Piratpartiet är ett konservativt parti

Piratpartiet är egentligen det mest konservativa parti som någonsin funnits. Det här kanske låter som ett märkligt påstående, men det blir desto mindre märkligt när två tankar tänks samtidigt. 1: vad är konservatism? och 2: vad är samhällsförändring? Det finns en uppfattning om att konservatism är ett stofilt fasthållande av det gamla för det gamlas skull. Att det hela går ut på att saker var bättre förr, och att samhället på det stora hela blir bättre ju mer det liknar den tid som flytt. Vilket,… Läs mer

En reformerad upphovsrätt

Piratpartiet vill inte avskaffa upphovsrätten, vi vill reformera den. Vi vill ha kvar upphovsrätten för kommersiella ändamål, men vi vill släppa all icke-kommersiell kopiering och användning fri. Det här är en brådskande reform, eftersom försöken att upprätthålla dagens förbud mot kulturdelning mellan privatpersoner hotar de fundamentala rättigheterna, såsom rätten till privat kommunikation, informationsfrihet, och till och med rätten till opartisk rättegång. Fildelning är när två privatpersoner skickar ettor och nollor till varandra. Det enda sättet att ens försöka begränsa fildelningen är att införa övervakning av… Läs mer

Låt Estland få bli medlem i nordiska rådet

Estland är en nation som har mycket gemensamt med övriga norden, främst genom sitt språk och sin historia. Alltsedan den nyvunna självständigheten efter Sovjetunionens sönderfall har Estland mer och mer orienterat sig ekonomiskt och säkerhetspolitiskt mot de övriga nordiska staterna. Ett exempel på sådana steg är deltagandet i Nordic Battle Group, vilket har ökat förståelsen mellan länderna på ett bra sätt. När de övriga nordiska staterna sneglar på fler säkerhetspolitiska samarbeten och gränsöverskridande lagstiftning för att komma till rätta med de problem som finns idag,… Läs mer

Delad kunskap är Piratpartiets frihetliga grundbult

Jag var och träffade en härligt cynisk Amelia i Lund för några söndagar sedan, och fick veta ett och annat om det politiska spelet i Europaparlamentet. Uppfriskande! Det var en trevlig sammankomst och jag fick chans att prata om allt från en liberal drogpolitik till huruvida piratpartiet är ett höger- eller vänsterparti. Jag fick en redogörelse för hur det kan vara att leva i en Kibbutz där alla delar på allt med medborgarlön. I diskussionen sa någon att det nog ändå bor en liten socialdemokrat… Läs mer

Breddningsförslag vecka 23

Ännu en breddningsvecka har gått och förslagen fortsätter att ramla in. Kolla så att ni inte missat något spännande förslag från förra veckan och fundera på vad du själv skulle kunna bidra med för idéer. Förslagen är reflekterar textförfattarnas egna åsikter om vad Piratpartiet bör tycka, det är inte partiets åsikter. Det blir de först när de ett medlemsmöte, styrelsen eller jag beslutat att de ska bli det. Märk väl att medlemsmötena kan köra över både styrelsen och mig om det tycker att vi fattat… Läs mer

Jämställdhet mellan alla människor

Det finns åtminstone två goda skäl till att sträva efter verklig jämställdhet mellan kön, mellan människor med olika ursprung, mellan människor med olika intressen och människor med olika livsval. Det första handlar om demokrati och människosyn; att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ursprung, skonummer, ålder, religion, sexuell läggning, intressen, och andra livsval. Och att de därför ska ha samma rätt, och så långt som möjligt ges samma möjlighet, att både forma sina egna liv, och att vara med på den offentliga arena… Läs mer

Även polisen bör lämna pistolerna hemma

Polisförbundet vill att polisens pistoler alltid ska var laddade. Idag är polisens pistoler oladdade när de sitter i hölstret. De vill ändra så att patronen ska ligga i patronläget. Motivet till att ha den laddad är att när väl polisen behöver använda sin pistol ska det gå snabbare att skjuta. Det skulle få den enskilde polismannen att känna sig tryggare i vissa situationer, och därmed kanske antalet vådaskjutningar skulle minska. Med aggressivare upptrappning vill man alltså minska skadeskjutningen. Det finns dock länder där inte alls… Läs mer

Sex skäl för fria och öppna datorprogram

Redan år 2008  bestämde den holländska regeringen att alla myndigheter ska använda datorprogram baserade på öppen källkod. Det är ett bra beslut, som Sverige borde kopiera rakt av. Öppna program är framtiden och det finns ingen anledning att vänta. Den offentliga sektorn borde vara standardiserad runt Linux, OpenOffice, Firefox och Thunderbird istället för runt Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Internet Explorer och Microsoft Outlook. Det finns flera skäl för det. Arkivbeständighet. Många dokument som myndigheter hanterar ska vara tillgängliga flera decennier fram i tiden, eller… Läs mer

Titta vad mycket sakpolitiska tankar det finns!

Nu har diskussionen om hur vi ska utveckla Piratpartiets politik kommit igång på allvar! När vi (Anna och Henrik) för ett par veckor sedan gick igenom alla förslag som kommit in, och klistrade ihop dem med gamla ställningstaganden vi tidigare haft, blev det uppenbart för oss att vi rätt snart kan ha en politik, som är mycket mer heltäckande, än vi för något halvår sedan vågade drömma om. Titta bara i denna sammanställning! Den är inte på något sätt vårt förslag till vad partiet ska… Läs mer

Aktivera ungdomars kreativitet!

Jag tycker Piratpartiet ska ge förslag om ökat stöd till aktiviteter för ungdomar som inkluderar det mer kreativa och kulturella så som konst, musik, dans, författande och filmskapande. Idrotten bokstavligen öser pengar över sina barn och ungdomar medan andra aktiviteter ofta organiseras ideellt eller med mycket små medel vilket gör att de lätt kommer i skymundan, vilket är synd då ett rikt kulturliv gynnar länder. Så mitt förslag är att pumpa in mera pengar hos organisationer som t.ex Studiefrämjandet för att på så vis låta… Läs mer