Nu breddas Piratpartiet!

Piratpartiet har sedan starten 2006 varit ett fokusparti och har i huvudsak arbetat med integritet, kultur och kunskap. Med detta smala fokus har vi upplevt både framgång och motgång. Partiet har utvecklats och mognat mycket under åren och det är nu dags att se hur långt vi kan komma med ett bredare fokus. I Tyskland har Piratenpartei nått stora framgångar med en bredare politisk plattform. Det är oerhört inspirerande.

Det svenska breddningsarbetet inleddes redan för snart ett år sedan när de första kliven mot ett nytt principprogram togs. Under året har vi tillsammans arbetat med att arbeta fram det förslag till nytt principprogram som vårmötet ska rösta om i maj. Principprogrammet är dock bara den ena hälften av det som kommer att bli Piratpartiets partiprogram inför valåret 2014. Den andra hälften kommer att bestå av en rad olika sakpolitiska program som vi kommer att ta fram tillsammans under 2012-2013.

Den här sidan kommer att vara navet för partiets breddningsarbete. Här kommer alla att lätt kunna följa och ta del i de sakpolitiska samtal som kommer att bygga framtidens piratparti.

Arbetet med de sakpolitiska programmen kommer att bli en spännande och avgörande tid för partiet. Det är nu vi måste bevisa vad vi går för. Vi måste våga ha högt i tak. Vi måste våga prata om saker som kanske känns främmande vid första anblicken. Vi måste släppa tanken på om att var och en av oss ska vara expert på varje område partiet tar sig an. Vi måste våga tro så mycket på helheten att vi inte stirrar oss blinda på enstaka detaljer. Vi måste släppa egot och våga lita på varandra. Jag tror att vi är redo för det.

Ta din chans att göra din röst hörd. Ta ut svängarna! Kör hårt! Sparka ut väggarna! Höj taket! Det är inte farligt att prata om saker eller att ha olika åsikter. Vi kommer att få se bra förslag, dåliga förslag, och säkert en del galna förslag. Det är helt okej. I sinom tid kommer alla förslag att behöva klara sig genom en omröstning på ett medlemsmöte för att hamna i de sakpolitiska programmen. Jag känner mig trygg med att era röster effektivt kommer att sålla bort eventuella stolligheter och att de sakpolitiska programmen kommer att bli ännu en sak för oss pirater att vara stolta över.

Anna Troberg
Partiledare
BloggNyheter24