Förbjud technoapoptos

Technoapoptoser är begränsningar av produkter (eng. Planned Obsolescence) vars livslängd begränsas med flit genom en infört kontrollkomponent, vars mekansika eller elektromekaniska livsländ överstiger en annan komponents livslängd (t.ex. batteri) som inte kan bytas eller produkter vars nya och gamla versioner av förbrukningsartiklar är inkompatibla, trots att det inte finns någon teknisk anledning till detta.. Det finns flera typer av technoapoptos, men de bidrar alla till ett slit-och-släng samhälle, samtidigt som vissa technoapoptoser leder till en stängd marknad. Vendor lock-in är en sorts technoapoptos. Ett exempel… Läs mer

Bostadsbristen måste få ett slut

Till vårmötet skickades det in en stor motion om bostadspolitik. Målet med motionen var att få upp bostadspolitiken på vår dagordning. Mig veterligen har vi aldrig haft någon större diskussion om bostadspolitik i partiet. Det är därför glädjande att piratpartiet nu har beslutat att vi ska fortsätta och intensifiera diskussionen om bostadspolitik. Våra starka valområden har alltid varit studentstäderna. Alla vi som just bor i dessa områden blir ständigt påminda om hur icke-fungerande bostadsmarknaden är. I stora drag kan man säga att bristen på bostäder… Läs mer

Lag om Public Service

Sveriges Radio har gått ut med att de vill se en Public Service lag för att få tydligare spelregler istället för att Public Service uppdrag omprövas inför varje ny avtalsperiod. Bland annat vill de avskaffa tv-licensen och införa en Public Service avgift för att ”tillförsäkra Sveriges Radio en oberoende, stabil och långsiktig finansiering”. Här är SR:s 50 sidiga avsiktsförklaring. Både SVT och SR har gått ut med att de vill ha en Public Service lag. Det verkar som att det är ett förslag på gång… Läs mer

Ökad transparens för ökat intresse för, och ansvarstagande i, den offentliga förvaltningen

Som medborgare i Sverige äger och kontrollerar vi den offentliga förvaltningen, det vill säga allt som finansieras av skattepengar. Trots det har vi som medborgare väldigt dålig insyn i den offentliga verksamheten som bedrivs i Sverige. Utöver att det är vår som medborgare moraliska rättighet att få insyn i den offentliga verksamheten är transperens ett bra sätt att motverka korruption. I Sverige är mut-korruption ganska ovanligt, så vi får ofta bra betyg i undersökningar. Sverigenskars höga tilltro till staten gör också att vi har låg… Läs mer

Frihet att välja hastighet

På 30-, 40-, 50- och 60-vägar: kör absolut med fartkontroller och alkotester, och var stenhårda med konsekvenser! Men på 110-vägar? Vad är 110 för gräns?  Våra vackra, breda 110- & 120-vägar har gott om utrymme för alla, och där går inga ”barn längs kanten” eller ungdomar som plötsligt dyker upp framför en buss.  Inför ”valfri lämplig hastighetsgräns” på dessa stora fina vägar. (Eller höj den åtminstone till 150!) Victoria Wagman Victoria hittar man på hennes hemsida. Läs mer

Förbjud barnaga på EU-nivå

I den europeiska gemenskapen är tanken att unionen skall präglas av en subsidiaritetsprincip. Nationella parlament skall besluta i frågor som bäst hanteras på nationell nivå. Det finns emellertid vissa grundkrav på medlemskap i unionen, som alla länder måste följa trots att de beslutats i Bryssel. Till dessa hör krav på ordning i statens finanser och marknadsregleringar som kräver internationell harmonisering för att fungera, till exempel tak på roamingpriser. Hit hör också vissa grundläggande medborgerliga rättigheter, vilket är det område Piratpartiet kanske ägnat mest fokus. Jag… Läs mer

Valstrategi

I dagsläget lyckas inte Piratpartiet synas i opinionsundersökningarna som regelbundet ges ut. På grund av att man inte får exponering i bland annat opinionsundersökningar syns inte heller Piratpartiet för allmänheten och därmed förknippar eller associerar man inte partiet med vardagslivet, det gör man med andra partier istället. Det blir svårt att på runt 28 månader lyckas skrapa ihop runt 230 – 250 tusen röster till riksdagsvalet, kan det kännas som i dagsläget. Men jag med flera, är övertygade om att resultaten inte uteblir om man… Läs mer

Förbättra kommunernas demokrati!

Här är tre kommunalpolitiska idéer som jag tycker borde passa PP i vilken kommun vi än ställer upp i. 1. Inför medborgarförslagssystem på kommuners hemsidor som fungerar ungefär som breddningsbloggen, där förslagen publiceras och alla intresserade kan kommentera på dem. Många kommuner har olika varianter på medborgarförslag, ofta på ställen som är lite svåra att hitta till, men inte alla har ordnat det så att allmänheten kan se de förslag som presenteras och har möjlighet att kommentera på dem. 2. Möjlighet att via kommunens hemsida… Läs mer

Rättigheter ska inte blekna med ålder

Regeringen har lagt fram en proposition om äldres rätt att få åldras tillsammans. Det är på tiden. Ni kan läsa den här: ”Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen.” I stort är propositionen bra. Den tar hänsyn till olika sorters parförhållanden, även om de får finna sig i att ”likställas med makar”. Kanske vore det bättre att avskaffa hela make-grejen och omnämna alla som ”partner” för att slippa sådant, men jag har gott hopp om framtiden på… Läs mer

Bryt upp lokala monopol

Detta förslag har ingen direkt koppling till Piratpartiets ledstjärna: Integritet. Däremot är det närbesläktat, då det gynnar individens möjlighet att få sin röst hörd mot överheten, privat eller offentlig, vad än den rösten vill säga. Därför anser jag att förslaget hör bättre hemma hos Piratpartiet, än i partier. Ett sånt här förslag skulle kunna ge vara en intresseväckare i dagspressen och visa Piratpartiet som en kreativ frisk fläkt i Svensk politik. Nu till själva förslaget. Sammanfattning: Stärk medborgarens röst gentemot tjänsteleverantörer i lokal monopolställning, genom… Läs mer