Ökad rättssäkerhet med resningsdomstol

Quick-fallet har dragit upp frågan om hur rättssystemet fungerar med krav på en kommission för att undersöka fallet. Problemet är att Quick-fallet inte alls är helt unikt utan även andra oskyldigt dömda sitter i svenska fängelser.

I många länder har man insett att domstolarnas inte alltid gör rätt och har infört en resningsdomstol. En domstol dit oskyldigt dömda kan begära resning för att få upprättelse. Det är inte tänkt att vara en generellt instans för att överklaga för dömda utan skall specialisera sig på att hantera resningsärenden.

I Norge införde man en resningsdomstol 2004 och där har 13% av fallen som behandlats fått resning. Flera EU länder har idag resningsdomstol.  Genom att utse en domstol specialiserad på just resningsärenden så kan även vi i Sverige öka rättssäkerheten. Rent praktiskt så skulle detta kunna lösas genom att t.ex. en av de nuvarande hovrätterna får ta över huvudansvaret att hantera resningsärenden.  Ökad rättsäkerhet är en fråga piratpartiet tidigare tagit upp och är viktig i partiets partiprogram.

Jag föreslår
att
Piratpartiet vill Sverige skall skapa en resningsdomstol.

Anders S Lindbäck
Anders bloggar på Kunskapssamhället

Kommentarer

CNAB skrev

Ett krav på en Resningsdomstol cementerar och visar att man fortsätt att acceptera att politiker och deras tjänstemän från kommunal nivå ända upp i Riksdagen, hyser mycket liten respekt för vårt lands Konstitution eller också kallad vår Författning, allt samlat i Sveriges grundlagar och i alla internationella konventioner vi som land förbundit oss att följa, men ”glömt bort” att göra gällande svensk lag av dem. Nej Assar – vad Sverige behöver är en Författningsdomstol som tar grundlagsförbrytarna direkt på ett tidigt skede. Då slipper vi Resningsdomstolen. Läs mer här så ramlar bitarna på plats: http://breddning.piratpartiet.se/2012/04/26/balans-mellan-statsmakterna-i-montesquieus-anda/

CNAB skrev

Ett krav på en Resningsdomstol cementerar och visar att man fortsätt att acceptera att politiker och deras tjänstemän från kommunal nivå ända upp i Riksdagen, hyser mycket liten respekt för vårt lands Konstitution eller också kallad vår Författning, allt samlat i Sveriges grundlagar och i alla internationella konventioner vi som land förbundit oss att följa, men ”glömt bort” att göra gällande svensk lag av dem. Nej Assar – vad Sverige behöver är en Författningsdomstol som tar grundlagsförbrytarna direkt på ett tidigt skede. Då slipper vi Resningsdomstolen. Läs mer här så ramlar bitarna på plats: http://breddning.piratpartiet.se/2012/04/26/balans-mellan-statsmakterna-i-montesquieus-anda/

CNAB skrev

Hej Anders! Döpte om dig igår, inte alls meningen så ta emot en rejäl ursäkt för min miss. Din uppdelning av ”Författningsdomstol-korrekta lagar” och ”Resningsdomstol-korrekta domslut”, hänger förvisso ihop. Jag kanske ser framtiden i ett litet för ljust sken men hyser ännu så länge hopp om att vi faktiskt är fler som är FÖR demokrati än de krafter som vill ha ett annat statsskick där Makten inte ligger hos Folket. En från den politiska statsmakten helt fristående Författningsdomstol med makt att straffa grundlagsförbrytare på alla samhällsnivåer, ska se till i att Riksdagan inte stiftar lagar i strid med vår författning. Den helt fristående Författningsdomstolen ska naturligtvis också hålla koll på att domsluten utdömda av domstolar på alla nivåer runt om i landet både i brottmål och i förvaltningsmål är korrekta ur författningshänseende. Författningsdomstolen ska också se till att de internationella konventioner som Sverige under högtidliga former skrivt under, omgående blir gällande svensk lag. (T.ex FN’s Barnkonvention som efter ratificeringen för ett tiotal år sedan, fortfarande inte är gällande svensk lag!) Om Författningsdomstolen konstaterar att domslut fattats i strid med vår Författning, ska de som dömt ut den felaktiga domen straffas för grundlagsbrott. Och det är ett ytterst allvarligt brott, i nivå med spioneri, gynnande av annat land – således med en straffskala som biter ordentligt för den dömde/de dömda. Det var så jag menade, Anders. Och då behövs heller ingen Resningsdomstol som med automatik kommer att ingå i nuvarande politiskt styrda statsmakt, rättsväsendet. En Resningsdomsol bidrar till det Montesqiue varnar för: Demokratin mår dåligt om det inte råder balans mellan statsmakterna. Rekommenderar varmt länken i mitt förra inlägg. Texten kräver lite tankemöda men ger också förklaringen till varför demokratin Sverige inte mår så vidare värst bra just nu.
Försvarar vi inte demokratin dygnet runt, alla dagar året runt, då är det kört.

CNAB skrev

Hej Anders! Döpte om dig igår, inte alls meningen så ta emot en rejäl ursäkt för min miss. Din uppdelning av ”Författningsdomstol-korrekta lagar” och ”Resningsdomstol-korrekta domslut”, hänger förvisso ihop. Jag kanske ser framtiden i ett litet för ljust sken men hyser ännu så länge hopp om att vi faktiskt är fler som är FÖR demokrati än de krafter som vill ha ett annat statsskick där Makten inte ligger hos Folket. En från den politiska statsmakten helt fristående Författningsdomstol med makt att straffa grundlagsförbrytare på alla samhällsnivåer, ska se till i att Riksdagan inte stiftar lagar i strid med vår författning. Den helt fristående Författningsdomstolen ska naturligtvis också hålla koll på att domsluten utdömda av domstolar på alla nivåer runt om i landet både i brottmål och i förvaltningsmål är korrekta ur författningshänseende. Författningsdomstolen ska också se till att de internationella konventioner som Sverige under högtidliga former skrivt under, omgående blir gällande svensk lag. (T.ex FN’s Barnkonvention som efter ratificeringen för ett tiotal år sedan, fortfarande inte är gällande svensk lag!) Om Författningsdomstolen konstaterar att domslut fattats i strid med vår Författning, ska de som dömt ut den felaktiga domen straffas för grundlagsbrott. Och det är ett ytterst allvarligt brott, i nivå med spioneri, gynnande av annat land – således med en straffskala som biter ordentligt för den dömde/de dömda. Det var så jag menade, Anders. Och då behövs heller ingen Resningsdomstol som med automatik kommer att ingå i nuvarande politiskt styrda statsmakt, rättsväsendet. En Resningsdomsol bidrar till det Montesqiue varnar för: Demokratin mår dåligt om det inte råder balans mellan statsmakterna. Rekommenderar varmt länken i mitt förra inlägg. Texten kräver lite tankemöda men ger också förklaringen till varför demokratin Sverige inte mår så vidare värst bra just nu.
Försvarar vi inte demokratin dygnet runt, alla dagar året runt, då är det kört.

Peter Johansson skrev

Låter som en god ide om man låter en av de nuvarande domstolar ta hand om det, så det inte ska inrättas en ny domstol som kräver mer statliga pengar som det inte beskrivits här var dessa ska tas ifrån.

Peter Johansson skrev

Låter som en god ide om man låter en av de nuvarande domstolar ta hand om det, så det inte ska inrättas en ny domstol som kräver mer statliga pengar som det inte beskrivits här var dessa ska tas ifrån.

Anders S Lindbäck skrev

Piratpartiet har redan tagit ställning för att stärka rättskyddet genom författningsdomstol eller något liknande så finns inget att diskutera där tycker jag.

Ja Peter, meningen är att denna ändring inte skall innebära några stora kostnader utan att man koncentrerar fallen och resurser och får en domstol som är kunnig i de typ av ärenden resningar ofta innebär dvs olika sorters av bevisprövning.

Anders S Lindbäck skrev

Piratpartiet har redan tagit ställning för att stärka rättskyddet genom författningsdomstol eller något liknande så finns inget att diskutera där tycker jag.

Ja Peter, meningen är att denna ändring inte skall innebära några stora kostnader utan att man koncentrerar fallen och resurser och får en domstol som är kunnig i de typ av ärenden resningar ofta innebär dvs olika sorters av bevisprövning.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>