Kommunal- och landstingspolitiska sammanställningar

Här kommer sammanställningar över de sakpolitiska beslut medlemsmöten fattat, som har bäring på kommunal- och landstingspolitik. De senaste medlemsmötena har ju tagit ett stort antal sakpolitiska beslut. Samtidigt har lokala föreningar bildats, som börjat diskutera vilken politik man ska gå fram med i val till kommun och landsting. För att hjälpa de lokala föreningarna i sitt arbete med kommunala och landstingspolitiska program har vi i ledningen (jo, jag har flyttat från styrelsen till ledningen …) samlat ihop alla de sakpolitiska beslut medlemsmötet tagit som har… Läs mer

Vi behöver fler övergångsställen

övergställe flickr 66866736_8470826172

Vi behöver fler övergångsställen inte färre. Enligt Trafikförordningen har en bilist väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på ett övergångsställe. Bilisten är alltså skyldig att stanna för att släppa över fotgängar vid ett övergångsställe Dessvärre händer det ofta att denna lagen inte tillämpas. Många är vi som har varit nära på att bli påkörda vid just ett övergångsställe av någon stressad bilist. När jag går över ett övergångsställe räknar jag med att bilisten inte tar hänsyn till övergångsstället. Det… Läs mer

Kommunalpolitik

tärningar Jonathan Werner notify xchng 727041_87575398

Här kommer ett par förslag kring kommunalpolitik: Lottning inom kommunala bostadsköer Nuvarande bostadskö policy är till för bolaget och äldre generationer. Deras system är knappast bra för de yngre då de av förklarliga skäl inte kunnat stå i bostadskö lika länge, eller ha möjligheten att stå i köer som kostar. Ett rättvisare system som inte åldersdiskriminerar de som dessutom inte har råd att köpa bostad är att lottning sker där antalet lotter som man har fördelas med någon parameter som t ex ködagar. På detta… Läs mer