Trygghet i en allt flyktigare värld

navy_desks

Vi lever i en tid med allt osäkrare livssituationer. Allt fler arbetar inom bemanningsbranschen, med tim- och deltidsanställningar. Har du tur får du en sex månader lång projektanställning. Många tvingas att bli ofrivilliga egenföretagare och skaffa F-skattsedel. Företagsledningen gör allt för att undvika att underminera anställningstryggheten. Frilansarna befolkar våra caféer  och biblioteken då deras arbetsplats är icke-existerande. De utför uppdrag på beställning, utan någon fast punkt i tillvaron.

Det har blivit väldig tydlig skillnad på att vara innanför eller utanför systemet. Många etablerade medborgare kan konservera sin tillgångar och inkomster med anställningsförmåner och A-kassan. Dessa medborgare kan dessutom sko sig bra på att de finns en grupp människor som lever i en flyktig tillvaro, exempelvis billig mat på krogen och städhjälp hemma.

En del akademiker pratar om prekariatet; en allt växande grupp människor med en flyktig livssituation. De saknar anställningssäkerhet, rätt till arbetstider, inkomst reglerad i lag och möjlighet till att vara representerade i en fackförening. Ojämlikheterna på arbetsmarknaden blir större, förhandlingarna mellan parterna blir orättvisa och mindre jämbördiga. Oberoende av om du vill dela in samhället i samhällsklasser eller inte så kan ingen förneka att det har blivit tuffare konkurrens på arbetsmarknaden.

Om vi accepterar beskrivningen av att världen har blivit allt mer flyktig och att människor lever under osäkrare förhållanden; vad kan vi då göra? Acceptera situationen och lära ut mer entreprenörskap i skolan för att stärka konkurrenskraften för Sverige AB? Att världsekonomin hänger samman och att vi sitter i samma båt är ett faktum; ingen av oss sitter på någon isolerad ö. Det är heller inte önskvärt att backa bandet för att ta oss tillbaka till en svunnen tid. I stället bör vi sätta sikte på en möjlig förbättring.

Det självklara politiska kravet är en garanterad basinkomst till arbetskraften, även kallad medborgarlön. Medborgarlön är en ovillkorad grundinkomst som garanteras till samtliga medborgare i ett land. Medborgarlönen är en fråga om integritet och människovärde.

Medborgarlönen kan ersätta en uppsjö av otympliga bidrag. Socialförsäkrings- och utbetalningssystem kan ersättas med ett enda utbetalningssystem. Genom effektivisering av olika trygghetssystem skulle det kunna bidra till finansieringen av själva medborgarlönen. Samhället kan spara in mycket pengar på handläggare och administratörer.

Om vi ska finna oss i en världsordning med krav på allt mer flexibla liv bör motprestationen från samhällets håll vara att tillhandahålla en ovillkorad grundtrygghet. Medborgarlön gör oss mindre sårbara mot hastiga förändringar på arbetsmarknaden. Vi kan med denna inkomst bättre anpassa oss och snabbt kunna byta mellan att vara egenföretagare, ha en anställning eller att studera.

Välfärdssystemet ska byggas om, anpassas och uppdateras. Hur siffrorna än vrids och vänds så existerar relativ fattigdom i Sverige. Medborgarlönen ser till att ingen hamnar under fattigdomsgränsen. Alla kan hålla sig flytande, vilket vore något att vara stolta över.

Medborgarlönen är en frihetsreform. Det befriar alla som är fast hos arbetsgivare och utelämnade till myndigheters kräkningar, samtidigt som det gör oss ännu mer flexibla och bättre lämpade att möta livets och arbetslivets ständiga förändringar.

Teknikutvecklingen – som står för mycket fantastiskt – rationaliserar bort många arbetstillfällen för människor. Arbetssamhället har överlevt teknikutvecklingen. En del jobb blir onödiga att utföra och kan i stället utföras av maskiner eller rationaliseras bort. Som ett teknikälskande parti bör piratpartiet ta ansvar för omstruktureringen av samhället. Medborgarlönen rustar individer med en grundtrygghet. På detta vis kan vi fortsätta att jobba omfamnande med tekniken och ta oss an nästa steg i samhällsbyggandet.

gustav_nipe720

Gustav Nipe är förbundsordförande i Ung Pirat och bloggar här.

Kommentarer

Rene Malmgren skrev

Vi behöver mer siffror om vi skall driva det här. Men jag hade börjat med något enkelt. Gör Akassan till en statlig försäkring precis som sjukförsäkringen.

Gustav skrev

Siffror är viktigt. Dock har jag varken kunskapen eller resurserna att räkna exakt. Får hänvisa till riksdagens utredningstjänst när vi är invalda.

Anders S Lindbäck skrev

Jag har räknat på det. Andra har räknat på det.

Det funkar inte. För själva premissen är fel.

Krävs antingen kraftigt sänkt nivå för försäkringssystemet eller kraftigt höjda skatter för att fås att fungera.

Mårten skrev

Då har du och de andra räknat fel.

Så som normalt föreslås skulle reformen vara kostnadsneutral för de flesta.

Det finns gott om ekonomer som menar att det är möjligt och det har även genomförts flera försök (och som påpekat nedan, genomförs just nu).

Lite förenklat handlar problemet inte om kostnaden (då det inte skulle behöva kosta mer än nuvarande bidragssystem i sig), utan om hur det påverkar mänskligt beteende, vilket är väldigt svårt att förutsäga på lång sikt.

Ni kritiker kan ju börja med att läsa Wikipediartiklarna: basic income guarantee resp. medborgarlön, de kanske kan förklara konceptet bättre än vad vi lyckats med här.

Kloker skrev

Garanterad basinkomst är ett minst sagt intressant förslag. För att kunna föreslå det behövs beräkningar som visar att det är genomförbart. Var även beredd på att svara på frågor om hur det går ihop med invandringspolitiken.

Doktoranden Roland Paulsen vid Uppsala universitet, som även förespråkar basinkomst, har många gånger påpekat hur den enorma produktivitetsökningen de senaste åren inte har lett till att vi arbetar mindre. Och det har ju inte direkt lett till högre lön heller. ”Sedan 1930-talet har produktiviteten i Sverige mer än femdubblats.”

Kolla gärna in Paulsen i media (aktivera javascript och klicka ”visa mer”): http://katalog.uu.se/empInfo/?languageId=3&id=N7-57

Mårten skrev

Jag tror du har rätt i att man måste kunna svara på hur det ska finansieras och hur det påverkar invandring.

I och med att inkomsterna ökar för alla ökar också skatteintäkterna markant, därmed blir inte kostnaden så stor som man vid en första anblick (”naiv beräkning”) först kan tro. Men man måste göra en noggrannare kalkyl förstås.

Med en en ansvarsfull flyktingpolitik (nyspråk för begränsad invandring) borde det vara genomförbart. Med fri invandring är det svårt att se hur det skulle kunna fungera så som världen ser ut idag. Jag ser gärna öppna gränser som en vision för framtiden men tror att man får erkänna att det är en utopi idag tyvärr.

Priset på arbete och varor baseras ej på produktionskostnaderna utan på tillgång och efterfrågan, något som kan vara värt att ha i åtanke. Därför leder inte teknikutvecklingen (och därmed produktionsökningen) till högre löner så som ekonomin fungerar idag.

Tack för länken, intressant!

Anna skrev

Om inkomsterna ökar för alla så får vi någonting som kallas för inflation. Det blir alltså i praktiken inte mer pengar åt alla. Snarare mindre.

Mårten skrev

Hmm, om exempelvis Bill Gates skulle ge varje svensk 1000 kr i månaden extra så skulle det ätas upp av inflationen… det här med inflation är intressant.


Du verkar ha missförstått vad jag menade och vad poängen med medborgarlön är.

Tanken är inte att alla ska få mer pengar, tanken är att ersätta många existerande bidragssystem med ett ovillkorat. Finansieringen görs via skatten och de bidrag som ersätts. Dessutom gör man besparingar genom att slippa all den byråkrati som behövs för att hantera alla bidragsärenden idag.

Den största fördelen jag ser är att man fångar upp de som idag faller mellan de allt mer glest utplacerade stolarna och de mest utsatta i samhället behöver inte ha det ständiga hotet att hamna på gatan utav ekonomiska skäl hängande över sig.

Jag var kanske otydlig vad gäller det här med skatteintäkterna. Jag försökte föregå ett argument jag sett tidigare:
”om man räknar med att vi är 7 miljoner människor som ska ha 80 tusen om året så skulle det kosta ca 600 miljarder per år för staten”.
Vad man missar då, vilket var min poäng, är att inkomstskatten justeras så att man tar tillbaka bidraget från medel- och höginkomsttagare. Reformen skulle alltså vara neutral för de som inte behöver den, endast de som har för låg inkomst får en nettoökning. Därmed skulle den verkliga kostnaden vara väldigt mycket lägre, men det är inte så lätt att räkna ut exakt.

Medborgarlön innebär en ökning av allas inkomst före skatt, inte efter, och ersätter existerande bidrag. Det handlar om omfördelning, inte att skapa pengar ur intet, därmed borde inte inflationen påverkas nämnvärt.

deeqis skrev

Det är väldigt intressant och kan säkert funka i praktiken. En sak jag som jag fastnar vid är om det är rättvist? Vi lever i ett samhälle där vi faktiskt blir belönade för vårt arbete. Hur skulle det se ut i den fronten?

Gustav skrev

Hej!

Nivån på medborgarlönen kommer att vara så låg att jag tror att de flesta människor gärna hellre jobbar och tjänar lite extra pengar. För att kunna åka på semester och bo i lite större.

Medborgarlönen ska vara minimum, du ska kunna överleva på den. Varken mer eller mindre. Givetvis kommer det finnas några som hellre ligger på soffan än att arbete, men det finns det alltid.

Anna skrev

Det finns redan idag en sådan miniminivå. Det är BRA att den är villkorad. Vi ska inte betala ut pengar till människor som inte behöver, och det är viktigt att vi fångar upp de bakomliggande problemen. Socialen gör mycket mer än bara betala ut pengar. Ofta är det andra problem som ligger bakom pengabrist – till exempel någon form av missbruk. Hur ska man fånga upp dessa individer och ge dem hjälp, om de inte behöver ta kontakt med socialen för att få ett minimum att leva på?

broskbenny skrev

Ehm… kanske för att du behöver hjälp?

Om man dessutom inte stigmatiseras och straffas för ett drogmissbruk (som med den avkriminaliserade narkotikapolitik PP driver) så är ju hindren ännu färre.

Mårten skrev

”Ofta är det andra problem som ligger bakom pengabrist – till exempel någon form av missbruk. Hur ska man fånga upp dessa individer och ge dem hjälp, om de inte behöver ta kontakt med socialen för att få ett minimum att leva på?”

Jag är inte jätteinsatt i hur socialtjänsten arbetar, men ett problem idag är just att de inte fångar upp missbrukare då de inte klarar av att leva upp till de villkor (bl.a. stå till arbetsmarknadens förfogande) som ställs för att de ska kunna få bidrag och därför hamnar på gatan istället.

Mårten skrev

Självklart har socialtjänsten det, men det är inte samma sak som att de ger försörjningsstöd till missbrukare, eller fångar upp dem tack vare att de handlägger sådana utbetalningar.

Jonas Hellö skrev

Vi betalar redan ut pengar till folk som inte behöver, t.ex. RUT och ROT, eller de a-kassor som ger mer än vad som behövs för överlevnad, d.v.s. ger beroende på tidigare lönenivå. I ett medborgarlönssamhälle behöver ingen stigmatiseras eller känna sig mer utsatt än någon annan, eftersom alla får samma, oavsett om de har ’förtjänat’ det eller inte. Håller helt med övriga kommentarer som hellre ser en ökad utveckling, humanisering och valmöjlighet i arbetspolitiken än att fortsätta i de gamla konservativa hjulspåren, som bara gör folk olyckliga, hindrar utveckling och inte kan vara annat än dyrare än medborgarlön.

Kloker skrev

Roland Paulsen (som jag länkar till i mitt inlägg ovan) har pratat om hur arbetet har gått från att vara något produktivt till att främst fungera som en mekanism för att fördela rikedom.

Simon skrev

Indien är på väg att införa medborgarlön
http://www.fria.nu/artikel/95453

citat:
I måndags meddelade Indiens premiärminister att regeringen ska börja jobba på att införa basinkomst, eller som det ofta kallas i Sverige: medborgarlön. Att världens näst folkrikaste land nu följer efter bland annat Brasilien och Iran är ett resultat av det pilotprojekt med basinkomst som Indiens Self employed women’s association (SEWA) med stöd från Unicef genomfört i åtta byar. Vuxna invånare fick i ett drygt år en basinkomst på 200 rupier per månad, barn fick hälften. Det fanns inga villkor kopplade till utbetalningarna utan det var helt upp till mottagarna vad pengarna skulle användas till. Resultatet blev bättre kost, hälsa, boende och infrastruktur. Skolgången ökade tre gånger mer än i de byar som inte fick basinkomst och som användes som referensobjekt. Fler fick sjukvård och den ekonomiska aktiviteten ökade. Sammantaget var konsekvenserna av basinkomst så positiva att regeringen nu alltså vill införa det på bred front.
Publicerad Fria tidningen: Måndag 3 december 2012 | 09:19
slut citat.

Anna skrev

Men det är ganska stor skillnad på att införa det i små byar (där det finns ett starkt socialt tryck) och i stor skala i ett anonymt samhälle.

broskbenny skrev

Precis, hur skulle det se ut om vi till exempel hade fri sjukvård i stor skala? Vi måste ha ett socialt tryck på folk så att de inte går och skadar sig för skojs skull och vållar oråd för staten.

Oh wait…

Simon skrev

Du verkar inte ens besvara vad som står i artikeln.

Artikeln handlar just om att man ska utöka det på bred front efter att ha prövat det i liten skala, så uppenbarligen tycker indiska regeringen att resultatet av testet i liten skala är underlag nog att pröva det i större skala.

Anna skrev

Suck. Lika flummigt som vanligt, tyvärr.

Svara på några konkreta frågor istället:

x) Hur ska det finansieras?
x) Hur fångar vi upp de problem som socialen idag hittar i samband med att människor söker ekonomiskt bistånd, t.ex. missbruk och andra problem i hemmet?
x) Vad ska krävas för att bli medborgare i ett land som villkorslöst delar ut pengar?
x) Hur hanterar vi den kvinnofälla som detta skapar, särskilt för invandrande kvinnor, om vi inte kan ställa krav på t.ex. språkinlärning och att söka sysselsättning?
x) Vilka villkor ska krävas för att få medborgarlön? Ska den kicka in direkt när man inte känner för att arbeta utan vill ha några månaders betald semester, eller ska det finnas karens?
x) Hur ska vi hantera svenskar tillfälligt boende i utlandet? Låt säga att medborgarlönen är 7000 kr / månad. För de pengarna skulle jag kunna leva bra på en beach i Vietnam och jobba svart där, samtidigt som jag fortfarande officiellt är skriven i Sverige. Är det verkligen rimligt att betala ut pengar på det sättet?
x) Ungdomar har redan idag svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Blir det lättare eller svårare för dem om man inte kan villkora deras ersättning med att de ska söka jobb eller gå utbildningar? Är inte risken stor att man permanentar ett utanförskap på detta vis och tappar möjligheten att styra in ungdomar och långtidsarbetslösa till arbete?

Det finns SÅ många frågor om hur medborgarlönseländet skulle fungera praktiskt, men allt som debattörer verkar leverera är flum och floskler om frihet från arbetsgivaren. Beskriv hur det skulle fungera rent praktiskt, och hur man skulle hantera de MÅNGA problem som systemet skapar.

broskbenny skrev

x) Hur ska det finansieras?
Genom skatt.

x) Hur fångar vi upp de problem som socialen idag hittar i samband med att människor söker ekonomiskt bistånd, t.ex. missbruk och andra problem i hemmet?
Man är fri att söka hjälp för sina problem hos socialen. Om man har ett missbruk ska man få vård, eventuellt tvångsvård. Om man inte kan hantera pengar finns det andra tvångsmedel, förmynderi och annat som man kan ta till. Tips från allmänheten och en större civil sektor är också tänkbara svar.

x) Vad ska krävas för att bli medborgare i ett land som villkorslöst delar ut pengar?
Vad ska krävas för att bli medborgare i ett land som villkorslöst delar ut sjukvård, vägar, skola?

x) Hur hanterar vi den kvinnofälla som detta skapar, särskilt för invandrande kvinnor, om vi inte kan ställa krav på t.ex. språkinlärning och att söka sysselsättning?
Det finns inga hinder att lära sig det svenska språket, men om man tror att man gör bättre nytta hemma än i meningslösa arbetsmarknadsprogram ser jag inga problem. Det är måhända kanske inte den bästa assimilationsreformen, men det kan man ju åtgärda (om man nu önskar det) på annat håll.

x) Vilka villkor ska krävas för att få medborgarlön? Ska den kicka in direkt när man inte känner för att arbeta utan vill ha några månaders betald semester, eller ska det finnas karens?
Det finns flera upplägg och alternativ. Standarden brukar vara säg 6 k i månaden, ovillkorat, alltid, oavsett vad du tjänar.

x) Hur ska vi hantera svenskar tillfälligt boende i utlandet? Låt säga att medborgarlönen är 7000 kr / månad. För de pengarna skulle jag kunna leva bra på en beach i Vietnam och jobba svart där, samtidigt som jag fortfarande officiellt är skriven i Sverige. Är det verkligen rimligt att betala ut pengar på det sättet?
Intressant fråga. Antingen kan man göra det olagligt och göra personer återbetalningskyldiga och ha en myndighet som letar efter dem. Eller så kan man tolerera det, eller låta folk söka tillstånd för att göra det i perioder. Man kan även tillåta det i vissa länder och räkna bort det från biståndsbudgeten.

x) Ungdomar har redan idag svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Blir det lättare eller svårare för dem om man inte kan villkora deras ersättning med att de ska söka jobb eller gå utbildningar? Är inte risken stor att man permanentar ett utanförskap på detta vis och tappar möjligheten att styra in ungdomar och långtidsarbetslösa till arbete?
Om du vill ha en auktoritär stat som talar om för myndiga människor vad de ska göra eller arbeta med så får det stå för dig. För övrigt tycker jag du kan läsa artikeln en gång till och ställa dig själv frågan vilka jobb det är du menar att ungdomar ska söka.

Det finns SÅ många frågor om hur medborgarlönseländet skulle fungera praktiskt, men allt som debattörer verkar leverera är flum och floskler om frihet från arbetsgivaren. Beskriv hur det skulle fungera rent praktiskt, och hur man skulle hantera de MÅNGA problem som systemet skapar.
Det går aldrig att övetala någon med en attid som dig som redan bestämt att det är omöjligt. Ställ gärna frågor, men hjälp oss också hitta svar och lösningar på de problemen. Om du inte tycker den nuvarande utvecklingen är frid och fröjd, men då förstår jag inte vad vitsen är att öht diskutera saken vidare?

Anna skrev

Broskbenny:

”x) Hur ska det finansieras?
Genom skatt.”

Okej, så vi ska höja skatterna för de som arbetar för att göra det lättare för de som inte vill arbeta att kunna leva på andras böjda ryggar? Det låter ju sunt. Inte.

”x) Hur fångar vi upp de problem som socialen idag hittar i samband med att människor söker ekonomiskt bistånd, t.ex. missbruk och andra problem i hemmet?
Man är fri att söka hjälp för sina problem hos socialen. Om man har ett missbruk ska man få vård, eventuellt tvångsvård. Om man inte kan hantera pengar finns det andra tvångsmedel, förmynderi och annat som man kan ta till. Tips från allmänheten och en större civil sektor är också tänkbara svar.”

JO, men jag tror inte att du inser hur många problem som socialen hittar genom att folk inte kan försörja sig själva och därför tvingas komma dit för att få ekonomisk hjälp. En missbrukare kommer ofta inte självmant och söker hjälp. Det är en del av problemet. Det blir mycket svårare att fånga upp och hjälpa dessa människor om man passivt betalar ut pengar till dem utan att träffa dem.

”x) Vad ska krävas för att bli medborgare i ett land som villkorslöst delar ut pengar?
Vad ska krävas för att bli medborgare i ett land som villkorslöst delar ut sjukvård, vägar, skola?”

Du svarade inte på frågan. Det är dessutom stor skillnad på att tillhandahålla allmän välfärd och på att möjliggöra för människor att villkorslöst kunna leva på andra helt och fullt.

”x) Hur hanterar vi den kvinnofälla som detta skapar, särskilt för invandrande kvinnor, om vi inte kan ställa krav på t.ex. språkinlärning och att söka sysselsättning?
Det finns inga hinder att lära sig det svenska språket, men om man tror att man gör bättre nytta hemma än i meningslösa arbetsmarknadsprogram ser jag inga problem. Det är måhända kanske inte den bästa assimilationsreformen, men det kan man ju åtgärda (om man nu önskar det) på annat håll.”

Jo, det finns kulturella hinder för invandrarkvinnor att lära sig svenska. Om de tjänar pengar på att gå hemma och föda barn så fastnar de ofta där. Det är inte så lätt att åtgärda ”på annat håll”. Ofta är försörjningen det enda villkoret som tar skruv när man har att göra med invandrare från en kultur där kvinnan enbart förväntas sköta hemmet.

”x) Vilka villkor ska krävas för att få medborgarlön? Ska den kicka in direkt när man inte känner för att arbeta utan vill ha några månaders betald semester, eller ska det finnas karens?
Det finns flera upplägg och alternativ. Standarden brukar vara säg 6 k i månaden, ovillkorat, alltid, oavsett vad du tjänar.”

Så du anser alltså att man ska kunna ta betald semester utan karens, utan att behöva spara ihop till det, när man än känner för att gå hemma? Och det ska bekostas genom att beskatta de som arbetar?

6000 kr i månaden till alla som vill… inget behov av att spara för svåra tider… herregud… hur mycket tror du att man kan beskatta folk egentligen?

”x) Hur ska vi hantera svenskar tillfälligt boende i utlandet? Låt säga att medborgarlönen är 7000 kr / månad. För de pengarna skulle jag kunna leva bra på en beach i Vietnam och jobba svart där, samtidigt som jag fortfarande officiellt är skriven i Sverige. Är det verkligen rimligt att betala ut pengar på det sättet?
Intressant fråga. Antingen kan man göra det olagligt och göra personer återbetalningskyldiga och ha en myndighet som letar efter dem. Eller så kan man tolerera det, eller låta folk söka tillstånd för att göra det i perioder. Man kan även tillåta det i vissa länder och räkna bort det från biståndsbudgeten.”

Du missar totalt frågan. Vari ligger det moraliskt rimliga att jag villkorslöst ska kunna casha in pengar i Sverige och sedan åka utomlands och leva upp dem?

”x) Ungdomar har redan idag svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Blir det lättare eller svårare för dem om man inte kan villkora deras ersättning med att de ska söka jobb eller gå utbildningar? Är inte risken stor att man permanentar ett utanförskap på detta vis och tappar möjligheten att styra in ungdomar och långtidsarbetslösa till arbete?
Om du vill ha en auktoritär stat som talar om för myndiga människor vad de ska göra eller arbeta med så får det stå för dig. För övrigt tycker jag du kan läsa artikeln en gång till och ställa dig själv frågan vilka jobb det är du menar att ungdomar ska söka.”

Det finns gott om jobb för ungdomar att söka, men tyvärr är många ungdomar för lata för att flytta på sig, söka jobb utomlands, eller ta enklare arbeten. Ungdomsarbetslösheten är en myt. Den är inte speciellt mycket högre än den brukar vara.

”Det går aldrig att övetala någon med en attid som dig som redan bestämt att det är omöjligt. Ställ gärna frågor, men hjälp oss också hitta svar och lösningar på de problemen. Om du inte tycker den nuvarande utvecklingen är frid och fröjd, men då förstår jag inte vad vitsen är att öht diskutera saken vidare?”

Men nu är det ju så att det är ni medborgarlönsförespråkar som kämpar i motvind mot ekonomer som har studerat frågan och kan konstatera att medborgarlön blir en dyr affär… arbetare som redan bär en av världens tyngsta skattebördor och inte tycker att det låter särskilt roligt att villkorslöst betala ut pengar till lata ungdomar som vill sitta hemma och lira onlinespel… osv. De flesta är ganska överens om att man måste ha någon slags kontroll och några slags villkor på pengar som betalas ut i bistånd till behövande, och att pengar inte ska betalas ut till människor som inte behöver hjälp. I första hand har man ett ansvar för att försörja sig själv.

Det är ni som förespråkar en förändring som måste motivera varför ni vill stjäla ännu mer av våra skattepengar. För våga inte förneka att det här skulle bli en SVINDYR reform.

Mårten skrev

Varför skulle man inte våga påstå det? Det är inte alls säkert att det skulle bli mycket dyrare än vad det existerande bidragssystemet som det skulle ersätta är, det är ju en av huvudpoängerna.

broskbenny skrev

x) Okej, så vi ska höja skatterna för de som arbetar för att göra det lättare för de som inte vill arbeta att kunna leva på andras böjda ryggar? Det låter ju sunt. Inte.

Skillnaden mellan dig och mig verkar vara att du betraktar människor som lata mähän som måste piskas av en fostrade stat för att inte vilja leva på exsitensminimumnormen (för det är ju så jävla kul!!!).

Jag tror människor vill arbeta och vill bidra. Jag förnekar inte att det finns råa shlackers, men du kommer ändå inte åt dem i ett kravbelagt system.

Du tror att det går att tvinga folk att söka jobb? Glhf.

JO, men jag tror inte att du inser hur många problem som socialen hittar genom att folk inte kan försörja sig själva och därför tvingas komma dit för att få ekonomisk hjälp. En missbrukare kommer ofta inte självmant och söker hjälp. Det är en del av problemet. Det blir mycket svårare att fånga upp och hjälpa dessa människor om man passivt betalar ut pengar till dem utan att träffa dem.
Jag tror att nyckeln till att få mindre missbruksproblem i ett samhälle heter god missbruksvård, tolerans och harm reduction. Jag är väl insatt i missbruksproblematik i kombination med socialbidragsberoende. Sättet missbrukare behandlas på är vidrigt.

Det du säger låter fint i teorin men rimmar illa mer verkligheten. Jag skulle kunna ta upp flera exempel, men vill inte att texten ska bli för lång.

”x) Vad ska krävas för att bli medborgare i ett land som villkorslöst delar ut pengar?
Jag svarade inte på frågan för att den är OT.

Jo, det finns kulturella hinder för invandrarkvinnor att lära sig svenska. Om de tjänar pengar på att gå hemma och föda barn så fastnar de ofta där. Det är inte så lätt att åtgärda ”på annat håll”. Ofta är försörjningen det enda villkoret som tar skruv när man har att göra med invandrare från en kultur där kvinnan enbart förväntas sköta hemmet.
Som i mitt förra svar ser jag inte problemet? Eftersom alternativet för dessa ”invandrarkvinnor” inte är faktiska jobb utan arbetsmarknadspolitiska program, fluff och byrokratisk cirkus.

Tycker för övrigt det är grymt att föräldrar får spendera tid med sina barn.

Så du anser alltså att man ska kunna ta betald semester utan karens, utan att behöva spara ihop till det, när man än känner för att gå hemma? Och det ska bekostas genom att beskatta de som arbetar?

6000 kr i månaden till alla som vill… inget behov av att spara för svåra tider… herregud… hur mycket tror du att man kan beskatta folk egentligen?
Se på vilka utgifter man kan spara in på, kortsiktigt och långsiktigt. Arbetsmarknadsavgifter, subventioner, program, åtgärder osv kan man kasta genom fönstret kanske pensionerna till och med.

Jag ser dig som en planekonomisk kommunist som vill styra människors liv och arbetsmarknaden till fördärvelse.


Du missar totalt frågan. Vari ligger det moraliskt rimliga att jag villkorslöst ska kunna casha in pengar i Sverige och sedan åka utomlands och leva upp dem?

Okej nu säger du själv att du är moralist.

Ge mig en minut bara så ska jag hämta min bibel…

Är det moraliskt rimligt att du ska bekosta bandagen på mina armar om jag skadar mig själv? Om jag åker snowboard och bryter benen? Om jag kör motorcykel? Om jag äter mycket fet mat? Om jag röker? Om jag inte anstränger mig i skolan? Om jag begår ett brott?

Ärligt talat, vem fan bryr sig om ”moraliskt rimligt”? Väx upp, skit i vad andra gör med sitt liv.

Samhällsnyttan borde vara det centrala , det och människors frihet. Jag vill ha ett samhälle där så många som möjligt jobbar med saker för att de brinner för det, inte för att släpa benen efter sig och ihärdigt vänta på semestern varje år.

Det finns gott om jobb för ungdomar att söka, men tyvärr är många ungdomar för lata för att flytta på sig, söka jobb utomlands, eller ta enklare arbeten. Ungdomsarbetslösheten är en myt. Den är inte speciellt mycket högre än den brukar vara.Alltså om jag delade din uppfattning här så skulle jag nog ha lättare att sympatisera med dina åsikter.

Gå till arbetsförmedlingen (för det är ju det systemet du försvarar, inte de faktiska ”jobben”) och fråga om ett jobb som ungdom. I dare you.

Men nu är det ju så att det är ni medborgarlönsförespråkar som kämpar i motvind mot ekonomer som har studerat frågan och kan konstatera att medborgarlön blir en dyr affär… arbetare som redan bär en av världens tyngsta skattebördor och inte tycker att det låter särskilt roligt att villkorslöst betala ut pengar till lata ungdomar som vill sitta hemma och lira onlinespel… osv. De flesta är ganska överens om att man måste ha någon slags kontroll och några slags villkor på pengar som betalas ut i bistånd till behövande, och att pengar inte ska betalas ut till människor som inte behöver hjälp. I första hand har man ett ansvar för att försörja sig själv.

Det är ni som förespråkar en förändring som måste motivera varför ni vill stjäla ännu mer av våra skattepengar. För våga inte förneka att det här skulle bli en SVINDYR reform.
Alltså om arbetarna är trötta på att betala till ungdomar som vill spela onlinespel så kan de ju säga upp sig från sitt jobb och börja spela onlinespel själva.

Problemet, ”Anna” är att även om jag kunde visa på en kalkyl där skattetrycket minskade för arbetstagarna så skulle inte du vilja ha den eftersom du är moraliskt emot en viss sak.

Det är lite som att visa statistik på samhällseffekterna av ett abortförbud för någon som är moraliskt övertygad om att det är fel.

Det jag kan konstatera:
1. Din människosyn skiljer sig fundamentalt från min

Dvs jag tror att människor vill hjälpa till, vill bidra, vill delta och vill vara en del av en gemenskap. Jag tror inte att existensminimum är någon slags åtråvärd situation att befinna sig i.

2. Din moraliska utgångspunkt skiljer sig fundamentalt från min

Jag kallar det för dumsnålhet att inte vilja betala ”för jag tycker det är fel, buhu buhu”. För mig står samhällsnyttan i centrum.

3. Din verklighetsbeskrivning skiljer sig fundamentalt från min

Du menar att ungdomar är lata och att det finns gott om jobb, jag menar motsatsen. Du menar att systemen är bra och fungerar bra, motsatsen. Du menar att skatten är för hög, jag tycker den är för låg. Du menar att människor arbetar för lite, jag tycker människor arbetar för mycket. Du anser att statens roll är att fostra och piska medborgarna, eller snarare – arbetslösa medborgare – till lydnad, jag vill garantera alla människors frihet och integritet.

Inte särskilt konstigt att vi inte är överrens.

Kloker skrev

”Hur hanterar vi den kvinnofälla som detta skapar”
Ta av dig offerkoftan är du snäll. Typ nu! Kvinnor är starka, kompetenta och intelligenta. Våga inte komma här och insinuera något annat!

”Beskriv […] hur man skulle hantera de MÅNGA problem som systemet skapar”
Du måste även beakta de problem som MINSKAR eller helt FÖRSVINNER med ett införande av medborgarlön:
*Extrem fattidom (Då menar jag riktig fattigdom. Som ”Rädda-Barnen-fattig” lever man redan idag ganska gott i Sverige)
*Dagens orörlighet på arbetsmarknaden och där lönerna inte har höjts i alls samma utsräckning som vinsterna
*Byråkratin med dagens alla olika bidragssystem och överklaganden av Försäkringskassans godtyckligt fattade beslut där de ifrågasätter läkarintyg
*Överkonsumtion och därmed miljöförstöring
*Stöld och snatteri på grund av fattigdom
*Frågan hur kulturskapare ska kunna försörja sig

Anna skrev

KLoker,

Extrem fattigdom skulle knappast minska, eftersom den vanligen är ett resultat av missbruksproblem i Sverige. Det problemet avhjälper man inte genom att förenkla utbetalningen av pengar och minska kontakten med socialen för de som bäst behöver den kontakten.

Byråkratin minskar INTE. Inte med ett enda öre. Medborgarlönen måste nämligen läggas såpass lågt att behov av kompletterande pengar för bland annat sjuka uppstår. Då avhjälper man inte hanteringen hos FK. Inte ett dugg. Det har ingenting med varandra att göra. De flesta kommer nämligen att behöva mer än basbeloppet.

Du förebygger inte överkonsumtion genom att försvåra för människor att få arbete – vilket är konsekvensen av att underlätta för permanenterat utanförskap.

Du förebygger inte fattigdom på detta vis heller. Kan du förklara hur du minskar fattigdomen? De som idag ligger på socialbidragsnivå skulle ju knappast få mer pengar, och under den nivån hamnar man enbart om man har skulder – och de skulderna försvinner ju inte. Medborgarlön avhjälper inte fattigdom.

Kulturskapare får försörja sig som alla andra – genom att arbeta med något som folk är villiga att betala för.

Simon skrev

Jag förespråkade också medborgarlön på denna breddningsblog förra året. Kanske den artikeln kan ge ett annat perspektiv.

http://breddning.piratpartiet.se/2012/08/31/medborgarlonnegativ-skatt-framjar-piratpolitikens-mal/

Jag tycker dina argument Anna bygger väldigt mycket på att du gillar filosofin som dagens samhälle bygger på. Själv gillar jag inte filosofin som du förespråkar.

Att göra rätt för sig genom att arbeta på exempelvis Mcdonalds är enligt mig direkt samhällsfientligt, då är det bättre om man får pengar från staten och kan utveckla något meningsfullt idellt arbete istället, faktum är att man enligt min mening gör mer skada för samhället att arbeta på ett företag som mcdonalds som enligt min förståelse gör människor feta och sjuka och förstör vår miljö med sin verksamhet, än vad en hemlös drog missbrukare gör, han skadar mest sig själv.

Om vår sjukvård kunde avlastas lite mer från företag som Mcdonalds och dess konsekvenser så kanske vi skulle ha resurser att hjälpa knarkare.

Ja nu är ja lite drastisk, men vad jag försöker säga är att ett jobb är inte alltid bra, det finnns faktiskt väldigt många människor inlåsta i tråkiga jobb som de inte vill va i och det är inte bra för folkhälsan och måna företag har en verksamhet som skapar ren dynga och fattigt folk ska inte vara tvingat att upprätta hålla skräpet enligt min mening, Vi måste va lite mer krativa än så annars blir det tråkigt att leva, vi har bara ett liv, se till att ha roligt, inte tråkigt då blir världen bättre.

Kloker skrev

”Extrem fattigdom […] vanligen är ett resultat av missbruksproblem i Sverige.”
Källa, tack!
Sen kan vi väl konstatera att mycket av missbrukarnas problem uppstår pga den lagstiftning vi har idag. Kolla gärna ”Breaking the Taboo” på YouTube.

”Byråkratin minskar INTE. Inte med ett enda öre.”
Menar du att om man avskaffar studiebidrag, bostasbidrag, barnbidrag, försörjningsstöd, A-kassa, aktivitetsstöd, föräldrapenning och VAB, sjukpenning, sjukersättning och pension så minskar inte kostnaderna för byråkratin? Du får gärna ifrågasätta om basinkomst som helhet är lönsamt eller ens genomförbart, men vi kan väl ändå enas om att byråkratin minskar?

”Medborgarlönen måste nämligen läggas såpass lågt att behov av kompletterande pengar för bland annat sjuka uppstår. Då avhjälper man inte hanteringen hos FK. Inte ett dugg. Det har ingenting med varandra att göra.”
Annat än att de båda har staten som finansiär, menar du? :-)

”De flesta kommer nämligen att behöva mer än basbeloppet.”
De flesta av vilka då? De flesta sjuka? Källa, tack!

”Du förebygger inte överkonsumtion genom att försvåra för människor att få arbete”
Öhhh. Näe. Men ingen har heller påstått det, va? Det inte är avsaknaden av arbete som gör att människor konsumerar mindre. Det är avsaknaden av pengar. Vad tror du händer om vi inför basinkomst och människor som inte trivs på sin arbetsplats inte längre känner sig tvingade att vara kvar där? Kommer det bli svårare eller lättare för de som faktiskt vill ha arbete att få det?

”[basinkomst underlättar] för permanenterat utanförskap.”
Men det är väl jättebra i så fall? Att vi underlättar för de som befinner sig i utanförskap? Eller du kanske menar att basinkomst orsakar utanförskap? I så fall: Källa, tack!

”Du förebygger inte fattigdom på detta vis heller. Kan du förklara hur du minskar fattigdomen?”
Har jag aldrig påstått. Jag skrev att man minskar fattigdom. Förebygger fattigdom tror jag bäst man gör med utbildning.

”De som idag ligger på socialbidragsnivå skulle ju knappast få mer pengar”
Nej, men de skulle heller inte få mindre pengar. Det du framför här är inte riktigt något argument varken för eller emot basinkomst, eller hur?

”under [socialbidragsnivån] hamnar man enbart om man har skulder – och de skulderna försvinner ju inte.”
Och? De försvinner ju inte heller för att bidraget man får heter socialbidrag istället för basinkomst.

”Kulturskapare får försörja sig som alla andra – genom att arbeta med något som folk är villiga att betala för.”
Visst, så ser det ut idag. Jag menar bara att den som idag är kulturskapare bör ta en titt på om basinkomst kan vara en lösning för dem.

Simon skrev

Jag vill bara tillägga att Medborgarlön på många sätt är en investering som man inte på förhand kan se de exakta konsekvenserna ifrån.

Visst om människans reaktion på medborgarlön blir att man bara sitter hemma och tittar på TV och käkar Chips och läsk hela dagaran, ja då är medborgarlön naturligtvis inge bra.

Men om detta skulle va sanningen om mänsklighetens natur så tycker ja vi lika gärna kan skita i att rädda människan.

Ja tror på en mänsklighet som hr en natur som skulle jobba även om de fick en medborarlön, men det skulle förmodligen bli mer ideellt arbete som är minst lika viktigt och som tillslut skulle kuna leda till professionellt arbete i framtiden inom nya viktig områden, istället för att sitta och knega bort sitt liv på någon skitig hamburgerrestaurang, som dödar all ens kreativitet. Dave Chapell Beskriver detta bättre än någon annan!

Classic Chappelle Wac Arnolds
http://www.ebaumsworld.com/video/watch/81812522/

Gustav skrev

Tekniken dödade Luther. Tycker Anna andas lite väl mycket av gammal god protestantisk moralism, ”du ska göra rätt för dig”.

Den nuvarande arbetsideologin är just en dogmatisk ideologi. Den bygger på principer som samhället för längesedan sprang ifrån. Från början var poängen med arbetet att vi behövde mat så att vi inte svälte och tak över huvudet så att vi inte frös ihjäl. Vi producerar långt mer än ”minimum” idag. Sedan 1930-talet har vi blivit fem gånger så effektiva, men vi fortsätter att arbeta i samma takt.

Allt fler människor sysslar med tomt arbete. Kontorsanställda som surfar på facebook är ett typexempel.

Jag tycker att vi ska diskutera varför vi tycker det är så viktigt att fylla människors liv med meningslöst arbete. Arbete för arbetets skull.

De etablerade partierna är i min mening totalt visionslösa. De tjaffsar om vilket tekniskt system som bäst håller arbetslösheten nere.

Leve arbetslösheten, det är mänsklig triumf!

Jonas Hellö skrev

Vad är Piratpartiets officiella hållning i medborgarlönsfrågan? Det känns onekligen som att den skulle lyftas, om inte redan gjorts, till en av huvudfrågorna vi står bakom. Tiden är mogen – det finns en klar trend i alla diskussioner – och jag tror tusan vi skulle bli största partiet om vi gick ut med det! :)

Martin skrev

Ni hittar mycket fler vinklar på basinkomst om ni inte enbart tittar på föreställningar om svensk ”medborgarlön” utan tittar på den internationella debatten.
Den övergripande trenden är helt klart att lönearbete är allt mindre viktigt på grund av teknisk utveckling och globalisering. Den utvecklingen kommer inte avstanna. Om vi inte vill ha spanska arbetslöshetssiffror eller en amerikansk situation där man behöver flera minimilön-jobb parallellt för att försörja sig så gör man bra i att inse att staten måste börja ta ett visst försörjningsansvar (och redan gör, fast på ett krångligt sätt).

Vi ska inte låsa oss vid tanken på att basinkomst *måste* avskaffa alla bidrag. Basinkomst kan också vara ett villkorslöst tillskott som minskar nivåerna i andra bidragssystem, och därmed minskar trycket på dem.
Att a-kassa skulle upphöra med basinkomst är till exempel en udda idé som mest framförs av motståndare till idén. Troligare är snarare att det statliga bidraget till den försvinner, men den medlemsfinansierade delen kvarstår.

Se detta TED-talk av en ekonomiprofessor från MIT till exempel, och varför basinkomst blir en självklar del av den ekonomiska utvecklingen.

http://www.ted.com/talks/andrew_mcafee_what_will_future_jobs_look_like.html

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>