Låt Estland få bli medlem i nordiska rådet

Estland är en nation som har mycket gemensamt med övriga norden, främst genom sitt språk och sin historia.

Alltsedan den nyvunna självständigheten efter Sovjetunionens sönderfall har Estland mer och mer orienterat sig ekonomiskt och säkerhetspolitiskt mot de övriga nordiska staterna. Ett exempel på sådana steg är deltagandet i Nordic Battle Group, vilket har ökat förståelsen mellan länderna på ett bra sätt.

När de övriga nordiska staterna sneglar på fler säkerhetspolitiska samarbeten och gränsöverskridande lagstiftning för att komma till rätta med de problem som finns idag, så vore det ett ypperligt tillfälle att inkludera Estland i det nordiska samarbetet.

Christoffer Eldengrip

Kommentarer

Anders S Lindbäck skrev

Via NB8 så har nordiska rådet och de tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen ett samarbete. Borde inte alla 3 baltiska staterna då inbjudas i Nordiska rådet ?

Anders S Lindbäck skrev

Via NB8 så har nordiska rådet och de tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen ett samarbete. Borde inte alla 3 baltiska staterna då inbjudas i Nordiska rådet ?

Tommy skrev

Nej. Norden är norden. Enbart de länder som defineras till norden ska vara med! Varför ska den nordiska definitionen förstöras? Jag protesterar!

Tommy skrev

Nej. Norden är norden. Enbart de länder som defineras till norden ska vara med! Varför ska den nordiska definitionen förstöras? Jag protesterar!

Christoffer skrev

Den språkliga anknytningen finns inte i de baltiska staterna, dock finns denna i Estland då estniskan och finskan är nära besläktade ifall det gått någon förbi. På sikt ser jag gärna ett närmre samarbete med baltstaterna men jag ser det som säkerhetspolitiskt ogångbart i dagsläget på grund av deras strategiska läge. Tror knappast Ryssland kommer acceptera en sådan utveckling. Att välkomna Estland i gemenskapen ser jag som ett första steg som är högst aktuellt och fördelaktigt att genomföra. Sen vad av framtiden utrönas angående de andra ska jag låta vara osagt då de inte behandlas i mitt breddningsförslag och därför inte närmare undersökts. Tommy vad grundar du din definition av Norden på?

Christoffer skrev

Den språkliga anknytningen finns inte i de baltiska staterna, dock finns denna i Estland då estniskan och finskan är nära besläktade ifall det gått någon förbi. På sikt ser jag gärna ett närmre samarbete med baltstaterna men jag ser det som säkerhetspolitiskt ogångbart i dagsläget på grund av deras strategiska läge. Tror knappast Ryssland kommer acceptera en sådan utveckling. Att välkomna Estland i gemenskapen ser jag som ett första steg som är högst aktuellt och fördelaktigt att genomföra. Sen vad av framtiden utrönas angående de andra ska jag låta vara osagt då de inte behandlas i mitt breddningsförslag och därför inte närmare undersökts. Tommy vad grundar du din definition av Norden på?

Nicholas Miles skrev

Att bibehålla namnet på det Nordiska rådet är inte ett självändamål. Vilka som får vara med och inte bör förstås avgöras av praktiska faktorer.

Personligen tycker jag att det här är en jättebra idé. Balterna har tittat längtande på Norden i typ trehundra år nu, och Estland är väl det enda landet som ser på Stormaktstiden med mer nostalgi än Sverige. Baltikum i allmänhet, och Estland i synnerhet, är så pass kulturellt närbesläktat med Norden att jag gott tycker vi kan låta dem gå med i Nordiska rådet om de vill (vilket de gör).

Om inte annat borde ett tätare sammansvetsat östersjöblock vara fördelaktigt inom EUs maktpolitik.

Nicholas Miles skrev

Att bibehålla namnet på det Nordiska rådet är inte ett självändamål. Vilka som får vara med och inte bör förstås avgöras av praktiska faktorer.

Personligen tycker jag att det här är en jättebra idé. Balterna har tittat längtande på Norden i typ trehundra år nu, och Estland är väl det enda landet som ser på Stormaktstiden med mer nostalgi än Sverige. Baltikum i allmänhet, och Estland i synnerhet, är så pass kulturellt närbesläktat med Norden att jag gott tycker vi kan låta dem gå med i Nordiska rådet om de vill (vilket de gör).

Om inte annat borde ett tätare sammansvetsat östersjöblock vara fördelaktigt inom EUs maktpolitik.

Tommy skrev

Christoffer: På samma sätt som jag trodde att alla andra i hela världen definerar det?
“Norden, samlingsnamn på Danmark (inkl. Färöarna och Grönland), Finland (inkl. Åland), Island, Norge och Sverige.”

Tommy skrev

Christoffer: På samma sätt som jag trodde att alla andra i hela världen definerar det?
“Norden, samlingsnamn på Danmark (inkl. Färöarna och Grönland), Finland (inkl. Åland), Island, Norge och Sverige.”

Henry Rouhivuori skrev

Stödjer detta. Estlands historia för dem närmare Finland och Sverige. Estland är given för medlemskap i nordiska rådet.

Visserligen har de andra baltstaterna historia gemensamma med sveriges krigarkonungar, men det är den enda kopplingen.

Henry Rouhivuori skrev

Stödjer detta. Estlands historia för dem närmare Finland och Sverige. Estland är given för medlemskap i nordiska rådet.

Visserligen har de andra baltstaterna historia gemensamma med sveriges krigarkonungar, men det är den enda kopplingen.

Henry Rouhivuori skrev

@Tommy Om det hade hetat nordens råd, så hade det gällt endast norden. Nu heter det nordiska rådet som jag anser kunna rymma Estland. Nord som i riktningen nord.

Henry Rouhivuori skrev

@Tommy Om det hade hetat nordens råd, så hade det gällt endast norden. Nu heter det nordiska rådet som jag anser kunna rymma Estland. Nord som i riktningen nord.

Thomas Gunnarson skrev

Jättebra idé.
Även ryssarna borde kunna vara med då Kolahalvön måste kallas nordisk då det är en dela av Skandinavien…
Men det blir väl nästa steg.
Och Lettland också på sikt, kanske…
Det hela är inte riktigt enkelt, men politik är det möjligas konst.

Thomas Gunnarson skrev

Jättebra idé.
Även ryssarna borde kunna vara med då Kolahalvön måste kallas nordisk då det är en dela av Skandinavien…
Men det blir väl nästa steg.
Och Lettland också på sikt, kanske…
Det hela är inte riktigt enkelt, men politik är det möjligas konst.

Mab skrev

Tommy:

Det finns inget som ”är” norden. Det du kallar norden är vad som för stunden definieras som norden. Men det är en subjektiv indelning och ingen objektiv sanning. Till exempel upplevdes inte Finland tillhöra norden när det var en del av Ryssland. Och även om de baltiska staterna aldrig varit en del av norden (de är ju trots allt väldigt unga stater) så har både Estland och Livland historiskt präglats av en nordisk identitet under Svenskt styre. Och framför allt i Estland finns en stark önskan att bli en del av Norden. (Wikipedia har för övrigt en ganska bra beskrivning av Nordens historia och även på Danmarks radio kan man hitta matnyttig information: http://www.dr.dk/Undervisning/Norden/se/Historie/Historie_.htm)

Att säga att det som alltid varit norden ska fortsätta vara norden är inte ens konservativt, det är bara historielöst.

Mab skrev

Tommy:

Det finns inget som ”är” norden. Det du kallar norden är vad som för stunden definieras som norden. Men det är en subjektiv indelning och ingen objektiv sanning. Till exempel upplevdes inte Finland tillhöra norden när det var en del av Ryssland. Och även om de baltiska staterna aldrig varit en del av norden (de är ju trots allt väldigt unga stater) så har både Estland och Livland historiskt präglats av en nordisk identitet under Svenskt styre. Och framför allt i Estland finns en stark önskan att bli en del av Norden. (Wikipedia har för övrigt en ganska bra beskrivning av Nordens historia och även på Danmarks radio kan man hitta matnyttig information: http://www.dr.dk/Undervisning/Norden/se/Historie/Historie_.htm)

Att säga att det som alltid varit norden ska fortsätta vara norden är inte ens konservativt, det är bara historielöst.

Christoffer skrev

Tommy du ger inte någon som helst förklaring till varför denna definition mer än att du definierar din ståndpunkt utefter vad någon annan tycker och ser det hela som den enda sanningen, om det inte gått upp för dig så delar jag inte den beskrivningen då jag anser den felaktig. De bakomliggande faktorerna jag sett har endast uteslutit Estland ur det nordiska samarbetet beroende på det rådande politiska läget under 50-talet då samarbetet tog form. Hade samarbetet utvecklats idag hade de varit en given medlem.

Christoffer skrev

Tommy du ger inte någon som helst förklaring till varför denna definition mer än att du definierar din ståndpunkt utefter vad någon annan tycker och ser det hela som den enda sanningen, om det inte gått upp för dig så delar jag inte den beskrivningen då jag anser den felaktig. De bakomliggande faktorerna jag sett har endast uteslutit Estland ur det nordiska samarbetet beroende på det rådande politiska läget under 50-talet då samarbetet tog form. Hade samarbetet utvecklats idag hade de varit en given medlem.

Tommy skrev

Henry: Ja, det har du iofs rätt i. Nu är jag inte lika negativ längre till saken längre, men jag är fortfarande negativ. Anledningen är att jag ogillar att fler och fler länder ska vara med och peta i allt.

Jag tyckte att Sverige skulle bestämma själv över vårat eget land och var därför motståndare till ett svenskt EU medlemskap, men Sverige gick ju med ändå. Sen har bara fler och fler länder blivit medlemmar. Jag ogillar att fler och fler länder blir medlemmar i allt möjligt. Jag vill se en motsatt utveckling. Man kan sammarbeta nationer emellan utan att bjuda in alla möjliga till att vara medlemmar i allt.

Mab: Jag vill att nuvarande definition av Norden ska stå sid i all framtid. Detsamma gäller för den geografiska definitionen av vad Sverige är.

Tommy skrev

Henry: Ja, det har du iofs rätt i. Nu är jag inte lika negativ längre till saken längre, men jag är fortfarande negativ. Anledningen är att jag ogillar att fler och fler länder ska vara med och peta i allt.

Jag tyckte att Sverige skulle bestämma själv över vårat eget land och var därför motståndare till ett svenskt EU medlemskap, men Sverige gick ju med ändå. Sen har bara fler och fler länder blivit medlemmar. Jag ogillar att fler och fler länder blir medlemmar i allt möjligt. Jag vill se en motsatt utveckling. Man kan sammarbeta nationer emellan utan att bjuda in alla möjliga till att vara medlemmar i allt.

Mab: Jag vill att nuvarande definition av Norden ska stå sid i all framtid. Detsamma gäller för den geografiska definitionen av vad Sverige är.

Mårten skrev

Jag är inte särskilt insatt i vad nordiska rådet ägnar sig åt men utifrån vad jag kunnat läsa mig till är jag positiv. Mer samarbete är alltid bra och Estland har en tydlig kulturell och historisk koppling till övriga norden.

Tommy: ”Jag vill” är inte ett bra argument. ;)

Mårten skrev

Jag är inte särskilt insatt i vad nordiska rådet ägnar sig åt men utifrån vad jag kunnat läsa mig till är jag positiv. Mer samarbete är alltid bra och Estland har en tydlig kulturell och historisk koppling till övriga norden.

Tommy: ”Jag vill” är inte ett bra argument. ;)

Tommy skrev

Mårten: Bra och bra. Alla åsikter och argument grundar sig i ett ”jag vill”.

I det här fallet var mitt ”jag vill” att jag inte vill se en förändring eller avskaffning av landsgränser eller en uppluckring av nuvarande definition på Norden. Jag gillar helt enkelt att det är som det är med det idag.

Vill man ha någon annan slags sammanslutning av länder så kan man ta något annat ledigt ord istället för att kidnappa och försöka förändra ett befintligt. Kalla det för ”Nordianien” eller vad som helst, men låt norden vara.

Östersjöregionen är ett redan definerat begrepp. http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stersj%C3%B6regionen
Finns det inget speciellt samarbete för Östersjöregionen? Utöka det sammarbetet istället.

Tommy skrev

Mårten: Bra och bra. Alla åsikter och argument grundar sig i ett ”jag vill”.

I det här fallet var mitt ”jag vill” att jag inte vill se en förändring eller avskaffning av landsgränser eller en uppluckring av nuvarande definition på Norden. Jag gillar helt enkelt att det är som det är med det idag.

Vill man ha någon annan slags sammanslutning av länder så kan man ta något annat ledigt ord istället för att kidnappa och försöka förändra ett befintligt. Kalla det för ”Nordianien” eller vad som helst, men låt norden vara.

Östersjöregionen är ett redan definerat begrepp. http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stersj%C3%B6regionen
Finns det inget speciellt samarbete för Östersjöregionen? Utöka det sammarbetet istället.

Christoffer skrev

Det stora arbetet som gjort i norden för att underlätta på bland annat på arbetsmarknaden, säkerhetspolitiken och integrationen mellan medborgarna har varit väldigt fördelaktigt och de övriga nordiska länderna skulle tjäna på att bjuda in Estland i detta arbete de står redan snällt utanför och knackar på dörren. Det finns inga språkliga eller historiska hinder för att inte bjuda in Estland förutom under den tiden de var en sovjetrepublik. Vore ju trevligt om motståndarna kunde påvisa några konkreta hinder ifall det nu finns några vilket jag betvivlar.

Christoffer skrev

Det stora arbetet som gjort i norden för att underlätta på bland annat på arbetsmarknaden, säkerhetspolitiken och integrationen mellan medborgarna har varit väldigt fördelaktigt och de övriga nordiska länderna skulle tjäna på att bjuda in Estland i detta arbete de står redan snällt utanför och knackar på dörren. Det finns inga språkliga eller historiska hinder för att inte bjuda in Estland förutom under den tiden de var en sovjetrepublik. Vore ju trevligt om motståndarna kunde påvisa några konkreta hinder ifall det nu finns några vilket jag betvivlar.

Christoffer skrev

Jag upplever att skillnaden mellan vilket fokus nordiska rådet och Östersjöstaternas råd har är alltför stort för att det argumentet ska bära lite som att argumentera mot svenskt medlemskap i EU för att vi redan är med i FN. Det må vara stor skillnad på äpplen och äpplen men skillnaden mellan äpplen och päron är större.

Christoffer skrev

Jag upplever att skillnaden mellan vilket fokus nordiska rådet och Östersjöstaternas råd har är alltför stort för att det argumentet ska bära lite som att argumentera mot svenskt medlemskap i EU för att vi redan är med i FN. Det må vara stor skillnad på äpplen och äpplen men skillnaden mellan äpplen och päron är större.

Tommy skrev

Motståndarna, ja det är väl bara jag det verkar det som. Ju fler kockar, desto sämre soppa. Ju fler som är med och petar, desto mindre får varje part säga till om.

Var har de uttryckligen sagt att de vill vara med i det ”Nordiska rådet”? Varför duger inte “Östersjöstaternas råd” som de redan är med i?

Substantiellt och resultatinriktat samarbete bedrivs inom ramen för en rad expertgrupper som utvecklar samarbete rörande bl.a. kärn- och strålsäkerhet, hållbar utveckling, ungdomsfrågor, ensamkommande barn och maritima frågor. Aktionsgruppen mot människohandel genomför tack vare särskild svensk finansiering flera viktiga projekt. Så står det på regeringens sida om ”Östersjöstaternas råd” som jag länkade till ovan.

Tommy skrev

Motståndarna, ja det är väl bara jag det verkar det som. Ju fler kockar, desto sämre soppa. Ju fler som är med och petar, desto mindre får varje part säga till om.

Var har de uttryckligen sagt att de vill vara med i det ”Nordiska rådet”? Varför duger inte “Östersjöstaternas råd” som de redan är med i?

Substantiellt och resultatinriktat samarbete bedrivs inom ramen för en rad expertgrupper som utvecklar samarbete rörande bl.a. kärn- och strålsäkerhet, hållbar utveckling, ungdomsfrågor, ensamkommande barn och maritima frågor. Aktionsgruppen mot människohandel genomför tack vare särskild svensk finansiering flera viktiga projekt. Så står det på regeringens sida om ”Östersjöstaternas råd” som jag länkade till ovan.

Nicholas Miles skrev

Nordiska rådet är inte en klubb för nordbor att sitta och känna sig nationalistiska i, det är ett politiskt organ med ett konkret syfte. Att prata om att namnet borde vara den avgörande faktorn för vilka som skall vara med tycker jag är fruktansvärt tramsigt. Namnet är deskriptivt, inte normativt. Om människor blir förvirrade av att Estland är med i Nordiska rådet, vilket jag inte sett några som helst belägg för, får man väl bara byta namn på det. Det är inte svårare än så.

Nicholas Miles skrev

Nordiska rådet är inte en klubb för nordbor att sitta och känna sig nationalistiska i, det är ett politiskt organ med ett konkret syfte. Att prata om att namnet borde vara den avgörande faktorn för vilka som skall vara med tycker jag är fruktansvärt tramsigt. Namnet är deskriptivt, inte normativt. Om människor blir förvirrade av att Estland är med i Nordiska rådet, vilket jag inte sett några som helst belägg för, får man väl bara byta namn på det. Det är inte svårare än så.

Tommy skrev

Nicholas: Jag ser inget fel med att nordbor och länderna i Norden känner sig lite nationalistiska och känner att de har en speciell relation till varandra. Det har vi ju. Vad bryr jag mig i Grekland tex? Inte ett dugg! I alla sammanhang där ett nordiskt land tävlar mot något annat land så hejar jag på det nordiska.

Jag skulle mycket hellre velat se att vi skippar den skitkassa Europeiska Unionen vi är med i idag, och bildar en Nordisk Union. Det vore drömmen!

Fuck Europa! Heja Norden!

Christoffer: Jag läste artikeln precis nu och måste erkänna att jag fick en annan bild av Estlands nordiskhet. Det kan hända att jag mjuknar och blir mindre skeptisk om artikeln får ligga och gro i skallen ett tag, men än är jag inte där.

Tommy skrev

Nicholas: Jag ser inget fel med att nordbor och länderna i Norden känner sig lite nationalistiska och känner att de har en speciell relation till varandra. Det har vi ju. Vad bryr jag mig i Grekland tex? Inte ett dugg! I alla sammanhang där ett nordiskt land tävlar mot något annat land så hejar jag på det nordiska.

Jag skulle mycket hellre velat se att vi skippar den skitkassa Europeiska Unionen vi är med i idag, och bildar en Nordisk Union. Det vore drömmen!

Fuck Europa! Heja Norden!

Christoffer: Jag läste artikeln precis nu och måste erkänna att jag fick en annan bild av Estlands nordiskhet. Det kan hända att jag mjuknar och blir mindre skeptisk om artikeln får ligga och gro i skallen ett tag, men än är jag inte där.

Christoffer skrev

Tommy då kan jag rekomendera att du läser ”förbundstaten norden” http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2010-582
men där är ju visionen om en enad nordisk stat som en stark röst inom eu. Men den är ju inte speciellt aktuell i detta specifika breddningsförslag.

Dessutom tror jag att ett Estniskt medlemskap kan bli till ett andningshål för de kvarvarande minoriteterna i östersjöfinska språkfamiljen som lidit hårt likt esterna i etniska förföljelser och utrotningsförsök från sovjetiskt håll.

Nordiska ministerrådet har redan ett kontor i Estland för att intensifiera samarbetet med dem.

http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/the-secretariat-to-the-nordic-council-of-ministers/nordic-council-of-ministers-information-offices-in-the-baltic-states-and-russia/nordic-council-of-ministers-offices-in-estonia/om-nordiska-ministerraadets-kontor-i-tallinn-estland

Christoffer skrev

Tommy då kan jag rekomendera att du läser ”förbundstaten norden” http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2010-582
men där är ju visionen om en enad nordisk stat som en stark röst inom eu. Men den är ju inte speciellt aktuell i detta specifika breddningsförslag.

Dessutom tror jag att ett Estniskt medlemskap kan bli till ett andningshål för de kvarvarande minoriteterna i östersjöfinska språkfamiljen som lidit hårt likt esterna i etniska förföljelser och utrotningsförsök från sovjetiskt håll.

Nordiska ministerrådet har redan ett kontor i Estland för att intensifiera samarbetet med dem.

http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/the-secretariat-to-the-nordic-council-of-ministers/nordic-council-of-ministers-information-offices-in-the-baltic-states-and-russia/nordic-council-of-ministers-offices-in-estonia/om-nordiska-ministerraadets-kontor-i-tallinn-estland

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>