Mångkultur och invandring

Immigration

I Sverige ser vi en ökning av antalet som väljer att rösta på Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är det riksdagsparti som har fått flest nya medlemmar av alla (7000 sedan riksdagsvalet 2010). De andra partierna har minskat i antal och de som valt att lämna dessa partier har istället gått över till Sverigedemokraterna.

Sverige är ett land med en rik mångkultur. Det är inte av ondo som mångkulturen finns i Sverige, utan det är viktigt att vi bejakar mångkulturen och hur den kan berika oss svenska medborgare. Sverigedemokraterna försöker få oss att tycka att mångkultur är någonting farligt och att det hotar landet Sverige. Jag ser det istället så att mångkulturen ökar vår förståelse för andra människor och lär oss att bli mer toleranta människor. Det gör också att vi kan få andra intryck och andra vanor än de som vi tidigare haft. Detta är något positivt och bör inte betraktas som något negativt.

Det är av godo att människor från andra delar av världen kommer och bosätter sig i Sverige, antingen på grund av att de inte längre kan bo i sitt hemland eller för att de vill flytta hit för att bilda familj och arbeta. Vi i Sverige behöver vara öppna med att den som vill komma hit och arbeta ska kunna få komma hit. Vi behöver även fortsättningsvis vara generösa mot de människor som inte har möjlighet att bo kvar i sina egna hemländer, eftersom vi på det viset uppfyller FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.

De människor som är invandrare och som inte betalar skatt är människor som inte har möjlighet att betala skatt på grund av för låg inkomst. Det är viktigt att flytta debatten från att invandrare kostar en massa pengar till att framhålla fördelarna med invandring. Vi bör inte tolerera att människor som kommer hit och begår brott ska kunna få stanna kvar. I övrigt bör vi fortsättningsvis vara generösa.

Anhöriginvandring är bra och ger en stabilitet och trygghet för familjer. Det som tar hit sina anhöriga av annat skäl än att de inte kan vara kvar i sitt hemland bör åläggas en skyldighet att försörja dessa. Detta bör kunna uppvisas för att de ska få uppehållstillstånd i de fall där de anhöriga ej har en anställning.

Jag föreslår att Piratpartiet arbetar för följande:

  1. Fördelarna med mångfald poängteras snarare än eventuella negativa följder av den.
  2. Fördelarna med invandring poängteras snarare än eventuella negativa följder av den.
  3. Att vi fortsättningsvis har en generös flyktingmottagning.
  4. Att vi fortsättningsvis har en generös arbetskraftsinvandring.
  5. Att de personer som tar hit sina anhöriga av annat skäl än att de inte kan bo kvar i sitt hemland ska åläggas skyldighet att försörja den anhörige som kommer till Sverige och som ännu inte har något arbete. Detta bör kunna styrkas med dokumentation.
  6. Att invandrare som begår grova brott inte längre får vistas i Sverige.

Michael Vinterfröjd
Lärarstudent och egenföretagare
klokboken [a] gmail.com

Kommentarer

Henry Rouhivuori skrev

Angående punkt 6 så antar jag det menas utländska medborgare, även om så vore så kan även en person som bott halva livet i Sverige men inte har ansökt om medborgarskap utvisas. Avslag.

Micke Vinterfröjd skrev

Punkt 6 gäller alla oavsett när man kommit till Sverige. Vi måste premiera invandring, men kan inte premiera att man kommer till Sverige och kan begå brott. Det är inte enligt mig en bra linje.

Anton Nordenfur skrev

Om punkt 6. Någon som flyttar hit med sina föräldrar som tvååring och sedan begår ett brott kan alltså kastas ut mycket lättare än någon som föddes här? Det låter helt orimligt.

Anton Nordenfur skrev

Jag har ändrat mig och håller med om att invandring ska premieras på basis att man sköter sig. Att betona de mörka brotten blir då ett (konkret och rimligt) sätt att informera om de nackdelar som migrationspolitiken för med sig. För politik är ju till för att granskas. Om du gör det för att kritisera politiken, och inte för att hänga ut enskilda individer, så finns det inget att tala tyst om (när det gäller vår betoning på brott utförda av svartskallar), eller hur? Någon som ändå tvekar/har jag missat något?

Anders Troberg skrev

Nej, medborgarskap som en gång getts är ovillkorligt. Man kan inte ta ifrån någon det.

Dessutom, medborgarskap eller inte, vilken rätt har vi att lassa över våra problem på andra nationer?

Micke Vinterfröjd skrev

Talar inte om de som fått medborgarskap. Det är de som inte fått som jag menar, men som ändå vistas här.

Anders Troberg skrev

Du bemöter inte andra kommentaren. Varför ska vi lasta på andra nationer våra problem? Det är helt enkelt inte så det går till i de internationella spelreglerna.

Anonym 3456 skrev

Nej, medborgarskap som en gång getts är ovillkorligt. Man kan inte ta ifrån någon det.

Jag anser att man inte har rätt att göra någon statslös, men om det finns dubbelt medborgarskap så ser jag inte varför man inte skulle kunna återkalla det svenska om det t.ex. fåtts genom bedrägligt beteende, eller om vederbörande begår grova brott.

Per "wertigon" Ekström skrev

Nån tidsgräns måste ändå finnas. Har man bott i ett land en viss tid och skött sig under hela den tiden, så har man hunnit skapa vänner, kontaktnät etc.

Därför tycker jag att man antingen får ett medborgarskap automatiskt om man har varit i Sverige i mer än fem år och skött sig, eller att man inte får medborgarskap men att automatisk utvisning sker efter fem år.

Per "wertigon" Ekström skrev

*Att automatisk utvisning inte kan ske menar jag såklart.

Micke Vinterfröjd skrev

Om man har skött sig ja, men det är när man inte skött sig som man inte längre bör få bo här. Utvisning ska inte ske annat än på grunden att man begått en kriminell handling.

Per "wertigon" Ekström skrev

Det resonemanget kan jag köpa. Men samtidigt måste det finnas en gräns – du skall inte kunna bli utvisad annat än för mycket grova brott som annars skulle ge mångårigt fängelsestraff.

Det jag pratar om nu är ju dock att de allra flesta invandrare ”sköter sig”, och de flesta invandrare blir en integrerad del av samhället efter en viss tid, säg fem år. Om du begår ett brott grovt nog för utvisning innan dessa fem år har gått (mord, grovt personrån, grov våldtäkt etc – brott som ger 3 års fängelse eller mer) så skall utvisning kunna vara ett alternativ.

MEN, gör du detta EFTER att fem år har passerats, då skall du inte längre kunna utvisas, utan får istället ta straffet i Sverige.

Timmy skrev

Min mor som bott i Sverige i snart 50 år blev svensk medborgare för bara ett par år sedan. Detta av den enkla anledningen att hon hellre skickade ett brev till migrationsverket (tror jag, kommer inte ihåg vad hon gjorde men mycket mer än så var det inte), än att resa till Stockholm (6 timmars resa) för att lämna sina fingeravtryck på den Tyska ambassaden (vilket tydligen krävdes för att förnya hennes Tyska medborgarskap).
Du menar alltså att hon innan hon fick sitt svenska medborgarskap inte skulle ses som en fullvärdig del av det svenska samhället trots att hon hade bott, arbetat och skaffat familj här, enbart för att hon inte skickat in ett brev?

Förlåt mig, men jag tycker att det låter ganska absurt.

Robert skrev

stjälv är jag himla trött på att höra anklagelserna på Sverigedemokraterna även om man vet att det har varit mycket problem i partiet med extremister,rasister och högerextremister. stjälv är jag Sverigedemokrat och piratpartist

Andreas Hoof skrev

Jag är också Sverigedemokrat och har varit dom två senaste valen för att våran invandringspolitik är ingen politik utan ren diktatur som regeringen kör, har ju snarare blivit fult att ifrågasätta och då är nånting väldigt fel.. Men det var inte den diskussionen jag skulle ta för jag håller med piratpartiet i flera frågor såsom fri fildelning, skrotning av FRA och avkriminalisering av cannabis. Den sistnämnda kanske är viktigast och SD lär ju inte ändra sig i frågan innan valen men sen vågar jag knappt rösta på PP för den generösa invandringspolitiken och att man går miljömupparnas håll skrämmer mig lite för dom har nog sämst koll på miljön skulle jag tro, alla verkar rösta på namnet men jag har inte sett nåt bra överhuvudtaget som dom har gjort för miljön så nja tvivelaktiga Ja. Antar att man inte kan hitta ett perfekt parti men de känns som pest eller kolera? Någon som känner likadant?

Anders Troberg skrev

Nummer 5 är också galen. Man ska inte göra skillnad på folk och folk. Vi kan inte hand första och andraklassmänniskor. Har vi tagit in folk så ska de ha samma rättigheter som alla andra.

Micke Vinterfröjd skrev

Det kan vara bra att påpeka att de som inte har arbete och som kommer hit med sina familjer måste kunna försörjas på något sätt och rimligen är detta av de anhöriga innan de fått uppehållstillstånd. Sedan när de fått uppehållstillstånd så kommer familjen att fråntas detta tvång och samhället kommer in.

Anders Troberg skrev

Och om familjen inte klarar det då? Arbetsmarknaden är inte lätt för de som har utländskt namn. Vad ska vi göra med dem? Dumpa i rännstenen?

Nej, vi har ansvar för de som är i vårt land.

Micke Vinterfröjd skrev

Om familjen inte klarar det så kan de inte komma hit. Vi ska bara ombesörja de som har medlemskap eller på väg att få. Rent pricipiellt alltså.

Per "wertigon" Ekström skrev

Som Anders påpekar skulle det inte lösa någonting utan tvärtom sparka på en av våra mest utsatta grupper ännu mer.

Den här regeln skulle möjligen fungera för en familj som arbetskraftinvandrade – den skulle inte fungera för asylsökande, eller personer som kommer hit och förlorar sitt jobb, eller personer som kommer hit för att de inte längre kan leva i sitt eget land (pga ex. arbetslöshet eller brist på socialt skyddsnät).Därför tror jag på att en annan lösning är nödvändig.

cocos skrev

du tänker fel har hon bott så länge men inte ids att åka till Stockholm för att få medborgarskap
ja då vet jag inte .

det flyger inte stekta sparvar i munnen på folk. i detta fallet hur lite behövdes det
men inte gjorts . skulle andra fixa det ?

Barthelemy Garcia skrev

Hej, ville bara envisa till det här sidan där alla myter om invandrare motsägs. http://www.regeringen.se/sb/d/17468

Angående punkt 5, jag tror att det är det som redan gäller, att om någon som har uppehållstillstånd vill få sin familj hit måste hen ha ett jobb och ett boende. Så meningen
med punkt 5 vore i så fall att ändra det.

Simon skrev

Varför använder du och många inom piratrörelsen ordet HEN som en könsneutral term. Det är ju bara en förkortining av ordet HENNE. Det könsneutrala ordet är PERSON/EN. HEN är et feminint ord bildat av feminister som vill styra språket uppifrån och ner trots att språk allltid utvecklats nerifrån och upp.

Tommy skrev

Använder man ordet som ett ersättningsord för skrivelsen ”han/hon” eller ”personen” så är ordet ”hen” ganska praktiskt eftersom det är kortare.

Det är bättre att använda orden som man vill att dom ska användas än att låta meningsmotståndare försöka sätta agendan på hur ord ska användas. Pirater har erfarenhet av ordkrig, då vi har vänt ordet pirat från något negativt till ett ord som inte alls ses som lika negativt idag. Antipirat har däremot blivit mycket negativt.

Varken feministerna, du eller jag kan bestämma hur ord ska användas. Jag har för övrigt aldrig sett ordet hen användas som en förkortning av ordet HENNE.

cocos skrev

det går väl an med när de börjar med dem på ständigt fel ställe usch
kan de inte sv. språklära?

Realist skrev

Det där är den sämsta länk jag någonsin sett angående invandring. Så fylld med meningslöst luftfluff att man storknar.

1. ”Man får inte diskutera migrations- och integrationspolitik.”
”Jo det får man”, förklarar staten så snusförnuftigt. Hallelulja! Vilket fantastiskt svar! Mitt svar: NEJ, det får man inte. För om man så mycket som ens antyder att det finns problem kopplade till invandringen så kategoriseras man per automatik som nazist/rasist och tvingas lida social stigmatisering.

2. ””Det pågår en massinvandring och om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land””
”Nej det stämmer inte.” Så bra då, att staten har förklarat. Synd bara att ingenting i svaret motsäger påståendet. Räkna in andra generationensinvandrare och säg mig vad siffrorna blir. Och nej, man är inte nödvändigtvis ”svensk” bara för att man är född och uppvuxen i Sverige. Är man fortfarande fundamentalistisk muslim som bryter på svenska och springer på Lars Vilks-föreläsningar och attackerar folk och hatar Sverige och svenskarna, drömmar om att åka på Jihad-krig och vägrar integrera sig och lever på småkriminalitet och socialbidrag då beter man sig inte svenskt. Endast i Sverige blir man ”svensk” så fort man sätter sin fot på svensk mark. En svensk som flyttar till Kina blir aldrig kines.

4. ”De som får stanna i Sverige tar hit hela släkten”
”Nej, de får bara ta hit ett dussintal systrar och bröder och föräldrar och några andra mer avlägsna släktingar med synnerliga skäl (det vill säga de kommer från samma krigsskadade land som alla andra i det landet).” Jättebra svar som inte motsäger påståendet.

5.”Sverige är på väg att bli ett muslimskt land”
”Uppskattningsvis bor några hundratusen personer i Sverige som har sin bakgrund i huvudsakligen muslimska länder.”
Hela tiden samma ordvrängeri. Hur defineras ”bakgrund i huvudsakligen muslimska länder”? Jaha, så en muslim från ett annat land som inte är ”huvudsakligen muslimskt” räknas inte in? Skillnad på muslimer och muslimer? Så lämpligt. Och förstås, har man väl fått svenskt medborgarskap så har man ju förlorat sin bakgrund eller hur? Så då räknas man inte in. Eller? Nähä? Men är man andra generationens invandrare så räknas man åtminstone inte in helt oavsett som man religiös fundamentalist eller ej. Antar jag? De vrider sina siffror precis hur de vill.

”Enligt personuppgiftslagen (1998:204) är det som huvudregel förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller religiös övertygelse. ”
”Det bor inte så många muslimer här, fast det vet vi ingenting om för det för vi inte statistik över.” Så lämpligt.

”De muslimska trossamfunden har ca. 110 000 medlemmar, vilket utgör drygt en procent av Sveriges befolkning.”
Och 18-årige Ahmed som står och skriker sig hes utanför Uppsala Nya Tidnings huvudkontor för att de har publicerat en rondellhund är förstås med 100% säkerhet medlem i ett trossamfund? Hur många troende muslimer är medlemmar i ett samfund? Finns det folk som inte är medlemmar trots att de vill att sharia-lagar ska införas i Sverige? Är det tänkbart?

”I sammanhanget är det viktigt att påpeka att den svenska staten är och ska fortsätta att vara sekulär.”
Och vem bestämmer det? Inte muslimerna med rösträtt tydligen… fast hur det går till förstår jag inte riktigt. Får de inte rösta eller?

6.”Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag””
Ingen har påstådd att ALLA som kommer hit lever på bidrag.
”Majoriteten av dem som fick uppehållstillstånd under 2012 lever inte på bidrag. ”
Nähä? Och det görs såklart ingen skillnad på dansken som flyttar över sundet till sin flickvän utan att sluta sitt jobb i Köpenhamn, och den analfabetiska 55-åriga somaliska kvinnan som kommer hit med post-traumatiskt stressyndrom och en make som inte låter henne gå utanför lägenheten. Så lämpligt att liksom bunta ihop allt under en och samma benämning. Så slipper man prata om problemen.

7. ”Nyanlända familjer får mer ekonomiskt bidrag än infödda svenskar”
Inget i svaret motsäger påståendet. Tvärtom.

”Ersättningen ligger på ungefär samma nivå som försörjningsstödet till vilken familj som helst i motsvarande ekonomiska situation. ”
Löjligt barnslig logik. ”Om svenskarna var invandrare skulle de få lika mycket bidrag som invandrarna”. Allvarligt? Hur många svenskar är i ”samma ekonomiska situation”? Inte så många. Däremot massimporterar vi invandrare in i den situationen. Ge mig riktiga siffror. Får MENA-invandrare mer bidrag än svenskar?

”På nätet cirkulerar påståenden som räknar upp olika förmåner som en nyanländ arbetslös mamma med tre barn kan få. ”
Blablabla. Ja, vad var det avpixlat sade? Typ 22 000 per månad, skattefritt? Och någon politker på regeringskansliet eller var det var rättade med att det bara var 20 000 cirka. Hallelulja! Vilken skillnad!

8. ”För att ta över Sverige föder invandrare väldigt många barn””
Härligt. Vi väljer ut en specifik liten tidsperiod och några subgrupper i en skitdålig definition (invandrare som inkluderar dansken jag pratade om tidigare) och vips så hittar vi statistik som motsäger påståendet. Visa riktig statistik: MENA-invandrare, hela gruppen, jämfört med en representativ svensk grupp (samma åldersgrupp etc). Tror fan att invandrarna har fler barn. Men sådan statistik finns förstås inte, för det man inte vet, det finns inte.

9. ”På grund av invandringen får barnen inte sjunga nationalsången och psalmer i skolan”
Och vad som står i läroplanen och vad som händer i verkligheten är ju alltid samma sak?

10. ”På grund av invandringen får skolavslutningar inte hållas i kyrkan””
Och om ”gemensam samvaron” inte är möjlig för att muslimerna inte vill vara i den kristna kyrkan. Hur gör man då? Jag vet. Vet ni?

11. ”På grund av invandringen får skolorna inte längre servera fläskkött”
Ärligt talat. Dessa jävla nonsensfrågor. Vem förutom någon inavlad bondlurk från Älvdalen klagar på att man inte får sjunga nationalsången och servera fläskkött? Problemet är att upploppen avlöser varandra, att polisen slutat gå in i vissa områden, att bidragsberoendet närmar sig 100% i vissa stadsdelar etc, att helt parallella samhällen med egna lagar och regler växer fram. Att somliga skolor slutat servera fläskkött är inte ett problem, bara ett symptom på de verkliga problemen.

12. ”På grund av invandringen anpassar sig Sverige till kvinnofientliga traditioner”
Nähä. Det stämmer inte. Vilken tur då… Då känner jag mig trygg nu när staten förklarat hur det är. Konstigt bara det där att killen som inte ville ta kvinnan i hand fick skadestånd, för det var tydligen hon som diskrimerade honom?

”13. ”Invandringen har lett till en våg av kriminalitet””
”Den absoluta majoriteten utrikes födda, precis som den absoluta majoriteten av inrikes födda, begår aldrig brott. ”
Nonsenssvar som inte motsäger påståendet. Vissa riktigt statistik. Är MENA-invandrare överrepresenterade när det gäller VÅLDSBROTT? Nähä… vi har slutat föra sådan statistik… varför då? Kan man undra…

”Dessutom finns det alltid en stor osäkerhet i statistik om kriminalitet. ”
Ja. Om man inte för statistik, så finns det såklart en osäkerhet. Är det så underligt? Den är dock enkelt avhjälp, genom att man åter börjar föra statistik.

14. ”Invandringen kostar Sverige tiotals miljarder kronor varje år””
Blablabbla. ”Vissa studier i andra länder med helt andra förhållandet visar svagt positiva effekter när man använder skitdåliga definitioner” o.s.v. Svara med riktigt statistik. Vad kostar MENA-invandrarna? Räkna in kostnaderna för trasiga brandbilar och fängelsedrift och allt vad det är. Vad kostar den 55-åriga somaliska kvinnan som hålls instängd i sin lägenhet?

15. ”Invandringen leder till lönedumpning”
Snark.

16. ”Invandrarna tar jobben från svenskar”
Ja, för problemet är ju att invandrarna arbetar för mycket? Snälla ni… ”Alla som klagar på invandringen är inavlade byfånar”. Ingen annan påstår att MENA-invandrare tar våra jobb…

17. ”Det finns en tyst majoritet som anser att invandringspolitiken är en katastrof”
Oj. Invandrarna i Malmö tycker att det är positivt med invandring. Dra mig baklänges! Sverigedemokraternas framgångar talar sitt tydliga språk…

Själv skulle jag aldrig rösta på Sverigedemokraterna då jag tror att det finns många i det partiet som en värdegrund och åsikter jag inte delar. Det förändrar dock inte det faktum att vi står inför ENORMA problem kopplade till invandringen. Problem som inte kommer att försvinna av sig själva, och som sannerligen inte kommer att bli bättre av att vi skyller på ”rasistiska svenskar” som inte vill bo där invandrarna bor samtidigt som vi fortsätter massimportera.

Realist skrev

Och ja jag har stavat fel på massa ställen. Men jag orkar fan inte. Debatten i Sverige är så totalt hjärndöd. På ena sidan har vi nazisterna som sieg-hielar i smyg och på andra sidan batikhäxorna som vill att hela världen ska komma och kramas i Sverige. Helt svart-vitt. Ingen som helst verklighetsförankring. Ska Piratpartiet också kramas medan samhället blöder så vet jag fan inte vad jag ska rösta på.

Realist skrev

Och ja. Jag var också lika drygt politiskt korrekt som alla andra en gång i tiden, för jag växte nämligen upp på landsbygden där det inte fanns invandrare. Sedan flyttade jag till staden och mötte demonstranterna som fyllde gatorna för att någon ritat en jävla hund, invandrarna som skrek i korridorerna på universitetet, invandrarna som spärrade gångbanan i mörkret i skogen så att man måste stiga ut i diket för de är så jävla häftiga, invandrarna som höll fast flickvännen för att hon inte svarade på deras närmanden, och alla utbrunna bilar överallt, och högre bilförsäkring för att staden är farlig, och blåljus utanför fönstret för att nån tuffing sladdat i sin BMW, och killarna i coola adidasbyxor som lastar cyklar i skåpbilen på kvällen, och sälja varor på blocket och alltid samma sak med invandrare som inte förstår, som inte passar tiden, som ska pruta, sista-priset kompis, nej du kan inte bjuda hälften av det står i annonsen o.s.v. etc.

Och JA! Alla dessa problem är kopplade till deras patriarkaliska hederskultur där man ska vara så jävla macho och häftig och svenskhororna ska knullas och bröderna är viktigast och lojalitet och lyda och göra som farsan säger och Sverige är svagt som bara betalar, allt handlar om att flasha snygga grejer och utbildning skiter jag väl för jag är för cool för att hålla käft på lektionerna o.s.v.

Nej. Det sitter inte i generna. Men det är klart som fan att man påverkas av den miljö man växer upp i, och växer man upp i en patriarkalisk hederskultur då blir man en helt annan sort människa än om man växer upp i svensk mesig kultur med jämställdhet och diplomatisk förståelse och där konflikter undviks som pesten.

Och JA, jag fattar att jag inte bemöter herr Vinterfröjds förslag på något särskilt konstruktivt sätt. Men jag insåg för flera år sedan att politik inte har någonting med verklighet och fakta att göra, att allt handlar om sociala kontakter och känslomässiga argument och debatteknik, och då slutade jag engagera mig. Blir bara så ledsen över att Piratpartiet verkar slå in på samma hjärndöda linje som alla andra partier (utom Sverigedemokraterna) för det betyder att jag inte har någonstans att lägga min röst.

Anonym 3456 skrev

Ja, vad var det avpixlat sade? Typ 22 000 per månad, skattefritt? Och någon politker på regeringskansliet eller var det var rättade med att det bara var 20 000 cirka. Hallelulja! Vilken skillnad!

Skillnaden var ännu mindre än så. Fria Tider hade en artikel där de estimerade ersättningen till ca 21800 kr per månad. Folkpartisten Fredrik Malm blev upprörd och visade att det inte alls var så mycket pengar det handlade om. Han kom ju fram till 21500 kr per månad, hela 300 kronor mindre i månaden.

Usch för Fria Tider, vilka hemska lögnare! ;)

Andreas Hoof skrev

Väldigt bra inlägg du har helt rätt! Dags för resten av Sverige att vakna bara, om PP kör med lite tuffare regler än vad ni förespråkar här har ni min röst och många andras tror jag, lite där ni faller tyvärr

Simon skrev

Jag anser att invandrarpolitik alltid har hört ihop med decentaliserings politik och problemet med att privata företag får bidrag av staten att driva flyktingförläggningar till överpriser som är absurda.

I Sveriges obefolkade delar borde man ha arbetskraftsinvandring iform av entreprenörer som kan få starta nya verksamheter. Samt ragga arbetskraft dit från invandratäta förorter genom att erbjuda dem utbildning i yrket och om de inte tar emot erbjudandet så får de inget fortsatt socialbidrag om de är arbetsföra.

När det gäller flyktingförläggningar så ska man istället erbjuda lägenheter i folktomma komuner.

Simon skrev

…dessa möjligheter ska givetvis även gälla alla svenska medborgare. Men våra folktomma komuner skulle inte förlora på att bli företagsvänliga zoner, men vi bör dock ha hårda miljölagar, vi har fin natur i de obefolkade områdena.

Erik Levin skrev

Punkt 6 har vi redan: https://lagen.nu/2005:716#K8P8. Men du vill alltså att detta ska omfatta inte bara utlänningar utan även utlandsfödda svenska medborgare, och dessutom ta bort hänsynen till personens anknytning till det svenska samhället (11-12 §)? Hur ser du på begränsningarna kring att man inte kan utvisas till tortyr, väpnad konflikt, och dödsstraff? ”Punkt 6 gäller alla oavsett när man kommit till Sverige.”

Man kan inte ta ifrån en människa ett medborgarskap. Vi ska inte heller ta ifrån människor rättigheter beroende på deras etniska härkomst, av anledningar som jag hoppas slippa förklara.

Kraftfullt avslag.

Anonym skrev

Jag tycker vi inte ska utvisa människor som begår brott i Sverige. Det är som att sopa smutsen under mattan när man städar! Problemet hamnar istället på sikt inom utrikespolitik om alla länder skulle göra likadant..

Sverige behöver inte heller ta emot fler flyktingar som placeras i ghetton där barn & ungdomar får växa upp i utanförskap. Men vi ska inte heller säga nej till den arbetskraftsinvandring som gör samhällsekonomin godare genom att ta in högutbildade. Jag tycker Piratpartiet gör klokast i att vara neutrala i invandringspolitiken och lägga stora resurser på rehabilitering för dom som begår brott. Speciellt för dom unga.

Realist skrev

Det finns stora problem kopplade till invandringen, problem som folk upplever i sin vardag, trots att etablissemanget förnekar det. Det är DÄRFÖR folk röstar på Sverigedemokraterna, inte för att massa folk helt plötsligt har blivit rasister. Varför ska Piratpartiet precis som alla andra partier (utom Sverigedemokraterna) sälla sig till den hjärndöda kör som sjunger ”mångkultur är bra” som allsång medan man ignorerar verkligheten? Man kan skylla på socioekonomiska faktorer och vad fan man vill, men varför fortsätta massimportera människor in i den problematiken? Faktum är att vi i dagsläget inte har någon lösning. Det enda sunda och vettiga att göra i den situationen är att kraftigt begränsa invandringen från MENA-länder tills dess att vi löst problemen och fått integrationen att fungera.

Anonym 3456 skrev

Så oväntat, ännu ett parti som tycker precis som de etablerade. Men varför skall någon rösta på just er om ni i denna fråga erbjuder precis samma sak som sju av åtta riksdagspartier.

Möjligtvis bortsett från det där med att utvisa brottslingar, men vill man det kan man rösta på det åttonde riksdagspartiet istället.

Vad skiljer ut Piratpartiet i denna fråga?

Inomym skrev

Kan ju vara pga att invandringspolitik har blivit en sån tabu samt att rasism har förlorat sin mening.

Robert skrev

Självklart skall vi ha en stor invandring till det här landet men det skall vara en kontrollerad arbetskraftsinvandring ungefär som Kanada har.

Det vi gör idag är att importera arbetslöshet och livslångt bidragsberoende.

Jag tror inte att Piratpartiet har klart för sig vad ett multikulturellt samhälle innebär.

Separata kulturer och värderingar kan inte samexistera och det kommer på sikt att bryta ner rättsstaten. Vi ser i vår omvärld vilket problem den ryska minoriteten i Ukraina utgör och då pratar vi inte ens om olika kulturer. Ser vi på Mellanöstern så kan inte ens samma folk, samma språk men olika religion samexistera.

Kanske kan USA kallas ett multikulturellt samhälle, men där är ju alla per definition invandrare. Där finns inga sociala skyddsnät eftersom man inte känner samhörighet med andra.

I Sverige kommer vi därför på sikt att behöva montera ner vårt folkhem.

Jag är inte orolig för mig själv och mina barn men mina barnbarn kommer inte att få uppleva det fantastiska landet som jag växte upp i.

Ahlkvist skrev

”Och ja jag har stavat fel på massa ställen. Men jag orkar fan inte. Debatten i Sverige är så totalt hjärndöd. På ena sidan har vi nazisterna som sieg-hielar i smyg och på andra sidan batikhäxorna som vill att hela världen ska komma och kramas i Sverige. Helt svart-vitt. Ingen som helst verklighetsförankring. Ska Piratpartiet också kramas medan samhället blöder så vet jag fan inte vad jag ska rösta på.”

Håller med.

Vi förlorar nog mest på att leka PK. Skall vi föra samma politik som alla andra så finns det gott om andra partier att rösta på.

PP borde värna om ett kunskapssamhälle där både medborgarnas och alla andra invånares kunskaper bör vara långt före ”bäst-före”-datum.

Sverige mår bra, precis som alla andra länder, av invandring. Men precis som alla andra länder så mår Sverige ENDAST bra av kompetent och kompatibel invandring.
Det är ingen slump att höginvandringsländer i vanliga fall har krav på utbildning, tidigare relevant erfarenhet, arbete, materiella tillgångar osv.

Schweiz, Kanada och Australien är några klassiska invandringsländer som brukar komma på tal.
Alla dessa länder har väsentligt hårdare krav än Sverige.
Alla dessa länder har en mycket bättre ekonomisk utveckling än vad Sverige har.

Det är (enligt mig) inte en fråga om svart eller vitt – invandring eller ingen invandring.
Det handlar om att föra en hållbar politik utan extremism.

PP bör sålla ut sig ifrån extremism så som öppna gränser med bibehållen social välfärd eller ”ut med packet”-politik.

Thomas Johansson skrev

Invandringspolitik under ansvar.

Självklart ska vi ha invandring. Lika självklart ska den vara reglerad. Invandring är i grunden bra för ett land, kanske till och med nödvändigt. Å andra sidan håller inte välfärdssamhället och helt öppna gränser ihop.

Invandrare ska tas hand om. Till detta behövs pengar. Integration är en investering som kommer att betala sig. Invandrarna behöver stöd när dem kommer till Sverige. Språket, gymnasiekompetens, kontakt med myndigheter etc. Detta är både rättigheter och skyldigheter. Självklart måste detta anpassas till individens behov. En norsk invandrare behöver knappt något stöd. En afgan med post-traumatisk stress behöver stort stöd.

Därför är även arbetskraftsinvandring och invandring där invandraren i stort sett kan förväntas försörja sig själv en helt annan sak än en invandrare som måste fly till Sverige av humanitära skäl. Båda är svåra att säga nej till. Den ena kommer knappt kosta oss någonting och den andra är behovet livsnödvändigt.

För vissa är Sverige någonting permanent. För andra är det någonting tillfälligt.

Det finns inga enkla svar i dessa frågorna. Vad kan önskar att PP gör är att vi ställer oss i mitten och låter fakta övervinna myter och att vi erkänner att detta är svåra frågor som behöver eftertanke och utredning.

Jossan skrev

Hmm….kanske dags att reda ut i begreppen här som florerar, tycker ni inte?
Först och främst, vad/vilka/vem menar Ni med/är invandrare/-ing?
– Flyktingar?
– Asylsökande flyktingar?
– Anhöriginvandring?
– Arbetskraftsinvandring?
– Kompetensinvandring?
– Kärleksinvandring?

Risken, som ni kanske ser, är att orden ’invandare’, ’invandring’ kan ha tämligen olika innebörd beroende på vilken typ man faktiskt talar om eller VILL tala alt. diskutera om.

Så, ni som vill ha en mer kontrollerad politik gällande detta, vilken av alla dessa former är det ni motsätter er?

En annan fråga som jag verkligen hoppas att någon kan svara ärligt på, är om det gör skillnad i åsikt beroende på vilka länder alla dessa människor kommer ifrån?

Var noga med att slänga er med uttryck ni har föga kännedom av och välj era ord med omsorg.

Varsågod, the stage is yours.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>