Ett ledande parti när det gäller jämställdhet

Jag vill att Piratpartiet ska vara ett av de ledande partierna när det gäller jämställdhet och jämställdhetsfrågor. Det jag menar med jämställdhet är inte exklusivt kvinnofrågor och feminism utan en mycket mer nyanserad ståndpunkt angående jämställdhet. Både kvinnor och män har sina respektive problem. Det finns också fördelar både med att vara man och kvinna (olika fördelar, förstås). Att mäta och jämföra dessa för- och nackdelar är omöjligt, eftersom det är som att jämföra äpplen och päron. Därför är det omöjligt att upprätta en balansräkning… Läs mer

Mot en piratpartistisk sjukvårdspolitik

På medlemsmötet som just avslutats tog Piratpartiet många viktiga steg mot en ordentlig politik för hälso- och sjukvård, som är tydligt förankrad i de idéer som drivit och håller oss samman i partiet: Alla människors lika värde. Integritet och skydd för privatlivet. Framtidstro och övertygelsen om den öppna kunskapens befriande kraft. För precis som Mikael Larsson pekade på här på breddningsbloggen för några dagar sedan, sker en mycket snabb utveckling kring hälso- och sjukvården. Allas lika rätt till vård: Utifrån tankarna om allas lika värde… Läs mer

Förbjud inte tobakskulturen

Det har på senare tid framkommit uppgifter om att EU-kommissionen bakvägen försöker driva igenom snusförbud även för svenskar, genom lagstiftning som i teorin bara reglerar smaksättning av all tobak, men som i praktiken skulle innebära att snus förbjöds i Sverige. Även om det råder delade meningar om huruvida detta är fallet, verkar det dock inte råda någon tvekan om att det är lagförslag på gång om att förbjuda vissa smakämnen i cigaretter. Detta är olyckligt. Rökning är en del av västerländsk kultur, precis som snuset… Läs mer

Ge alla uppehållstillstånd om de inte fått besked inom ett år

Om man tittar på Piratpartiets principprogram så står det: Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i. Och… Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, handikapp, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Jag vill därmed komma med… Läs mer

Breddningsförslag vecka 19

Breddningsarbetet går vidare och jag är glad över att kunna berätta att det dyker upp fler och fler förslag. Bra jobbat, hörni! Det betyder också att vi måste snabba på publiceringstakten något för att inte få en alltför lång textkö. Därför kommer vi hädanefter att publicera tre förslag om dagen varje vardag och publicera en sådan här veckosammanfattning varje lördag, så att ni hinner läsa ikapp det ni missat under veckan. Förslagen är reflekterar textförfattarnas egna åsikter om vad Piratpartiet bör tycka, det är inte… Läs mer

Rösträtt åt alla!

Sverige har brister ur ett demokratiskt perspektiv. Piratpartiets fokus består mycket i att synliggöra och kritisera dessa brister, för att kunna åtgärda dem, och på så vis göra Sverige mer demokratiskt. Vidare tar Piratpartiet en stark ställning för mänskliga rättigheter, då det i stor utsträckning är med hänvisning till dessa vi ifrågasätter övervakning, censur och andra repressiva åtgärder. En idag aktuell fråga i Sverige som har beröring på båda dessa piratpolitiska värden – demokrati och mänskliga rättigheter – är rösträtten. ”Vadå, rösträtt har ju alla… Läs mer

Konsumentskydd

Piratpartiet är ett frihetligt parti som värnar om våra mänskliga rättigheter. Problemet är att vi i dagens läge endast tittar på de teoretiska rättigheterna. Vi tittar inte på om en människa verkligen kan utnyttja sina rättigheter. Utan reell möjlighet att utnyttja sina rättigheter blir friheten en illusion och ingenstans blir detta tydligare än i konsumentskyddslagarna. En gång i tiden så skedde den mesta handel en vanlig medborgare utförde mellan småhandelsidkare. Man hade sin slaktare, sin bagare, sin lanthandlare osv. Och om någon av dem började… Läs mer

Utvecklingen i medicin kräver nytänkande

Jag vill att Piratpartiet arbetar för att all kunskap som kan främja individens personliga hälsa tas tillvara och på bästa sätt används för att driva personanpassad preventiv medicin, forskning, vård och omsorg. Problemområdet omfattar elektroniska journaler, laboratorie- och röntgensystem, kvalitetsregister, biobanksregister, läkemedels- och förskrivningsregister, pågående och planerade forskningsstudier, resultat från forskning och utveckling inom häslosektorer, och övriga register och system som är bärare av information och data som kan användas för proaktivt hälsoarbete och behandling av etablerad sjukdom. Problemet integrerade och rikstäckande journalsystem är diskuterat… Läs mer

Öppna och fria datorprogram

Jag anser att alla datorprogram skall vara öppna och fria och detta av exakt samma orsak som att politiken skall vara öppen för granskning. Lagar är som datorkod, människor skall förhoppningsvis följa lagen, och datorer lyder koden blint. Alla kan inte granska och läsa datorkod, men säg mig, hur många läser propositioner, motioner, lagtexter och granskar politiker? Just det, alla behöver inte göra det, det räcker med att vissa kan göra det och därmed ringa i alarmklockorna när något är fel. Finns inte källkoden tillgänglig… Läs mer

Kritiskt tänkande i skolan

Kritiskt tänkande, förmågan att utvärdera och förstå information, blir ständigt allt viktigare i den digitala informationseran. Alla har idag chansen att bära världens kunskap i sin ficka i form av en smartphone, någonting som aldrig tidigare i mänsklighetens historia varit möjligt. Informationseran gör det möjligt att sprida information på nolltid, och det har hjälpt både till att utveckla allmänkunskapen, och till att fälla antidemokratiska regimer. Samtidigt finns nackdelarna med detta – för varje sida med korrekt information finns en sida med utdaterad, lögnaktig eller ensidig… Läs mer