Att bredda med förnuft

I vår breddningsprocess befinner vi oss mitt uppe i en ”brainstorm”-fas. Mängder av tankar och idéer kastas upp, stöts, blöts och diskuteras. Själv har jag gjort många spännande piratpolitiska upptäckter genom en mycket enkel men systematisk tankelek:

  • Jag har tagit ett politikområde, som sjukvård, jobb, bostäder eller forskning.
  • Sedan har jag tagit en av våra grundläggande värderingar (till exempel ”informationsfrihet”, eller ”allas lika värde”) och använt den som en slags ”glasögon” då jag tittat på politikområdet.
  • Sedan har jag gjort likadant med var och en av de värderingar som jag misstänker förenar oss alla piratpartister (allas lika värde, demokrati, integritet, informationsfrihet, transparens, accountability, fri tillgång till kunskap …)

Varje gång jag tittat på ett nytt politikområde på detta sätt har jag blivit förvånad över hur stor andel av de brännande frågorna i området som våra gemensamma värderingar faktiskt kan ge svar på. För mig visar detta att vi piratpartister träffat rätt. Att de konflikter vi ser i samhället (informationsfrihet och svärmkreativitet kontra kunskapsmonopol och kommunikationsrepression) är minst lika viktiga för den politiska agendan som tidigare motsättningar mellan arbete och kapital.

Därför har vi nu världens chans att ta oss in i den politiska diskussionen på allvar. Att bli en ny politisk kraft, som likt för hundra år sedan arbetarrörelsen och för trettio år sedan miljörörelsen ställer nya frågor på nya sätt och därigenom omdefinierar hela det politiska landskapet. För att kunna ta den chansen måste vi agera och bredda oss nu. Men vi måste samtidigt göra det med förnuft, så vi inte sliter sönder oss själva eller skämmer ut vårt varumärke på kuppen. Jag skulle därför vilja föreslå fyra kontrollfrågor, som vi ställer oss själva när vi går in i nästa fas av arbetet, och ska sålla och välja mellan alla spännande idéer som nu kastas fram.

  1. Är det konkreta förslaget förankrat i våra grundläggande värderingar? Har det sina rötter i vår tolkning av världen? Vi ska naturligtvis anta sakpolitik som går längre och utanför det som står i vårt principprogram. Men jag tror vi ska vara försiktiga med att anta och driva sakpolitiska åsikter, där vi inte kan förklara varför de logiskt följer av de grundprinciper, som gör oss till piratpartister.
  2. Är vi någorlunda ense? Det är inte meningsfullt att driva politiska frågor där vi är djupt splittrade. Det skapar olust, försvagar oss, och hindrar oss från att vara effektiva i alla de andra frågor, där vi är i stort sett ense! Men för att veta om ett förslag enar eller splittrar måste vi naturligtvis börja med att diskutera det! Så vi ska inte tveka att här och nu kasta fram och diskutera förslag som kanske är kontroversiella. Men låt oss när vi skriver motioner, röstar och utformar programtexter fokusera på det som förenar!
  3. Har vi någon chans att övertyga väljarna om det? Vi kan veta hur väl som helst att en sak är riktig. Men i en värld där våra motståndare sätter dagordningen och kontrollerar medierna kan vi inte räkna med alltför många tillfällen att förklara oss. Därför måste de tillfällena användas till att förklara de riktigt viktiga sakerna. Varje krav i stil med ”legalisera narkotika” eller ”förbjud Office-programmen i skolorna” kommer att innebära att den lilla TV-tid vi kan räkna med i nästa valkampanj kommer att gå åt till att gaffla om ANDRA saker än de riktigt viktiga.
  4. Kan vi vinna något värdefullt genom att driva kravet? Kan vi exempelvis åstadkomma ett opinionstryck, som kan få andra politiker att justera sin åsikt, så beslutet blir bättre? Kan vi vinna väljare? Mobilisera sympatisörer? Gjuta ”jävlar anamma”-känsla i fler partiaktiva? Få partiet att framstå som ansvarsfullt och trovärdigt? Hur kul vi än tycker att det är att tycka saker, ska vi faktiskt tänka på att både vår och väljarnas tid är begränsad. Om vi inte har något att vinna på att driva en fråga kan vi använda vår tid till mycket bättre saker. Nämligen till att driva en fråga, som vi kan nå framgångar med!

Henrik Brändén
Finns på min blogg och Sagor från Livbåten

Kommentarer

Torbjörn Jerlerup skrev

Bra inlägg.

Jag tycker om att du försöker ta en principiell diskussion först.

På punkt 3. En mix vore nog bra. Det är aldrig fel att ligga före opinionen på en del ämnen. Tyskarna har gjort mycket bra i just den riktningen.

Jag tror många uppskattar att vi tar tag i svåra saker också som går mot vad mycket av opinionen menar. Det tyder på ärlighet och mod.

Jag skulle höra hur tyskarna löst just detta eftersom de inte räds tanken på narkotikalegaliering, tex…

Torbjörn Jerlerup skrev

Bra inlägg.

Jag tycker om att du försöker ta en principiell diskussion först.

På punkt 3. En mix vore nog bra. Det är aldrig fel att ligga före opinionen på en del ämnen. Tyskarna har gjort mycket bra i just den riktningen.

Jag tror många uppskattar att vi tar tag i svåra saker också som går mot vad mycket av opinionen menar. Det tyder på ärlighet och mod.

Jag skulle höra hur tyskarna löst just detta eftersom de inte räds tanken på narkotikalegaliering, tex…

Anton Larson skrev

Håller med Torbjörn om punkt tre. Även om droglegalisering kan se ut som en omöjlig fråga att driva, så är det just detta att våga gå emot aldrig så etablerad bullshit som jag upplever som en viktig kärna i Piratpartiet. Jag och, vill jag tro, många med mig är hjärtligt trötta på den onyanserade och rentav omänskliga narkotikapolitik som förs i det här landet. Det är inte säkert att det vore strategiskt dåligt att faktiskt vara rösten som står upp för rimliga värderingar även på detta område.

Anton Larson skrev

Håller med Torbjörn om punkt tre. Även om droglegalisering kan se ut som en omöjlig fråga att driva, så är det just detta att våga gå emot aldrig så etablerad bullshit som jag upplever som en viktig kärna i Piratpartiet. Jag och, vill jag tro, många med mig är hjärtligt trötta på den onyanserade och rentav omänskliga narkotikapolitik som förs i det här landet. Det är inte säkert att det vore strategiskt dåligt att faktiskt vara rösten som står upp för rimliga värderingar även på detta område.

Henrik Brändén skrev

Hej Anton, Ärligt talat tror jag att den fråga du tar upp skulle stupa redan på min andra punkt, att vi bör vara någorlunda eniga om saken. Förslaget har lagts fram på flera medlemsmöten, och varje gång röstats ned! Men naturligtvis ska vi diskutera om saken, och ett inlägg som argumenterar i den riktning du pekar ut står på kö att publiceras framåt nästa vecka!

Henrik Brändén skrev

Hej Anton, Ärligt talat tror jag att den fråga du tar upp skulle stupa redan på min andra punkt, att vi bör vara någorlunda eniga om saken. Förslaget har lagts fram på flera medlemsmöten, och varje gång röstats ned! Men naturligtvis ska vi diskutera om saken, och ett inlägg som argumenterar i den riktning du pekar ut står på kö att publiceras framåt nästa vecka!

Calandrella skrev

Kloka frågor! Men jag är väldigt glad att ni i detta inledande skede släpper igenom allt, utan att kontrollera det mot frågorna. Så kan hela partiet få avgöra hur väl det möter kriterierna eller inte. Som för övrigt, trots deras vettighet, ju inte kan huggas i sten. :-)

Calandrella skrev

Kloka frågor! Men jag är väldigt glad att ni i detta inledande skede släpper igenom allt, utan att kontrollera det mot frågorna. Så kan hela partiet få avgöra hur väl det möter kriterierna eller inte. Som för övrigt, trots deras vettighet, ju inte kan huggas i sten. :-)

Jerker Montelius skrev

Jag skulle vilja föreslå en punkt fem.

5. Det skall finnas någon sorts tanke om hur förslaget skall realiseras ekonomiskt.

Jag vet att det kan vara trist men efter att ha läst ett antal breddningsförslag som i princip föreslår mer till alla så tycker jag att det vore en lämplig rimlighets koll.

Jerker Montelius skrev

Jag skulle vilja föreslå en punkt fem.

5. Det skall finnas någon sorts tanke om hur förslaget skall realiseras ekonomiskt.

Jag vet att det kan vara trist men efter att ha läst ett antal breddningsförslag som i princip föreslår mer till alla så tycker jag att det vore en lämplig rimlighets koll.

Thomas Gunnarson skrev

För att trösta er som undrar vad som sker då man kanske tycker att det ena förslaget är värre än ett annat, så kan man kolla i andra partiers program och konstatera att nästan alla partier har en blandning av stort och smått så man undrar hur de får ihop det…
Henriks tanke här är helt riktig!!
ALLT SOM SKALL KOMMA FRÅN I BREDDNINGEN SKALL VÄRDERAS UR BASIDEOLOGINS GRUNDLÄGGANDE TANKAR!

Thomas Gunnarson skrev

För att trösta er som undrar vad som sker då man kanske tycker att det ena förslaget är värre än ett annat, så kan man kolla i andra partiers program och konstatera att nästan alla partier har en blandning av stort och smått så man undrar hur de får ihop det…
Henriks tanke här är helt riktig!!
ALLT SOM SKALL KOMMA FRÅN I BREDDNINGEN SKALL VÄRDERAS UR BASIDEOLOGINS GRUNDLÄGGANDE TANKAR!

Calandrella skrev

@Jerker Montelius: japp. Där tycker jag vi ofta helt sonika kan föreslå avskaffande eller åtminstone i stil med 90 procents avskaffande av EU:s jordbrukssubventioner. Så får vi iaf på EU-nivå 40 procent av EU:s budget att laborera med. Det är inte kaffepengar. :-D

@Thomas Gunnarson: nu tror jag inte alls att alla förslag kommer gå igenom. Men visst har du en poäng – även andra partier spretar. Jag skulle vilja påstå att PP är betydligt mer ideologiskt än de flesta andra partier i dagsläget, när det gäller viktiga frågor.

Absolut ska vi utgå från våra piratpolitiska principer! Där tycker jag Torbjörn Jerlerup har många goda tankar i hans ideologiska kompass: http://breddning.piratpartiet.se/2012/05/04/ideologisk-kompass-for-breddningen/

Calandrella skrev

@Jerker Montelius: japp. Där tycker jag vi ofta helt sonika kan föreslå avskaffande eller åtminstone i stil med 90 procents avskaffande av EU:s jordbrukssubventioner. Så får vi iaf på EU-nivå 40 procent av EU:s budget att laborera med. Det är inte kaffepengar. :-D

@Thomas Gunnarson: nu tror jag inte alls att alla förslag kommer gå igenom. Men visst har du en poäng – även andra partier spretar. Jag skulle vilja påstå att PP är betydligt mer ideologiskt än de flesta andra partier i dagsläget, när det gäller viktiga frågor.

Absolut ska vi utgå från våra piratpolitiska principer! Där tycker jag Torbjörn Jerlerup har många goda tankar i hans ideologiska kompass: http://breddning.piratpartiet.se/2012/05/04/ideologisk-kompass-for-breddningen/

Thomas Gunnarson skrev

@Calandrella: Tack för att jag får litet respons…
Jag har varit medlem i PP genom två riksdagsval och ett EU-val och anser att jag kan står för det.
Grundideologin är utmärkt som bas för ett resonemang!

Och eftersom jag jobbat inom lantbruket större delen av mitt liv så vill jag bara påpeka att EU-pengarna för svensk del bara är kaffepengar…
Runt 7 miljarder om året för svensk del…
Den svenska avgiften till Bryssel är runt 25 miljarder.
Varför diskuteras dessa kaffepengar i samhällsdebatten och inte samhällets verkliga kostnader?
Potemkinkulisser?

Thomas Gunnarson skrev

@Calandrella: Tack för att jag får litet respons…
Jag har varit medlem i PP genom två riksdagsval och ett EU-val och anser att jag kan står för det.
Grundideologin är utmärkt som bas för ett resonemang!

Och eftersom jag jobbat inom lantbruket större delen av mitt liv så vill jag bara påpeka att EU-pengarna för svensk del bara är kaffepengar…
Runt 7 miljarder om året för svensk del…
Den svenska avgiften till Bryssel är runt 25 miljarder.
Varför diskuteras dessa kaffepengar i samhällsdebatten och inte samhällets verkliga kostnader?
Potemkinkulisser?

Jerker Montelius skrev

@Calandrella: Bra! Typexempel på en positiv reform som också kan spara stora pengar. Mer sådant.

Jerker Montelius skrev

@Calandrella: Bra! Typexempel på en positiv reform som också kan spara stora pengar. Mer sådant.

Laarsa skrev

Är bara att inse att ett parti som siktar på en eventuell riksdagsplatts aldig kommer kunna ha enighet inom partiet i alla frågor, det har inget parti. Men samtidigt så måste partiet ha officiella ståndpunkter i många av dessa frågor för att framstå som ett seriöst alternativ och inte bara ett enfrågeparti. Sen så ska man inte vara rädd för att ta kontroversiella ståndpunkter heller så länge de går i linje med partiets medlemars åsikter, allt mediautrymme är trots allt nyttigt och det har inte direkt PP varit bortskämda med på slutet.

Laarsa skrev

Är bara att inse att ett parti som siktar på en eventuell riksdagsplatts aldig kommer kunna ha enighet inom partiet i alla frågor, det har inget parti. Men samtidigt så måste partiet ha officiella ståndpunkter i många av dessa frågor för att framstå som ett seriöst alternativ och inte bara ett enfrågeparti. Sen så ska man inte vara rädd för att ta kontroversiella ståndpunkter heller så länge de går i linje med partiets medlemars åsikter, allt mediautrymme är trots allt nyttigt och det har inte direkt PP varit bortskämda med på slutet.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>