Även polisen bör lämna pistolerna hemma

Polisförbundet vill att polisens pistoler alltid ska var laddade. Idag är polisens pistoler oladdade när de sitter i hölstret. De vill ändra så att patronen ska ligga i patronläget. Motivet till att ha den laddad är att när väl polisen behöver använda sin pistol ska det gå snabbare att skjuta. Det skulle få den enskilde polismannen att känna sig tryggare i vissa situationer, och därmed kanske antalet vådaskjutningar skulle minska. Med aggressivare upptrappning vill man alltså minska skadeskjutningen.

Det finns dock länder där inte alls samma upptrappning sker. De brittiska bobby-poliserna och de norska poliserna bär normalt inte vapen på sig. I Norge förvaras deras vapen på polisstationen eller i en plomberad ask i polisbilen.

Inte ens efter den tragiska händelsen på Utöya finns det ett majoritet för att polisen ska bära pistol regelbundet. 2011 gjorde norska polisförbundet en undersökning som säger att sex av tio norska poliser som arbetar i yttre tjänst inte vill tvingas bära vapen hela tiden.

Polisen i USA är nästa alltid beväpnade, 230 stycken dog i tjänsten år 2001. Jämfört med cirka 70 stycken som dog totalt i England under de senaste 30 åren. I England är nästan alla vapen olagliga, det har hjälpt dem att hålla nere dödsskjutningsstatistiken till mindre än en trettiondel av de amerikanska nivåerna.

År 2007 publicerade rikspolisstyrelsen en rapport som kom fram till att polisuniformen har en mer aggressiv framtoning än vad som är nödvändigt och att användandet av insatsuniform med kängor har växt fram genom enskilda och lokala initiativ och godkänts i efterhand. Ord som aggressiva, insatsuniform och militärmodell är de ord Rikspolisstyrelsens rapport själv använder.

Problemet med den aggressiva framtoningen är att folk blir rädda, att polisen dehumaniseras. Förståelsen från allmänheten för yrkesmännen minskar.

Polisuniformens aggressiva framtoning minskar om istället en rak byxa införs och en smidigare sko ersätter den nuvarande kängan av militärmodell. Införandet av en ljusblå pikétröja och användandet av reflexväst bidrar till en ljusare uniformering.

Soldatifieringen av polisen skapar en större distans mellan poliser och medborgare. Piratpartiet bör verka för att ge polisen en mer human framtoning. Låt deras värdegrund även avspeglas i deras klädsel. En humanare poliskår kommer att leda till en större förståelse för deras arbete. Bryt pistolnormen; gör det till ett undantag att polisen bär skjutvapen.

Gustav Nipe
Förbundsordförande Ung Pirat

Gustav bloggar här.

 

 

Kommentarer

Grego skrev

Jag tycker du borde skriva ut per capita så det blir en mer rättvis jämförelse. Jag tänkte direkt: ”Ja, men usa är ju mycket mycket större!” och vet att många kommer köra samma argument för att försöka tysta ner diskussionen, eller leda in den på annat spår (anklaga att man vinklar etc). Men när jag slog ut det per capita och såg jag att det var en väldigt stor (en tillräckligt stor) skillnad ändå!

Grego skrev

Jag tycker du borde skriva ut per capita så det blir en mer rättvis jämförelse. Jag tänkte direkt: ”Ja, men usa är ju mycket mycket större!” och vet att många kommer köra samma argument för att försöka tysta ner diskussionen, eller leda in den på annat spår (anklaga att man vinklar etc). Men när jag slog ut det per capita och såg jag att det var en väldigt stor (en tillräckligt stor) skillnad ändå!

Samuel skrev

Polisen bör vara beväpnad men inte ha vapnen synliga eftersom deras uppgift inte bara är att vara ”humana” utan att skydda allmänheten från (vålds)brottslingar. I övrigt håller jag med.

Samuel skrev

Polisen bör vara beväpnad men inte ha vapnen synliga eftersom deras uppgift inte bara är att vara ”humana” utan att skydda allmänheten från (vålds)brottslingar. I övrigt håller jag med.

Emanuel Nilsson skrev

jag tycker polisen ska vara beväpnad.
dock inte laddad, det är bara rent av farligt för skaderisker, vådabekämåning och i behovsprincip.

Emanuel Nilsson skrev

jag tycker polisen ska vara beväpnad.
dock inte laddad, det är bara rent av farligt för skaderisker, vådabekämåning och i behovsprincip.

Anonym skrev

Jag tycker det ska vara den enskilde polisens egna val om denne vill bära vapen eller inte. De vet själva bäst när de behöver det eller inte.
Tycker inte att man ska tvinga av polisen vapnet då det försätter polisen i en situation där de kanske inte kan försvara sig själva mot eventuellt hot.

Angående klädsel har jag ingen synpunkt, jag känner mig aldrig rädd för polisen direkt. Poliser i min erfarenhet är extremt kompetenta så jag litar på att de inte kmr köra american style beat down på random person.

Anonym skrev

Jag tycker det ska vara den enskilde polisens egna val om denne vill bära vapen eller inte. De vet själva bäst när de behöver det eller inte.
Tycker inte att man ska tvinga av polisen vapnet då det försätter polisen i en situation där de kanske inte kan försvara sig själva mot eventuellt hot.

Angående klädsel har jag ingen synpunkt, jag känner mig aldrig rädd för polisen direkt. Poliser i min erfarenhet är extremt kompetenta så jag litar på att de inte kmr köra american style beat down på random person.

Patrik skrev

Vore det inte bra om vi jämförde med svenska siffror i stället för att fokusera på siffror från UK och US? Hur aktuellt är det för SVENSK polis att vara beväpnad? Det är ju rimligtvis det som spelar roll, inte hur det ser ut i andra länder.

Hursomhelst så tycker jag att det finns naturligare frågor för piratpartiet när det gäller polisen. Vi är med stormsteg på väg mot ett övervakningssamhälle eftersom tekniken har utvecklats och gjort det ekonomiskt. Att stoppa den tekniska utvecklingen är knappast realistiskt, men en stor del av problemet är att tekniken just nu används väldigt asymmetriskt – de som har en maktposition i samhället utnyttjar tekniken till fullo och driver på utvecklingen, samtidigt som de stretar emot alla försök av civilpersoner att använda ny teknik för att dokumentera t.ex. polisens agerande.

Det här är fel och förkastligt, och det finns en enkel lösning: lagstadga att polisen måste övervaka sitt eget arbete, och se till att det inte finns några kryphål att slingra sig ur den skyldigheten! Idag är det fullt möjligt att utrusta varenda polis i yttre tjänst med en kamera som filmar allt som polisen ser och gör. Så låt oss göra det för att återupprätta allmänhetens förtroende för att polisen inte missbrukar sina befogenheter!

Naturligtvis kommer det att förekomma incidenter där kamerorna ”inte fungerade” eller ”råkade vara avslagna”. I sådana lägen bör det i vara uttalat i lag att en eller flera polismäns vittnesmål är MINDRE värt än civilpersoners vittnesmål.

Kort och gott så är det dags att inse att tekniken inte går att stoppa och därför kräva övervakning av de med maktposition i samhället också – inte bara vanliga medborgare.

Anna Troberg skrev

Hej allihop!
Jag tycker över lag att Gustavs förslag är bra. Ett vänligt och tillmötesgående yttre verkar lugnande på folk. Dessvärre har den svenska polisens uniformer utvecklats mer och mer åt SWAT-teamshållet och det skapar en onödig distans gentemot människor.

Vad det gäller vapen, så finns det all anledning att se över hur stort behovet egentligen är. Flera länder kör, som Gustav visar, med en betydligt mer restriktiv policy. Det finns naturligtvis situationer som kräver vapen, men målet bör vara att lösa så många konflikter som möjligt utan dem. Jag tror tyvärr att det målet hamnar längre och längre bort ju mer tillåtande vapenpolicy man har.

Att sätta en kamera på varje polis är inte en lösning. Det finns ett uppenbart problem med att filma varje steg varje polis tar. Poliser är inte ensamma i sin lilla värld. Du och jag kan också hamna på de där filmerna. Att utrusta varje polis med en liten kamera är som att ge varje polis i princip obegränsade möjligheter att övervaka den han eller hon för tillfället känner för att övervaka.

Jag tror att receptet för en bra poliskår måste bland annat innehålla följande:

Bred och bra rekrytering till polisskolan - Poliskåren måste avspegla samhället. Fler kvinnor, fler personer med utländsk bakgrund, fler hbtq-personer, etc.

Fokus på psykologi - Poliser hamnar ofta i situationer som med god psykologisk kunskap kan gå från att vara potentiellt farliga till att vara fullt hanterbara. En polis ska bara plocka fram musklerna när det är helt nödvändigt. Gunvald Larsson är cool på tv, men en smula mindre kul om man råkar ut för honom i verkliga livet.

God uppföljning av utbildningen - Polisutbildningen måste hela tiden utvärderas och vid behov anpassas. Poliser måste också erbjudas löpande fortbildning.

Ordentliga utredningar vid övertramp - Poliser som missbrukar sina befogenheter eller begår övergrepp måste utredas ordentligt och få kännbara påföljder. I dag sopas alldeles för mycket rasism, övervåld och annat otrevligt under mattan. Det skapar en farlig misstro mot polisen. Det skapar även en otrevligare och farligare arbetsmiljö för schysta poliser som gör sitt bästa för att göra ett bra jobb.

Det behövs naturligtvis en massa andra saker, men det där är en bra början. :-)

Patrik skrev

Vore det inte bra om vi jämförde med svenska siffror i stället för att fokusera på siffror från UK och US? Hur aktuellt är det för SVENSK polis att vara beväpnad? Det är ju rimligtvis det som spelar roll, inte hur det ser ut i andra länder.

Hursomhelst så tycker jag att det finns naturligare frågor för piratpartiet när det gäller polisen. Vi är med stormsteg på väg mot ett övervakningssamhälle eftersom tekniken har utvecklats och gjort det ekonomiskt. Att stoppa den tekniska utvecklingen är knappast realistiskt, men en stor del av problemet är att tekniken just nu används väldigt asymmetriskt – de som har en maktposition i samhället utnyttjar tekniken till fullo och driver på utvecklingen, samtidigt som de stretar emot alla försök av civilpersoner att använda ny teknik för att dokumentera t.ex. polisens agerande.

Det här är fel och förkastligt, och det finns en enkel lösning: lagstadga att polisen måste övervaka sitt eget arbete, och se till att det inte finns några kryphål att slingra sig ur den skyldigheten! Idag är det fullt möjligt att utrusta varenda polis i yttre tjänst med en kamera som filmar allt som polisen ser och gör. Så låt oss göra det för att återupprätta allmänhetens förtroende för att polisen inte missbrukar sina befogenheter!

Naturligtvis kommer det att förekomma incidenter där kamerorna ”inte fungerade” eller ”råkade vara avslagna”. I sådana lägen bör det i vara uttalat i lag att en eller flera polismäns vittnesmål är MINDRE värt än civilpersoners vittnesmål.

Kort och gott så är det dags att inse att tekniken inte går att stoppa och därför kräva övervakning av de med maktposition i samhället också – inte bara vanliga medborgare.

morr skrev

Det låter som ett vettigt förslag. Framtoningen har mycket med den undermedvetna känslan att göra, även om man generellt ”inte tycker poliser är skrämmande”.

Jag har utgått ifrån att polisens vapen är laddade. Men tycker absolut att England är en förebild där (enda fallet?).

Meningen är ju inte att vapen ska användas… ju lättare tillgång det är till dem destu lättare blir det att de används.

Polisen ska inte skjuta skurkar, de ska fånga dem. Det gör de för att de är många och organiserade och kan omringa, förfölja och spärra av.

morr skrev

Det låter som ett vettigt förslag. Framtoningen har mycket med den undermedvetna känslan att göra, även om man generellt ”inte tycker poliser är skrämmande”.

Jag har utgått ifrån att polisens vapen är laddade. Men tycker absolut att England är en förebild där (enda fallet?).

Meningen är ju inte att vapen ska användas… ju lättare tillgång det är till dem destu lättare blir det att de används.

Polisen ska inte skjuta skurkar, de ska fånga dem. Det gör de för att de är många och organiserade och kan omringa, förfölja och spärra av.

Anders Troberg skrev

Jag har länge tyckt att polisens nya framtoning är för hård. Vilken sinnesstämning klär man på sig när man klär på sig sådan utrustning? Utstrålar den hjälpsamhet eller ”YOU WILL RESPECT MY AUTHORITY!!!”?

Nej, ta tillbaka lågskorna, pressvecksbrallorna, den ljusblå skjortan, Sam Browne-bältet och den lilla mössan. Vid patrullering räcker batong, behöver de mer får de hämta ut det på stationen.

cnab skrev

Utmärkt reflexion, Gustav. I Sverige är det allt mer ”Management by fear” inom allt fler områden som tycks gälla. En polis som inte behöver gå med armarna i 45 graders bredd för att händerna inte ska krocka med ”stridsbältet” som ser ut att inrymma det mesta, upplevs inte som en aggresiv person. Testa gärna den här hotfulla gångstilen själva med att gå med armarna pendlande långt ut från kroppen, med löst knutna händer och handryggarna vända framåt. Och kolla gärna in på TV-inslagme politisker och tjänstemän i rörelse att allt fler av dessa börjat använda den här hotfulla, uppkäftiga gångstilen. Busch Junior var den första att ”strutta.” Jag är övertygad om att polisens ”stridbälte” inte behöver rymma mer än batong, handklovar, pepparspray och det starkaste motmedlet – Teasern, d.v.s. en elpistol som försätter buset ur spel i 10-15 sekunder, lagom för att boja personen. Pistol med kula i loppet är helt förkastligt eftersom det bara genom sin urbota dumhet signalerar till allmänheten att ”här skjuter vi utan att fråga” samtidigt som det absolut kraftigaste och ofta dödande motmedlet – skjutklar pistol – legimeras hos den enskilde polispersonen som helt OK att använda. Direkt. Tröskeln att tänka själv sänks. Dödande skjutvapen kan precis som i Norge naturligtvis finnas i en plomberad låda i polisbilen. Kloka regler från ett grannland som levde under nazistiskt förtryck under andra världskriget, idag medlem i Nato och som vet betydligt mer om sådana här saker än den svenska polisledningen och deras handgångna politiker och departementstjänstemän. Det räcker med vett och klokhet hos den enskilda polistjänstemannen tillsamman med den utrusning det jag nämnt ovan. Den nu väckta frågan om polisers rätt att ha en kula i loppet i sina pistoler är ytterligare ett exempel på att demokratin och mänskliga fri- och rättighter måste man alltid slåss för. Alltid. Hela tiden.

Tor Stenson skrev

Håller med dig Gustav. Det finns flera situationer där polisen inte behöver bära vapen. Bland annat vid hastighetskontroller.

Definitivt en fråga som följer principprogrammet och som PP kan driva.

David Weinehall skrev

Polisen skall varken bete sig, se ut som militär eller känna sig som militärer.

För en vanlig medborgare skall polisen, i min mening, uppfattas som en trygg föräldrafigur som man har respekt för, vågar lita på och törs fråga om hjälp, men ändå håller så pass högt att man inte stör dem utan vidare.

Finns inte en chans att jag skulle be en polis om hjälp om de ser ut som nåt direkt plockat ur Equilibrium eller liknande.

David Weinehall skrev

Polisen skall varken bete sig, se ut som militär eller känna sig som militärer.

För en vanlig medborgare skall polisen, i min mening, uppfattas som en trygg föräldrafigur som man har respekt för, vågar lita på och törs fråga om hjälp, men ändå håller så pass högt att man inte stör dem utan vidare.

Finns inte en chans att jag skulle be en polis om hjälp om de ser ut som nåt direkt plockat ur Equilibrium eller liknande.

Hampus Bengtsson skrev

Grego: och vad blev det? Jag tänkte också på det direkt.

Dock inte så konstigt det där med USA, både polisen och befolkningen (brottsliga delen åtminstone) har ju en sjukt mycket mer aggressiv inställning. Så fort nåt händer ska det vara fem polisbilar istället för än, så fort någon är upprörd ska de elchockas. Dessutom tillåts alla bära vapen.

Tommy skrev

Jag håller inte med om att människor ska särbehandlas av polishögskolan pga att dom är eller inte är kvinna, har eller inte har utländsk bakgrund, är eller inte är en hbqt-person. Polishögskolan ska skita fullständigt i sånna saker!

Jag håller med om att polisen borde ha en sån där blå dräkt, typ en sån som barn klär ut sig i när dom ska se ut som en snäll polis. Polisen bör vara blågul som den svenska flaggans färger och ge ett snällt och tillmötesgående intryck. Inte vara svartklädd, skitfarlig och arg.

I övrigt så måste det väl finnas många andra alternativ för att kunna disabla skurkar än dödlig ammo. Gummikulor, bedövningspilar, tasers och liknande?

Anna Troberg skrev

Hej Tommy!
Jag sa inte att någon ska särbehandlas. Jag sa att det är önskvärt att poliskåren avspeglar samhället. Det kan man till exempel uppnå genom att fundera på hur man ”säljer” polisyrket när man försöker få folk intresserade av att söka utbildningen. Man kan göra det genom att ta tag i rasistiska, misogyna och homofoba attityder som tyvärr finns inom delar av poliskåren. Så länge man inte tar itu med dem kommer polisen aldrig att stå högt upp på listan av potentiella utbildningar och jobb som tex invandrare, kvinnor eller hbtq-personer vill söka.

Särbehandlingen lade du till helt själv. ;-)

Tommy skrev

Inte ofarliga, även en smörkniv kan säkert vara livsfarlig om man ger sig fan på det. Men de lär väl vara mindre farlig än ett skarpladdat vapen iaf.

Anders Troberg skrev

Jovisst, men just deras ”upplevda ofarlighet” kan göra dem extra farliga, därför att de betraktas som harmlösa, och därmed används lättvindigt.

Tommy skrev

Hej Anna!
Det var skönt att höra att jag missuppfattade det du skrev. Anledningen att jag reagerade som jag gjorde var nog för att polishögskolan har varit med i sådana diskussioner förr: http://www.dn.se/debatt/sluta-kvotera-till-polishogskolan

Anna Troberg skrev

Tommy: Ah, då förstår jag. Jag är personligen inget stort fan av kvotering. Det kan nog finnas tillfällen när det är nödvändigt för att kickstarta en process, men jag tror att det 99 gånger av hundra finns bättre sätt att arbeta för mer mångfald. Dessa sätt tar längre tid, men jag tror att det är mer hållbart ur ett långsiktigt perspektiv. :-)

Kim Johansson skrev

Varför använda statistik som inte visar något alls? I många småstäder i USA så har polisen lågskor och raka byxor. I storbritannien så dödas lika många poliser per capita som i Sverige. Även om jag håller med om att det är bra med trevliga poliser så tycker jag inte siffrorna visar något särskilt intressant.

Carl skrev

För att undvika missuppfattningar:
Svenska polisers pistoler är laddade när de är i hölstret, d.v.s. de har magasin med skarp ammunition i. De har dock ingen patron frammatad.

Anders Troberg skrev

Det har skett regeländringar, nu får de ha patron i loppet. Enda ”spärren” då är säkringen, vilken sitter behändigt vid tummen.

Med andra ord, tiden från tanke till skott är kanske en sekund eller två…

morr skrev

Kula i loppet är ju helstört, även om man räknar bort avtryckarkänsliga poliser som inte tänker efter tillräckligt länge så är ju olycksrisken ofantligt mycket större med en kula i loppet. Polisen ska vara en trygghet inte en ”olycka som väntar på att hända”.

morr skrev

Om det nu är så att antalet poliser som dödas per capita är samma i Sverige och England. Varför då välja det sämre alternativet, med USA som förebild, som framtid att sträva emot?

Jim Hansson skrev

Problemet jag ser med detta är att det tar bort en viktigt punkt på våldstrappan. Just mantelrörelse är ett väldigt effektivt sätt att säga ATT JAG MENAR ALLVAR. Det är som sista varningen innan man skjuter. Sen förstår jag att det kan uppstå situationer när det är i vägen och man skulle behöva skjuta snabbt.

Jerker Montelius skrev

Kula i loppet är helt vansinnigt.
Det enda det kommer att leda till är fler vådaskjutna poliser.

Hur många poliser har förresten dödats för att de inte haft tid att göra mantelrörelse?

Anders Troberg har en poäng.
Återgå till strukna blå skjortor och byxor med pressveck. Och lär för guds skull konstaplarna att göra honnör när de hälsar på folk för att visa sin respekt.

Emil skrev

Bäst är givetvis att ingen får bära eller ens någonsin använda vapen. Problemet är dock att skurkarna inte kommer att följa en sådan norm eller lag (Om det görs till lag), medan polisen kommer tvingas till att följa den. Skulle jag känna mig trygg i ett samhälle där skurkarna har överhanden? Nej!

De behöver inte vara laddade men jag tror inte på ett system där polisen måste gå iväg från pågående beväpnat brott för att hämta en pistol att använda. ”Vänta här är du snäll. Jag är strax tillbaka”. Sen får de ha en snällare framtoning i klädsel, det är jag varken för eller emot.

Sherif Mangal skrev

Gustav Nipe skriver bra grejer här. Detta borde definitivt vara något Piratpartiet ska driva. Tummen upp!

Anders Troberg skrev

Emil: Jag har inget mot att polisen har (kontrollerad) tillgång till vapen, så länge allmänheten har bättre tillgång till (okontrollerade) vapen.

Varför?

Jo, det ligger i linje med grundlagens ”All makt skall utgå från folket.”. Om Staten har ett våldsmonopol eller ett våldsövertag så utgår inte längre all makt från folket, eftersom staten när som helst kan sätta alla spelregler ur spel.

Gustav N skrev

Hej,

väldigt kul med alla kommentarer! :)

Ett annat problem med att låta kulan ligga i loppet är att man tar bort en nivå i våldsupptrappningen, dvs mantelrörelsen. Med kula i loppet blir allting mer binärt, skjuta eller inte skjuta.

Jag tror inte på resonemanget ”vi måste beväpna våra poliser hårdare eftersom att buset börjar bli allt tynge beväpnade”, det leder bara till en större våldsupptrappning.

Givetvis ska vi inte vara naiva, vapen kan behövas. Polisen ska dock inte vara ett stridande förband.

Gustav N skrev

Hej,

väldigt kul med alla kommentarer! :)

Ett annat problem med att låta kulan ligga i loppet är att man tar bort en nivå i våldsupptrappningen, dvs mantelrörelsen. Med kula i loppet blir allting mer binärt, skjuta eller inte skjuta.

Jag tror inte på resonemanget ”vi måste beväpna våra poliser hårdare eftersom att buset börjar bli allt tynge beväpnade”, det leder bara till en större våldsupptrappning.

Givetvis ska vi inte vara naiva, vapen kan behövas. Polisen ska dock inte vara ett stridande förband.

Tommy skrev

Blått har en rogivande effekt. Det är en färg som får oss att andas lugnare och blinka mer sällan. Blåa rum upplevs ofta som rymliga. Blått kopplas starkt samman med stillhet och lugn. Färgen sägs också främja kreativitet. Många ser blått som den universellt bästa färgen eftersom den har flest positiva associationer och fåtaligast negativa associationer i olika kulturer. Blått ses som tillförlitlig, pålitlig och hängiven och är reformavvisande och högt ansett. Det associeras ofta med djup och stabilitet och symboliserar tillit, lojalitet, visdom, förtroende, intelligens, tro, sanning och himmel.

Svart är en dominant färg som i västvärlden förknippas med olycka, död, sjukdom, hat och sorg. Svart kan ge uttryck för styrka, auktoritet, elegans, formalitet, död, ondska, och mysterier. Svart har länge kopplats samman med personer bland revoltörer, anarkister och folk som inte upplevts bundna av lagen, vilka fullständigt velat distansera sig från det erkända samhället.

Vilken färg passar bäst på poliser?

morr skrev

Det är inte en fråga om att polisen ska säga ”Vänta här jag kommer strax” om en polis blir kallad till ett rån kan man tänka sig att de öppnar lådan och plockar fram pistolerna på vägen dit. Skulle det vara en patrullerande polis som inte har med sig ett vapen så använder hen sin radio och anropar förstärkning.

Polisen ska ju för guds skull inte kasta sig bakom en betongsugga och börja peppra rånarna i butiken/banken i dagsläget heller. Varje kula som lämnar en polis vapen ska vara en kontrollerad kula och absolut sista utvägen.

morr skrev

Det är inte en fråga om att polisen ska säga ”Vänta här jag kommer strax” om en polis blir kallad till ett rån kan man tänka sig att de öppnar lådan och plockar fram pistolerna på vägen dit. Skulle det vara en patrullerande polis som inte har med sig ett vapen så använder hen sin radio och anropar förstärkning.

Polisen ska ju för guds skull inte kasta sig bakom en betongsugga och börja peppra rånarna i butiken/banken i dagsläget heller. Varje kula som lämnar en polis vapen ska vara en kontrollerad kula och absolut sista utvägen.

Niklas Johannesson skrev

Vill börja med att försvara @Tommy, då det inte var han som fick det att låta som särbehandling, det var du @Anna, det var säkert dock inte så du menade.

Jag är iaf personligen negativ till förslaget Polisen ska vara beväpnad i yttre tjänst. Jag anser också att polisens uniform efter sista revideringen som gjort den mer ”militär” är positiv. Jag är för att polisen ska inge stor respekt och auktoritet, och jag ser inget fel i att en polis är något ”för militäriskt” klädd.

Däremot tycker jag ändå att det är en sak i tråden som stämmer. Polisens bemötande måste bli bättre. Jag tycker faktiskt att det är ett problem idag, som inte borde vara ALLT för svårt att råda bot på. Sannolikt finns samma åsikt i de redan etablerade riksdagspartierna, varför frågan bara behövs lyftas.

Niklas Johannesson skrev

Vill börja med att försvara @Tommy, då det inte var han som fick det att låta som särbehandling, det var du @Anna, det var säkert dock inte så du menade.

Jag är iaf personligen negativ till förslaget Polisen ska vara beväpnad i yttre tjänst. Jag anser också att polisens uniform efter sista revideringen som gjort den mer ”militär” är positiv. Jag är för att polisen ska inge stor respekt och auktoritet, och jag ser inget fel i att en polis är något ”för militäriskt” klädd.

Däremot tycker jag ändå att det är en sak i tråden som stämmer. Polisens bemötande måste bli bättre. Jag tycker faktiskt att det är ett problem idag, som inte borde vara ALLT för svårt att råda bot på. Sannolikt finns samma åsikt i de redan etablerade riksdagspartierna, varför frågan bara behövs lyftas.

Mårten skrev

Jag håller med Gustav till 100%. Polisens kläder sänder ut signaler och vilka signaler de sänder ut är inte oviktigt. Det är förstås välkänt och en av anledningarna varför de har uniform till att börja med. Beskrivningen av Rikspolisstyrelsens rapport ovan inger dock hopp.

Jag är också mycket skeptisk till den stora tilltron till vapen hos polisen här. Är det ett verkligt eller inbillat behov?

Nyligen pratades det om att polisen skulle få rätt att använda tårgas mot demonstranter också, vilket också är helt omotiverat i Sverige.

Vapenskrammel leder bara till kapprustning.

Mårten skrev

Jag håller med Gustav till 100%. Polisens kläder sänder ut signaler och vilka signaler de sänder ut är inte oviktigt. Det är förstås välkänt och en av anledningarna varför de har uniform till att börja med. Beskrivningen av Rikspolisstyrelsens rapport ovan inger dock hopp.

Jag är också mycket skeptisk till den stora tilltron till vapen hos polisen här. Är det ett verkligt eller inbillat behov?

Nyligen pratades det om att polisen skulle få rätt att använda tårgas mot demonstranter också, vilket också är helt omotiverat i Sverige.

Vapenskrammel leder bara till kapprustning.

Christoffer skrev

Jag anser att det vore bättre att ge de svenska poliserna en bättre utbildning i hur man hanterar vapen. Har man bara övat väl så innebär mantlingsförvarandet en ganska liten tidsksillnad tills dess att skott kan avlossas. Visst ska svenska poliser få bära pistol och kängor i tjänsten men alla behöver det inte i sin dagliga verksamhet. Lågskor, pressveck välstruken skjorta, handfängsel, batong och värja åt alla, ska man patrullera stan för att visa närvaro och samverka med medborgarna så är det ju mycket trevligare när de är så stiligt klädda.

En av de bästa metoderna för att förebygga brott är faktiskt att visa närvaro bland medborgarna. Det är allt för sällan man ser en polis som går en runda på stan utan något egentligt mål och bara är allmänt trevlig mot alla de möter. Sådant beteende skapar förtroende men göder knappast ”statistikdatabasen” med miljonmål i någon kategori av undersökningar.

Kvotering hör hemma på närmaste avskrädeshög i alla lägen det ska vara kompetensen som avgör inte vilket kön man har eller vem man ligger med ifall man får ett jobb eller inte.

Christoffer skrev

Jag anser att det vore bättre att ge de svenska poliserna en bättre utbildning i hur man hanterar vapen. Har man bara övat väl så innebär mantlingsförvarandet en ganska liten tidsksillnad tills dess att skott kan avlossas. Visst ska svenska poliser få bära pistol och kängor i tjänsten men alla behöver det inte i sin dagliga verksamhet. Lågskor, pressveck välstruken skjorta, handfängsel, batong och värja åt alla, ska man patrullera stan för att visa närvaro och samverka med medborgarna så är det ju mycket trevligare när de är så stiligt klädda.

En av de bästa metoderna för att förebygga brott är faktiskt att visa närvaro bland medborgarna. Det är allt för sällan man ser en polis som går en runda på stan utan något egentligt mål och bara är allmänt trevlig mot alla de möter. Sådant beteende skapar förtroende men göder knappast ”statistikdatabasen” med miljonmål i någon kategori av undersökningar.

Kvotering hör hemma på närmaste avskrädeshög i alla lägen det ska vara kompetensen som avgör inte vilket kön man har eller vem man ligger med ifall man får ett jobb eller inte.

Emil skrev

Anders: Intressant. Låter ganska bra. Bara man inte överdriver det. En överdrift hade varit att inte låta polisen använda något våld så att de inte ens får försvara sig (Inte för att någon föreslagit det, men jag menar bara att det måste finnas en gräns). Min gräns drar jag när poliserna tvingas ha pistolerna i polishuset så att de skulle vara tvungna att åka dit varje gång de skulle behöva besvara en skottlossning.

Emil skrev

Anders: Intressant. Låter ganska bra. Bara man inte överdriver det. En överdrift hade varit att inte låta polisen använda något våld så att de inte ens får försvara sig (Inte för att någon föreslagit det, men jag menar bara att det måste finnas en gräns). Min gräns drar jag när poliserna tvingas ha pistolerna i polishuset så att de skulle vara tvungna att åka dit varje gång de skulle behöva besvara en skottlossning.

Jörgen L skrev

Det är grundläggande att polisen har _möjlighet_ att utöva våld, det är liksom därför vi har polis. En gång i urtiden bestämde vi oss för att det var en bättre ide att staten, genom polisen, hade monopol på att utöva våld och därigenom slippa blodshämnd, hederskultur och medborgargarden, och att det var en bra ide att styra landet med lagar som polisen upprätthåller, istället för att den med störst möjlighet att utöva våld bestämmer efter eget huvud.

Jag tror inte att eventuella problem alls handlar om beväpning eller uniformer. Om det finns ett problem med polisens kontakter med allmänheten så bottnar det i ett attitydproblem, och isåfall främst från vissa polisers sida. Om man vill göra något åt det så hjälper det inte att ändra yttre attribut, då handlar det om att bryta dåliga attityder som kan finnas hos vissa poliser, exempelvis att bekämpa överdriven kåranda eller bristande respekt för medborgerliga rättigheter. Sämre beväpning eller nya uniformer ändrar inget av det i grunden.

När det gäller våldsanvändning tror jag snarare att den riskerar att trappas upp om inte polisen ger intryck av att kunna sätta kraft bakom orden om det skulle behövas. Det är såvitt jag förstår väldigt sällan polisen använder sina vapen och ytterligare sällan som de används annat än i uppenbart rimliga lägen, så jag ser inte riktigt att det är något större problem som behöver adresseras.

Jörgen L skrev

Det är grundläggande att polisen har _möjlighet_ att utöva våld, det är liksom därför vi har polis. En gång i urtiden bestämde vi oss för att det var en bättre ide att staten, genom polisen, hade monopol på att utöva våld och därigenom slippa blodshämnd, hederskultur och medborgargarden, och att det var en bra ide att styra landet med lagar som polisen upprätthåller, istället för att den med störst möjlighet att utöva våld bestämmer efter eget huvud.

Jag tror inte att eventuella problem alls handlar om beväpning eller uniformer. Om det finns ett problem med polisens kontakter med allmänheten så bottnar det i ett attitydproblem, och isåfall främst från vissa polisers sida. Om man vill göra något åt det så hjälper det inte att ändra yttre attribut, då handlar det om att bryta dåliga attityder som kan finnas hos vissa poliser, exempelvis att bekämpa överdriven kåranda eller bristande respekt för medborgerliga rättigheter. Sämre beväpning eller nya uniformer ändrar inget av det i grunden.

När det gäller våldsanvändning tror jag snarare att den riskerar att trappas upp om inte polisen ger intryck av att kunna sätta kraft bakom orden om det skulle behövas. Det är såvitt jag förstår väldigt sällan polisen använder sina vapen och ytterligare sällan som de används annat än i uppenbart rimliga lägen, så jag ser inte riktigt att det är något större problem som behöver adresseras.

Emil skrev

Jörgen har en poäng. Personligen har jag aldrig haft problem med polisens uniformer, eller att de har pistoler. Vad jag dock haft problem med är attityder. Bara ett visst kroppspråk kan räcka. Jag har jobbat som figurant på polishögskolan och hade alltså som jobb att exempelvis vara ”stökig på en pub” och kläderna hade ingen effekt på hur de lyckades med sitt jobb eller inte. Vad som spelade roll var attityden.

Har polisen dålig attityd kvittar det vilka kläder de har på sig, uniformen kommer ändå associeras till något negativt. Samma är med positiv attityd. Då kvittar det vilka kläder de har på sig, uniformen kommer ändå att associeras till något positivt. I alla fall för oss lagliga.

Emil skrev

Jörgen har en poäng. Personligen har jag aldrig haft problem med polisens uniformer, eller att de har pistoler. Vad jag dock haft problem med är attityder. Bara ett visst kroppspråk kan räcka. Jag har jobbat som figurant på polishögskolan och hade alltså som jobb att exempelvis vara ”stökig på en pub” och kläderna hade ingen effekt på hur de lyckades med sitt jobb eller inte. Vad som spelade roll var attityden.

Har polisen dålig attityd kvittar det vilka kläder de har på sig, uniformen kommer ändå associeras till något negativt. Samma är med positiv attityd. Då kvittar det vilka kläder de har på sig, uniformen kommer ändå att associeras till något positivt. I alla fall för oss lagliga.

Mårten skrev

@Jörgen
Polisen ska förstås ha rätt att använda pistol vid behov, men frågan är hur stort behovet är?

För inte så länge sedan avfyrade en polis skott efter en bilist som inte stannade vid fartkontrollen. Behöver man ha pistol när man gör fartkontroller? Poliser är vanliga människor som gör misstag precis som alla andra.

Norge och England är kanske en förebild här. Staten har våldsmonopol, men det behöver (och ska) inte vara fokus på våld för det. Det är något man tar till i nödfall.

Vad gäller attityder så är det klart de som är viktiga, men jag tror ni underskattar uniformens psykologiska betydelse både för polismannen och för allmänhetens attityder. Det påverkar psyket olika om man har på sig en militäruniform, kostym eller ingenting alls… :/

Mårten skrev

@Jörgen
Polisen ska förstås ha rätt att använda pistol vid behov, men frågan är hur stort behovet är?

För inte så länge sedan avfyrade en polis skott efter en bilist som inte stannade vid fartkontrollen. Behöver man ha pistol när man gör fartkontroller? Poliser är vanliga människor som gör misstag precis som alla andra.

Norge och England är kanske en förebild här. Staten har våldsmonopol, men det behöver (och ska) inte vara fokus på våld för det. Det är något man tar till i nödfall.

Vad gäller attityder så är det klart de som är viktiga, men jag tror ni underskattar uniformens psykologiska betydelse både för polismannen och för allmänhetens attityder. Det påverkar psyket olika om man har på sig en militäruniform, kostym eller ingenting alls… :/

Niklas Johannesson skrev

@Jörgen L +1. Mycket bra inlägg, precis det jag försökte uttrycka tidigare, men du gjorde det bättre än mig.

Sen tror jag att vad gäller ”att möta trevliga poliser på stan utan egentligt syfte” tyvärr är en så sällsynt förteelse inte för att polisen inte vill vara där – utan för att ekonomin inte tillåter det. Känns spontant som en toppstyrd fråga.

@Mårten, kan du källbelägga det med polisen som sköt efter en som inte stannade i fartkontrollen? Jag insinuerar inte att du ljuger, men det går allt för mycket osanningar om polisen idag. Men om det stämmer är det såklart helt åt helvette. Problemet bottnar dock inte i att polisen varit beväpnad, det bottnar i att han begått ett tjänstefel. Resonerar man att ”polisen ska inte ha vapen för de kan skjuta efter nån utan anledning” så bör inte polisen heller ha bilar, de kan ju få för sig att köra på någon.

Ni som tror att polisen har vapen och att brottslingarna ”rustar ikapp”, vakna upp, det är polisen som rustar ikapp idag. Och enligt mig bör polisen vara beväpnad minst ett steg över en angripare.

Niklas Johannesson skrev

@Jörgen L +1. Mycket bra inlägg, precis det jag försökte uttrycka tidigare, men du gjorde det bättre än mig.

Sen tror jag att vad gäller ”att möta trevliga poliser på stan utan egentligt syfte” tyvärr är en så sällsynt förteelse inte för att polisen inte vill vara där – utan för att ekonomin inte tillåter det. Känns spontant som en toppstyrd fråga.

@Mårten, kan du källbelägga det med polisen som sköt efter en som inte stannade i fartkontrollen? Jag insinuerar inte att du ljuger, men det går allt för mycket osanningar om polisen idag. Men om det stämmer är det såklart helt åt helvette. Problemet bottnar dock inte i att polisen varit beväpnad, det bottnar i att han begått ett tjänstefel. Resonerar man att ”polisen ska inte ha vapen för de kan skjuta efter nån utan anledning” så bör inte polisen heller ha bilar, de kan ju få för sig att köra på någon.

Ni som tror att polisen har vapen och att brottslingarna ”rustar ikapp”, vakna upp, det är polisen som rustar ikapp idag. Och enligt mig bör polisen vara beväpnad minst ett steg över en angripare.

Anders Troberg skrev

”Norge och England är kanske en förebild här. Staten har våldsmonopol, men det behöver (och ska) inte vara fokus på våld för det. Det är något man tar till i nödfall.”

Statligt våldsmonopol rimmar dåligt med grundlagens ”All makt skall utgå från folket”, åtminstone om man tolka ”utgå” som i ”emanera från”, inte som i ”utgå ur sortimentet”.

Mårten skrev

@Niklas Johannesson,
Det var nog denna nyhet jag tänkte på, men jag hittar inte den ursprungliga nyhetsnotisen: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5014100 Det är kanske ändå inte så intressant med ett enskilt vådaskott, det man skulle vilja se är en jämförelse mellan t.ex. Norges och Sveriges poliser.

Användandet av vapen måste bygga på verkliga behov. Enligt forskning har samhället faktiskt blivit mindre och mindre våldsamt trots vad kvällstidningarna vill få oss att tro, är det då rimligt att vi rustar upp polisen mer och mer?

@Anders,
Tanken med våldsmonopolet är väl att det är nödvändigt för staten att kunna tvinga människor att följa lagarna. I en demokrati ska de lagarna stiftas av folket. Men jag är inte statsvetare så jag kanske pratar i nattmössan. :)

AnnaHolm skrev

Bra start for en viktig diskussion.
I Norge bor ca 12-13 inv per Km2
I Sverige bor ca 21 inv per Km2
I Usa bor ca 33-34 inv per Km2
I UK bor 250 inv. per Km2.

Det bor fler folk på mindre yta, de har en bra syn på vapeninnehav av både privata och Polisiära angelägenheter.

att svensk polis vill gå ute bland vra barn och vanligt folk som inte stor med skjutklara vapen är INTE en trygghets faktor. Snarare utger det mer FARA for våran säkerhet och trygghet.

Den svenska polisens jobb är inte vapen att gå omkring och skapa skräck och nickande medborgare som ska känna att deras auktoritet overskrider den ens egen rätt att få vara sig själv utan skräck. ett laddat vapen inger fruktan och inte respekt.

deras arbete är att skydda samhällets vardag. genom forebyggande arbete, vilket du får genom samarbeten och omsesidig respekt.
deras jobb är att stoppa brott näor de sker. Oftast krävs inga pistolskott i dessa lägen.
deras jobb är klara upp brott som skett for att det sedan skall kunna tas till domstol etc. Kan inte se vart pistolen har sitt hemmahorande här hos en patrullerande polisman.

Du är inte tryggare for att du har en pistol. den är en falsk trygghet som många går på vilket resulterar i en polistat där oerfarna poliser får gå med laddat vapen bland våra barn.

Anders Troberg skrev

”Tanken med våldsmonopolet är väl att det är nödvändigt för staten att kunna tvinga människor att följa lagarna. I en demokrati ska de lagarna stiftas av folket.”

Fast det rimmar också dåligt med att ”ALL makt skall utgå från folket”, enär det faktiskt tar bort en del av makten från folket.

Anders Troberg skrev

”Tanken med våldsmonopolet är väl att det är nödvändigt för staten att kunna tvinga människor att följa lagarna. I en demokrati ska de lagarna stiftas av folket.”

Fast det rimmar också dåligt med att ”ALL makt skall utgå från folket”, enär det faktiskt tar bort en del av makten från folket.

morr skrev

Det känns som att många här har blivit väldigt påverkade av Hollywoodrullar. Det är inte meningen att polisen ska komma insladdande vid ett rån, kasta sig i skydd och börja skjuta.

Polisen har samordning som sin stora fördel. De spärrar av, följer efter och omhändertar. Ja, vapen kan behövas vid en sådan insats. Men det betyder inte att poliser behöver vara beväpnade hela tiden. Vapen kan kallas in vid behov.

Anders: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.” är den riktiga formuleringen och det betyder inte att varje enskild individ kan bestämma vilken lag som är tillämplig vid varje enskilt tillfälle. Som sagt så har vi ju röstat på de vi vill ska bestämma lagarna, därefter ska polisen tvinga oss att följa dem. Man kan månne tycka att det inte är ett idealiskt förfarande, men jag ser inte vad det har att göra med polisens beväpning att göra.

André skrev

Jag tycker att Polisen ska full laddade pistoler, automat vapen i bilen och chock granater på bältet.

dysse skrev

Tanken är god men jag tycker att förslaget utgår i från en felaktig tanke. Eftersom det dras paralleller till civilt vapenägande vilket inte har något med saken att göra. Det är felaktigt att nästan alla vapen är olagliga i England. Även om privat ägande av enhandsvapen (pistoler och revolvrar) är starkt reglerat så betyder det inte att det är förbjudet, när det kommer till gevär så är lagstiftningen något lättare.

Det är än mer felaktigt att påstå att det här är något som påverkat antalet dödsskjutningar. Statistiken visar faktiskt på motsatsen, antalet ”dödsskjutningar” i England har ökat efter man införde de nya vapenlagarna. I huvudsak eftersom det sällan är vapen tillhörande laglydiga civila som är inblandade. Så, även om RPS, stora delar av journalistkåren och mindre nogräknade politiker vill få oss att tro att civila vapen är ett problem i samhället kan vi väll åtminstone försöka se igenom bluffen? För den som tvekar kan jag berätta att det är kriminella som står för den övervägande majoriteten av alla skjutningar i såväl Norden som övriga västvärlden, inte laglydiga civila – och det är bara sådana som kan äga civila vapen.

Polisförbundets förslag kommer inte att ha någon som helst påverkan på de flesta av oss. Faktum är att det som redan kommenterats inte kommer att ha någon större påverkan på poliser heller i stordelen av de tillfällen som de behöver dra sina vapen då skillnaden i tid från hölstrat vapen till draget och skjutklart är mindre än 1 sekund. Om de har bägge händerna tillgängliga. Polisen har sina vapen till självförsvar och behovet av självförsvar kan uppstå i princip när som helst för var och en av oss, så även för polisen.

Jag tycker inte att polisens beväpning är en politisk fråga.

Eftersom rekryteringsfrågan varit uppe i tråden kan jag tycka att hade varit intressantare att titta på hur polisens våldsanvändning har utvecklats de sista 10-15 åren efter man har ändrat på rekryteringsbasen. Har de mjuka poliserna med stora hjärtan man efterlyst sedan början på 2000-talet lett till att man idag hamnar i färre situationer där man använder våld eller är det tvärt om och att det är en del i varför polisförbundet känner sig manad att kräva laddade pistoler? Det, hur rekryteringen går till och vilka som rekryteras, skulle nämligen kunna vara en politisk fråga…

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>