Att bredda med förnuft

I vår breddningsprocess befinner vi oss mitt uppe i en ”brainstorm”-fas. Mängder av tankar och idéer kastas upp, stöts, blöts och diskuteras. Själv har jag gjort många spännande piratpolitiska upptäckter genom en mycket enkel men systematisk tankelek: Jag har tagit ett politikområde, som sjukvård, jobb, bostäder eller forskning. Sedan har jag tagit en av våra grundläggande värderingar (till exempel ”informationsfrihet”, eller ”allas lika värde”) och använt den som en slags ”glasögon” då jag tittat på politikområdet. Sedan har jag gjort likadant med var och en… Läs mer

Ge patienten makt över informationen

(Denna text har tidigare publicerats på SvD Brännpunkt.) I dag använder Sveriges landsting flera helt olika journalsystem. Det innebär att om en patient insjuknar i ett landsting där han eller hon inte tidigare behandlats har sjukvårdspersonalen ingen tidigare journalinformation att tillgå. Journaler kan skickas mellan landsting, men det är en bökig och osäker process. Det tar för lång tid vid akutfall och ofta skickas journaler på sätt som inte är tillfredsställande av integritetsskäl, till exempel med fax eller okrypterat över nätet. För att möta dessa… Läs mer

Flipperspelande ska inte vara belagt med specialregler

Jag är flipperspelare och är bekymrad över de regler för flipperspelstävlingar som finns i Sverige. Här i Sverige är det Lotteriinspektionen som har hand om flipperspelsfrågor. Det innebär att man måste ha tillstånd från Lotteriinspektionen för att få arrangera tävlingar. Det innebär också att man inte får ha någon form av prispengar i tävlingarna. I till exempel USA kan man arrangera tävlingar fritt och det är dessutom tillåtet att ha prispengar. Jag tycker det är konstigt att vi i Sverige har sådana här regler för… Läs mer

Breddningsförslag vecka 17

Det är dags att sammanfatta breddningsbloggens första vecka. Det har kommit in en hel hög med förslag och glädjande nog fortsätter det att ramla in fler. Förslagen är reflekterar textförfattarnas egna åsikter om vad Piratpartiet bör tycka, det är inte partiets åsikter. Det blir de först när de ett medlemsmöte, styrelsen eller jag beslutat att de ska bli det. Märk väl att medlemsmötena kan köra över både styrelsen och mig om det tycker att vi fattat fel beslut mellan medlemsmötena, så i slutänden är det… Läs mer

De lila jobben

Det är genom att skapa visioner och bilder av samhällsutvecklingen som politiker motiverar sin existens. Att stå för modet att sätta roder mot ett bättre samhälle, bortom etablerade sanningar och status quo. Så är det inte idag. Våra etablerade politiska partier är fega och sätter mycket hellre fingret i luften och tar reda på var det blåser, hellre än att sätta segel mot en bättre framtid. Vi behöver en ny politisk rörelse i Sverige som vågar stå upp för visioner, utopier och drömmar om hur morgondagens… Läs mer

Breddningsbanner till din blogg

Det sakpolitiska breddningsarbetet har kommit igång bra. Jag är väldigt glad över att se att det ramlar in nya texter med intressanta förslag varje dag. Det har faktiskt kommit in så många att vi skapat en liten publiceringskö. Jag hoppas att vi snart ska få lägga ett av dina bidrag till den. Men, vi vill så klart få in ännu fler idéer och kommentarer. Idéer har en förmåga att bli bättre ju fler geniknölar som gnuggar dem. Därför har Emma Marie Andersson fixat en tjusig… Läs mer

Politisera den offentliga förvaltningen

Det svenska tjänstemannaväsendet behöver demokratiseras, genom att politisera den offentliga förvaltningen. Fler makthavare behöver direktväljas av folket, och fler tjänstemän behöver vara tillsatta av politiker. Tjänstemannaväsendet är redan idag politiserat. Det har alltid varit politiserat och det kommer alltid att vara politiserat, eftersom människor är politiska. Det är inte något vi kan ändra på. Däremot kan vi demokratisera det genom att införa ett system för ansvarsutkrävande. När problem uppdagas i offentlig sektor heter det ofta att rutiner skall ses över, bestämmelser omvärderas, eller, om man… Läs mer

Stabilisera det svenska finansiella systemet

Svenska banker har under de senaste årtiondena haft flera kriser. Dels huskrisen i Sverige runt milleniumskiftet men även baltikum-krisen och att  vi har drabbats av efterverkningarna av subprimekrisen i USA. Vi behöver se över hur banker lånar ut till bostäder, för det har lett till stora kriser och vi behöver skärpa reglerna för att stoppa spekulationen i bostäder som lett till många banker och bostadsköpare fått stora problem. Två tak stoppar utlåning från bank Det finns en begränsning i Sverige och det är att en… Läs mer

En humanare kriminal- och ungdomsvård

Jag vill att Piratpartiet ska arbeta för ändrade regler inom Kriminalvården, ungdomsvården och vård i socialtjänsten för att förebygga fortsatt kriminalitet från fångar som istället ska rehabiliteras till samhällets normer hjälpa till att bryta kriminell verksamhet och våldsutövning på landets anstalter och häkten se mer på den mänskliga faktorn i processerna, och hur den påverkat de berörda individerna. Kriminalitet är ett problem som har präglat våra samhällen så länge vi kan minnas. Folk har alltid straffats eller avvisas från flocken och elden, om man säger… Läs mer

Fri forskning och open access

Transparens är grundpelaren i forskning sedan vetenskapens födelse. Transparens krävs för att forskare ska kunna undersöka, kritisera och replikera varandras resultat, och det krävs antagligen allra mest för medicinsk forskning på droger, för att undvika att forskare helt enkelt ljuger ihop sina data, och att en dåligt testad drog släpps på marknaden. Tyvärr är forskningen inte alltid så transparent som man skulle önska. Om du som privatperson vill läsa en publicerad vetenskaplig artikel, kan du knappast räkna med fri tillgång till den – du möter… Läs mer