Valstrategi

I dagsläget lyckas inte Piratpartiet synas i opinionsundersökningarna som regelbundet ges ut. På grund av att man inte får exponering i bland annat opinionsundersökningar syns inte heller Piratpartiet för allmänheten och därmed förknippar eller associerar man inte partiet med vardagslivet, det gör man med andra partier istället.

Det blir svårt att på runt 28 månader lyckas skrapa ihop runt 230 – 250 tusen röster till riksdagsvalet, kan det kännas som i dagsläget. Men jag med flera, är övertygade om att resultaten inte uteblir om man även ser till att bygga upp lokal verksamhet, vilket förekommer på många håll i landet, och hitta den balansgång man efterfrågat i partiets fortsatta utveckling. Man måste vara nära väljaren och synas i lokal media, samtidigt som olika artiklar och annat exponering förekommer i vissa sammanhang i den etablerade median.

Det gäller också att vässa klorna och börja allmänbilda väljaren och närliggande omgivning om partiets verksamhet, inblandning och syn i olika områden. De ska uppdateras, så att man tvättar bort ”enfrågeparti”- stämpeln, som redan från början varit oförtjänt. När det pratas om jobb, kan man alltid hänvisa till att de reformer piraterna vill föra med patent- och upphovsrättsfrågor både gynnar innovationen och skapar arbetstillfällen. Även kunskaps- och informations- baserade yrken skulle man kunna skapa. Man kan rada en rad exempel över vad partiet skulle kunna göra om medlemmarna vill anta vissa motioner eller vissa breddningsförslag. Men huvudsaken är att retoriken skall fram, ordet måste spridas. Vi utvecklas och är ett alternativ för rätt så många,  de måste bara känna till det.

Det som kan oroa väljaren är att man inte vet om ett röst på Piratpartiet kommer att räknas i slutändan.

Men eftersom väljare pratar med väljare, måste man bara nå ut dem till, aktivt prata med omgivningen och utbilda dem samtidigt som man bör eftersträva att synas i media, inte minst med olika debattinlägg. Det kan starta igång olika diskussion och samtal och utbildningen man gett ut eller fåtts kan kännas nyttig och givande. Det ”peppar”.

Förra valet fick man lite över 38 000 röster (0,65%) och av olika anledningar är den skaran väljare kvar, det vet man genom att kolla på resultatet från valet innan, mandatplatserna i EU- parlamentet, EU- valet som sker samma år, ett par månader innan, samt att i resten av Europa börjar det gå uppåt och att EU- valet sker i alla länder samtidigt.

Just på grund av framgångarna i mer ekonomisk utvecklade EU- länder, kommer om inte annat, mer uppmärksamhet att riktas till hur PP skulle kunna representera folkets vilja i det egna landet. Och fler kommer att känna igen tankegångarna och idéerna och kommer att lockas till att välja just oss.

För att få 2,5% av rösterna krävs cirka 150 – 165 tusen röster i riksdagsvalet 2014.

Just utbildning och ändring av image till allmänheten, lokal verksamhet, EU- valet, framgångar i utlandet och mediaexponeringen vi själva skapar kommer att avgöra hur många röster vi får. Det är inte vilka frågor som väckas i samband med valen, utan hur vi når till väljaren och därmed hur allmänheten uppfattar oss. Självklart kommer vi att få ett lyft när olika framträdande medlemmar har politik tillhörande bredare områden att kunna presentera utåt, då exponeringen i media lär öka. Man närmar sig det dära med att förknippas av väljaren till dennes vardag.

Lite över 155 000 röster kan inte skrämma någon och är inte orealistisk, det är ett tak vi kan nå. Och lyckas vi nå den, har man 4 år till på sig att samla ännu 100 000, vilket man skulle kunna göra om man 2014 hamnar i en sådan sits. Helt enkelt handlar det om att inneha de resurser som gör att väljaren ser på oss som ett riksdagsparti. I dagsläget kan vi uppfattas av många som det, men en bredare allmänhet skulle kunna acceptera oss som ett 2,5% parti, och det är inte uteslutet att på valdagen är den allmänheten tillräcklig stor för att det ska räcka.

Vi kan endast öka.

Syftet med artikeln är att väcka frågan ifall det inte vore presslättnande och ångestdämpande för medlemmar och väljare att ha som valstrategi 2,5% av Sveriges röster i riksdagsvalet.

Det kommer inge oss och väljare självförtroendet som krävs för att snappa upp rösterna som partiet kan bygga sig på och för att partiet inte skall utvecklas till att vara alltför mainstream och lik alla andra, vilket är min egen åsikt att man inte heller ska vilja.

Framtiden är pirat
I breddningtider ska man inte glömma vad piraternas kärnvärden är och hur de påverkar vårt samhälle.

En breddning av svenska Piratpartiets program är efterfrågad och förmodligen välbehövd. Såväl medlemmar som anhängare men även ungdomar och andra partiers väljare har visat intresse för ett Piratparti som är bredare än det är i dagsläget. Som väljare vill man ha svar på flera frågor, därför att allting berör samtidigt som media ständigt måste förnya sig.

I och med att media förnyar sig, dyker nya infallsvinklar upp, nya frågor kommer med på agendan och nya problem tas till dagsljuset. Man skulle kunna säga att jo bredare man är som parti, desto mer uttrymme får man i media också, då man jämnt och ständigt skall ha en åsikt om allt möjligt. Vill man verkligen att Piratpartiet skall vara ett sådant alternativ? Ska man ha svar på alla möjliga frågor?

Antigen bredar man helt eller så gör man inte det, har vissa röster hävdat. Och många likväl instämt.

Pirater bör i dagsläget koncentrera sig på de kärnvärderingar som partiet gick sina föregående val med. En av de bättre artiklarna som jag läst på sistonde är från AJ (Al-Jazeera) STREAM och visar tydligt varför stora bolag i många fall köper upp varandra. Det handlar om tiotusentals patenter man vill åt, ingenting annat. Vi har redan belyst hur patent bidrar till monopol och hur folk riskerar att inte kunna ha råd med att leva p.g.a. bland annat dyra priser på medicin. Vi skall fortsätta visa hur en innovatör eller entreprenör kan komma att bli tvungen att patentera sitt verk, eller riskera att stämmas när stora bolag vill åt innovationen. Lagstiftningen fungerar inte och olika avtal EU- kommisionen kommer med kan förstöra folks arbete. Alltså, här ska vi förförhindra att innovation, innovatörer och arbeten tar skada.

Vi skall fortsätta visa att vi är ett forskningsvänligt parti som inte består av teknokrater, men som gärna vill främja all slags teknisk forskning och utveckling (all teknik vi har nytta av idag har uppkommit till följd av forskning), precis som man vill att uppfinnare skall få uppfinna utan att innovationen för den delen behöver hämmas, och att konstnärer skall få sina pengar för sina verk, oavsett om en stor andel av befolkningen väljer att hellre ta del av dem via tjänster som .torrent. Vi måste bara vara tydliga på att det är upphovsmannen som i första hand ska ”bli rik” på sitt arbete, dennes rättigheter gentemot användarrättighetsinnehavaren måste stärkas.

Oavsett om du är en artist eller om du är en gymnasieelev som gillar att ladda ner och samla på all möjlig konst, eller en vuxen människa som socialiserar via IRC- och DC- nätverk, ska inte människor som företräder gigantiska bolag hota ditt livsuppehälle.

Inte heller ska dessa företag sätta agendan för vad medierna ska rapportera om eller vad våra politiker ska driva igenom (det medierna belyser når flest och väcker intresse hur flest, därför är kontrolenl farlig, opartiskhet skall råda, därmed skall all form av intresse, utöver granskningen i sig i medborgarnas tjänst, inte finnas i närheten av medierna). Det finns mer uttrymme för Piratpartiet att ”roffa” åt sig när det gäller bland annat lobbying, korruption bland tjänstemän och politiker, kartellbildning, meddelarskydd, källskydd & -kritik samt all byråkrati som inte gynnar någon eller något över huvudtaget. Bakom byråkratin finns mycket dolt och det är förvånande att vi inte varit tydligare om att samma transparans vi förespråkar kan lösa det mesta av själva byråkratin. Medborgarna skall lätt kunna se och förstå vad för agenda som olika politiker har, vart frågan ligger för beslut för närvarande, vilka som är inblandade och förmodligen skall man sedan, när beslut tagits, också redovisas vad för andra lösningar man hade tänkt på, men varför man har valt just det ena beslutet framför de andra. I viss fall kan detta göras i dagsläget, i andra går det inte.

Här kan man även, tack vare en större insyn i hela processen, sätta press och kräva olika ledares avgång om inte folkets intresse prioriteras. Men självklart lämnar man det åt medborgarna.

I tider när man ger sig på enskilda torrentanvändare och man riskerar att bli prickad som brottsling då man på sin hemsida eller blogg lägger upp en länk vars innehåll är material som olika bolag redan gjort anspråk på, ska man då påminna väljaren att det är därför en massa protest och oljud förts, förs oc kommer att föras om ACTA och andra förkortningar som inte löser dennes skatteproblem. Det handlar helt enkelt om att världens ledare börjat kringgå lagstiftningar och domstolar och man får allt större uttrymme att ”möblera” om världens åsikter, friheter och rättigheter – därmed kunskap, kommunikation, information och kontroll. Alltså, kan ett lag som stärker mot varusmärkesintrång, i längden missgynna den väljare som köper via blocket eller liknande hemsidor, ett par billiga märkesplagg eller glasögon.

Och förvisso löser denna politik inga skatte- eller jobb- frågor men den öppnar upp för diskussioner kring hur mycket som slösas på att man vill bevaka något oändligt som Internet, e-post, kanske brev (vilket de förresten får öppna nu för tiden), data kring rörelsemönster, telekommunikation, vägtrafik, flygtrafik, DNA och Gud vet vad. Det är jobb, lagringsmedia, byråkrati, el, avtal, förmåner, löner, försäkringar, säkerhet och allt möjligt som finansieras med väljarens skattepengar.

I Stockholm har man även ”slarvat bort” 8 MILJARDER KR av Nya Karolinskas nota. Häromdagen såg jag på TV4 NYHETERNA om hur oppositionen i landstinget inte hade tillgång till avtalet med SKANSKA (om jag minns rätt), medan man menade att M hade undanhållit information som de hade tillgång till. Med tanke på alla muthärvor som har uppmärksammats i Stockholm och Göteborg, samt inom Kriminalvården, kan Piraterna här sätta press inom landsting och kommun till att jämnt och ständigt anpassa rutiner och relationen mellan förvaltning och politiker till att vara av en sån natur att väljarna har högt förtroende för sina förtroendevalda och tjänstemän. Det är piratideologi tillämpad till dagens ”8-klöver”. Papper skall fram, helt enkelt.

Utbildning hänger samman med forskning och är också en av de områden som PP redan har börjat utvidgas till genom att Ung Pirat har antagit olika motioner, förankring har fåtts i och med parley som annordnats och motioner som lagts till vårmöttet och jag ser inga anledningar till att inte blanda sig inom det området i syfte till att knyta det samman med forskningen. Ska forskning och utbildning fungera, måste de knytas ihop. Här kan man påminna alla att utöver jobb, så kommer upp frågor som rör utbildning och vård också, varje val, av, för och till samma väljare.

Vården – har det börjat talats om, och där ser jag möjligheter att agera utifrån kärnvärden; ex. att verka för alternativ till patenterade mediciner och vårdutrustning, att verka för digitaliserade patientjournaler, tillgång till dem via Internet, möjlighet att själv påverka och välja åtgärder i min behandling, lika tillgänglig och kvalitativ i glesbygn som i storstäder. Mer kanske behöver man inte heller i dagsläget, utan det är viktigare att det regleras så att man inte glider ifrån kärnan aldelles för mycket, men inte heller till den punkten att man ska ha en åsikt om allting inom området.

Något som väljarna inte alls har intresse för är att deras skattepengar går åt dyra datorprogram, och där är Piratpartiet det parti som kommer se till att skattepengarna inte skall fortsätta gå åt det hållet, då man förespråkar alternativ till exempelvis Windows eller Word. Även det kostar staten, städerna, landstingen, kommunerna och därmed medborgarna miljarder årligen, för att inte tala om att samma parti kan minska kostnaderna för vården varje år, och då kanske kan man göra sjuksköterskorna nöjda istället. (Fast här skulle Piratpartiet lätt kunna driva en sådan fråga om sjuksköterskorna och andra väljare kontaktar sina representanter via forumet, twitter o.s.v. vill väljarna – driver man det).

I samband med att innovation och forskning nämns, skulle man kunna visa väljaren även den andra sidan: att dåliga saker har skapats, men att vissa av dem har också lett till bra saker och tvärtom. Nya datorprogram, nya algoritmer, nya prylar och nya system bidrar även till att vi får utstå kränkningar och lagbrott som vi i många fall inte ens är medvetna om. I dag vet man inte alltid om man övervakas av en kamera eller en civilklädd polis. Man vet inte heller om man ska vara lugn på flygplatsen eller om man är övervakad. Och jo, vad händer om man råkar betee sig konstigt för man har aldrig varit så pass stressad förut och sedan bli inplockad av tullen?

Vad skulle man då säga till grannskapet när polisen slår till p.g.a. olycklig ordval i ett telefonsamtal eller för att man har köpt vissa saker och umgåtts med vissa människor som har antytt att man är nästa Anders eller Husamma? Här är Piratpartiet på hemmaplan och kan klämma åt ordentligt. När olika moraliska frågeställningar dyker upp i sådana sammahang, skall vi vara det parti som ska försöka dra eller sudda ut skiljelinjen. Precis som i frågor som rör övervakning på nätet, är de andra partierna inte mer lämpade än PP att gå in och börja reglera gränser som rör brottsmisstankar eller för vad befogenheter ordningsmakt skall inneha. Med ledord som integritet, skall man säkra individer vissa rättigheter och friheter gentemot och emot staten.

Det är säkrare att börja knyta samman alla övertramp staterna har gjort mot nationernas intressen i den moderna tiden och förespråka folksuveränitetstanken, d.v.s. en ökad inriktning på demokratin – som skall utgå ifrån folket.

Nakenkontroller, handel med databaser där vår information finns, information som vi inte säkert kan fastställa tillgång till, repressalier av ordningsmakt mot samhällets medborgare, lagar som bryter mot grundlagar, hyckleri i frågan om vapen- och avlyssnings- samt övervakningsexport och sedan ”konflikthantering” när den oändliga dumheten är ett faktum, konspirationsteorier som sedan visar sig vara sanna, bolagsintressen som slår till mot befolkningens fri- och rättigheter, ökad statskränkning mot enskilda individer, individer som inte ens vill gå och använda sin röst – är tillräckligt stora frågor som Piratpartiet har ”hela kakan” i. Alltså, ska man göra kakan mer attraktiv.

I partiet verkar det finnas ”idealister” som har tankar om att satsa mer på förnybara energiresurser i förmån till fossilbränsle och man har koll på alla allt mer miljövänligare bränslen som kommer upp på tal, samt innehar den kompetens som krävs för att kunna bedriva respektive frågor i politiskt sammanhang. Man har förslag på hur innovation kan användas till för att skapa jobbtillfällen men med tanke på det krävs över 300 000 nya jobb (i dagsläget), kommer inget parti att kunna lösa problemet helt och hållet. Man har också pratat om el- & energi, infrastruktur, bibliotek och bostäder (på forumets möte). Kollar man närmare på allt detta och på de värderingar om kultur och kommunikation, så talas det om att rusta Sverige till att bli mer attraktiv. Vissa skulle kalla det för att föryngra det, pirater skulle kalla det för friare, större och tillgängligare. I riksdagsinterpellationer får jobb- utbildning- och arbetsförmedligen- frågorna i Norrland rätt så mycket uttrymme. Vi har redan börjat ta upp rymdturismen i Sverige, efter att Ung Pirat har godkänt en motion om Sveriges inblanding i EUs- samt, EUs- rymdpolitik. Det skulle kunna skapa många jobb, dra hit turister, och ja, investeringarna som krävs för att lyfta upp hela den regionen samt tillskott till statskassan. Rymdturism kan man vinna miljarder på, om inte mer, för att någon människa eller familj skall kunna resa i några dagar till rymden. Man har sedan alla möjliga företag som kan dyka upp med hotell, utrustning, uttrymme och sammarbete kring forskning, utbyggnad och nygbyggnad, infrastruktur, bostäder, sammarbete med högskolor och gymnasier, amf, arbetsmarknaden, träning, utbildning och allt möjligt som svenska folket får tillgång till. Sedan så finns det andra företag som redan har skjutit upp rymdhotell… Den politiken kan utveklas vidare för att skapa nya jobb och intäkter till Sverige och regionen. Bygga upp en ”oljefond”?

Det är även viktigt att gång på gång avleda diskussionen från nedladdning till innovation, nätfrihet, näringslivets och politikens utformning kring patent (lobbying tillkommer här), de stora summorna som obemärkt, gång på gång, år efter år går medborgna misste om därför att andra partier är okunniga i att implementera innovation, open source och förhandla till sig bättre avtal med olika tjänster- och lösnings- leverantörer, samt övervakning som gäller inte endast nätet. Påminn lika ofta om att den politik vi för och vi har tänkt att föra är nyskapande, väcker intresse för möjligheterna som uppstår och löser problem, idag befintliga. Hur hade Sverige och EU sett ut om Piraterna hade fått implementera innovation? Vad går våra samhällen miste om?

Jag har sett videon på YouTube om hur Occupy aktivister blir sönderslagna av ordningsmakt i USA, har läst på om NDAA som teoretiskt sett ger USA’s arme rätt att gripa och kvarhålla egna medborgare i landet men även utomlands. Är osäker om hur det ligger till med utländska medborgare. 30 000 drönare vill man även ha i luften, en stor del av dessa skall vara till att skydda sina medborgare, medan andra till kommunikation. Det finns länder som har dödsstraff, och det är även Västländer det syftas på. Sen så har man en del skatteparadis. Det kan vara saker som Pirater kan ta tag i, som gör att vi sticker ut, men även att man agerar utifrån värderingar om övervakning, bristande konflikthantering och korruption (vilket utvecklar vår mentalitet kring lobbying – vi måste göra det). Kanske borde man börja definera vad korruption är för någor även i Väst, det vill medborgaren idag, om du väcker intresset för det.

I Europas största ekonomi ligger de tyska kollegorna på 13% och är just nu landets 3e största parti. Det är spännande. I grannlandet Österrike ligger partiet på 6-7% i sina respektive opinionsundersökningar och det bäddar för mer. I Sverige har man för närvarande 2 EU- platser och det finns ett visst ökat intresse för Pirater från olika medborgare, det märkte jag senast på SVT2an här om kvällen…

En skillnad från de andra valen är att PP kommer att ställa upp med lokala kandidater i olika kommun- och landstings- val också, vilket är bara bra. I och för sig kan man undra vad Piratpartiet har att göra i lokala val, men en del av politiken jag nämnt genom inlägget förs lokalt. Den övergripande, nationella programmet kommer i praktiken att mer eller mindre ge riktlinjer och samordna partiet till att klara övergången till fler val och breddare politik. Frågor som kollektivtrafik, fritt wi-fi i stadens kärnor, bostäder, samhällsbyggeoch-planering och stärkning av medborgarens inblandning och insyn i alla processer som berör denne är frågor partiet kan komma att driva i olika områden och som människor har intresse i, och därmed når man ut till en breddare massa, utan att ändra partiets inriktning eller tona ner partiets ursprung. Tvärtom: det hjälper att stärka piratkulturen, definera den, får oss att ”hitta vår identitet”, och sedan kommer fler väljare, då vi är mogna och utvecklad vår identitet.

Alexandru Cornita

Alexandru hittar du även på Twitter och på Facebook.

Kommentarer

Magnus skrev

Jag drog mitt strå till stacken när jag igår blev uppringd av ett undersökningsföretag och fick tala om på vilket parti jag skulle rösta på om det var val idag. Till min glädje fanns Piratpartiet med som alternativ.

Magnus skrev

Jag drog mitt strå till stacken när jag igår blev uppringd av ett undersökningsföretag och fick tala om på vilket parti jag skulle rösta på om det var val idag. Till min glädje fanns Piratpartiet med som alternativ.

Calandrella skrev

@Magnus: gott att höra! Om cirkus ett och ett halvt år kommer din hjälp vara mycket eftertraktad i valrörelsen, om du är intresserad. :-)

@Alexandru: vilket mastodontinlägg! Jag håller med dig om det allra mesta, särskilt om behovet av att befästa partiet lokalt där vi har lättare att komma in eftersom procentspärr saknas (det ger oss också, om jag förstått saken rätt, en del statsbidrag). Vad gäller 2,5 procent som mål… ja, kanske. Men jag skulle säga att supervalåret 2014 blir målet att först och främst säkra minst ett mandat i EU-parlamentet. Det har vi god chans att göra. Och gör vi väl det, ja då får vi sådan skjuts inför riksdagsvalet att ett inträde inte är omöjligt. Men vi får se. Det är vanskligt att spå om partiet nu, på så lång sikt – särskilt som vi ännu inte alls breddat klart partiet.

Calandrella skrev

@Magnus: gott att höra! Om cirkus ett och ett halvt år kommer din hjälp vara mycket eftertraktad i valrörelsen, om du är intresserad. :-)

@Alexandru: vilket mastodontinlägg! Jag håller med dig om det allra mesta, särskilt om behovet av att befästa partiet lokalt där vi har lättare att komma in eftersom procentspärr saknas (det ger oss också, om jag förstått saken rätt, en del statsbidrag). Vad gäller 2,5 procent som mål… ja, kanske. Men jag skulle säga att supervalåret 2014 blir målet att först och främst säkra minst ett mandat i EU-parlamentet. Det har vi god chans att göra. Och gör vi väl det, ja då får vi sådan skjuts inför riksdagsvalet att ett inträde inte är omöjligt. Men vi får se. Det är vanskligt att spå om partiet nu, på så lång sikt – särskilt som vi ännu inte alls breddat klart partiet.

Magnus skrev

Ett mycket intressant och välskrivet inlägg. Ju mer jag läser om PP:s breddning, ju mer övertygad pirat blir jag. Synd bara de utbredda fördomarna som finns i samhället, om att PP enbart är ett naivt parti som vill ha allt gratis (musik, film, program). Det blir en stor utmaning att överbevisa dessa övertygelse folk har om partiet.

En lite detalj i din text jag fundera över är frågan om open source. Jag är tveksam till att det verkligen finns open source till alla uppgifter som befintliga program löser. Då krävs det omfattande anpassning av befintlig kod eller nyutveckling, och det blir sällan bättre eller billigare. Jag är dessutom tveksam till om denna frågan ska framföras som ett huvudargument, då det låter väldigt flummigt och teknokratiskt för den breda massan.

Magnus skrev

Ett mycket intressant och välskrivet inlägg. Ju mer jag läser om PP:s breddning, ju mer övertygad pirat blir jag. Synd bara de utbredda fördomarna som finns i samhället, om att PP enbart är ett naivt parti som vill ha allt gratis (musik, film, program). Det blir en stor utmaning att överbevisa dessa övertygelse folk har om partiet.

En lite detalj i din text jag fundera över är frågan om open source. Jag är tveksam till att det verkligen finns open source till alla uppgifter som befintliga program löser. Då krävs det omfattande anpassning av befintlig kod eller nyutveckling, och det blir sällan bättre eller billigare. Jag är dessutom tveksam till om denna frågan ska framföras som ett huvudargument, då det låter väldigt flummigt och teknokratiskt för den breda massan.

Thomas Gunnarson skrev

Rätta mig om jag har fel…
Är det bara ”godkända” som skall få glädjen att njuta av sitt arbete?
Forskare, konstnärer…
Eller annorlunda uttryckt: Godkända forskare och konstnärer?
Om jag kallar mig konstnär (vilket jag ju givetvis redan gör) är då allt jag gör konst?
Självklart är jag forskare. Jag utforskar min omgivning varje dag.
Kan jag då kräva att få kontrollera mitt arbetes resultat?
Är vi då inte alla konstnärer och om ingen annan får beträda mitt område blir vi då inte solitärer allihop?

Thomas Gunnarson skrev

Rätta mig om jag har fel…
Är det bara ”godkända” som skall få glädjen att njuta av sitt arbete?
Forskare, konstnärer…
Eller annorlunda uttryckt: Godkända forskare och konstnärer?
Om jag kallar mig konstnär (vilket jag ju givetvis redan gör) är då allt jag gör konst?
Självklart är jag forskare. Jag utforskar min omgivning varje dag.
Kan jag då kräva att få kontrollera mitt arbetes resultat?
Är vi då inte alla konstnärer och om ingen annan får beträda mitt område blir vi då inte solitärer allihop?

Per "wertigon" Ekström skrev

@Magnus – ja det tar tid och pengar att utveckla egna lösningar inom Open Source, men, du får flera fördelar:

1. In-house experter som kan systemet
2. Tillgång till källkoden
3. Möjlighet att utveckla dina egna tillägg istället för att vänta på leverantören
4. Ökat samarbete myndigheter emellan (om hela Sverige tog fram ett Open Source program för personalhantering ex. så tror jag att mycket skulle vara vunnet i både pengar och tid)

Sammanlagda kostnaderna tror jag helt seriöst blir mycket mindre – förutsatt att man faktiskt tar tillvara på de fördelar som öppen källkod ger en. Ska man bara ha det som en billigare drop-in för WinOffice så kan man lika gärna låta bli.

Per "wertigon" Ekström skrev

@Magnus – ja det tar tid och pengar att utveckla egna lösningar inom Open Source, men, du får flera fördelar:

1. In-house experter som kan systemet
2. Tillgång till källkoden
3. Möjlighet att utveckla dina egna tillägg istället för att vänta på leverantören
4. Ökat samarbete myndigheter emellan (om hela Sverige tog fram ett Open Source program för personalhantering ex. så tror jag att mycket skulle vara vunnet i både pengar och tid)

Sammanlagda kostnaderna tror jag helt seriöst blir mycket mindre – förutsatt att man faktiskt tar tillvara på de fördelar som öppen källkod ger en. Ska man bara ha det som en billigare drop-in för WinOffice så kan man lika gärna låta bli.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>