande så det är inget konstigt eller annorlund på det sättet.

Thomas Gunnarson skrev

Flera andra nationer i Europa har skilt på staten och kyrkan sedan gammalt. Frankrike, t.ex.
Men då är det gamla traditioner vi resonerar om. Precis Anders menar.
Hur hanterar man då nya religioner? Scientologin, t.ex…..
Det finns många fler varianter av kristendomen utöver den svenska statskyrkans tolkning av Konstanin den stores som blev statsreligion i romarriket.
Martinus tjocka böcker orkar inte jag läsa…
Detta är inget enkelt problem, så som det kan verka till en början….
Sena artonhundratalets tyske filosof, Rudolf Steiner, han med bio-dynamisk odling och inte minst dagens vaccinationsproblem i Järna..
Åter, var går gränsen?
Religionsfriheten är inte bara en frihet att ha hur tokiga idéer som helst utan också en frihet att uttrycka sina åsikter i det dagliga livet.
I sitt sätt att leva. Även om det anses vara hur tokigt som helst av ”grannen”…
Men så har vi i Sverige under väldigt lång tid bara haft en religion, statskyrkan, som tolkat allting utifrån statens behov.
Nu är vi inte där längre utan man får intrycket att många i PP (och inte bara PP) vill ersätta Statskyrkan med en Sekulär statsreligion. Alltså ingen skillnad annat än byte av statens åsikt om vad medborgarna skall tycka och tro…
Religionsfrihet innebär att var och en får tycka och leva efter eget huvud så länge de verkar under internationellt accepterade regler.
Allt utöver det är totalitära uppfattningar!!

Thomas Gunnarson skrev

Flera andra nationer i Europa har skilt på staten och kyrkan sedan gammalt. Frankrike, t.ex.
Men då är det gamla traditioner vi resonerar om. Precis Anders menar.
Hur hanterar man då nya religioner? Scientologin, t.ex…..
Det finns många fler varianter av kristendomen utöver den svenska statskyrkans tolkning av Konstanin den stores som blev statsreligion i romarriket.
Martinus tjocka böcker orkar inte jag läsa…
Detta är inget enkelt problem, så som det kan verka till en början….
Sena artonhundratalets tyske filosof, Rudolf Steiner, han med bio-dynamisk odling och inte minst dagens vaccinationsproblem i Järna..
Åter, var går gränsen?
Religionsfriheten är inte bara en frihet att ha hur tokiga idéer som helst utan också en frihet att uttrycka sina åsikter i det dagliga livet.
I sitt sätt att leva. Även om det anses vara hur tokigt som helst av ”grannen”…
Men så har vi i Sverige under väldigt lång tid bara haft en religion, statskyrkan, som tolkat allting utifrån statens behov.
Nu är vi inte där längre utan man får intrycket att många i PP (och inte bara PP) vill ersätta Statskyrkan med en Sekulär statsreligion. Alltså ingen skillnad annat än byte av statens åsikt om vad medborgarna skall tycka och tro…
Religionsfrihet innebär att var och en får tycka och leva efter eget huvud så länge de verkar under internationellt accepterade regler.
Allt utöver det är totalitära uppfattningar!!

medundersåte skrev

Samtidigt så skiljer sig religioner väldigt mycket från vanliga svenska föreningar. Men den mångfald av religiösa samfund som religionerna i Sverige utgörs av har onekligen mycket gemensamt med föreningsväsendet. Men jag kan ändå tycka att religiösa samfund är så unika att de gott kan få fortsätta utgöra en egen kategori.

Huvudproblemet ligger i att det finns så djupgående skillnader i synen på vad religion innebär. Det är väldigt svårt att skilja religion från kulturarv och kultur, visst gör många idag en snäv definition av religion som underlättar ett sådant särskiljande men problemet blir då istället att religion förminskas och mister sin koppling till hur den väldigt mångfaldiga gruppen religionstillhörande uppfattar att religion är.

Riskerar inte sakfrågan att bli för generell i detta fall? Viljan att ”skilja stat och religion åt” är väldigt allmänt hållen, exempelvis så förespråkade både protestanterna och de påvetrogna katolikerna under 1500-talet detta, de hade bara väldigt olika sätt att tänka kring hur detta bäst skulle förverkligas.

medundersåte skrev

Samtidigt så skiljer sig religioner väldigt mycket från vanliga svenska föreningar. Men den mångfald av religiösa samfund som religionerna i Sverige utgörs av har onekligen mycket gemensamt med föreningsväsendet. Men jag kan ändå tycka att religiösa samfund är så unika att de gott kan få fortsätta utgöra en egen kategori.

Huvudproblemet ligger i att det finns så djupgående skillnader i synen på vad religion innebär. Det är väldigt svårt att skilja religion från kulturarv och kultur, visst gör många idag en snäv definition av religion som underlättar ett sådant särskiljande men problemet blir då istället att religion förminskas och mister sin koppling till hur den väldigt mångfaldiga gruppen religionstillhörande uppfattar att religion är.

Riskerar inte sakfrågan att bli för generell i detta fall? Viljan att ”skilja stat och religion åt” är väldigt allmänt hållen, exempelvis så förespråkade både protestanterna och de påvetrogna katolikerna under 1500-talet detta, de hade bara väldigt olika sätt att tänka kring hur detta bäst skulle förverkligas.

Anders S Lindbäck skrev

Det blir inga dramatiska förändringar av samhället av detta förslaget. Det som sker är småjusteringar som missades då man formellt skiljde staten från statskyrkan.

T.ex. så måste statschefen tillhöra och vara uppfostrad i gamla statskyrkans religion för att kunna bli kung/drottning.

Anders S Lindbäck skrev

Det blir inga dramatiska förändringar av samhället av detta förslaget. Det som sker är småjusteringar som missades då man formellt skiljde staten från statskyrkan.

T.ex. så måste statschefen tillhöra och vara uppfostrad i gamla statskyrkans religion för att kunna bli kung/drottning.

Anders S Lindbäck skrev

Det blir tyvärr inte en bagatell när nuvarande kungen är emot en sådan ändring. Men annars så ja det borde egentligen vara en bagatell och det borde vara naturligt att ändra lagen och ta bort kravet på religion – det tycker jag med.

Anders S Lindbäck skrev

Det blir tyvärr inte en bagatell när nuvarande kungen är emot en sådan ändring. Men annars så ja det borde egentligen vara en bagatell och det borde vara naturligt att ändra lagen och ta bort kravet på religion – det tycker jag med.

Jerker Montelius skrev

Jag håller med Thomas Gunnarsson även om jag formellt är för separation av kyrka och stat. Stadschefens religionstillhörighet är en bagatell och det finns mycket viktigare frågor att syssla med.

Jerker Montelius skrev

Jag håller med Thomas Gunnarsson även om jag formellt är för separation av kyrka och stat. Stadschefens religionstillhörighet är en bagatell och det finns mycket viktigare frågor att syssla med.

Peter Johansson skrev

Är osäker på om detta är ett ställningstagande vi behöver ta. Gjorde man inte redan en separation mellan kyrka och stat för ett antal år sedan?

Peter Johansson skrev

Är osäker på om detta är ett ställningstagande vi behöver ta. Gjorde man inte redan en separation mellan kyrka och stat för ett antal år sedan?

Anders S Lindbäck skrev

Ja staten och kyrkan skildes åt – men några småställen så glömdes bort eller medvetet ändrades inte.

Idag får katolska kyrkan ta ut medlemsavgift via skattesedeln. Samtidigt får inte humanisterna göra det.

Är det rätt ?

Då dessa egentlien är småsaker så tycker jag det är fel att vi har med alla dessa ställen i ett valmanifest när vi går till val. Skulle föredra att vi ersätter dem med en enklare och större ställningstagande om att skilja stat och kyrka åt.

Anders S Lindbäck skrev

Ja staten och kyrkan skildes åt – men några småställen så glömdes bort eller medvetet ändrades inte.

Idag får katolska kyrkan ta ut medlemsavgift via skattesedeln. Samtidigt får inte humanisterna göra det.

Är det rätt ?

Då dessa egentlien är småsaker så tycker jag det är fel att vi har med alla dessa ställen i ett valmanifest när vi går till val. Skulle föredra att vi ersätter dem med en enklare och större ställningstagande om att skilja stat och kyrka åt.

Thomas Gunnarson skrev

Anders:
Humanism är väl ingen religion.
En religion ägnar sig mest åt sina egna tankar och inte i hur andra funderar utom i missionssyfte…
Humanisterna ondgör sig bara över hur andra funderar.
Huruvida det finns en Gud eller ej kan ju Humanisterna skita i ty de har ju sin åsikt klar och då är det väl bra, men eftersom grannen inte har samma uppfattning så måste en sann humanist lägga sin näsa i blöt och påpeka att grannen har fel…
Humanistiskt? Icke!

Även om man är medlem i katolska kyrkan så måste man (nog) ge sitt medgivande för att skatteprocessen skall fungera…
Låt säga att t.ex. katolska kyrkan fråntages både beskattningsrätten (vad den nu är värd) och vigselrätten.. so what?
Skulle tro att det funkar så i Kina. Bryr sig kinesiska katoliker….

Thomas Gunnarson skrev

Anders:
Humanism är väl ingen religion.
En religion ägnar sig mest åt sina egna tankar och inte i hur andra funderar utom i missionssyfte…
Humanisterna ondgör sig bara över hur andra funderar.
Huruvida det finns en Gud eller ej kan ju Humanisterna skita i ty de har ju sin åsikt klar och då är det väl bra, men eftersom grannen inte har samma uppfattning så måste en sann humanist lägga sin näsa i blöt och påpeka att grannen har fel…
Humanistiskt? Icke!

Även om man är medlem i katolska kyrkan så måste man (nog) ge sitt medgivande för att skatteprocessen skall fungera…
Låt säga att t.ex. katolska kyrkan fråntages både beskattningsrätten (vad den nu är värd) och vigselrätten.. so what?
Skulle tro att det funkar så i Kina. Bryr sig kinesiska katoliker….

Henrik Rydberg skrev

Religion är nåt som man kan säga att staten har. Kyrka och stat må det gå att separera men till slut befolkas staten av människor med religion.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>