Reformera grundläggande behörighet till universitet och högskola

Jag tror att jag kommer lägga det här som en motion till höstmötet, men jag tar gärna emot synpunkter först. På denna sida finns information om hur kraven för grundläggande högskolebehörighet ser ut idag. Jag kommer här argumentera för att det nuvarande systemet med ”Grundläggande behörighet” är dåligt. Grundläggande behörighet För att läsa på universitet och högskola krävs det att du har grundläggande behörighet. Du har grundläggande behörighet om du har: godkänt på minst 2250 gymnasiepoäng godkänt på 90 procent av kurserna på en fullständig… Läs mer

Piratpartpolitikens huvudmål är att bekämpa korporativism

Piratpartiet bekämpar idag privata storföretags påverkan via staten som berör medborgares integritet och privatliv. Detta är dock endast en del av den strid vi idag ser emot korporativismen som blivit ett problem i Europa. Därför är det rimligt att begära att Piratpartiet breddar sin kamp emot korporativism i sitt partiprogram så att den kampen gäller alla områden i samhället. Piratpartiet bör som sagt arbeta för att privata och statliga intressen hålls åtskilda, för att motverka korporativism. Den så kallade privatiseringen av sjukvården är ett tydligt… Läs mer

E-sport är riktig sport!

Idag betraktas inte e-sport som legitim sport i lagens ögon. I USA är e-sport sedan något år tillbaka likställt med fysiska sporter, men här i Sverige är det andra regler som gäller. Det vill vi ändra på. ”E-sport  är sport som utförs med hjälp av datorer eller med spelkonsoler, där de  tävlande spelar olika sorters datorspel mot varandra. Tävlingarna kan  spelas via Internet eller på ett lokalt nätverk. E-sporten kom igång  under slutet av 1990-talet med spelet Quake.” – Wikipedia Traditionella idrottsföreningar och e-sport-föreningar behandlas… Läs mer

Vad är ett sakpolitiskt förslag?

Jag vill börja med att säga att detta inlägg inte är en presentation av ett sakpolitisk idé för breddning av partiet. Med det här inlägget så vill jag väcka en liten tankeställare som jag anser är relevant för den här breddningsbloggen. Här är det tänkt att vi ska ge förslag på sakpolitiska idéer. Men vad är egentligen ett sakpolitiskt förslag? Jag trodde att jag visste det, men var tvungen att ställa mig frågan efter att ha läst nuvarande utkast av den sakpolitiska propositionen nr 18…. Läs mer

Frihandel skapar fred och ekonomiskt välstånd för alla

Det sägs att om inte varor får korsa gränser kommer trupper att göra det. Handelshinder skapar en grogrund för internationella konflikter, kulturella motsättningar, och privata monopol, något Piratpartiet är uttalat starkt emot. Högern sitter i knät på näringslivet och vänstern tillber facken, men ingen bryr sig om marknaden. Det är där vi kommer in. Vi borde verka för att alla införselkvoter, importtullar, och artificiella landsöverskridande anställningshinder avskaffas. När kol- och stålunionen, föregångaren till EU, bildades var det tänkt som ett fredsprojekt. Idag kan vi konstatera… Läs mer

Styrelsens sakpolitiska propositioner till medlemsmötet

Under helgen hade styrelsen ett långt möte där vi antog ett stort antal sakpolitiska propositioner, som vi lägger till medlemsmötet. Ladda gärna ner dem härifrån (Sakpolitiska propositioner till höstmötet 2012, korrversion). De flesta av dem bygger på det arbete en arbetsgrupp (jag, Anna och Torbjörn Wester) gjort, som vi löpande redovisat här på bloggen: I juni gjorde vi en sammanställning av de sakpolitiska förslag vi hittat i gamla programdokument och diskussioner samt här på breddningebloggen, och från detta knådade vi sedan fram förslag till propositioner,… Läs mer

Utkast till sakpolitiska propositioner

I morgon börjar styrelsen diskutera ett stort dokument med förslag till en rad sakpolitiska propositioner. Det kommer från mig, Anna Troberg och Torbjörn Wester. Under våren och sommaren har vi gått genom diskussionen här på breddningsbloggen och andra piratbloggar. Vi har lusläst gamla program och valmanifest, och de förslag till kommunalpolitiska program som arbetades fram inför förra valet. Vi samlade först ihop alla förslag vi kunde finna. Sedan började vi slå ihop, skriva om och rensa bort sådant som var alltför detaljerat, sådant vi inte… Läs mer

Gör barnkonventionen till svensk lag

Förenta nationernas Barnkonvention bör göras till svensk lag. I den så skyddas barnens rättigheter och skapar skyldigheter för myndigheter att ta hänsyn till barns rättigheter. Införande av Barnkonventionen i svensk lagstiftning skulle leda till: Beslutsfattare tvingas tänka på barns rättigheter. Barns rättigheter skulle tas på större allvar och få större genomslag i praktiken på både kommunal och statlig nivå. Barnkonventionen skulle bli tillämpar som en rättskälla vid svenska domstolar för att säkerställa barns generella rättigheter. För piratpartiet är rättssäkerhet en viktig hörnsten i vår politik… Läs mer

Ökad rättssäkerhet med resningsdomstol

Quick-fallet har dragit upp frågan om hur rättssystemet fungerar med krav på en kommission för att undersöka fallet. Problemet är att Quick-fallet inte alls är helt unikt utan även andra oskyldigt dömda sitter i svenska fängelser. I många länder har man insett att domstolarnas inte alltid gör rätt och har infört en resningsdomstol. En domstol dit oskyldigt dömda kan begära resning för att få upprättelse. Det är inte tänkt att vara en generellt instans för att överklaga för dömda utan skall specialisera sig på att… Läs mer

Medborgarlön/negativ skatt främjar piratpolitikens mål

navy_desks

Detta är en politisk fråga som går tvärs igenom den politiska kartan, vilket passar piratpartiets politik. Socialister pekar på att medborgarlön innebär att lågavlönade får ökat mod att förhandla om lön och anställningsvillkor. De gröna pekar på att reformen öppnar upp för ideellt arbete som kan gynna samhället. Liberaler påtalar att bidragsfällorna kan minskas liksom byråkratin med hjälp av detta system. Organiseringen av dagens välfärdssamhälle är som sagt en stor byråkrati som kräver att staten måste kontrollera sin befolkning för att motverka exempelvis bidragsfusk. En… Läs mer