Privatövervakning

Google_Glass_detail

Piratpartiet har alltid varit mycket kritiska till massövervakning, både av myndigheter och av privata företag. Någonting som vi aldrig diskuterat i stor utsträckning är dock den övervakning som sker genom privatpersoner. Denna blir med allt mindre kameror, smartphones och stundande teknik som Project Glass allt enklare och mer spontan. Du riskerar idag att ständigt övervakas, inte bara av staten eller av privata företag utan också av privatpersoner – och huruvida det sker med sinistra baktankar eller helt godhjärtat är omöjligt att veta i förväg. Världen… Läs mer

Kryptering, privatliv och fildelning

krypteringsmaskin

Kryptering är en väldigt bra metod att säkerställa privatliv och de grundläggande rättigheter som (än så länge) finns inskrivna i grundlagen. Polisen får exempelvis, precis lika lite som någon annan i det vanliga samhället, avlyssna trafik som skickas över ett nätverk. Dataintrång är ett brott som naturligtvis inte polisen får syssla med, precis som de inte får stjäla bilar eller elda upp hus för att komma åt brottslingar. Kryptering är en metod att säkerställa att de grundlagsskyddade rättigheterna inte missbrukas. Kryptering är därför något väldigt… Läs mer

Medgivande vid kameraövervakning

0 övervaknkamera 500 1073926_86795926

Idag så luckras det upp mer och mer på vem som får ha övervakningskameror. Det finns på massor av platser idag som kameraövervakas, mataffärer, skolor och tågstationer. Piratpartiet har aldrig gillat övervakning, men det finns inget direkt ställningstagande om just kamerorna idag. Jag förslår att man ska kräva att man ska ha ett skriftligt medgivande (avtal) för att få spela in med övervakningskameror. Med det här förslaget så blir allmän övervakning opraktiskt, eftersom man då måste kräva att alla kunder som går in i deras… Läs mer

Låt inte arvtagare snoka i den dödes banktransaktioner

320px-Swedish_coins_80_percent_silver

Idag är det inte reglerat med lag i vilken utsträckning ägare till dödsbo/arvtagare får ta del av den avlidnes banktransaktioner och inte heller hur lång tid tillbaka. Bankerna har inte lyckats ena sig om en gemensam praxis. Jag vill att pp inte ska tillåta arvtagare att kränka en persons integritet efter han avlidit genom att begära ut banktransaktioner. Sådana uppgifter ska bara kunna tas fram av utredande myndighet i de fall man misstänker ett brott. Anders Brodin PP Linköping Läs mer

Styrelsens sakpolitiska propositioner till medlemsmötet

Under helgen hade styrelsen ett långt möte där vi antog ett stort antal sakpolitiska propositioner, som vi lägger till medlemsmötet. Ladda gärna ner dem härifrån (Sakpolitiska propositioner till höstmötet 2012, korrversion). De flesta av dem bygger på det arbete en arbetsgrupp (jag, Anna och Torbjörn Wester) gjort, som vi löpande redovisat här på bloggen: I juni gjorde vi en sammanställning av de sakpolitiska förslag vi hittat i gamla programdokument och diskussioner samt här på breddningebloggen, och från detta knådade vi sedan fram förslag till propositioner,… Läs mer

Utkast till sakpolitiska propositioner

I morgon börjar styrelsen diskutera ett stort dokument med förslag till en rad sakpolitiska propositioner. Det kommer från mig, Anna Troberg och Torbjörn Wester. Under våren och sommaren har vi gått genom diskussionen här på breddningsbloggen och andra piratbloggar. Vi har lusläst gamla program och valmanifest, och de förslag till kommunalpolitiska program som arbetades fram inför förra valet. Vi samlade först ihop alla förslag vi kunde finna. Sedan började vi slå ihop, skriva om och rensa bort sådant som var alltför detaljerat, sådant vi inte… Läs mer

Minska polisens möjlighet till godtyckliga kränkningar

Det här inlägget handlar om narkotikalagstiftningen, men det är inte ett inlägg som handlar om huruvida knark är väldigt bra, ganska bra, ganska dåligt eller väldigt dåligt. Istället är det ett inlägg om rättsäkerhet, om förutsägbarhet i lagstiftningen och om polisens befogenheter. Polisen har en särställning i samhället, eftersom de har rätt att bruka våld för att genomföra sina arbetsuppgifter. Så måste det vara. Polisens uppgift är att värna lag och ordning och att verka för ett tryggt och säkert samhälle. En fungerande polismakt är… Läs mer

Införa tvång på ”tyst läge” på mobiltelefoner

Datalagringsdirektivet och FRA bildar tillsammans ett heltäckande skydd för att kartlägga vilken svensks privatliv som helst närhelst staten än kräver det. Det är ett stort ingrepp på den personliga integriteten, och vi måste arbeta för att börja avveckla dessa lagar. Men tyvärr kommer det nog dröja ett bra tag innan dessa lagar slutligen kan skrotas, 20 år eller mer, och då gäller det att minimera skadan medans vi bygger opinion. Idag kan en vanlig mobiltelefon spåras i realtid. Detta är tyvärr ett nödvändigt ont då… Läs mer

Rätten över din brevlåda

Jag ogillar reklam. Jag ogillar den i epost, i adware, på hemsidor, på TV, i mobilen, på hemtelefonen och i min brevlåda. Det här inlägget ska handla om den reklamen som kommer till brevlådan. Idag så måste man som privatperson krångla med att registrera sig i ett NIX register och sätta upp skyltar på sin brevlåda för att kunna slippa reklam. Ibland hjälper inte ens det. För företagare så existerar dessutom inget skydd emot reklam överhuvudtaget! Jag tycker att vi vänder på steken. Nuvarande system… Läs mer

Satsa på integriteten

Ett vanligt argument för att inte införa ny integritetsstärkande lagstiftning är att brottsbekämpning blir svårare och att industrin lider av alltför starkt integritetsskydd. Fokus verkar ligga precis överallt förutom på just människors rätt att kontrollera och bestämma över sin egen data och information. Självbestämmanderätten, som utgör grunden för vårt samhälle, åsidosätts för att bevara befintliga ekonomiska modeller och marknadsaktörer. Och samtidigt som unionens krav på information till användare av till exempel datatjänster förutsätter att en genomsnittlig medborgare hur enkelt som helst läser och förstår ett… Läs mer