Privatövervakning

Google_Glass_detail

Piratpartiet har alltid varit mycket kritiska till massövervakning, både av myndigheter och av privata företag. Någonting som vi aldrig diskuterat i stor utsträckning är dock den övervakning som sker genom privatpersoner. Denna blir med allt mindre kameror, smartphones och stundande teknik som Project Glass allt enklare och mer spontan. Du riskerar idag att ständigt övervakas, inte bara av staten eller av privata företag utan också av privatpersoner – och huruvida det sker med sinistra baktankar eller helt godhjärtat är omöjligt att veta i förväg. Världen… Läs mer

Public Services rättigheter och skyldigheter

TV-kamera_2007b

Piratpartiet har redan tagit beslut om Public Service finansiering. Detta debattinlägg kommer därför inte handla om finansieringen. Istället ska jag ta upp de rättigheter och skyldigheter som jag tycker att vi bör kräva av Public Service ur en piratisk synvinkel. För enkelhetens skull formulerar jag dessa i en lista. Jag tror att piratrörelsen kommer att gilla de flesta av de här förslagen. Public Service blir helt undantagen ifrån upphovsrättsliga krav och kan spela och visa precis vad de vill utan att fråga någon upphovsrättsinnehavare om… Läs mer

Ett statligt girosystem med ett statligt elektroniskt betalningsmedel

National_Bank_Oamaru

Vi har under senare år sett hur banker i allt större utsträckning agerat censorer och under godtyckliga former hindrat betalningsströmmar. Sedan Riksbanken fick ett formellt monopol på att ge ut lagliga betalningsmedel vid förra sekelskiftet har fördelningen av betalningsmedel ändrats, så att ca 5 % av penningmängden utgörs av kontanter och direkta tillgodohavanden i Riksbankens RIX-system, medan resterande ca 95 % utgörs av vad man kan beteckna som privata bankskuldsedlar mot tillgodohavanden på konton hos bankerna. Riksbanken är enligt Lag om Sveriges Riksbank kapitel 1… Läs mer

Gör LOB mer rättssäker

Port_wine

Den vanligaste formen av frihetsberövande i Sverige sker enligt lagen om omhändertagande av berusade personer med mera, känd som LOB. Lagen och dess tillämpning har kritiserats från flera instanser för alla inskränkningar av den omhändertagnes personliga integritet; Wikipedia har en genomgång av kritiken. http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_om_omh%C3%A4ndertagande_av_berusade_personer_m.m. Om LOB alls skall finnas kvar, så behöver den reformeras. Exakt hur den ska formuleras och tillämpas, är en fråga för experterna, men några grundprinciper bör vara: Den omhändertagne bör inte tvingas att identifiera sig med fullständigt namn eller personnummer, i… Läs mer

Systemperspektiv

mynt

Att kämpa för legaliserad fildelning och avskaffat patentsystem i ett ekonomiskt system där vinstintresset och äganderätten är centrala begrepp, är att som att segla uppströms och i motvind. Det nuvarande ekonomiska systemet med den neoklassiska läran i spetsen går stick i stäv med Piratpartiets idéer och visioner. Piratpartiet bör därför arbeta för en ekonomisk lära som inser att det ekonomiska systemet bara är en delmängd av de sociala strukturerna i samhället, vilka i sin tur vilar på fungerande ekosystem. Ett modernt parti bör bygga på… Läs mer

Redaktionen förnyas på breddningsbloggen

viktig_info_orange

Breddningsbloggen startade för lite mindre än ett år sedan, och det har varit fantastiskt att se hur många kreativa och konstruktiva förslag som kommit, hur mycket intressanta diskussioner vi haft och hur mycket vår politik utvecklats och breddats under denna tid. Och nya förslag bara fortsätter att ramla in! Under denna första tid har Anna Troberg och jag varit redaktörer för bloggen. Men under de senaste månaderna har vi bägge haft lite för mycket annat att göra för att kunna sköta redaktörskapet sådär riktigt väl… Läs mer

Friskolor ger överbetyg

skolpojke xchng 227403_1506 free jwarletta

En kartläggning där man jämför elevernas slutbetyg med de resultat de visar i nationella proven visar klart på att friskolor ger högre betyg än kommunala skolor. Att det tidigare funnits indikationer på att friskolor rättar nationella proven generösare än kommunala skolor och att de nu visar sig att gärna ge högre betyg än vad elevernas resultat i nationella egentligen visar på tyder på att friskolor konkurrerar med överbetyg – DN.SE. I stället för att ge bättre villkor eller bättre lärare så ger man helt enkelt… Läs mer

Vardagsrasism och integration

svartovitflicka2

I Sverige har vi ett problem med integration. Många bor i utanförskap och har inte integrerats i samhället. Samtidigt frågar vi oss själva gång på gång varför detta problem förekommer. Svaret är egentligen ganska naturligt och enkelt, men det är precis som att folk blundar för problemet och vill inte se det; vi släpper inte in dem i samhället. För det är enkelt att skylla på dem och lasta över problemet på andra. Men det är vi som inte ger dem arbete, det är vi… Läs mer

Trygghet i en allt flyktigare värld

navy_desks

Vi lever i en tid med allt osäkrare livssituationer. Allt fler arbetar inom bemanningsbranschen, med tim- och deltidsanställningar. Har du tur får du en sex månader lång projektanställning. Många tvingas att bli ofrivilliga egenföretagare och skaffa F-skattsedel. Företagsledningen gör allt för att undvika att underminera anställningstryggheten. Frilansarna befolkar våra caféer  och biblioteken då deras arbetsplats är icke-existerande. De utför uppdrag på beställning, utan någon fast punkt i tillvaron. Det har blivit väldig tydlig skillnad på att vara innanför eller utanför systemet. Många etablerade medborgare kan… Läs mer

Kommunal- och landstingspolitiska sammanställningar

Här kommer sammanställningar över de sakpolitiska beslut medlemsmöten fattat, som har bäring på kommunal- och landstingspolitik. De senaste medlemsmötena har ju tagit ett stort antal sakpolitiska beslut. Samtidigt har lokala föreningar bildats, som börjat diskutera vilken politik man ska gå fram med i val till kommun och landsting. För att hjälpa de lokala föreningarna i sitt arbete med kommunala och landstingspolitiska program har vi i ledningen (jo, jag har flyttat från styrelsen till ledningen …) samlat ihop alla de sakpolitiska beslut medlemsmötet tagit som har… Läs mer