Om häktningar

I Sverige finns det viss fog för kritik mot häktningar och dess ingrepp i personers liv. Framförallt vårt slentrianmässiga beteende kring restriktioner. Under snart 20 års tid har vi fått kritik från tunga organisationer som FN, amnesty mfl. När det gäller övriga brott finns det hyfsat tillförlitlig statistik där inblandade parter finns dokumenterade och sammanställda. När det gäller häktningar har du inte denna transparens och häktningar kan ske tämligen godtyckligt av utredningsskäl. De främsta skälen är att du ska påverka utredningen genom att du förstör… Läs mer

Förslag om ekonomi

320px-Swedish_coins_80_percent_silver

 Här kommer några förslag kring ekonomi: Sociala avgifter ska synas i lönekuvertet. I dagens Sverige försöker vi gömma undan var, hur och när vi betalar skatt. Sociala avgifter bör kallas statlig socialskatt och all lön ska visas på följande sätt. Bruttolön: 13142kr Statlig skatt (sociala avgifter) 3142 kr Kommunalskatt: 3000 kr Netto: 7000 kr PP bör stå för transparens i vårt skattesystem, så att medborgarna själva kan få se hur mycket de bidrar med till samhället gemensamma skattekista. På samma sätt bör kommunal fastighetsavgift heta… Läs mer

Alla ska få ge blod!

Detta är mitt första breddningsbidrag: Som det är idag så får inte alla ge blod – något som borde vara en självklarhet att få göra. Har man någon gång tagit någon typ av narkotika, eller om man har haft gaysex som man, så får man helt enkelt inte ge blod. Att ge blod är delning i allra högsta grad, och något livsnödvändigt och fullkomligt – att inte tala om en nästan konstant blodbrist. Att ge blod är en total praktisering av devisen ”Sharing is Caring”… Läs mer

Förslag kring utbildning

Extern examination med samma tyngd som den skola du går på. I dagens skola är du som elev beroende av vilken skola du går på och dina betyg är väldigt beroende av den skolans villkor. Det är inte alla elever (inga med denna hårda definition) som får rättvisa betyg, därför att det teoretiskt rättvisa betyget skulle ge exakt samma betyg på ett likvärdigt prov om du göra det vid ett upprepat antal tillfällen. Det är även en hel del subjektivitet involverat i betygssättning, subjektivitet som… Läs mer

Tre förslag om förvaltning

Här kommer tre förslag kring den offentliga förvaltningen: Införandet av en statistikpott för allokering av statsbudgeten Så stor är min tro på statistiker med multivariabla beslutsmodeller att de är bättre än folkvalda på att fatta beslut. De är även bättre än de flesta myndighetsstrukturer om ni frågar mig. För de intresserade i ämnet finns det en lättsmält introduktionsbok som heter Freakonomics (samt Super Freakonomics). Deras resonemang är baserade på en arbetsmetod som har statistik som grund. PP borde försöka få igenom att statistiker vid våra… Läs mer

Tre förslag kring konstitution

Här kommer tre förslag kring konstitution All röstning ska kunna ske via E-legitimation, gärna över en period av tid. Detta skulle skapa betydliga fördelar för soffliggare, mig som privat person och mindre belastning på valmyndigheten etc. Nackdelen är skyddandet av integriteten. Hur kan vi trygga att informationen inte läcker ut vem som röstade på vad? Folkomröstning för alla ändringar av grundlag. I det nuvarande systemet har vi en representativ demokrati som kan under någon veckas tid i teorin avskaffa sig själv och ersättas av ett… Läs mer

Sjukvård: Enhetligt landsomfattande elektroniskt informationssystem.

I dagens sjukvård finns det vissa saker som inte går så fort. Ny teknik är ett sån sak och vi inom PP bör hamra in detta extra tydligt och nämna att tusentals och åter tusentals människor dör pga detta. Snabba googlingar på ordet ”vårdskada” medför att den som inte är hypokondrisk riskerar att bli det. Se tex: http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/vardskadematningar För det första. Det borde upprättas ett enhetligt elektroniskt journalsystem för alla landsting i Landet. Det medför att man kan granska landstingens olika regelverk och utfall mot… Läs mer

Avskaffa monarkin och inför parlamentarisk republik som statsckick i Sverige

Debatten om Sveriges statsskick har åter tagit fart och här har Piratpartiet än så länge inte yttrat sig varken för eller emot, men jag kan helt enkelt inte se hur Piratpartiet ideologiskt kan försvara monarkin. Ska Piratpartiet ha ett politiskt program i konstitutionella frågor så kommer vi inte förbi frågan om statsskick och utifrån våra värderingar om alla människors lika värde och demokrati är det omöjligt att kunna stödja ett system där den svenska kungafamiljen ges en sådan särställning såsom den har idag. Dvs. att… Läs mer

Legalisera aktiv dödshjälp

För att stärka medborgarens autonomi, bör Sverige införa ett noggrant reglerat system för aktiv dödshjälp. Nederländerna har en dödshjälpsprocess som kan användas som förebild. (Läs mer om den på Wikipedia). För att bevilja dödshjälp, skall tillstånd behövas från en oberoende nämnd, efter ansökan från patienten själv. Förutsättningar bör bland annat vara att patienten har ett obotligt, plågsamt och livsförkortande tillstånd, att patienten efter samråd med läkare, anhöriga och själavårdspersonal har gjort ett moget övervägande om att vilja avsluta sitt liv, och att passiva metoder (att… Läs mer

Försvarspolitik för piratpartiet

Inledning Detta skriver jag med mycket ödmjukhet eftersom det här är svåra frågor. Det är dock dags att piratpartiet börjar diskutera försvarsfrågor. Dock verkar hela frågan ha skötts på ett så dåligt sätt under så lång tid att det, enligt min mening, är slut med att tro att bara “experterna” kan lösa frågan. Jag skriver detta inlägg efter att ha tagit del av en skrift som ges ut av Kungliga Krigsvetenskapsakademien: “Kan vi försvara oss? av Björn Anderson m fl”. Det är en skrämmande läsning… Läs mer