Internt debattinlägg: Stoppa vargjakten och reglera vildsvinsjakten

Canis_lupus_laying

Sverige har fått tillsägelser från EU p.g.a. vargjakten, men dessa tillsägelser följs inte! Det existerar ett utbrett rovdjurshat bland många i landet. Centerpartiets ledare uttalade sig i sitt tal under Almedalen om hur folk på landsbygden fick sitt liv sämre p.g.a. att vargstammen skulle öka med 15% om året. Hon föreslog att man ska få börja jaga varg på samma sätt som man jagar björn och lo! Saken är den att lodjursstammen sedan 1991 är fridlyst i hela landet. Vi har en ytterst liten och… Läs mer

Internt debattinlägg: En förnyad narkotikapolitik

512px-Plantacja

Hej Piratpartiet och tack för att ni tar er tid att läsa mitt inlägg! Sammanfattningsvis behandlar detta inlägg den internationella narkotikapolitiken, genom att framför allt ta hänsyn till vad som hänt i Europa när det gäller cannabis bara det senaste året. Vi är nämligen ensamma som land idag att ha nolltolerans mot cannabis för personligt bruk. Jag själv som exempel förespråkar inte narkotika i klumpigt samlat begrepp och det gör ingen annan heller som väljer cannabis som sitt primära alternativ. Just cannabis förespråkas då den… Läs mer

Internt debattinlägg: Trafikutbildning i grundskolan

800px-I-80_Eastshore_Fwy

Vårt urbana samhälle bygger på kommunikationer med olika typer av färdmedel; gående, cykel, bussar, bilar, spårvagn etc. Att alla kan samspela i trafiken är viktigt. Idag får de som skall ta körkort utbildning i trafikregler i teori och praktik. Det medför att de som av olika anledningar inte skaffar sig ett körkort; t.ex av ekonomiska skäl eller helt enkelt inte ser ett behov just idag, att de inte får samma utbildning och många inte är medvetna om grundläggande regler. Om trafikutbildningen förläggs till skolan nationellt… Läs mer

Internt debattinlägg: Basinkomst förslag 1.1

basinkomst

Efter att Christian Engström introducerade basinkomst förslag 1.0 så letade jag statistik hos SCB och räknade på vad det skulle kosta, och har sedan dess funderat på hur förslaget skulle kunna generaliseras och förbättras. Efter att ha sett Christians presentation i ABF-huset i Stockholm på YouTube så blev jag inspirerad att färdigställa den här sammanställningen och presentera den för andra intresserade i partiet. Detta är alltså ett försök att summera mitt arbete och framföra ett nytt, lite mer detaljerat och heltäckande, förslag som kan ligga… Läs mer

Internt debattinlägg: Inför sekulär meditation i skolan

Human_brain_female_side_view

Meditation är mental träning. Det finns en uppsjö av uråldriga meditationstekniker, varav de flesta är oberoende av de religioner de föddes i (alla större religioner har meditationstraditioner [1]). Olika sorters meditation verkar träna olika saker. Meditation har nu blivit ett stort sekulärt fenomen över hela västvärlden, och det forskas aktivt i området. Jag vill att meditation ska stå på schemat i svensk grundskola. Varför förklarar jag nedan: Modern neuroforskning (hjärnforskning) har sedan nittiotalet börjat studera olika typer av meditation [2]. De som mediterar säger oftast… Läs mer

Internt debattinlägg: Grundskolans grundämnen

Hult_Black_Board

Jag föreslår att vi prioriterar om grundskolans grundämnen, som idag består av matte, svenska & engelska. Folk brukar säga att matte är allt. Men tyvärr så är det enda jag kan minnas hur man räknar +-/* eftersom det har följt med mig in i vuxenlivet. Ändå har jag blivit hjärntvättad med detta ämne genom grundskolans nio år, samt ett par år på gymnasiet. Men jag har aldrig varit speciellt intresserad av att lära mig algebra eller andra liknande avsnitt i kursboken. Matte är helt enkelt… Läs mer

Friskolor skapar förutsättning för fler pedagogiska metoder

Teacher

I det i mångt och mycket pluralistiska Sverige som vi lever i så finns det värderingar om att värna den egna personens autonomi och frihet. En människas frihet och autonomi är en förutsättning för att hen ska kunna växa. Det är inte minst viktigt att en person ska kunna fritt få utveckla de talanger eller egenskaper som han eller hon behöver för att klara sig i det mångkulturella samhälle som vi lever i. För att varje människas talang och egenskaper ska kunna tas till vara… Läs mer

EU-politik

EP_Strasbourg_hemicycle_l-gal

EU är ett samarbete mellan de europeiska länderna för att underlätta handel med varor och tjänster, samt fri rörlighet över gränserna. EU är en effektiv samarbetspartner när det gäller gränsöverskridande frågor kring miljö och brottslighet. EU har en viktig funktion att fylla i dessa områden. Jag vill att Piratpartiet ska verka för: Att EU ska arbeta mer med miljöfrågor. Att Sverige överlåter mer av miljöfrågorna till EU eftersom miljöproblematiken är internationell och därför inte kan lösas på nationell nivå. Att EU tar ett fastare grepp… Läs mer

Mångkultur och invandring

Immigration

I Sverige ser vi en ökning av antalet som väljer att rösta på Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är det riksdagsparti som har fått flest nya medlemmar av alla (7000 sedan riksdagsvalet 2010). De andra partierna har minskat i antal och de som valt att lämna dessa partier har istället gått över till Sverigedemokraterna. Sverige är ett land med en rik mångkultur. Det är inte av ondo som mångkulturen finns i Sverige, utan det är viktigt att vi bejakar mångkulturen och hur den kan berika oss svenska medborgare…. Läs mer

Barn i utsatta situationer

Khmerchildren

Det behövs en effektiv polis, socialtjänst och myndighetspersoner som tar hand om barn i utsatta situationer. Idag far många barn illa. Det handlar inte bara om fysisk misshandel, utan även om barnfattigdom. Barn har svårt att kunna försvara sig och behöver därför att samhället ställer upp och hjälper dem. En förlorad barndom kan sätta spår i vuxenlivet i form av psykisk sjukdom m.m. Jag anser att Piratpartiet ska arbeta för: Att barnfattigdomen ska minskas. Att polisen arbetar effektivare för att motverka barnpornografi. Att det ska… Läs mer