Kopiera mångfalden på nätet och klistra in den i köttvärlden

Nätet är en smältdegel som jämnat ut spelplanen och skapat en plats där alla människor kan mötas på samma villkor. På nätet behöver det inte spela någon roll om man är man eller kvinna, tjugofem eller sjuttiofem år gammal, om man kommer från Turkiet, Sverige eller Mexiko, vem man ligger med eller vilken gud man tror eller inte tror på. Det som spelar roll är vem man är under alla de där etiketterna. Nätet gör oss genuint mänskliga på ett sätt som tidigare inte ens var tänkbart.

När Piratpartiet nu breddar sin politiska plattform har vi en unik möjlighet att kopiera den fina egenskapen från internet och klistra in den i livet utanför nätet. Vi pirater har, tack vare våra nätrötter, en inneboende talang för mångfald och den ska vi vara stolta över och återspegla i den politik vi för.

Jag föreslår därför att Piratpartiet, till skillnad från andra partier, tar ett ordentligt helhetsgrepp på mångfaldsfrågan och ser bortom traditionella etiketter och istället ser människan bakom dem. Om vi kan se bortom kön, ursprung, ålder, sexuell läggning och religiös tillhörighet och istället se människan, så kan vi också lägga grunden för ett dynamiskt och framgångsrikt mångfaldssamhälle.

Vi pirater har en grundläggande tro på och respekt för människan. Vi tror på personlig integritet, rätten till sitt privatliv, allas lika rättigheter och likhet inför lagen. Alla människor ska åtnjuta dessa rättigheter. Vi villkorar inte rättigheter. Vi säger inte att: ”Alla ska ha rätt till sitt privatliv, utom du för du är ju bög, iranier, kvinna, hindu, handikappad, etc”. Blotta tanken är otänkbar. Vi vet att variation är berikande. Dessvärre lever vi i ett samhälle som ofta väljer att se variation som ett problem och som en anledning att på olika sätt särbehandla människor.

Denna attityd är ett stort problem eftersom den skapar en osund homogenitet som är dålig både för den enskilda individen och för samhället i stort. Homogenitet är alltid en svaghet, eftersom den oundvikligen leder till stagnation och brist på nya idéer. Mångfald är alltid en styrka, eftersom inflödet av nya idéer är konstant och driver på utvecklingen. Världen är uppbyggd av en ofantlig rikedom av variation. Det är inte ett hinder eller ett problem. Det är en fantastisk möjlighet, som samhället i dag inte tar vara på.

Mycket grovt förenklat ser Sverige ut ungefär så här: Bolagsstyrelser är svennebanangrabbklubbar där kvinnor och utlandsfödda är något av en raritet. Infödda svenskar hamnar i Bromma och Danderyd, utlandsfödda svenskar hamnar i Tensta och Södertälje. Unga hbtq-personer får sin skolgång förstörd av mobbning. Äldre ses som en börda så snart de gått i pension. Barn förvägras grundläggande rättigheter och trygghet på grund av vilka deras föräldrar ligger med eller vilken religiös tradition de bekänner sig till.

Sverige består av en rad homogena bubblor som nogsamt undviker varandra. Det är direkt skadligt både för enskilda individer och för samhället. Alla har något att vinna på att punktera de där bubblorna och våga möta och leva tillsammans med människorna i dem.

En absolut grundförutsättning för ett samhälle ska kunna frodas i mångfald är att staten går före och visar vägen genom att inte göra skillnad på folk och folk. I dag finns tyvärr inte den grundförutsättningen, men det finns många möjligheter att arbeta för den. Här är några exempel:

Är det rimligt att FRA har en egen version av PUL som låter dem samla information om människors politiska åsikter, religion och sexuell läggning som de sedan byter med andra länder? Givetvis inte. Här finns en möjlighet.

Är det rimligt att asylsökandes rättigheter kränks i samband med utredning och utvisning? Givetvis inte. Här finns en möjlighet.

Är det rimligt att barn till homosexuella inte alltid ges samma juridiska trygghet som barn till heterosexuella? Givetvis inte. Här finns en möjlighet.

Är det rimligt att par separeras mot sin vilja på ålderns höst? Givetvis inte. Här finns en möjlighet.

Är det rimligt att vissa barn stympas med statens goda minne för att deras föräldrar vill det? Givetvis inte. Här finns en möjlighet.

Är det rimligt att minska möjligheten att vara anonym på nätet när man vet att många människor bara kan göra sin röst hörd under anonymitetens beskydd? Givetvis inte. Här finns en möjlighet.

Det är svårt att hitta politiker som säger sig vara mot mångfald, ett parti undantaget. Det är dock inte svårt att hitta politiker som stödjer särbehandlingen i exemplen här ovanför. Det är ett allvarligt hinder i arbetet att bygga ett väl fungerande samhälle som kan skörda frukten av sin mångfald. Det räcker faktiskt inte med svepande formuleringar om att samma lagar ska gälla för alla, när vi alla vet att lagen och dess tillämpning inte delar ut rättigheter och skyldigheter på samma sätt till oss alla på grund av vilka vi är, vad vi tror på, var vi kommer ifrån och vem vi ligger med.

Varje gång lagen eller myndigheternas tillämpning av den gör skillnad på folk och folk uppmuntrar man människor att göra detsamma. Varje gång staten väljer att se en människa som ett potentiellt problem istället för en möjlighet uppmuntrar man andra människor att göra detsamma. På så sätt bidrar man till att skapa ett samhälle som systematiskt sorterar bort och utesluter vissa människor från vissa sammanhang. Det är en förlustaffär som vi helt enkelt inte har råd med. Det är dessutom denna djupt ohälsosamma attityd som förkroppsligats i alla de övervakningsförslag och lagar som drabbat oss de senaste åren.

Piratpartiet har med sin ovillkorade tro på människan och hennes rättigheter en möjlighet att bana väg för en helt nytt och sundare mångfaldstänkande. Ett samhälle som skapar en bra grogrund för mångfald och ser den som en tillgång har inget behov av att övervaka och kontrollera människor för att hitta dem som sticker ut. Ett samhälle som systematiskt vägrar att göra skillnad på folk och folk kommer snart att upptäcka att mångfalden spirar i styrelserum, förorter, arbetsplatser skolor och familjer.

På nätet har vi skymtat möjligheterna med en värld bortom de påklistrade etiketter som så ofta håller människor och samhällen tillbaka. Vi har sett alla möjligheter som öppnar sig om man vågar omfamna mångfalden och bli en del av den. Nu är det upp till oss att sprida den insikten till köttvärlden.

Den här texten är en utgångspunkt, en tanke som jag kommer att fördjupa mig mer i på den här breddningsbloggen framöver. Jag hoppas att den inspirerar dig att göra detsamma.

Anna Troberg
Partiledare

Jag finns dessutom på min privata blogg, på min blogg på Nyheter24 och på Twitter, Google+, Facebook och YouTube. Man kan även mejla mig på anna.troberg@piratpartiet.se.

Kommentarer

Henrik Brändén skrev

Jag tror att Andreas är inne på något mycket viktigt, där vi kan bryta lite ny mark: En mångfaldsideologi som sätter individens rätt till sina egna val och sin egen kultur i centrum, och som därmed sätter gränser för vad både majoritetskulturer, minoritetskulturer och enskilda människor kan ta sig för rättigheter vad gäller att lägga sig i eller påverka andra människors livsval. Inte en fundamentalistisk livsstilsliberalism. Inte ett samhälle som faller sönder i en rad subkulturer utan kontakt med varandra. Utan en formel för hur vi alla trots att vi är så olika och gör så olika val ska kunna leva här tillsammans under ömsesidig respekt både för varandras livsval och olika värderingar.

Henrik Brändén skrev

Jag tror att Andreas är inne på något mycket viktigt, där vi kan bryta lite ny mark: En mångfaldsideologi som sätter individens rätt till sina egna val och sin egen kultur i centrum, och som därmed sätter gränser för vad både majoritetskulturer, minoritetskulturer och enskilda människor kan ta sig för rättigheter vad gäller att lägga sig i eller påverka andra människors livsval. Inte en fundamentalistisk livsstilsliberalism. Inte ett samhälle som faller sönder i en rad subkulturer utan kontakt med varandra. Utan en formel för hur vi alla trots att vi är så olika och gör så olika val ska kunna leva här tillsammans under ömsesidig respekt både för varandras livsval och olika värderingar.

annatroberg skrev

Hej Andreas!
Min tanke är att skapa en heltäckande och positiv mångfaldspolitik som ser människan bakom etiketterna och värdet i våra olikheter och hur de berikar samhället. Jag är trött på att höra politiker prata om problem varje gång de pratar om människor som inte passar in i normen. De här människorna är inte något problem om man inte gör dem till det genom dåliga politiska beslut som direkt eller indirekt stöter ut dem ur samhället.

En heltäckande och positiv mångfaldspolitik skulle kunna fokusera på att hitta alla fatastiska möjligheter i det faktum att en del är män, andra kvinnor, några muslimer, några kristna, andra homo- trans- eller heterosexuella, etc.

Traditionell integrationspolitik, hbt-politik, jämställdhetspolitik och andra områden som skulle kunna omfattas av denna heltäckande mångfaldspolitik fokuserar på problem och etiketter. Jag tror att det är dåligt. Staten ska inte med lagar och godtyckliga tillämpningar av lagar skilja ut oss i olika grupper på grund av vilka vi är, var vi kommer från och vad vi tror på. Statens uppgift är att i möjligaste mån jämna ut spelplanen och behandla oss alla lika. Så är det tyvärr inte i dag.

Om vi ska kunna skörda frukterna av mångfalden måste staten sluta göra skillnad på folk och folk och behandla folk som det vi alla är oavsett alla de där etiketterna: människor. Om man inte gör det, så får det kostsamma konsekvenser som samhället helt enkelt inte har råd med.

annatroberg skrev

Hej Andreas!
Min tanke är att skapa en heltäckande och positiv mångfaldspolitik som ser människan bakom etiketterna och värdet i våra olikheter och hur de berikar samhället. Jag är trött på att höra politiker prata om problem varje gång de pratar om människor som inte passar in i normen. De här människorna är inte något problem om man inte gör dem till det genom dåliga politiska beslut som direkt eller indirekt stöter ut dem ur samhället.

En heltäckande och positiv mångfaldspolitik skulle kunna fokusera på att hitta alla fatastiska möjligheter i det faktum att en del är män, andra kvinnor, några muslimer, några kristna, andra homo- trans- eller heterosexuella, etc.

Traditionell integrationspolitik, hbt-politik, jämställdhetspolitik och andra områden som skulle kunna omfattas av denna heltäckande mångfaldspolitik fokuserar på problem och etiketter. Jag tror att det är dåligt. Staten ska inte med lagar och godtyckliga tillämpningar av lagar skilja ut oss i olika grupper på grund av vilka vi är, var vi kommer från och vad vi tror på. Statens uppgift är att i möjligaste mån jämna ut spelplanen och behandla oss alla lika. Så är det tyvärr inte i dag.

Om vi ska kunna skörda frukterna av mångfalden måste staten sluta göra skillnad på folk och folk och behandla folk som det vi alla är oavsett alla de där etiketterna: människor. Om man inte gör det, så får det kostsamma konsekvenser som samhället helt enkelt inte har råd med.

cnab skrev

Bakom i stort sett alla politiska partier finns det i bakgrunden en politisk filosof vars tankar uppfattats av många kunna ligga till grund för en världsuppfattning. Marx har stor betydelse för socialister av olika schatteringar t.ex., Mao också ej att förglömma. Det finns en hel del politiska filosofer som gärna liberaler hänvisar till och andra filosofer som folk ute på högerkanten har som sina husgudar. PP ska inte glömma Rick Falkvinge i det här fallet men han är nog mer entreprenör/doer/marknadsförare än filosof. Och filosof är definitivt inte jag heller. Men jag har funderat över om inte PP skulle ha nytta inte minst ur marknadsföringssynpunkt och kanske som grundstomme i det breddade partiprogrammet, att ha en juste politisk filosof som begripligt kan förklara vad som får ett demokratiskt samhälle att fungera, något som jag tror är viktigt för att samla fler till partiet. Läs och fundera på om du håller med mig om värdet att grunda ett breddat partiprogram på en icke tidsbunden demokratisk världsbild.

Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) var en fransk politisk filosof, en klok person som skrivit och sagt mycket tänkvärda saker om hur ett demokratiskt samhälle bör fungera. Hans maktdelningslära är minsann inte fy skam och var en av grundpelarna i den amerikanska konstitutionen. Men sedan maktdelningsläran skrevs på 1700-talet har det hänt en del.

Montesquieu ansåg på sin tid att en demokrati bestod av tre statsmakter och när det maktmässigt rådde balans mellan dessa tre, så mådde demokratin bra. I mina funderingar med maktdelningsläran som grund, har jag lagt till en fjärde statsmakt i demokratin. Så här ser alltså min bild fritt efter Montesquieu:

Vi har fyra statsmakter som det måste råda balans emellan för att demokratin ska må bra: Tänk dig en skön ”demokrati-fåtölj.” För att den ska fortsätta en vara behaglig att sitta i, måste alla fyra benen vara lika långa. Här är de fyra statsmakterna, demokratifåtöljens fyra ben:

1. Riksdagen – den lagstiftande statsmakten

Riksdagen styrs av Sveriges konstitution, våra grundlagar. Portalparagrafen i vår konstitution/våra grundlagar, gör tydligt att ”All makt utgår ifrån folket.” Och det är i Riksdagen alla lagar kommer till. Riksdagens eget Lagråd ska se till att inga nastiftade lagar står i strid med våra grundlagar, vår konstitution. Att Riksdagens eget lagråd utför den kollen anses av allt fler som fler. Det vora naturligare att en Konstitutionsdomstol, fristående från Riksdagen, beslutade om nya lagar följer våra grundlagar. Så fungerar det i de felsta andra moderna demokratier.

2. Regeringen – den verkställande makten

Regeringen och de tillhörande departementen ska se till att de lagar Riksdagen tar fram blir genomförda enligt Riksdagens vilja. Att maktställningen mellan Riksdag och Regering inte följde Svea Rikes Grundlagar fallerar ibland behöver knappast påpekas. T.ex. när Reinfeldt & Co trodde att det var Regeringen som skapade lag i landet. IPRED och FRA piskades igenom eftersom inte heller Riksdagen aldrig begrep att institutionen faktiskt inte behöver göra som Regeringen vill. Antagligen kan dessa händelser förklaras genom att det finns en dold, men reell majoritet i parlamentet, nämligen M och S.

3. Rättssystemet, vårt domstolsväsende

Rättsväsendet i Sverige har sedan många, många år tillåtits att undan för undan haverera och mista sin trovärdighet. Domare tillsätts efter sin politiska uppfattning och det gäller inte bara den rent östtyska varianten med politiskt tillsatta nämndemän. Det gäller även professionella domare på alla nivåer ända upp i HD inom både brottmål och administrativa domstolar. Hur var det nu med domarjävet när upphovsrättsmaffian startade sina ansträngningar att sätta undan för undan sätta rättssystemet ur spel? Sannolikt kan man i den här apparaten hitta flera exempel på ren korruption och mutverksamhet.

4. Den granskande statsmakten – fria media

Och med fria media menar jag just fria media av den sort som Aftonbladets Lars-Johan Hierta skapade i mitten av 1800-talet då han genom envis och långvarig kamp mot dåtidens politiker och jurister gav oss det vi idag kallar ”Fri Press.” Hans kamp lyckades genom att han kunde finansiera den genom det överskott Liljeholmens Sterarinljusfabrik gav och som han också ägde. Hur har vi det med den granskande statsmakten idag? Ja, nog har den fjärmat sig allt mer från de ideal Lars-Johan Hierta hade. De flesta chefredaktörer har inte sällan själva politisk bakgrund liksom deras motsvarigheter inom etermedierna. De är sedan länge är ”uppslukade” av organisationer typ Rotary och Lions vars syfte är att medlemmarna inte ska äta upp varandra utan nätverka till ömsesidig båtnad. Gamla anrika Publicistklubben har somnat in sedan decennier tillbaka liksom också Svenska Journalistförbundet. Inom prasselmedia finns gott om politiker inblandade, både som ägare och som skribenter. SR och SvT kallar sig vara fria men ägs av staten genom krångliga bolagskonstruktioner och skattefinansieras (f’låt, licensfinansieras ska det visst heta) av medborgarna och av Riksdagens Rundradiofond, d.v.s. politikerna samt – hör och häpna – sponsringsinkomster av vissa program.

Idag är Internet självfallet att räkna som massmedium och ses därför som en fara för alla fyra statsmakterna. Används nätet för opinionsbildning långt bort från Sverige, applåderas våra fyra statsmakter kraftfullt, t.ex. den arabiska våren och kanske också Burma och t.o.m. Kina, i alla fall Wei Wei. Sker opinionsbildningen i Sverige i strid med gamla konventioner, så upplevs nätet av Makten som ett hot och ska snarast censureras och begränsas. Just nu verkar lagstiftningsmässigt (IPRED, FRA, ACTA, DLD m.fl. lagar) helt accepterade av de fyra statsmakterna både med censur och självcensur av hela eller delar av Internet. Detta anser alltså t.o.m. den fjärde statsmakten i form av gammelmedia vara OK och då av främst ekonomiska skäl. Man vill inte ha konkurrens på annonsmarknaden.

Alla de här fyra statsmakterna vill har Mest Makt och bestämma över de andra tre. Och det gör de med besked och slåss så det ryker. Men röken är osynlig eftersom den fjärde statsmaken – gammelmedia – själv är med i slagsmålet om Makten och därför rapporterar den mest bara om sånt som gynnar dem själva. (Annonsmarknaden får inte konkurrensutsättas, presstödet och distrubutionsstödet får inte riskeras m.m. Det här är politiska pengar och gammelmedia biter inte den hand som föder en.) Vi medborgare hålls okunniga i så stor mån som möjligt av gammelmedia om vi inte själva informerar oss genom nätet. Och det är inte bra, anser statsmakterna 1:an, 2:an, 3:an och 4:an ovan. Demokratifåtöljen är inte längre skön att sitt i på grund av allt vingel de olika långa benen skapar.

Eller som Montesquieu skrev: Demokratin mår dåligt om det inte föreligger balans mellan statsmakterna. Makt vill alltid ha mer makt och kontroll och därför måste en demokrati jämt och ständigt försvaras av oss som vill ha den kvar och utveckla den. Alltid! 365/24/7 som det numera så häftigt heter. Låt ingen djävel sabba vår demokratifåtölj!”

cnab skrev

Bakom i stort sett alla politiska partier finns det i bakgrunden en politisk filosof vars tankar uppfattats av många kunna ligga till grund för en världsuppfattning. Marx har stor betydelse för socialister av olika schatteringar t.ex., Mao också ej att förglömma. Det finns en hel del politiska filosofer som gärna liberaler hänvisar till och andra filosofer som folk ute på högerkanten har som sina husgudar. PP ska inte glömma Rick Falkvinge i det här fallet men han är nog mer entreprenör/doer/marknadsförare än filosof. Och filosof är definitivt inte jag heller. Men jag har funderat över om inte PP skulle ha nytta inte minst ur marknadsföringssynpunkt och kanske som grundstomme i det breddade partiprogrammet, att ha en juste politisk filosof som begripligt kan förklara vad som får ett demokratiskt samhälle att fungera, något som jag tror är viktigt för att samla fler till partiet. Läs och fundera på om du håller med mig om värdet att grunda ett breddat partiprogram på en icke tidsbunden demokratisk världsbild.

Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) var en fransk politisk filosof, en klok person som skrivit och sagt mycket tänkvärda saker om hur ett demokratiskt samhälle bör fungera. Hans maktdelningslära är minsann inte fy skam och var en av grundpelarna i den amerikanska konstitutionen. Men sedan maktdelningsläran skrevs på 1700-talet har det hänt en del.

Montesquieu ansåg på sin tid att en demokrati bestod av tre statsmakter och när det maktmässigt rådde balans mellan dessa tre, så mådde demokratin bra. I mina funderingar med maktdelningsläran som grund, har jag lagt till en fjärde statsmakt i demokratin. Så här ser alltså min bild fritt efter Montesquieu:

Vi har fyra statsmakter som det måste råda balans emellan för att demokratin ska må bra: Tänk dig en skön ”demokrati-fåtölj.” För att den ska fortsätta en vara behaglig att sitta i, måste alla fyra benen vara lika långa. Här är de fyra statsmakterna, demokratifåtöljens fyra ben:

1. Riksdagen – den lagstiftande statsmakten

Riksdagen styrs av Sveriges konstitution, våra grundlagar. Portalparagrafen i vår konstitution/våra grundlagar, gör tydligt att ”All makt utgår ifrån folket.” Och det är i Riksdagen alla lagar kommer till. Riksdagens eget Lagråd ska se till att inga nastiftade lagar står i strid med våra grundlagar, vår konstitution. Att Riksdagens eget lagråd utför den kollen anses av allt fler som fler. Det vora naturligare att en Konstitutionsdomstol, fristående från Riksdagen, beslutade om nya lagar följer våra grundlagar. Så fungerar det i de felsta andra moderna demokratier.

2. Regeringen – den verkställande makten

Regeringen och de tillhörande departementen ska se till att de lagar Riksdagen tar fram blir genomförda enligt Riksdagens vilja. Att maktställningen mellan Riksdag och Regering inte följde Svea Rikes Grundlagar fallerar ibland behöver knappast påpekas. T.ex. när Reinfeldt & Co trodde att det var Regeringen som skapade lag i landet. IPRED och FRA piskades igenom eftersom inte heller Riksdagen aldrig begrep att institutionen faktiskt inte behöver göra som Regeringen vill. Antagligen kan dessa händelser förklaras genom att det finns en dold, men reell majoritet i parlamentet, nämligen M och S.

3. Rättssystemet, vårt domstolsväsende

Rättsväsendet i Sverige har sedan många, många år tillåtits att undan för undan haverera och mista sin trovärdighet. Domare tillsätts efter sin politiska uppfattning och det gäller inte bara den rent östtyska varianten med politiskt tillsatta nämndemän. Det gäller även professionella domare på alla nivåer ända upp i HD inom både brottmål och administrativa domstolar. Hur var det nu med domarjävet när upphovsrättsmaffian startade sina ansträngningar att sätta undan för undan sätta rättssystemet ur spel? Sannolikt kan man i den här apparaten hitta flera exempel på ren korruption och mutverksamhet.

4. Den granskande statsmakten – fria media

Och med fria media menar jag just fria media av den sort som Aftonbladets Lars-Johan Hierta skapade i mitten av 1800-talet då han genom envis och långvarig kamp mot dåtidens politiker och jurister gav oss det vi idag kallar ”Fri Press.” Hans kamp lyckades genom att han kunde finansiera den genom det överskott Liljeholmens Sterarinljusfabrik gav och som han också ägde. Hur har vi det med den granskande statsmakten idag? Ja, nog har den fjärmat sig allt mer från de ideal Lars-Johan Hierta hade. De flesta chefredaktörer har inte sällan själva politisk bakgrund liksom deras motsvarigheter inom etermedierna. De är sedan länge är ”uppslukade” av organisationer typ Rotary och Lions vars syfte är att medlemmarna inte ska äta upp varandra utan nätverka till ömsesidig båtnad. Gamla anrika Publicistklubben har somnat in sedan decennier tillbaka liksom också Svenska Journalistförbundet. Inom prasselmedia finns gott om politiker inblandade, både som ägare och som skribenter. SR och SvT kallar sig vara fria men ägs av staten genom krångliga bolagskonstruktioner och skattefinansieras (f’låt, licensfinansieras ska det visst heta) av medborgarna och av Riksdagens Rundradiofond, d.v.s. politikerna samt – hör och häpna – sponsringsinkomster av vissa program.

Idag är Internet självfallet att räkna som massmedium och ses därför som en fara för alla fyra statsmakterna. Används nätet för opinionsbildning långt bort från Sverige, applåderas våra fyra statsmakter kraftfullt, t.ex. den arabiska våren och kanske också Burma och t.o.m. Kina, i alla fall Wei Wei. Sker opinionsbildningen i Sverige i strid med gamla konventioner, så upplevs nätet av Makten som ett hot och ska snarast censureras och begränsas. Just nu verkar lagstiftningsmässigt (IPRED, FRA, ACTA, DLD m.fl. lagar) helt accepterade av de fyra statsmakterna både med censur och självcensur av hela eller delar av Internet. Detta anser alltså t.o.m. den fjärde statsmakten i form av gammelmedia vara OK och då av främst ekonomiska skäl. Man vill inte ha konkurrens på annonsmarknaden.

Alla de här fyra statsmakterna vill har Mest Makt och bestämma över de andra tre. Och det gör de med besked och slåss så det ryker. Men röken är osynlig eftersom den fjärde statsmaken – gammelmedia – själv är med i slagsmålet om Makten och därför rapporterar den mest bara om sånt som gynnar dem själva. (Annonsmarknaden får inte konkurrensutsättas, presstödet och distrubutionsstödet får inte riskeras m.m. Det här är politiska pengar och gammelmedia biter inte den hand som föder en.) Vi medborgare hålls okunniga i så stor mån som möjligt av gammelmedia om vi inte själva informerar oss genom nätet. Och det är inte bra, anser statsmakterna 1:an, 2:an, 3:an och 4:an ovan. Demokratifåtöljen är inte längre skön att sitt i på grund av allt vingel de olika långa benen skapar.

Eller som Montesquieu skrev: Demokratin mår dåligt om det inte föreligger balans mellan statsmakterna. Makt vill alltid ha mer makt och kontroll och därför måste en demokrati jämt och ständigt försvaras av oss som vill ha den kvar och utveckla den. Alltid! 365/24/7 som det numera så häftigt heter. Låt ingen djävel sabba vår demokratifåtölj!”

Anna Troberg skrev

Hej Cnab!
Intressanta tankar, men jag måste be dig att hålla dig till att diskutera det som inlägget faktiskt handlar om. Breddningsarbetet kommer att försvåras avsevärt om alla kommentarsfält svävar iväg bort från ämnet.

Vad det gäller Rick, så behöver du inte bekymra dig. Han är alive and well, en aktiv del av partiet och i allra högsta grad inte bortglömd. :-)

Anna Troberg skrev

Hej Cnab!
Intressanta tankar, men jag måste be dig att hålla dig till att diskutera det som inlägget faktiskt handlar om. Breddningsarbetet kommer att försvåras avsevärt om alla kommentarsfält svävar iväg bort från ämnet.

Vad det gäller Rick, så behöver du inte bekymra dig. Han är alive and well, en aktiv del av partiet och i allra högsta grad inte bortglömd. :-)

cnab skrev

Hej Anna! Jag förstår inte riktigt vad du menar med ditt svar på mitt inlägg. Att gå till kärnan i hur ett demokratiskt samhälle bör fungera är ett alldeles utomordentligt sätt att skapa en bas för ett breddat partiprogram. För det är väl det som det ursprungliga inlägget som du skrev handlar om? Breddningsarbetet försvåras inte utan förenklas om vi ur sett bara ut ren marknadsföringssynpunkt har ett gemensamt utgångläge som enkelt och begripligt förklarar hur ett demokratiskt statsskick fungerar eller snarare bör fungera. Så, jag ställer inte upp på att jag ”svävar” bort ifrån ämnet, tvärtom. Jag hoppas verkligen inte att ditt svar till mig ska uppfattas som en uppmaning om begränsning av vad grunden för ett breddat partiprogram bör byggas kring. Nämligen en demokratiskt världsbild.

cnab skrev

Hej Anna! Jag förstår inte riktigt vad du menar med ditt svar på mitt inlägg. Att gå till kärnan i hur ett demokratiskt samhälle bör fungera är ett alldeles utomordentligt sätt att skapa en bas för ett breddat partiprogram. För det är väl det som det ursprungliga inlägget som du skrev handlar om? Breddningsarbetet försvåras inte utan förenklas om vi ur sett bara ut ren marknadsföringssynpunkt har ett gemensamt utgångläge som enkelt och begripligt förklarar hur ett demokratiskt statsskick fungerar eller snarare bör fungera. Så, jag ställer inte upp på att jag ”svävar” bort ifrån ämnet, tvärtom. Jag hoppas verkligen inte att ditt svar till mig ska uppfattas som en uppmaning om begränsning av vad grunden för ett breddat partiprogram bör byggas kring. Nämligen en demokratiskt världsbild.

Anna Troberg skrev

Hej igen,
eftersom vi är här för att diskutera sakpolitik kommer vi att vara ganska hårda med att kommentarerna relaterar tydligt till inläggen och inte svävar iväg. Kärnan för hur en demokrati ska fungera är naturligtvis intressant, men inlägget handlar mer specifikt om möjligheterna med en övergripande och positiv mångfaldspolitik. Det gör inte din kommentar.

Om du vill kan vi publicera din kommentar som ett inlägg i kategorin ”Konstitution”. Hojta till om du vill det, så fixar vi det. Glöm i så fall inte att berätta om du vill publicera under nick eller namn och om du vill ha med en bild.

Anna Troberg skrev

Hej igen,
eftersom vi är här för att diskutera sakpolitik kommer vi att vara ganska hårda med att kommentarerna relaterar tydligt till inläggen och inte svävar iväg. Kärnan för hur en demokrati ska fungera är naturligtvis intressant, men inlägget handlar mer specifikt om möjligheterna med en övergripande och positiv mångfaldspolitik. Det gör inte din kommentar.

Om du vill kan vi publicera din kommentar som ett inlägg i kategorin ”Konstitution”. Hojta till om du vill det, så fixar vi det. Glöm i så fall inte att berätta om du vill publicera under nick eller namn och om du vill ha med en bild.

cnab skrev

Visst Anna, publicera det gärna under Konstitution (saknar länk) om du tycker att det är rätt ställe. Jag vill stå med nick, helt enkelt p.g.a. av att jag lämnat ett tidigare mycket officellt, publikt liv bakom mig. Men kan jag hjälpa PP så gör jag naturligtvis gärna det då jag röstat pirat de senaste två valen och också de facto är dömd som sådan:-)

Under många herrans år har jag arbetat med marknadsföring åt både små och stora internationella företag som önskat anpassa sin marknadsföring till mera regionala förhållanden – Skandinavien, Norden och Sverige.

Min tanke med att PP lyfter fram Montesqiues Maktdelningslära, bygger på min egen erfarenhet av marknadsföringstekniker. Det är lättare både med den interna och externa marknadsföringen när alla utgår från samma värdebas. Hittar man den, så kommer också det bli lättare att ta fram ett detaljerat, breddat partiprogram.

cnab skrev

Visst Anna, publicera det gärna under Konstitution (saknar länk) om du tycker att det är rätt ställe. Jag vill stå med nick, helt enkelt p.g.a. av att jag lämnat ett tidigare mycket officellt, publikt liv bakom mig. Men kan jag hjälpa PP så gör jag naturligtvis gärna det då jag röstat pirat de senaste två valen och också de facto är dömd som sådan:-)

Under många herrans år har jag arbetat med marknadsföring åt både små och stora internationella företag som önskat anpassa sin marknadsföring till mera regionala förhållanden – Skandinavien, Norden och Sverige.

Min tanke med att PP lyfter fram Montesqiues Maktdelningslära, bygger på min egen erfarenhet av marknadsföringstekniker. Det är lättare både med den interna och externa marknadsföringen när alla utgår från samma värdebas. Hittar man den, så kommer också det bli lättare att ta fram ett detaljerat, breddat partiprogram.

Anna Troberg skrev

Hej igen, Cnab!
Topp! Jag lägger ut ditt inlägg i morgon bitti. Vi har ett på kö för eftermiddagen i dag och vi försöker portionera ut dem lite.

Tack för att du är med och hjälper till! :-)

Anna Troberg skrev

Hej igen, Cnab!
Topp! Jag lägger ut ditt inlägg i morgon bitti. Vi har ett på kö för eftermiddagen i dag och vi försöker portionera ut dem lite.

Tack för att du är med och hjälper till! :-)

Anna Troberg skrev

Hej Jonas!
I dag omskärs pojkar i Sverige om deras föräldrar vill det, oavsett om det ligger några medicinska skäl bakom ingreppet eller ej. Det är något som bland annat Svenska Barnläkarföreningen är stark emot då de anser att det strider mot barnkonventionen. Jag håller med dem.

Omskärelse är en kulturell företeelse som bland annat är vanlig i USA, inom judendomen och islam. Jag tycker att det är oerhört viktigt att respektera olika kulturer, men omskärelse är ett oåterkalleligt ingrepp som vi vet kan orsaka en rad problem längre fram i livet.

Det är ingrepp på den egna kroppen och därför måste beslutet få vara personens eget att fatta i vuxen ålder. Det ska inte beslutas av vilken familj man råkar födas in i.

Jag vet att en av orsakerna till att Sverige utför manlig omskärelse på barn är för att undvika att ingreppen sker på ett mindre säkert sätt, men här går logiken isär. Man utför nämligen, som tur är, inga former av omskärelse på små flickor trots denna risk.

Jag tycker därför att Sverige ska sluta tvinga läkare att omskära barn barn oavsett om de är pojkar eller flickor och istället arbeta mot hemingrepp på andra sätt. En sådan enkel sak som information om vad ingreppet faktiskt kan få för konsekvenser kan till exempel göra skillnad.

Anna Troberg skrev

Hej Jonas!
I dag omskärs pojkar i Sverige om deras föräldrar vill det, oavsett om det ligger några medicinska skäl bakom ingreppet eller ej. Det är något som bland annat Svenska Barnläkarföreningen är stark emot då de anser att det strider mot barnkonventionen. Jag håller med dem.

Omskärelse är en kulturell företeelse som bland annat är vanlig i USA, inom judendomen och islam. Jag tycker att det är oerhört viktigt att respektera olika kulturer, men omskärelse är ett oåterkalleligt ingrepp som vi vet kan orsaka en rad problem längre fram i livet.

Det är ingrepp på den egna kroppen och därför måste beslutet få vara personens eget att fatta i vuxen ålder. Det ska inte beslutas av vilken familj man råkar födas in i.

Jag vet att en av orsakerna till att Sverige utför manlig omskärelse på barn är för att undvika att ingreppen sker på ett mindre säkert sätt, men här går logiken isär. Man utför nämligen, som tur är, inga former av omskärelse på små flickor trots denna risk.

Jag tycker därför att Sverige ska sluta tvinga läkare att omskära barn barn oavsett om de är pojkar eller flickor och istället arbeta mot hemingrepp på andra sätt. En sådan enkel sak som information om vad ingreppet faktiskt kan få för konsekvenser kan till exempel göra skillnad.

Jonas skrev

Problem längre fram i livet?
Syftar du på de danska studierna som visar på minskad sexuell njutning? Det är väldigt svårt att avgöra huruvida sex är skönare med eller utan förhud just eftersom man inte kan vara bådadera. Problem med utlösning har oftast mer med psykiska orsaker att göra.

Den medicinska bedömningen lyder ungefär att det varken gör till eller ifrån, kan skydda mot besvär, kan orsaka besvär i och med operationen. Själva nackdelen medicinskt anses alltså vara operationen.

Skillnaden mellan manlig och kvinnlig omskärelse är att kvinnlig omskärelse inte har några som helst medicinska fördelar utan bara nackdelar.

Om färre pojkar drabbas av allvarliga negativa konsekvenser så låt gå att ett par fler pojkar blir omskurna. Färre drabbade, fler omskurna. Eller fler drabbade och färre omskurna. Vad tycker du?

Informeras det inte redan idag om ingreppets historia, medicinska för- och nackdelar och eventuella konsekvenser? Det kan jag inte tänka mej att det inte gör. Men det kan säkert bli bättre och det tycker jag är en bättre väg att gå. Ett förbud skulle hindra intresserade från att överhuvudtaget ta kontakt med sjukhus och på så sätt skulle inte information nå ut heller.

Jonas skrev

Problem längre fram i livet?
Syftar du på de danska studierna som visar på minskad sexuell njutning? Det är väldigt svårt att avgöra huruvida sex är skönare med eller utan förhud just eftersom man inte kan vara bådadera. Problem med utlösning har oftast mer med psykiska orsaker att göra.

Den medicinska bedömningen lyder ungefär att det varken gör till eller ifrån, kan skydda mot besvär, kan orsaka besvär i och med operationen. Själva nackdelen medicinskt anses alltså vara operationen.

Skillnaden mellan manlig och kvinnlig omskärelse är att kvinnlig omskärelse inte har några som helst medicinska fördelar utan bara nackdelar.

Om färre pojkar drabbas av allvarliga negativa konsekvenser så låt gå att ett par fler pojkar blir omskurna. Färre drabbade, fler omskurna. Eller fler drabbade och färre omskurna. Vad tycker du?

Informeras det inte redan idag om ingreppets historia, medicinska för- och nackdelar och eventuella konsekvenser? Det kan jag inte tänka mej att det inte gör. Men det kan säkert bli bättre och det tycker jag är en bättre väg att gå. Ett förbud skulle hindra intresserade från att överhuvudtaget ta kontakt med sjukhus och på så sätt skulle inte information nå ut heller.

cnab skrev

Hej Anna! Är du hygglig och ger mig en länk till Konstitution dit du flyttade mitt inlägg om Maktdelningsläran ovan?

cnab skrev

Hej Anna! Är du hygglig och ger mig en länk till Konstitution dit du flyttade mitt inlägg om Maktdelningsläran ovan?

cnab skrev

Tack Anna! Och vad roligt att mina funderingar redan gett upphov till ett antal tänkvärda kommentarer. Ska besvara dem så snart jag hinner! Trevlig Valborg/Cnab

cnab skrev

Tack Anna! Och vad roligt att mina funderingar redan gett upphov till ett antal tänkvärda kommentarer. Ska besvara dem så snart jag hinner! Trevlig Valborg/Cnab

Anna Troberg skrev

Hej Bull!
Att avskaffa juridiskt kön och göra lagen könsneutral är definitivt något som jag tror att det skulle komma en hel del gott ur. :-)

Anna Troberg skrev

Hej Bull!
Att avskaffa juridiskt kön och göra lagen könsneutral är definitivt något som jag tror att det skulle komma en hel del gott ur. :-)

Kloker skrev

Jag tycker inte heller att könsstympning av barn ska vara tillåtet i Sverige. Könsstympning är kränkande och oåterkalleligt. Ett förbud mot könsstympning ligger helt i linje med Piratpartiets arbete för personlig integritet.

Jag köper inte alls argumentet att ett förbud medför att ”ingreppen sker på ett mindre säkert sätt”. För det första: Det allra säkraste är att inte skära i snoppen alls. För det andra: I Sverige har vi även ett förbud mot barnaga. Och även om lagen inte helt lyckats utrota barnmisshandel så hörs inga röster för att man ska kunna ta ungen till doktorn som utfärdar en örfil på recept för att det skulle vara säkrare än att det utförs i hemmet.

OM(!) omskärelse av underårigåriga ska vara tillåtet, ska det krävas tillstånd från alla vårdnadshavare och föregås av enskilt kuratorsamtal med barnet.

I de fall patienten själv önskar det och det inte är medicinskt motiverat ska det betraktas som ett skönhetsingrepp och bekostas av patienten själv.

Ett par frågor som piratpartister och företrädare bör vara beredda att argumentera kring och som det därför kan vara bra för partiet att ta ställning till:

1. De medicinska för- och nackdelar som omskärelse medför (se http://sv.wikipedia.org/wiki/Manlig_omskärelse#Medicinska_argument_mot_omskärelse)
2. Vill man undanta barn som föds med ett intersexuellt tillstånd? (se http://sv.wikipedia.org/wiki/Intersexualism#Kirurgi)
3. Hur står ett förbud mot könsstympning om man ställer det mot religionsfriheten? Anser vi att barnets integritet står över föräldrarnas religionsfrihet?
4. Hur kan vi röra oss ”så nära det bruna”? Är vi rasister/nazister/antisionister/antisemiter eller?
5. Hur kan vi förvänta oss att andra ska följa lagar vi stiftar när vi själva fildelar upphovsrättsskyddat material?

Kloker skrev

Jag tycker inte heller att könsstympning av barn ska vara tillåtet i Sverige. Könsstympning är kränkande och oåterkalleligt. Ett förbud mot könsstympning ligger helt i linje med Piratpartiets arbete för personlig integritet.

Jag köper inte alls argumentet att ett förbud medför att ”ingreppen sker på ett mindre säkert sätt”. För det första: Det allra säkraste är att inte skära i snoppen alls. För det andra: I Sverige har vi även ett förbud mot barnaga. Och även om lagen inte helt lyckats utrota barnmisshandel så hörs inga röster för att man ska kunna ta ungen till doktorn som utfärdar en örfil på recept för att det skulle vara säkrare än att det utförs i hemmet.

OM(!) omskärelse av underårigåriga ska vara tillåtet, ska det krävas tillstånd från alla vårdnadshavare och föregås av enskilt kuratorsamtal med barnet.

I de fall patienten själv önskar det och det inte är medicinskt motiverat ska det betraktas som ett skönhetsingrepp och bekostas av patienten själv.

Ett par frågor som piratpartister och företrädare bör vara beredda att argumentera kring och som det därför kan vara bra för partiet att ta ställning till:

1. De medicinska för- och nackdelar som omskärelse medför (se http://sv.wikipedia.org/wiki/Manlig_omskärelse#Medicinska_argument_mot_omskärelse)
2. Vill man undanta barn som föds med ett intersexuellt tillstånd? (se http://sv.wikipedia.org/wiki/Intersexualism#Kirurgi)
3. Hur står ett förbud mot könsstympning om man ställer det mot religionsfriheten? Anser vi att barnets integritet står över föräldrarnas religionsfrihet?
4. Hur kan vi röra oss ”så nära det bruna”? Är vi rasister/nazister/antisionister/antisemiter eller?
5. Hur kan vi förvänta oss att andra ska följa lagar vi stiftar när vi själva fildelar upphovsrättsskyddat material?

Calandrella skrev

Jag håller med dig, Anna. Mångfald – i form av allas lika rättigheter och möjligheter – måste vara Piratpartiets mål. Samtidigt finns en risk att vi i våra försök att åstadkomma mångfald istället faktiskt inskränker den – att man istället för att undvika etiketterna på människor klistrar fast dem på dem, och gör människorna till värda betydligt mindre än etiketterna de bär. Jag talar om kvotering, något vårt parti förhoppningsvis aldrig kommer ställa oss bakom.

”Är det rimligt att barn till homosexuella inte alltid ges samma juridiska trygghet som barn till heterosexuella? Givetvis inte. Här finns en möjlighet.” Vilka juridiska dilemman åsyftar du här? Naturligtvis anser jag att alla barn ska ha samma rätt, oavsett föräldrarnas sexuella läggning; men jag känner bara inte till vad du menar med detta här. Har inte alla barn samma rätt idag?

Calandrella skrev

Jag håller med dig, Anna. Mångfald – i form av allas lika rättigheter och möjligheter – måste vara Piratpartiets mål. Samtidigt finns en risk att vi i våra försök att åstadkomma mångfald istället faktiskt inskränker den – att man istället för att undvika etiketterna på människor klistrar fast dem på dem, och gör människorna till värda betydligt mindre än etiketterna de bär. Jag talar om kvotering, något vårt parti förhoppningsvis aldrig kommer ställa oss bakom.

”Är det rimligt att barn till homosexuella inte alltid ges samma juridiska trygghet som barn till heterosexuella? Givetvis inte. Här finns en möjlighet.” Vilka juridiska dilemman åsyftar du här? Naturligtvis anser jag att alla barn ska ha samma rätt, oavsett föräldrarnas sexuella läggning; men jag känner bara inte till vad du menar med detta här. Har inte alla barn samma rätt idag?

Anna Troberg skrev

Hej Calandrella!
Om ett lesbiskt par insemineras utomlands räknas bara den biologiska modern som förälder i lagens mening. För att båda ska räknas som föräldrar måste man vänta tills barnet är fött och sedan göra en närståendeadoption.

Närståendeadoptioner kan innebära det mesta mellan att knata iväg och skriva på papper till att man i princip måste gå igenom en hel adoptionsprocess med allt vad det innebär.

Detta är något som heterosexuella par inte tvingas gå igenom. Där räknas mannen som pappa i lagens mening ända från början.

Den här skillnaden innebär att det kan dröja månader innan ett barn till lesbiska har juridisk trygghet. Om något händer den biologiska mamman vid födseln eller under den tid adoptionsprocessen pågår, så är det inte 100% säkert att den andra mamman får ta hand om sitt barn. Det är en otrygghet som jag inte anser att vare sig barnet eller föräldrarna ska behöva leva med.

Och om någon undrar om det verkligen är många som väljer inseminering i utlandet, så kan ni läsa den här bloggposten om hur himla hjälpsamma Sverige är: http://annatroberg.com/2012/02/10/bitschslappad-av-verkligheten/

Och jättebra att du frågade, Calandrella. Jag tror att det är många som inte känner till det här. :-)

Anna Troberg skrev

Hej Calandrella!
Om ett lesbiskt par insemineras utomlands räknas bara den biologiska modern som förälder i lagens mening. För att båda ska räknas som föräldrar måste man vänta tills barnet är fött och sedan göra en närståendeadoption.

Närståendeadoptioner kan innebära det mesta mellan att knata iväg och skriva på papper till att man i princip måste gå igenom en hel adoptionsprocess med allt vad det innebär.

Detta är något som heterosexuella par inte tvingas gå igenom. Där räknas mannen som pappa i lagens mening ända från början.

Den här skillnaden innebär att det kan dröja månader innan ett barn till lesbiska har juridisk trygghet. Om något händer den biologiska mamman vid födseln eller under den tid adoptionsprocessen pågår, så är det inte 100% säkert att den andra mamman får ta hand om sitt barn. Det är en otrygghet som jag inte anser att vare sig barnet eller föräldrarna ska behöva leva med.

Och om någon undrar om det verkligen är många som väljer inseminering i utlandet, så kan ni läsa den här bloggposten om hur himla hjälpsamma Sverige är: http://annatroberg.com/2012/02/10/bitschslappad-av-verkligheten/

Och jättebra att du frågade, Calandrella. Jag tror att det är många som inte känner till det här. :-)

Gorby skrev

Hej Anna,
”En ogift pappa får endast gemensam vårdnad om sitt barn om mamman godkänner det, även efter att faderskapet är juridiskt fastställt. Dessutom går barnbidraget alltid till mamman, vare sig föräldrarna är gifta, sambos eller separerade med delad vårdnad. ”

Vill bara påpeka att detta gäller endast pappor som är gifta.

En ogift pappa får endast gemensam vårdnad om sitt barn om mamman godkänner det, även efter att faderskapet är juridiskt fastställt.

Gorby skrev

Hej Anna,
”En ogift pappa får endast gemensam vårdnad om sitt barn om mamman godkänner det, även efter att faderskapet är juridiskt fastställt. Dessutom går barnbidraget alltid till mamman, vare sig föräldrarna är gifta, sambos eller separerade med delad vårdnad. ”

Vill bara påpeka att detta gäller endast pappor som är gifta.

En ogift pappa får endast gemensam vårdnad om sitt barn om mamman godkänner det, även efter att faderskapet är juridiskt fastställt.

Calandrella skrev

Tack så mycket för svaret Anna! :-) Nej, detta var jag inte medveten om, även om jag hade något i bakhuvudet om det – säkert har jag skummat ditt gamla goda inlägg någon gång. Och om det Gorby påstår stämmer, är även det något som bör fixas till av oss pirater, i de lika rättigheternas anda.

Calandrella skrev

Tack så mycket för svaret Anna! :-) Nej, detta var jag inte medveten om, även om jag hade något i bakhuvudet om det – säkert har jag skummat ditt gamla goda inlägg någon gång. Och om det Gorby påstår stämmer, är även det något som bör fixas till av oss pirater, i de lika rättigheternas anda.

Emil skrev

Jag vill också slå ett slag för att piratpartiet blir det första partiet som kämpar för riktig jämställdhet. Många av de andra partierna verkar bara anse att jämställdhet är viktigt om det gäller jämställdhet för kvinnor, men männen då? Tror ingen att könsorättvisor finns för män?

Jag har aldrig hört något parti eller enskild feminist kämpa för att pappan ska ha lika mycket rätt till sitt barn som mamman. För det menar jag att pappor inte har idag. För att båda ska ha lika mycket rätt ska det också vara lika mycket lätt att få denna rätt. Jag kan fortfarande inte tro att vi 2012 har ett system där en ogift pappa är beroende av mammans intyg för att få vara pappa på pappret också. Då har man inte lika mycket rätt till sitt barn som mamman. Tänk om de bråkar och kvinnan är arg och hämndlysten?

Dessutom undrar jag hur det är i vårdtvistar om barn. Är det jämställt där?

FÖr kvinnan finns orättvisor inom yrkeslivet, men för män finns dem gällande barn och familj, vad jag vet än så länge.

Det finns en efterfrågan på ett parti som kämpar för båda könens orättvisor lika mycket. Ett parti som står för äkta jämställdhet.

Emil skrev

Jag vill också slå ett slag för att piratpartiet blir det första partiet som kämpar för riktig jämställdhet. Många av de andra partierna verkar bara anse att jämställdhet är viktigt om det gäller jämställdhet för kvinnor, men männen då? Tror ingen att könsorättvisor finns för män?

Jag har aldrig hört något parti eller enskild feminist kämpa för att pappan ska ha lika mycket rätt till sitt barn som mamman. För det menar jag att pappor inte har idag. För att båda ska ha lika mycket rätt ska det också vara lika mycket lätt att få denna rätt. Jag kan fortfarande inte tro att vi 2012 har ett system där en ogift pappa är beroende av mammans intyg för att få vara pappa på pappret också. Då har man inte lika mycket rätt till sitt barn som mamman. Tänk om de bråkar och kvinnan är arg och hämndlysten?

Dessutom undrar jag hur det är i vårdtvistar om barn. Är det jämställt där?

FÖr kvinnan finns orättvisor inom yrkeslivet, men för män finns dem gällande barn och familj, vad jag vet än så länge.

Det finns en efterfrågan på ett parti som kämpar för båda könens orättvisor lika mycket. Ett parti som står för äkta jämställdhet.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>