Friskolor skapar förutsättning för fler pedagogiska metoder

Teacher

I det i mångt och mycket pluralistiska Sverige som vi lever i så finns det värderingar om att värna den egna personens autonomi och frihet. En människas frihet och autonomi är en förutsättning för att hen ska kunna växa. Det är inte minst viktigt att en person ska kunna fritt få utveckla de talanger eller egenskaper som han eller hon behöver för att klara sig i det mångkulturella samhälle som vi lever i.

För att varje människas talang och egenskaper ska kunna tas till vara på bästa sätt behöver vi en mängd olika pedagogiska metoder. Idag har vi friskolor som erbjuder olika former utav pedagogiska metoder, t.ex. Waldorfpedagogik m.fl.

Förslag:
Att värna möjligheten för friskolor att etableras och verka är en förutsättning för att flera pedagogiska metoder ska brukas ute i dagens utbildningssverige. Det är vida känt att fler friskolor än kommunala skolor använder nya pedagogiska metoder.

Vinst
Idag ser vi hur olika utbildningskoncerner tar mer mark. De effektiviserar sina skolor för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Det blir ibland så att elever inte når målen till följd av bristande resurser.

Förslag:
För att säkerställa att friskolor ger samma utbildning som kommunala skolor och att de når upp till de krav som ställs på dem, måste möjligheten minska för friskolor att ta ut en sådan vinst till sina aktieägare att verksamheten skadas.

Nationella prov:
Kommunala skolor som friskolor har svårt att göra en likvärdig bedömning av de nationella prov som finns. Det blir en ojämn bedömning.

Förslag:
För att skapa en bedömningskonsensus ska Skolverket rätta alla nationella prov, så att alla Sveriges elever får en likvärdig bedömning.

Michael Vinterfröjd
Lärarstudent och egenföretagare
klokboken [a] gmail.com

Kommentarer

Jerker Montelius skrev

Vem är du?
Har du överhuvudtaget någon uppfattning om hur vi debatterat detta ämne inom piratpartiet? Det ligger förslag på det pågående vårmöte i denna fråga.

torbjornwester skrev

Enligt vår policy för breddningsbloggen får vem som helst bidra med inlägg. Det finns inget krav på kunskap om Piratpartiets politik, även om detta naturligtvis är en bra grej.

Att skriva inlägg till bloggen är ett tecken på engagemang. Det är mycket uppskattat. Sånt måste vi ta tillvara på. Om du har koll på partiets politiska diskussion i den aktuella frågan, får du väldigt gärna skriva om detta, för att ge upplysning till inläggsförfattaren och läsarna.

Simon skrev

Jag har inget emot friskolor om dem gör skäl för namnet. Vill folk starta skolor med egna pengar så varsågod. Men om du får skattepengar i bidrag till din verksamhet så är du inte längre en fri skola, då är du bara ett lakej företag åt staten och den uppbyggnaden är ju receptet för hemsk statskapitalism. Låt privata verksamheter va 100% privat, blanda inte in skattepengar i företag och ha mage att kalla dem för privata för du är inte privat i det läget, du är bidragstagare om inte kan stå på egna ben och då ska du inte få ha några vinstintressen i verksamheten och bara vara en idealist som arbetar med detta pga att du tror på din idé, inte för att tjäna pengar.

Oliver skrev

Jag håller med Simons invändningar. Koncernägda skolor är tvugna att maximera vinst. Majoriteten av våra friskolor är antagligen koncernägda, och att köpas upp av större koncerner verkar vara en generell trend då koncerner är bättre på att spela det marknadsekonomiska spelet. Det gör att intressekonflikt skapas: i skolan har företag en stark förmåga att påverka våra barn på ett sätt som eleverna själva inte nödvändigtvis gynnas av. (se t.ex. friskolor i Amerika där studielitteraturen är fullsprängd av reklam, där matteuppgifter ständigt handla om att räkna ut hur mycket växel man får tillbaka på McDonalds osv)

Jag tycker dock att Michael Vinterfröjds intentioner är korrekta: det är bra att undersöka om nya pedagogiska metoder är bättre än dem vi använder just nu.

Jag ser gärna att PP verkar för att utöka möjligheterna för att föra pedagogisk forskning och experimentering inom statlig verksamhet.

Jag ser också gärna att Michaels sista två förslag genomförs. Det är orimligt att friskolor utsätts för mindre kvalitetskontroll än statliga skolor, och det har visats att de ger elever högre betyg än de bör.

namn skrev

Om man sätter ett rimligt lönetak på alla anställda inom en friskolekoncern och ger rättvisa bidrag till alla som vill starta friskolor t.ex. ett fast bidrag per elev som har minst godkänd i alla ämnen, så kan olika pedagogiker testas på den fria marknaden utan att vi får problem med korrupta skolmänniskor. Dessutom reklam i studielitteratur och ma-uppgfiter á la mc-donalds är nog ganska billigt att förbjuda och låta skolinspektionen kontrollera att det följs.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>