Hög tid att återuprätta den Svenska rättstaten.

Piratpartister som har suttit och följt TPB rättegången från första parkett har lite till mans en magkänsla som säger att kanske inte allt står rätt till med det svenska rättsystemet. Att möjligheten till en rättvis rättegång kanske inte är så självklar som man en gång i tiden trodde. De senaste dagarnas allt högljudare debatt kring fallet Sture Berwall, denna tragiska och svårt mentalsjuka person som enligt egen utsago erkänt upp till 30 mord bara för att få roligare piller på Säter, verkar mest bekräfta detta…. Läs mer

Skilj stat och religion åt

I partiets vårmöte så antogs två olika sakfrågor gällande religion och staten som både gick i riktningen att skilja staten från religioner. Problemet med dessa ställningstagandena är att de är relativt komplicerade att enkelt förklara för folk på gatan i en valrörelse. Det verkar som om vi i partiet har den åsikten att det offentliga och religion  bör inte vara sammankopplade och de bör skiljas åt.  Ser därför ingen anledning till att partiet inte skulle ta till sig dessa åsikter och faktiskt välja att helt… Läs mer

Mindre påtvingad valfrihet, mer samhällskunskap och gratis frukost – tre konkreta förslag till en bättre skola.

Först och främst måste vi ta tag i den ökande differentieringen inom skolan. Det verkar råda någon form av naturlag att elever ska välja när, vad och hur de ska studera. Trenden går dessutom att valen ska börja göras i lägre och lägre ålder. Val som dessutom får långtgående konsekvenser för dagens ungdomar. Under hela 1900-talet gick skolreformerna ut på att öka jämlikheten inom befolkningen. Segregering skulle bekämpas genom utbildning. Vilka föräldrar du hade skulle inte spela roll för dina kommande studier. Varje skolreform som… Läs mer

Återinför valmonarkin

Många svenskar gillar vårt kungahus och det är en viktig PR-apparat för våra exportföretag. Samtidigt finns det många svenskar som håller med om att det är inte egentligen rätt att i ett demokratiskt land ha ett yrke som man kan få endast om man är född av de rätta föräldrarna. Det finns därför många som vill att vi i Sverige skall införa en republik och ha en president som statschef. Men då kungen är populär så finns det stora partier som har frågan som politik… Läs mer

Gratis och laglig streaming

Jag tycker att Piratpartiet ska stå för att all streaming ska vara lagligt och gratis på Internet med alla Sveriges tv kanaler som till exempel Canal Digital har. Alltså jag menar alla utomeuropiska kanaler också, som är översätta med text till svenska, som till exempel Animal Planet. Robert Läs mer

Minska polisens möjlighet till godtyckliga kränkningar

Det här inlägget handlar om narkotikalagstiftningen, men det är inte ett inlägg som handlar om huruvida knark är väldigt bra, ganska bra, ganska dåligt eller väldigt dåligt. Istället är det ett inlägg om rättsäkerhet, om förutsägbarhet i lagstiftningen och om polisens befogenheter. Polisen har en särställning i samhället, eftersom de har rätt att bruka våld för att genomföra sina arbetsuppgifter. Så måste det vara. Polisens uppgift är att värna lag och ordning och att verka för ett tryggt och säkert samhälle. En fungerande polismakt är… Läs mer

Decentralisera riksdagen

Flera länder har speciellt byggt huvudstäder från “scratch”. Ibland därför att den naturligt största staden varit överbefolkad, som i Nigeria där Lagos blev ersatt av Abuja, ibland därför att två jämnstora städer behövt balanseras, som i Australien där Sydney och Melbourne fick ge vika för Canberra. I Brasilien byggdes Brasilia av egentligen bägge skälen ovan. De här projekten har blivit mycket dyra, huvudsakligen därför att de fordrat att hela statsförvaltningar  med familjer måst förflyttas. Men också därför att de nya huvudstäderna har blivit skrytbyggen för… Läs mer

Behandla religioner och livsåskådningar lika

En stat kan bara vara helt demokratisk om den är sekulär, det vill säga att den inte tar ställning för eller mot någon särskild religion eller livsåskådning, och skiljer myndighetsutövning från religiösa riter. I Sverige har staten länge haft starka band till Svenska kyrkan (och kristendomen i allmänhet), som inte är helt upplösta. Eftersom Piratpartiet har fokus på demokrati och medborgerliga rättigheter, bör partiet gå i bräschen för sekulära reformer. Här är några realistiska förslag. Ersätt stöd till trossamfund med stöd till ideella organisationer: Idag… Läs mer

Skapa komunala replikations-laboratorier (rep-labb)!

På samma sätt som vi har kommunala bibliotek så tycker jag att vi bör skapa kommunala rep-labb, alltså småskaliga verkstäder där vem som helst kan få tillgång till maskiner för digital tillverkning. Exempel på maskiner kan vara 3D-printers, kretskortsfräsar, 3D-scanners, datorstyrda fräsmaskiner och diverse CNC-maskiner. Rep-labben kan även ha tillhörande återvinningscentraler med maskiner som kan återvinna plast, trä och metallskrot med mera för återanvändning i rep-labben. En viktig aspekt av rep-labben är att med hjälp av maskinerna i ett rep-lab så kan man tillverka maskinerna… Läs mer

Släpp kunskapen fri!

Detta är en vision jag har om hur vårt kunskapssamhälle ska se ut. Hoppas att flera kan dela denna vision. Det är inte ett färdigt koncept utan kan utvecklas. Jag tänker mig att alla ämneskunskaper på grundskolenivå, gymnasienivå och universitetsnivå ska finnas ute för alla på internet att ladda hem, som t ex videoföreläsningar och text så att man när som helst kan studera. Man laddar hem med t ex torrentteknik. Det skulle också finnas centra på biblioteken där vem som helst kan studera med… Läs mer