Basinkomst och negativ inkomstskatt är samma sak

coins

(Tidigare publicerat på Christian Engströms blogg.)

Basinkomst och negativ inkomstskatt är egentligen precis samma sak, bara att man uttrycker det på två olika sätt.

Med basinkomst får alla en utbetalning på (typ) 8.000 i månaden från staten, men betalar i gengäld marginalskatt från första tusenlappen hen tjänar. Hur hög den marginalskatten ska vara får man räkna på, men låt oss för enkelhetens skull anta att den är 50%:

  • Den som har noll egna inkomster får 8.000 av staten och betalar ingen skatt. 8.000 i plånboken, alltså.
  • Den som tjänar 4.000 betalar 2.000 i skatt och få 8.000 av staten. Netto blir det alltså 10.000 i plånboken.
  • Den som tjänar 16.000 betalar 8.000 i skatt och får 8.000 av staten, så det går jämnt upp. Hen betalar varken skatt eller får bidrag netto, och får 16.000 i plånboken.
  • Den som tjänar 24.000 betalar 12.000 i skatt och får 8.000 av staten, så hen betalar 4.000 i skatt netto, och får 20.000 i plånboken.

Med negativ inkomstskatt gör man precis likadant, men istället för att den som tjänar 24.000 får en utbetalningsavi på 8.000 och ett skattekrav på 12.000, låter man datorerna räkna ut vad nettot blir och bara skicka ett skattekrav på 4.000.

Man organiserar alltså systemet för månadsbidrag och preliminärskatt så att man först tittar på hur mycket personen tjänar själv, sedan räknar ut om hen ska få en utbetalning eller betala preliminärskatt för att summan hen har i plånboken blir exakt densamma som för basinkomst.

Det är bara två olika administrativa system som har exakt samma fördelningspolitiska effekt.

Om vi införde garanterad basinkomst i Sverige skulle vi alldeles säkert göra det enligt modellen negativ inkomstskatt, eftersom vi har ett så välfungerande system för preliminärskatt.

Rent administrativt skulle det gå till så att man tryckte upp nya skattetabeller, där det stod minus framför skatten för dem som tjänade ingenting eller väldigt lite. De skulle då få en utbetalningsavi med den negativa preliminära inkomstskatten så att de hade minst 8.000 att leva på den månaden (om de inte hade några inkomster alls), eller lite mer om de hade lyckats tjäna ihop en del egna pengar också.

Administrationen finns alltså redan: för alla som tjänar så mycket att de ska betala skatt netto blir det precis som idag: man får lön varje månad men arbetsgivaren drar en del och betalar in det i preliminärskatt. För dem som ska få pengar i bidrag behövs det bara en elektronisk utbetalning, precis som barnbidraget betalas ut idag.

Det blir alltså inga ytterligare administrativa kostnader för ett system med basinkomst enligt den här modellen. Det är bra att minnas när vi i ett senare skede ska börja titta på hur mycket byråkrati man skulle kunna spara genom att gradvis ersätta dagens olika komplicerade försäkringssystem med en enkel, begriplig och rättvis basinkomst.

Christian Engström

Christian är EU-parlamentariker för Piratpartiet. Han finns på sin blogg och går att nå via mejl.

Kommentarer

Jonas Lagander skrev

Bra förslag. Stödjer 100%. Skulle gärna se ett komplement dock där inkomstskatten kvittas ut av en markvärdesavgift (land value tax). Således skulle vi kunna ha ett högt grundavdrag trots basinkomst av det här slaget. Se gärna http://www.landskatt.se.

Cornucopia gjorde ett intressant inlägg om medborgarlön för ett tag sen också som jag gillar -http://cornucopia.cornubot.se/2012/11/medborgarlon-en-alternativ.html

Man måste såklart börja någonstans. Basinkomsten är ett måste för ett tryggt och frihetligt samhälle! Men betänk en framtid med kryptovalutor där det är svårt att beskatta inkomst. Då är markvärdesavgift en möjlighet att behålla statsintäkterna trots medborgarnas anonymitet i arbetslivet.

Hong kong – sedd av många som världens friaste marknad och nyligen utsedd i en internationell jämförelse som världens bästa stad att bo i – får in dryga 40% av sina offentliga intäkter från utleasing av mark. Det motsvarar exakt en markvärdesavgift bara det att det sistnämnda behåller marken i privat ägande.

Lilleman skrev

Den negativa inkomstskatten är väldigt mycket krångligare att administrera. Dessutom innebär preliminärskatten att många kan falla mellan stolarna och inte få några pengar alls vissa månader, då de preliminärt skulle ha tjänat 16000:- i mån, men egentligen inte tjänade något alls.

Omställningen från dagens system är dock hyffsat liten, och kanske är lättare att sälja in på trångsynta. Det bör dock å det snaraste bytas ut mot basinkomst, för att inte slösa miljarder på ett onödigt komplicerat skattesystem.

David skrev

Hej!
Det är förmodligen jag som inte hänger med men förstår inte riktigt artikeln, vi betalar ju inte 50% i skatt?

Henry Rouhivuori skrev

Inte 50% skatt, men väl 50% marginalskatt då skattesatsen höjs med inkomsten.

T.ex så en lägre inkomst ger 25% i skatt medans en något högre ger 35%. Detta ger en marginalskatt på skillnaden i inkomst eventuellt då 50%.

Rasmus Eneman skrev

Bra fösrlag.
Självklart måste ju de exakta siffrorna räknas ut bättre men själva idén är mycket bra.

Anonym skrev

Tycker att detta låter väldigt intressant!

Men jag har några frågor! Om detta skulle införas, innebär det att socialtjänstens, försäkringskassans och CSNs nuvarande uppdrag skulle försvinna (eller åtminstone förändras markant)?

Jag själv är student som haft problem med CSN och fått vända mig till socialtjänsten och jag måste säga att socialtjänsten är nog det största slöseriet på skattepengar som finns. Försäkringskassan är ju inte mycket bättre… Jag menar självfallet inte deras uppgift utan deras arbetsupplägg/utförande…

Jag har fått skuldsätta mig djupt för att jag inte blivit beviljat försörjningsstöd och fått ta ärendet till förvaltningsdomstolen som slutligen gav mig bifall. Utöver det så är människorna som jobbar där väldigt restriktiva oavsett vad det gäller… Dom behandlar än som minst sagt en andra klassens medborgare. Skulle jag vara någon alkoholist som bara lever på bidrag och inte tillför eller någonsin tänkt tillföra någonting till samhället så skulle man ju kunna förstå deras inställning. Men jag är idag student på Chalmers och kommer en dag vara en höginkomsttagare när jag väl tagit min Civilingenjörsexamen! Lite värdighet kan man väl i så fall förtjäna eller hur?

Skulle detta accepteras av Piratpartiet som helhet så har ni nog minst 1 röst till i alla fall!

Med vänliga hälsningar:
En anonym obestämd rödgrön pirat!

Anders S Lindbäck skrev

Förslaget fallet på att vi inte kan eller bör stöjda ett förslag på basinkomst. Från en ekonomisk synvinkel är ett sådant förslag en katastrof då det drabbar sjuka och arbetslösa hårt. Genom förslag på basinkomst så sänks inkomstnivån för långtidssjuka och arbetslösa kraftigt – många kommer förlora hälften av den inkomst de har idag.

Ano Nym skrev

@Jonas Lagander:

Vad kommer det att göra för den levande landsbygden tror du? 500 m2 tomt – 50 000 kr/mån?

Och mat, skog och annat som kräver utrymme? Mat för dagen – 3000:- En Billyhylla – 100 000?

Baliando skrev

Skulle inte piratpartiet kunna tänka sig föra ett politiskt parti som är emot alla andra politiska system. Som tex resursbaserad ekonomi, och föra en utveckling där lyckan och nöjet bland befolkningen mäts istället för tillgång…
(zeitgeist, venus project)

Jonas Lagander skrev

@Ano Nym

”Vad kommer det att göra för den levande landsbygden tror du? 500 m2 tomt – 50 000 kr/mån?”

Den levande landsbygden skulle bli än mer levande eftersom markavgiften sänker markpriser och kvittar ut inkomstskatt. Många fler skulle kunna bo på landet. Det skulle i realiteten bli en rejäl skattesänkning för alla som bor långt från samhällsservice. Men skattehöjning för de som bor nära samhällsservice. På djursholm skulle det bli väldigt dyrt, men norrlands inland skulle få rejäla ekonomiska lättnader.

”Och mat, skog och annat som kräver utrymme? Mat för dagen – 3000:- En Billyhylla – 100 000?”

Tjaae… åk till Hong Kong får du se. De har kvittat ut momsen helt via utleasing av mark (all mark i HK ägs av staden) och inkomstskatten ligger på mellan 2-17% (vanligen 16%). Ca 40% av offentlighetens intäkter kommer från markleasingen. Inte helt utan anledning mao att staden är ett shoppingmecka för turister. Deras system kan matchas i Sverige via en markvärdesavgift.

Sen är det även så att markvärdet spelar en stor roll i konjunkturcyklerna vilket förklaras i denna grafiska presentation – http://www.landskatt.se/cykler.html.

Genom att avgiftsbelägga markvärdet kan vi alltså motverka bostadsbubblor, få igång bostadsbyggandet, effektivisera stadsplanering och förhindra att matjordar förstörs.

Nicholas Miles skrev

Att dela ut gratis pengar till höger och vänster är ju all well and good tills någon ska bekosta kalaset. Vi lever i en tid av global skuldkris med länder som håller på att kollapsa under bördan av sina offentliga utgifter. Vill man i ett sådant läge föreslå något så omfattande som negativ inkomstskatt får man allt ge en fingervisning om hur förslaget skall finansieras också.

Jag förstår att det kanske inte precis finns en riksdagsutredning att peka på, men det blir svårt att grundligt debattera den här typen av förslag utan en hint om hur de skall betalas.

conny öström skrev

!976 lade Anders Gernant en motion i riksdagen som handlade om Tidsfaktorekonomi. Ett skattesystem som var knuten till tiden, på samma sätt som vi har tiden knuten på lönesidan.
Karl Gustavsson har skrivit en bok om ämnet.
Att ersätta alla skatter med tidskatt, sparar man massor av pengar och administration. Men jag anser att man kan göra samma sak på bidragssidan. Att ersätta alla bidrag med ett basbehovsbidrag, som är på motsvarande socialbidrag (eller bätre än så) och sedan sakta minskas ner till noll i takt med att man jobbar sig upp till fulltid. Övertiden är skattefri.
Man ska inte behöva lida för att inte jobba alls. Det ska vara hanterbart att ta sig till fulltid.
Men samtidigt så ska det inte finnas måste att man ska jobba … det finns kategorier av arbeten som inte ”syns” … tex en uppfinnare som behöver vara solo i skogen några år innan han har klurat ut den nya grejen … vad är det som säger att det inte är arbete?

Det ni skriver om basinkomst och negativ inkomstskatt … är helt i samma linje som det jag skrivit om.

Gurra skrev

25% ungdomsarbetslöshet redan idag… och publiceringsbranscherna har inte ens tokpajat än. Det är tydligt att arbetstillfällena inte räcker till ens idag. Knappast kommer det bli bättre framöver heller.. datorer, internet och robotar kommer troligtvis fortsätta ta över allt fler av våra arbetsuppgifter. Helt klart behöver något göras. Beskatta de 2 sista timmarna på jobbet tre gånger så högt som de första 6 kanske är ett alternativ. Bättre för samhället på sikt om de flesta har något att göra 6 timmar om dagen än att vi skapar en snabbt växande underklass av arbetslösa. Dagens arbetslivspolitik skapar ju en underklass av arbetslösa ungdomar.

Om det är tillräckligt mycket billigare att ha 4 pers som jobbar 6 timmar om dagen än att ha 3 pers som jobbar 8 timmar om dagen.. Så skulle antagligen en del av arbetslösheten försvinna.

Nicholas Miles skrev

Gurra: Menar du att ökad automatisering skulle leda till att jobben ”tar slut”? Det var ju inte riktigt så det fungerade under den industriella revolutionen.

Elias skrev

”Det var ju inte riktigt så det fungerade under den industriella revolutionen.”

Uppror mot kungen? Det var ju inte riktigt så det fungerade innan 1789. Samma typ av misslyckade induktiva argument utifrån historiska erfarenheter, som förutsätter att allting alltid kommer vara som förr. Det finns ingen ny sektor som sväljer den arbetskraft som frigörs av teknologisk utveckling, se t.ex. http://bortomarbetslinjen.blogspot.se

Såvida man inte subventionerar eller tvångskommenderar (FAS 3) fram meningslösa jobb är full sysselsättning med 8 timmars arbetsdag historia.

Per skrev

Om nivåer i ersättningsystem av typen basinkomst

Vilken nivå man bestämmer basinkomsten skall ligga på spelar mindre roll eftersom nivån snabbt kommer lägga sig på ”rätt” nivå. Valutan flyter mot andra valutor och en valuta är enbart till för att byta tjänster.

Scenario 1: Basinkomsten sätts alldeles för högt, kanske 10 000 i månaden. Det är samma sak som att riksbanken sätter igång och trycka mängder med pengar och vi får inflation och valutan tappar i värden till den hamnar rätt.

Scenario 2: Basinkomsten sätts för lågt, låt säga 1000 kronor i månaden. Folk skulle tvingas till att jobba häcken av sig med mycket låg ersättning men det hade samtidigt snabbt stärkt valutan eftersom landet Sverige plötsligt genererar långt mycket mer efterfrågade tjänster än dagens nivåer.

Ano Nym skrev

@Nicholas Miles

Det borde det göra på lång sikt i alla fall. Det måste finnas en gräns, dels för hur mycket vi vill konsumera, men framförallt för hur mycket råvaror det finns.

På lång sikt bör vi nog helt och hållet avskaffa den tillväxtbaserade ekonomin, för den är helt enkelt inkompatibel med ändliga resurser.

Det är den tillväxtbaserade ekonomin tillsammans med girighet som är grunden till väldigt mycket ont, bland annat planerat åldrande, vår oförmåga att göra oss av med oljeberoendet, och till och med en del krig.

Jag vet varken hur man skulle sätta en sådan förändring i verket, eller vad man borde förändra till. Jag vet bara att det system vi har nu inte kommer att fungera länge till.

Anders E skrev

Kolla gärna Basinkomst Stockholms facebook-sida, där vi har massa material i ämnet. För Stockholmare: Föredrag eller debatter första tisdan i varje månad från 5 feb på ABF-huset, Sveavägen 31. I februari Annika Lillemets, mp, som motionerat om medborgarlön.

Anders S Lindbäck skrev

Skälet till hög arbetslöshet just nu är att vi är inne på år 5 i en lågkonjunktur.

Det finns inget som tyder på att de effektivisterar som görs via att använda datorer på något sätt innebär att antalet jobb totalt sätt i samhället minskar. Under 100 år har vi sett teknisk utveckling och trots det så uträttar varje människa mer än vad varje människa gjorde för 100 år sedan – och vi är mycket fler som bor på denna jorden.

Så jobb kommer alltid finnas.

Ola Carlsson skrev

Om detta är en politik PP vill föra borde vi spawna fram argument för att förklara att detta är mest rättvisa systemet och genomförbart.

Bidrar med att bumpa cornucopia http://cornucopia.cornubot.se/2013/01/veckans-lasarkommentar-sverige-har.html#more
”Sverige har i princip platt skatt redan. Den statliga skatten på höginkomsttagare är bara smink för att lura låginkomsttagarna att någon annan betalar.
* Arbetsgivaravgifterna är platta. 415 mdr.
* Kommunalskatterna är platta. 530 mdr.
* Statsskatten är det icke-platta inslaget. 42 mdr.
Det vore alltså skitenkelt att göra skatten platt – i klass med ett mindre jobbskatteavdrag. Statsskatten är betydligt under 3% av de totala skatteintäkterna.”

Nu är ju en viktig skillnad att Sveriges bidragssystem förmodligen är bra mycket mindre platt.
Här måste vi alltså hjälpas åt att hitta konkreta exempel på att ett rättvist platt bidragssystem vore bra.

Ex:
Vi tror att människan av sin natur skulle aktivera sig, inte som idag sitta hemma och göra ingenting för att behålla sin A-kassa.

Vi vill att vem som helst ska kunna gå i exil från jobbet för att starta eget (läs programmera ett nytt minecraft) utan att sakna ekonomisk trygghet.

Att Tänkapå skrev

En väsentlig skillnad på basinkomst och negativ inkomstskatt ät hur de upplevs.

Att få en utbetalning upplevs konkret som att man får något, trots att man betalat mer i skatt än man får.

Att få en justering på den dragna inkomstskatten däremot upplevs inte som något konkret som man faktiskt _får_ av staten.

Därför tror jag att det första är att föredra då även de som netto betalar mer än de får, ändå konkret kan se att de får ut något, en _garanterad_ utbetalning. Där värdet ligger i att den är garanterad. Då tror jag också att legitimiteten i åtgärden har lättare att kvarstå i långa loppet.

Henrik Jäfvert skrev

@Nicholas Miles
Du har helt rätt vi kan alltid hitta på nya jobb för att väga upp för de som ersätts av automatisering, som till exempel livsstilscoacher, personliga shoppare och hund- och kattmedium.

Hela ekonomin kan bestå fluffig små service jobb där vi utbyter meningslösa tjänster med varandra ad infinitum allt för att få tag i pengar som bankerna har hittat på.

Eller så kan vi skita i det och vara lediga istället.
Och inse att mänskligheten har nått så pass långt att vi har råd att bjuda alla på gratis lunch.
Istället för att göra som idag att ge allt färre allt mer av det överflöd vi producerar.

Om du undrar hur vi ska ta oss ur skuldkrisen och finansiera en eventuell basinkomst förselår jag att vi återtar rätten att skapa pengar igen. Samtidigt som vi förbjuder privata banker att skapa pengar som de gör i dagsläget.

Som till exempel Positive Money föreslår.

Positive Money har några bra och korta informationsfilmer här för den som är intresserad:
http://www.youtube.com/watch?v=lrQX4CF6Bxs&list=PLyl80QTKi0gNBoBSgVuCTOorwWx2oFbsG

Anders S Lindbäck skrev

Cournucopias inlägg har problem då han missar att en del av intäkterna på skatten kommer från bidrag som beskattas. Då bidragen tas bort så minskar skatteintäkterna.

Så det är felräknat.

Jag har även svårt att se att ett system är mera rättvist om det kraftigt sänker ersättning till sjuka och arbetslösa.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>