Piratpartiet är ett konservativt parti

Piratpartiet är egentligen det mest konservativa parti som någonsin funnits.

Det här kanske låter som ett märkligt påstående, men det blir desto mindre märkligt när två tankar tänks samtidigt. 1: vad är konservatism? och 2: vad är samhällsförändring?

Det finns en uppfattning om att konservatism är ett stofilt fasthållande av det gamla för det gamlas skull. Att det hela går ut på att saker var bättre förr, och att samhället på det stora hela blir bättre ju mer det liknar den tid som flytt. Vilket, onekligen är en passande beskrivning av väldigt många generella nejsägare, men rent politiskt så är konservatism någonting helt annat.

Politisk konservatism är tanken att samhället bara klarar av en viss mängd förändring i taget, och att det därför är bäst att ta det lugna före det osäkra. När politiska förändringar väl ska genomföras, så bör de genomföras på ett sådant sätt att samhället, medborgarna och alla andra berörda parter hinner anpassa sig till dessa. Det vill säga gradvis, över tid och utan plötsliga dramatiska rörelser.

Det finns flera anledningar till denna försiktighet. En är att det ska vara möjligt för vanliga människor att förutsäga vardagen – politiskt initierade förändringar kanske kommer att inträffa, men de kommer inte att ske över en natt. Det kommer att vara möjligt för företag, organisationer och privatpersoner att förbereda sig för de förändringar som är på gång, och eftersom det funnits tid att förbereda sig ordentligt för de nya förändringarna så blir dessa genomförda så mycket smidigare. Det ger alla berörda parter en rimlig chans att delta i förändringsprocessen, och förankrar därmed övergången från det gamla till det nya i tidsandan.

Långsamt men stabilt, med andra ord.

En annan anledning till att förändra med måtta ligger i att det är fenomenalt svårt att skapa sig en rättvisande bild av hur samhället fungerar. Samhället är, trots allt, rätt stort, och alla försök att reducera det till en enkel modell drabbar förr eller senare samman med fenomenet att samhället är större än modellen. Vilket, onekligen, är något av ett bekymmer – särskilt när det obönhörligen visar sig att det är modellen som har fel. Och när det händer, så vill man inte upptäcka att man förändrat samhället för mycket utifrån ett felaktigt underlag.

Det är bättre att i stället ta det lugnt och utgå från det som bevisligen fungerar i praktisk handling. Framsteg genom försiktig tillämpning.

En tredje anledning är att det är dumt att lägga alla ägg i en och samma korg. Vilket på sätt och vis följer av det nyss sagda, men också av att det är väldigt lätt att måla upp scenarier där allting blir kanon bara någon enskild faktor blir fixad. Efter revolutionen, efter att vi uppnått full sysselsättning, efter [vadsomhelst] blir allt bra. Vilket de kanske eller kanske blir; rent politiskt så innebär dock en sådan hållning att man inte behöver ta ansvar för mindre men akutare problem som råkar finnas här och nu. Det är lätt att förblindas av den större visionen och glömma bort att politik i praktisk handling behöver utgå från vardagen så som den är, och att ett konkret svar nu är värt fem hundra potentiella svar i framtiden.

Politiskt ansvar tas inte av sig självt, och den som stirrar sig blind på abstrakta framtider lämnar walkover till andra att utforma den konkreta samtiden.

Om vi kombinerar orden stabilitet, försiktighet och ansvar, så får vi fram kärnan i den politiska konservatismen. Låt oss nu gå vidare med samhällsförändringen,

Det går inte att förneka att samhället står inför enorma sociala, kulturella, ekonomiska och politiska förändringar. Vissa vill hävda att internet är det största som hänt sedan tryckpressen; jag vill snarare påstå att det är det största som hänt sedan fabriken. Aldrig tidigare har det varit lättare för folk att komma i kontakt med varandra. Aldrig tidigare har den kulturella skaparkraften varit så enorm. Aldrig tidigare har avståndet mellan näringsidkare och konsumenter varit så kort. – Aldrig har förmågan att mobilisera sig politiskt varit så brutalt närvarande.

Det är nya tider. Bättre tider. Förändrade tider, förändringens tider.

Men. Och det här är ett stort men. Det är inte Piratpartiet som orsakat de förändringar som samhället genomgår, och det är inte inte heller Piratpartiets uppgift att orsaka dem. Internet fanns trots allt innan Piratpartiet, och alla de förändringar som det medfört har utan vidare pardon inträffat utan partiets medverkan.

Vilket är helt som det ska vara. Piratpartiet tillkom inte för att skapa den samhällsutveckling vi ser runt omkring oss, utan för att skapa bättre politiska förutsättningar för att den ska kunna fortsätta av sig själv. Vårt jobb är inte att bygga morgondagens Wikipedia, utan att göra det solklart för alla inblandade att de inte kommer att sättas i fängelse för att de försöker.

Vilket, i dagsläget, är precis vad som händer. De massiva sociala, kulturella, ekonomiska och politiska förändringar vi står inför ses med massiv skepsis, och de mest långtgående åtgärder vidtas för att försöka omintetgöra dem.

Vi har Ipred, som utan omsvep kriminaliserar vardagligt beteende, utan någon som helst förklaring eller folklig förankring. Vi har FRA-lagarna, som betraktar all digital kommunikation som statlig egendom. Och vi har datalagringsdirektivet, som enligt alla objektiva kriterier innebär en mer omfattande övervakning än någonting som DDR sysslade med. Och allt detta i syfte att försöka förhindra den samhällsutveckling som redan har inträffat omkring oss.

Det är, på det stora hela, den mest radikala samling lagar och politiska åtgärder som någonsin skådats.

Det är inte Piratpartiets uppgift att driva den samhälleliga utvecklingen framåt. Den klarar sig trots allt rätt bra på egen hand, vilket inte minst alla misslyckade försök att stoppa den visar. Men det vore bättre för alla inblandade om vi kunde föra in lite stabilitet, försiktighet och ansvar i den politiska processen, så att vi slipper se än värre radikala tilltag i framtiden.

Det finns inga tecken som tyder på att de andra partierna kommer att bli mindre radikala framöver. Men när vi nu breddar vår politik, så är det bra att hålla i åtanke vår tillhörighet till den konservativa delen av den svenska politiken.

Må samtiden ges möjligheter att utvecklas till den framtid vi redan lever i. Och må framtiden bevaras från de radikala politiker som offrar stabilitet, försiktighet och ansvar till förmån för en känsla av gårdagens nostalgiska trygghet.

Framtiden är redan här. Den politiska radikalismen till trots.

Marcus Schmidt

Marcus skriver bland annat på Magnihasa och twittrar som @piratkatt.

Kommentarer

Christoffer Willenfort skrev

Ett stort problem med din argumentation.
Konservatismen som politisk ideologi säger att man politiskt skall bromsa förändringar i samhället.

Piratpartiet är för att öka förändringstakten i samhället. Det går INTE ihop med konservatismen.

Viktualiebrodern skrev

Nja, konservatismen är mer ”If it ain’t broke, don’t fix it”. Och en insikt om att önsketänkta ”bör”-värden som ligger alltför långt från verklighetens ”är”-värden kan få oanade och nästan alltid negativa konsekvenser om man försöker forcera fram förändringar snabbt.

Och så kan de önsketänkta ”bör”-värdena leda till så stora besvikelser när de (förstås) inte blir av, att frustrationen breder ut sig och jakten på häxor och syndabockar börjar. Mänskligheten har varit nedströms i den här skitbäcken utan spade några gånger i världshistorien.

Jag tycker att Marcus Schmidt har rätt i mycket. Men konservatism är *en del” i en piratideologi, inte hela. Det finns också frihetlighet, både i kollektiv/kooperativ form och som ”marknaden” med i idébasen.

Anders S Lindbäck skrev

Kul argumentation. Men du har ett viktigt fel;

de radikala lagar du talar om är inte till för att ändra världen utan att bevara den som den alltid varit ställt inför en distruptiv teknikutveckling. Med internet så förändras världen och lagarna är inte radikala utan ägnade att stoppa internet-paradigsskiftet.

Lagarna är till för att bevara status que ställt inför en förändring av världen. Lagarna kommer misslyckas för man kan inte stoppa framtiden.

Deep Blue skrev

Det verkar vara en del olika definitioner på vgad konservatism är. För mig har det alltid varit någon sorts broms för att sakta ner framsteg i samhället. Historiskt sett var det inte konservativa som pressade på och jobbade för att viktiga förändringar skulle ske. Av definition var det ju de som stod emot, hela tiden. Ta vilka samhällsfrågor som helst. Hela tiden är det folk som vill få till viktiga förändringar, och varje gång möter de motstånd hos de konservativa.

Det är inte de konservativa som kan ta på sig äran om att ha inspirerat eller jobbat för det största och viktigaste förändringarna. Då hade de knappast kallats konservativa!

Eller var det de som fick slut på slaveriet? Var det de som kämpade för arbetarnas rättigheter? Eller kvinnors lika värde? Kvinnans rätt till att välja abort? Homosexuellas lika rättigheter? Ack nej.

Marcus Schmidt skrev

Christoffer: konservatism är inte så mycket en ideologi som en generell inställning. Det går trots allt att vara konsrvativ utifrån ett stort antal utgångspunkter, och beroende på om en utgår från 1912 eller 2012 så tar sig de konkreta uttrycken olika former. Det som förenar konservativa från olika utgångspunkter är nyckelorden stabilitet, försiktighet och ansvar.

Det vill säga – om och när förändring ska införas från politiskt håll så bör den inte vara av det dramatiska slaget. Långsamt och stabilt är bättre än fort och centralplanerat.

I övrigt så vill jag upprepa det som står i inlägget: det är inte partiets uppgift att genomföra samhällsförändringar, utan snarare att underlätta för dem att inträffa av sig själva. Vi vill ju trots allt inte bygga ett samhälle där Wikipedia 2.0 byggs och regleras enbart och endast av politiska beslut.

Viktualiebrodern: inspiration kan onekligen finnas från alla håll. Vi är ju trots allt inte ideologiskt antingen/eller, utan både och. ^^

Anders: poängen med att säga att framtiden redan är här är att den bevisligen redan är här. Internet och omedelbar distribuerad global kommunikation är inte utopiska drömmar i en science fiction-roman, utan halvtaskig vardag för de flesta av oss i över ett årtionde. Snart två. Vi har paradoxalt nog redan lämnat ”status quo”, och behöver med inte helt ömma ordalag påminna den samtida politiken om att den antingen kan hänga med eller finna sig i att bli allt mer radikal.

Deep Blue: som sagts ovan så beror allt på vilken utgångspunkt en har. Om en utgår från det faktiska läget så som det föreligger år 2012, där internet och allt vad det för med sig redan är etablerad vardag, så blir ens konservativa hållning annorlunda jämfört med en som utgår från 1912. Att upprätthålla 1912 års lagstiftning blir en radikal hållning 2012 – vilket vi onekligen ser i de radikala försöken att bevara dem.

Nu skulle vi kunna snedda in på en diskussion om hur radikalt det är med att bevara ojämlikhet rent generellt, men det är aningen bredvid ämnet för inlägget.

OlofB skrev

Intressanta tankegångar!

För mig är konservatism något tämligen ”brittiskt”; om jag minns min wikipedialäsning korrekt myntades/bildades ”konservatismen” som en motreaktion mot den med de flesta mått mätt radikala omvandlingen som skedde i.o.m. Franska revolutionen (”liberalismen” i klassisk mening).

Med andra ord handlade konservatism om att låta samhällsförändring ske, men utan våld, i sin urpsrungliga betydelse. Och det tycker jag är något högst sympatiskt!

Anders S Lindbäck har dock en poäng i att det är ”bevarande” åtminstone IPRED-lagen är till för. Dock stämmer ju inte denna poäng i DLD eller FRA-fallet, som trots allt är radikal lagstiftning i mina ögon – över-en-natt-förändring av principer som hållit som grundpelare i 200-år, typ.

Thomas Gunnarson skrev

Detta breddningsförslag är så vackert skrivet att man blir gråtfärdig.
Att vilja ha det som igår är reaktionärt.
Att vara konservativ är att kunna sin historia och värdera sin samtid och framtid utifrån historiska erfarenheter.
Därför tycker jag att Marcus hittat en politisk poäng som inte finns i det svenska politiska landskapet. Som kanske aldrig funnits här…
Själv är jag fascinerad av Constantin den store som införde sin variant av kristendomen med det grundläggande motivet:
”Allt Ni vill att andra skall göra Er, skall Ni och göra Dem!”
Utan denna moral så rasar samhället totalt….
Idag anses denna moral vara konservativt, reaktionärt och utan värde. Men för vem? Utan att kunna sin historia så kastar man bort denna politiska grundidé i tron att den är passerad. Så fel.
Att protestera mot IPRED, en juridisk finess som egentligen ingen förstår vad det innebär, bygger på den konservativa tanken, utifrån ett historiskt perspektiv, erfarenheten av mänsklig aktivitet.
Just Piratpartiet bygger allt på kunskap, kunskap om vad människan är kapabel att göra.
När jag för tio år sedan funderade på GMO-lagstiftningen och den utredning som då riksdagen drivit fram så var just min historiska kunskap det som fick mig att inse att utredningen var totalt befriad från all form av historisk kunskap och därmed var utredaren helt i händerna på lobbyorganisationer, de som hade Monsanto och andra bakom sig…
Jag anser att Marcus hittat ett guldkorn där en radikal, frihetslängtande människa kan blicka bakåt mot människans totala erfarenheter för att tolka framtidens behov.

Marcus Schmidt skrev

Thomas: ingenting kommer ut ur intet. Allting har en historia, och genom att känna till denna historia så är det långt mycket lättare att få blick på framtiden. Och, än mer, att förstå att Rom inte riktigt byggs över en natt.

Samtiden byggs inte över en natt. Inte framtiden heller.

Tack!

jeffer skrev

Mycket genomtänkt och välskrivet, med en lite provokativ glimt i ögat :-)

Kanske man kan säga att den konservatism du beskriver är den anglosaxiska ”progressive conservative” eller pragmatiskt konservativ. Lite Edmund Burke – han som föreslog den rigidkonservativa brittiska regeringen att ”lämna de amerikanska kolonierna i fred” inför den amerikanska revolutionen. Och det av ungefär samma skäl som du tar upp beträffande dagens situation.

Vad vi kan se idag är alltså en konservatism som är så rigid, repressiv och reaktionär att det kan betecknas som radikalt. Resultatet riskerar i alla fall att bli radikalt katastrofalt – ungefär som brittiska regeringens inblandning i de amerikanska kolonierna som bara resulterade i ett blodigt krig och total frigörelse från brittiska väldet – båda som hade kunnat undvikas med lite pragmatism.

Intressant är att samtliga etablerade partier är rigidkonservativa med vissa undantag beträffande v, mp och kanske centerpartiet (i alla fall de unga). Detta alltså inkluderat socialdemokraterna. Det märks framför allt i deras syn på internet och deras okritiska ställningstagandet för en fanatisk upphovsrätt.

Nicholas Miles skrev

Premissen i inlägget är fel. Konservatismen handlar inte bara om att bromsa parlamentariskt initierade samhällsförändringar, utan om att sakta ner alla typer av (samhälls)förändringar. Det är liksom vad konservera betyder. Piratpartiet kan därmed inte karaktäriseras som konservativt, eftersom det inte är ”naturliga” förändringar i samhället vi försöker bromsa.

Möjligen skulle man med inläggets resonemang kunna hävda att den ”live and let live” attityd som beskrivs gör oss till ett liberalt parti, men jag är inte säker på att det heller är ett epitet vi gjort oss förtjänta av, särskilt så här tidigt i breddningsprocessen.

Jerker Montelius skrev

Du skriver bra och har många bra poänger.
Men…
Jag är personligen ganska allergisk mot alla ismer i politiken. Jag tror du får svårt att definiera Piratpartiet som konservativt då detta begrep har blivit ganska kidnappat idag.

Tommy skrev

En del konservatism finns det, tillsammans med mycket annat. Piratpartiet vill bevara och främja den vardagliga piratkulturen som organiskt växt fram i samhället och se till så att lagarna anpassar sig till den kultur som växt fram, istället för att samhället tvingar oss i en annan inriktning. Vi vill gå tillbaks så vi får ett samhälle som tydligt bevarar rätten till ett privatliv. Det kan man nog kanske säga är konservatistiva tankegångar med tanke på de förändringar vi sett?

Men det här med en förändring till öppen källkod och avskaffande av patent, är det verkligen konservativt? Jag tvivlar.

Sen ser man ju att det finns många idéer och förslag på förändringar av samhället som inte är beprövade men som föreslås inom PP. Jag upplever pirater som öppna för att både lyssna på olika tankegångar och komma med vilda idéer. Inget förändringsförslag är tabu att prata om, det ser man inte minst på breddningsbloggen.

På Wikipedia står det att konservatismen anser att det finns en naturlig lag, en universell objektiv etisk ordning som människan inte kan förändra, och som existerar oberoende av människors vilja. Det är inget jag förknippar varken med piratpartiet eller pirater i allmänhet.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>