Jag vill bredda!

Har du en massa bra idéer om hur Piratpartiet ska kunna bredda sin politiska plattform utifrån våra grundläggande principer? Bra! Här finns allt du behöver veta för att vara med och påverka.

Jag har en sakpolitisk idé!
Toppen! Då gör du så här:

1. Skriv en text där du argumenterar väl för din sakpolitiska idé. Basera den på piratpolitiska värderingar. Ge en bakgrund till varför din idé behövs och en vision om hur du tror att det blir om din idé förverkligas. Tänk på att Less is more. Fler ord betyder inte att man är tydligare, bara att färre människor kommer att orka läsa det man skrivit.

Det viktigaste är att berätta vad du vill, inte exakt hur det ska uppnås. Skriv tex: ”Jag vill att Piratpartiet ska arbeta för att alla med lila bilar ska få åka i bussfilen i rusningstrafik.” Skriv inte: ”Piratpartiet ska arbeta för att transportministern tillsätter en utredning som undersöker möjligheten att låta alla lila bilar åka i bussfilen under rusningstrafik.” Detaljer kring exakt hur saker ska förverkligas är inte så viktiga. Vad och varför du vill förverkliga något är det.

Det går bra att skicka in en videosnutt också. Håll den under fem minuter, så att du är säker på att andra tar sig tid att titta på den.

2. Mejla texten eller länken till din videosnutt till breddning@piratpartiet.se. Märk mejlet ”Breddning: [din rubrik]”. Låt gärna någon annan läsa texten innan du skickar in den. Om du vill får du gärna skicka med en trevlig bild av dig själv och ett par rader om vem du är. Bifoga även mejl, twitter, Google+, Facebook-sida, etc, som du vill ha med.

3. Delta gärna i de samtal som din text/filmsnutt skapar i kommentarsfältet.

Om du har en egen blogg kan du naturligtvis lägga upp texten där också om du vill, men stäng gärna av kommentarsfunktionen och skicka kommentatorer hit, så att vi i möjligaste mån samlar kommentarer på samma ställe. På så sätt missar inte dina medpirater intressanta kommentarer.

Jag vill kommentera någon annans sakpolitiska idé!
Du kan kommentera på två sätt. Om någon skrivit en text om tex vapenexport och du känner att du har mer att tillägga, så kan du antingen skriva en vanlig kommentar eller skriva en egen text till den här sidan och skicka in den enligt ovan instruktioner.

Tanken med breddningsarbetet är att vi tillsammans ska bygga en bredare och bättre politisk plattform. Försök därför att fokusera på att vidareutveckla det som är bra, snarare än att yxa ner det som är dåligt. Om tio år kommer folk att minnas de bra idéer som vi tog fram tillsamman, inte de dåliga som lyftes utan att få gehör.

Kom ihåg att hålla er till det inlägget faktiskt handlar om när ni kommenterar i kommentarsfälten.

Hur väljer ni vad som ska publiceras?
Vi publicerar alla idéer som uttrycks trevligt, sakligt och läsbart/sebart. Om vi får in ett bidrag som inte uppfyller dessa kriterier, så hör vi av oss till de som skickat in bidraget och ber personen formulera om sin idé så att den blir trevlig, saklig och tillgänglig.

Vi kommer också att vara aktiva i bloggosfären och om vi ser ett inlägg som skulle passa bra som ett sakpolitiskt förslag här på bloggen, så kontaktar vi bloggaren och frågar om det är ok att vi publicerar inlägget även här. Tipsa gärna om ni hittar sådana inlägg.

Måste man vara hygglig också?
Ja, det måste man. Vi censurerar naturligtvis inte idéer, men detta är en plattform för seriös breddning av Piratpartiets politik. Det betyder att man förtjänar sin plats i samtalet genom att vara trevlig, saklig och visa respekt för sina medpirater oavsett om man delar deras åsikter eller ej.

De som inte kan vara trevliga, sakliga och visa respekt kommer att få en liten varning. Vid upprepade problem kommer personen att lyftas bort från diskussionen tills hen lugnat ner sig och kan delta under civiliserade former igen. Om vi ska få en bra och givande diskussion är det viktigt att den inte infekteras av folk på trollhumör.

Hur blir min idé ett av Piratpartiets sakpolitiska ställningstaganden?
Den här sidan är till för att lyfta fram och diskutera nya idéer. En del av dem kommer att komma med i något av Piratpartiets sakpolitiska program. Det sker om någon väljer att lägga idén som en motion till ett av partiets medlemsmöten och röstas igenom med minst 50% majoritet. Idén kan även lyftas i en proposition från styrelsen och röstas igenom på samma sätt.

Eftersom medlemsmötet bara samlas två gånger om året kan sakpolitiska beslut mellan medlemsmötena även fattas av styrelsen eller partiledaren. Dessa kan dock upphävas av ett senare medlemsmöte.

Processen och tidsplanen för att ta fram sakpolitiska program inför valåret 2014 är fastställd av styrelsen. Här finns mer information om detta.

Kan jag hjälpa till på andra sätt?
Självklart. Om du är speciellt intresserad av ett visst ämnesområde kan du hjälpa till att se till så att vi inte missar att lyfta fram intressanta blogginlägg, artiklar och samtal om det. Mejla information och länkar till breddning@piratpartiet.se. Det spar oss massor av tid och gör den här breddningsplattformen bättre.