Internt debattinlägg: En förnyad narkotikapolitik

512px-Plantacja

Hej Piratpartiet och tack för att ni tar er tid att läsa mitt inlägg!

Sammanfattningsvis behandlar detta inlägg den internationella narkotikapolitiken, genom att framför allt ta hänsyn till vad som hänt i Europa när det gäller cannabis bara det senaste året.

Vi är nämligen ensamma som land idag att ha nolltolerans mot cannabis för personligt bruk. Jag själv som exempel förespråkar inte narkotika i klumpigt samlat begrepp och det gör ingen annan heller som väljer cannabis som sitt primära alternativ. Just cannabis förespråkas då den har stark kulturförankring och räknas som en mildare drog än alkohol och enligt dödsstatistik till och med kaffe. Det är genom världsomfattande studier alla överens om.

Den narkotikapolitik som bedrivs i dagens Sverige kring Cannabis är inte bara inhuman och kultur-fascistisk då fler och fler berättar om hur dom blivit stoppade/ anhållna på stan pga. svepskäl som muntorrhet och/ eller att man ser ”trött” ut. Uppgifter har även framkommit om hur polisen med hjälp av påbackning från rättsväsendet har fulla befogenheter att ta sig in i någons bostad utan husrannsakningsorder bara det yttre befälet i polisgruppen misstänker ”grovt narkotikabrott” vilket naturligtvis utnyttjas.

Nolltoleransen i Sverige har även bidragit till en stor anknytningspunkt när det gäller svart marknad. Sverige är idag självförsörjande inom cannabis och nackdelen med ett förbud är enligt följande negativt och till och med ett hot mot folkhälsan:

1. Ungdomar kommer i kontakt med drogen cannabis och kan därigenom erbjudas långt farligare alternativ (läs kemiska opiater), omyndiga personer är fortfarande under ett utvecklingsstadie rent mentalt (konsekvenstänkandet är etablerat vid 17 års ålder) och hjärnan är till fullo utvecklad vid (ca) 22 års ålder.

2. Oskattade medel försvinner och istället göder de kriminella nätverk som erbjuder produkten.

3. Vi behöver komma åt flera missbrukare genom vård och bygga ut en idag undernärd missbruksvård och inte försätta missbrukare (redan utsatta individer) på straffskalan och såtillvida göra det vemodigt för den enstaka missbrukaren att söka vård då denne riskerar straff.

4. Genom en legalisering av cannabis erhåller staten produktkontroll och ser till att man får upplysning om potentiella risker med bruket.

4:1 Kriminella nätverk drygar ut produkten med ej hälsosamma beståndsdelar för att kunna sälja högre kvantitet och därigenom tjäna mer på sin verksamhet. Hasch (som erhålls från cannabisplantan genom kådad form) blandas t.ex. ut med skokräm för att drygas ut och ge en större kvantitet.

5. Polisinsatser / resurser blir effektivare fördelade till grov kriminalitet/ våldsbrott. Dvs. brott som skapar otrygghet hos medborgarna.

6. Det finns ingen praktisk anledning till ett förbud mot cannabis då ”brottet” ej har ett brottsoffer (vilket är en kring-gåelse runt grundlagen) och att den är omöjlig att överdosera. (Mätandet av uppskattad överdosering bland droger Kallas ”Lethal dose 50%”/ ”LD50″, se länk)

Vi är som land helt unika idag när det gäller lagen om att inte få ha den aktiva substansen THC i kroppen överhuvudtaget. Du kan alltså åka till Amsterdam (och snart legaliseras det i Köpenhamn) och röka det helt lagligt men sen fortfarande kunna bli straffad för det här hemma.

Alltså är det upp till er om ni vill fortsätta bedriva en politik som ingen i hela världen håller med om idag, som gör att våra svenska ungdomar straffas enligt lagen dvs. hårt genom böter, anmärkning, rättegångsprocess/ du måste ansöka ledighet av chefen på ditt jobb för att lämna urinprov (vilket många sparkar en anställd för) och i många fall fängelse (lagen som förövrigt bevarats intakt sedan 1967).

Eller så följer ni en modern utveckling av avkriminaliserande som följts av hela Europa idag. Sverige är idag självförsörjande på cannabis, mångmiljonbelopp försvinner oskattat plus att lagen ger dig mer problem än drogen.

Jag önskar att ni är ett liberalt parti i frågan!

Med vänliga hälsningar,
Mathias Edslöv

PS.
Jag vill även länka till detta youtubeklipp som också behandlar ämnet väldigt väl med professor Ted Goldberg i spetsen från årets Almedalsvecka.

Bildkälla: Wikimedia Commons. Attributation: A7nubis. Licens: CC BY-SA 3.0.

Kommentarer

Jan Tegner skrev

Det är inte sant att cannabis är så ofarligt.
Läs t ex här: http://fof.se/cannabis

Anders Trovik skrev

Ja och detsamma kan sägas om allt ifrån snabbmat till socker. Därtill hur tror du 40 års skiftarbete påverkar individen? Det är inte samhällets uppdrag att moralisera över privatpersoners vanor som enbart påverkar dessa.

Jörgen L skrev

Vet inte om inläggets författare läst vad vi redan tycker, men Piratpartiet har redan ståndpunkten att bruk och innehav av all narkotika för eget bruk ska avkriminaliseras. ”Användning och innehav
av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras.
Därmed kan polis och sociala myndigheter lättare hjälpa missbrukare till vård, utan att de behöver frukta
straff.”

Detta är en kompromiss som utarbetats för att utgöra en acceptabel gemensam ståndpunkt mella de starka viljor som finns på bägge sidor i legaliseringsdebatten inom partiet, och jag tycker vi bör låta den stå kvar, i vart fall fram till efter valet. Det finns många aktivister som skulle känna sig främmande för att argumentera för en legalisering i valrörelsen, men även de som tvärt om tycker att den nuvarande svenska nolltoleransen är omöjlig och som inte kan acceptera att arbeta för ett parti som vill behålla den.

PP’s nuvarande ståndpunkt är lätt at motivera även för den som ser narkotika som ett viktigt problem i samhället, likväl som en avkriminalisering skulle lösa en hel del av de problem artikelförfattaren menar finns med den nuvarande linjen i Sverige.

Jag hoppas därför att vi kan låta PP stanna kvar på den ståndpunkt vi har idag.

Michael Ringman skrev

Det finns andra partier som har detta som hjärtafråga. Piratpartiet skulle vinna några drogvänliga röster men förlora allt för mycket på denna fråga som inte ens är central för partiet.

Mattias Lennartsson skrev

Det dör väldigt många unga människor av drogmissbruk i Sverige. De kämpar emot men till slut tar drogerna överhand. Andra kan kämpa mot droger i många år, vilket drabbar både de själva, deras bekanta och framförallt deras barn. Det här handlar många gånger om unga människor som mår dåligt och tar till droger för att det är ett sätt att tillfälligt förbättra deras liv. Problemet är bara att det är en osund väg. Det börjar med lättare droger. Från lättare droger blir steget sedan kortare till tyngre droger.

Vad de behöver är riktig hjälp och inte lättare droger.

Att tillåta lättare droger innebär att samhället skickar signaler att lite droger inte är så farligt. Jag tror inte det är rätt väg att gå för att minska antalet drabbade och omkomna i drogmissbruk.

Dessutom är dessa ultraliberala ideér alltid dåliga ur politisk synvinkel. Det är frågor som får stort fokus om de står med i principprogrammet (vilket det tyvärr redan gör). PP riskerar att betraktas som partiet som vill tillåta droger. Oavsett om det finns en underliggande förklaring. Problemet med ultraliberala ideér är som bekant att ingen röstar på dem eftersom de politiskt betraktas som oseriösa.

Sluta prata om droger. Prata istället om vård, om ni verkligen vill göra skillnad.

Gustaf skrev

Ja det är utmärkt bra att prata om vård också. Hur ska vi få brukare att söka vård om de riskerar prick i polisregistret så fort de blir påkomna? Är ett straff för bruk något som uppmuntrar folk att söka hjälp hos myndigheter?

En ungdom som åker fast för att ha brukat cannabis får en prick i straffregistret, svårare att finna anställning, bostad, lån. Det är något som riskerar slå ut ungdomar ur samhället. Om vi bryr oss om dessa människor så ska vi inte straffa dem utan precis som du säger: erbjuda dem vård.

icke rökande cannabis aktivist skrev

statistiken visar att på 1000 cannabisrökare så provar 1 person kokain och mindre en 1 person provar heroin.
Men varför är det så att den procenten provar?
-Jo För att dom kommer i kontakt med dom drogerna på svarta marknaden.
Så det är inte cannabisen vi ska skylla på,det är vår drogpolitik som är felet till det.

Jerker Montelius skrev

Nej. Hur många gånger den här frågan än har tagits upp i partiet så har den alltid röstats ner.

farmorgun skrev

Låt tiden verka för en förändring. Jag delar Jörgen Lindells åsikt. Jag har själv gått från att under 1970-talet vara engagerad i Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle till att idag inse hur knarksyndikaten lever och frodas under förbudspolitiken på samma sätt som kriminaliteten frodades under förbudstiden mot alkohol i USA. Den insikten tror jag att allt fler kan komma fram till, men svårigheten är att legalisera ett bruk utan att samtidigt ha resurser för att ta hand om ett missbruk. Jmfr med alkoholmissbruket.

Pirater med moralpanik? skrev

Inga pirater kan anse att staten har någon som helst rättighet till vår kropp. Vad vi gör med den är i högsta grad upp till oss själva. Ett stort problem som kvarstår vid legalisering av eget bruk är att folk skaffar en dealer. Om en utsatt individ (ung och dum eller något liknande) hamnar i denna sociala situationen finns det en stor risk att denne blir pålurad att t. ex heroin inte är speciellt farligt. Försäljning av lättare droger bör därför också legaliseras.

…och nej, vi måste sluta upprepa samma mantra om och om igen ”samhället skickar signaler att lite droger inte är så farligt”. Det är ju exakt så. Lite droger dör ingen av. Det är detta som just är problemet i Sverige, att alla verkar tro att om man intar något som är klassat som narkotika riskerar man att dö på en gång. Detta är om något att skicka oseriösa signaler till de unga när de sedan testar och faktiskt inser att de lever efter en joint eller en lina eller vad dom nu vill förstöra sig själva med. Det är inte samhällets ansvar utan individen.

Tack och adjö.

Jonas Hellö skrev

Under nuvarande ekonomiskt-politiskt system, och framförallt under den rimligt fria vård vi fortfarande har i Sverige har staten faktiskt en anledning att kontrollera vad vi stoppar i oss. Även om jag i princip stöder det helt fria valet (vad nu det är), så finns det i dagsläget ytterst få människor som agerar helt i ett vakuum – om du får narkotikarelaterade skador så kommer samhället stå med de vårdresurser du behöver, och det är inte gratis.

Att vi ska arbeta för ett helt annat sätt att styra håller jag för självklart, men om det sedan går mer mot frihet under eget ansvar, eller mer mot restriktioner under samhällelig trygghet, är i sammanhanget egalt, eftersom vi ändå innan vi kan börja diskutera vad som ska vara lagliga intag eller inte, måste börja diskutera dessa grundvärderingar – ska samhället stå för ett skydd mot allt individer utsätter sig för, eller ska alla betala själva? Om cannabis är helt, 100%, ofarligt för alla inblandade i alla skeden i livet, i alla samhällsklasser och med eventuellt tyngre missbruk i sikte, då torde förstås frågan istället vara en ickefråga.

Sedan kan jag, som en parentes, reagera lite mot cannabis-ivrarnas förespråkande av rökandet – något som vi, vad gäller tobak, försöker reglera, bl.a. för att förhindra att personer som valt att inte göra det inte ska drabbas. Ska vi då helt plötsligt legalisera ett nytt sätt att sota ner våra lungor?! Kanske skulle i så fall cannabis legaliseras, men bara i ätlig form t.ex.?

För övrigt kan man nästan se hela debatten som varande tämligen självreglerande: om cannabis inte är så beroendeframkallande eller så mycket ’big deal’, varför är det då så viktigt för er att få ägna er åt det? Vad är det ni förlorar i livet om ni inte får röka cannabis?

Andrée skrev

Måste säga att piratpartiets ställningstagande för en avkriminalisering av narkotika för eget bruk va mycket efterlängtat och på helt rätt nivå.

För ett parti som profilerat sig i sin kamp för integritet och privatliv och mot alla former av censur, ter det sig snarare märkligt att detta ställningstagande inte kommit tidigare.

Om man vurmar för ett samhälle där individen ska ha rätt och möjlighet att fritt inhämta information, bör man rimligtvis också erkänna och tro på individens förmåga att värdera och grunda sina beslut på denna information. Statens roll i att, genom ”signalerande” lagstiftning såsom film/dataspels-censur och narkotikalagstiftning, avgöra vad som är skadligt för den enskilda individen bör därmed också vara överflödig.

Detta är också något som vi i piratpartiet bör lyfta fram, snarare än att försöka gömma undan med förevändningen att det stöter bort delar av vår <1% stora väljarbas.

john skrev

Det är helt ofarligt för ansvarsfull, vuxen person som känner sig själv, att röka cannabis. Psykedeliska droger ska användas som ett verktyg till att utveckla dig själv (bli en bättre människa). Problemet är att folk missbrukar och röker flera gånger om dagligen, äter onyttigt och inte rör på sig. Dom som gör det, kommer att bli enegilös och slow, men det argumentet räcker inte för kriminalisera. En grupp kan inte bestämma vad någon annan inte får göra, om det inte skadar någon. Det är omoraliskt och rent ut sagt sjukt! Den enda skillnaden som sker nu, är att vi slänger bort miljontals skattepengar när vi istället kan tjäna pengar.

Per skrev

Att Cannabis skulle vara ofarligt är inte helt sanningsenligt.
Oavsett ifall man är vuxen och ansvarsfull eller ej.

Cannabis innehåller cancerogena ämnen som frigörs tillsammans med tjära ifall de tänds på, att dra ner detta i lungorna är skadligt.
(Det är inte lika skadligt att äta eller ånga cannabis, men det är trotts allt vanligast att röka)

Det finns ett samband mellan intag av Cannabis och paranoida/psykotiska tillstånd.
En del upplever aldrig dessa tillstånd, andra gör det efter en tids brukande, vissa gör det första gången de provar.

Anders Trovik skrev

Som tidigare engagerad pirat och medlem så var jag bland de mest drivande i den här frågan. Jag tycker också att partiet kommit väldigt långt i den här frågan. Tyvärr påverkas fortfarande många av de kritiska rösterna inom partiet av den långa tid som förbundspolitiken drivits. Jag personligen anser att formuleringen av ställningstagandet kan göras mycket bättre Och på så vis bli klarare för potentiella väljare.

Förbudspolitiken skadar människor mer än den hjälper. Detta vet jag eftersom jag själv är ett offer för detta då jag fick husrannsakan pga misstanke om ett narkotikabrott som sedan på något absurt vis blev en misstanke om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

Med det här sista stycket vill jag bara försöka få folk i allmänhet att inse hur viktigt Piratpartiets existens är för att motverka att samhället utvecklas i fel riktning och återupprätta tron på rättsäkerhet.

Det kanske låter som ett dåligt skämt, men det försäkrar jag att det inte är. Ändamålsglidningen är ett faktum.

Chrille skrev

Jag som fd missbrukare(självmedicinerare) anser att vi ska göra som i portugal att legalisera alla narkotiska substanser så får polisen mer att gör än att jaga ganja rökande 19 åringar. Samt att dom kan där även ta prover på hur reen narkotikan dom köpt är. Det skulle vara mycket bra anser jag.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>