En human politik för sjukskrivna och arbetslösa .

0 arbetslös 500 1053952_94489320

Som sjukskriven tycker jag det är konstigt att man helt plötsligt måste gå till praktikplats för att få rätt till aktivitetsstöd. Så var det inte förut, då var man sjukskriven, och jag tycker det ska fortsätta vara som tidigare.

Ungefär så här borde man kunna göra: Låt arbetslöshetsersättning såväl som sjukersättning/aktivitetsstöd utgå under i princip obegränsad tidsperiod. Därmed besparas folk förödmjukelsen att tvingas söka socialbidrag. Olika former av åtgärder skall istället vidtagas under försäkringstiden i avsikt att grundligt undersöka huruvida personen kan komma tillbaka på arbetsmarknaden.

Om undersökningen visar att personen inte är arbetsförmögen skall han/hon överföras till permanent sjukersättning. I annat fall ska hon bli föremål för verklig rehabilitering med målsättningen att få tillbaka personen i arbetslivet.

Eller så ska hon kunna få sjukersättning/aktivitetsstöd samtidigt som hon pluggar, samt få studiestöd utan att  sjukersättning/aktivitetsstöd dras in.

Jag tycker sjukskrivna ska ha rätt att utbilda sig utan att bli av med sin ekonomiska ersättning/stöd.  För Piratpartiet står väl för männskliga rättigheter för alla, även för de sjukskrivna, som alla andra partier skiter i?

Tommy Sundqvist

Kommentarer

Anton Nordenfur skrev

Ett problem jag tycker mig se (men jag är inte alltför införstådd i det exakta regelverket) är att all sjukskrivning likställs. Om någon exempelvis sjukskrivit sig från sitt jobb som snickare för att hen brutit armen och således inte kan snickra, så tillåts den inte exempelvis studera samtidigt som den är sjukskriven, trots att detta ju inte påverkas av att armen är bruten. Det är trist med ett samhälle som på det viset inte uppmuntrar sjuka att utbilda sig.

Jonathan skrev

Naivt. Hur många kommer inte sjukskriva sig för att få studera gratis?

Och för det andra så bör Piratpartiet som jag trodde stod för individuell frihet hålla sig långt undan spenderarbyxorna. Mer statlig klåfingrighet aka skatt betyder mindre frihet.

Daniel Barkstedt skrev

Om man som person avstår att söka försörjningsstöd för att man tycker det är förödmjukande så tyder det på att man inte riktigt är i behov av det.
Jag tror inte att det är en bra idé att ha ett system där du kan få arbetslöshetsersättning under obegränsad tid, förutom den minoritet som utnyttjar systemet så får det tyvärr en effekt som gör att människor sitter och väntar på att sitt drömjobb ska dyka upp istället för att skaffa sig en försörjning. Det är lättare att få ett nytt jobb om du redan har ett, oavsett vilket.

Många av dom här praktikplatserna är fullkomligt värdelösa och ger ingenting. Men många är också i samarbete med andra företag och ökar därmed chansen att träffa nya arbetsgivare vilket kan leda till en jobbmöjlighet.
Dessutom mår man av min erfarenhet inte bra av att inte vara aktiverad och ha någon form av strukturerad rutin i livet.

Sedan håller jag med om att man inte kan sätta en tidsgräns på en kronisk sjukdom, men man måste skilja på arbetslöshetsersättning och sjukersättning/aktivitetsstöd.
Tycker även att man ska stötta människor som vill plugga men det måste också ske inom vissa ramar. Till exempel så borde utbildningen man vill gå prövas mot behovet på arbetsmarknaden i framtiden osv.

Jonatan Lindgren skrev

@Jonathan, man kan inte sjukskriva sig enbart för att få sjukersättning, då det krävs läkarintyg. Att fejka en sjukdom var lätt när man gick i högstadiet och enbart behövde säga till morsan att man mådde dåligt. Det är inte lika lätt att lura en proffessionell läkare.

För övrigt så är friheten man får när man kan bli sjuk och kan fokusera på att bli frisk istället för att oroa sig över hur man ska klara sig ekonomiskt så mycket större än friheten man får av 500 mer i månaden.

Reserverar mig för eventuella stavfel då jag sitter vid mobilen för tillfället.

Oliver Uvman skrev

”Mer statlig klåfingrighet aka skatt betyder mindre frihet.”

Det här uttalandet påvisar en är en allt för förenklad syn på verkligheten. Vi människor lever, utvecklas och skapar möjligheter helt beroende av varandra. Frihet kan antingen ses som frihet från att påverkas av andra (libertärt) eller frihet att tillsammans bygga och nyttja system där vi åstadkommer mer än någon kan göra ensam – genom ökad samarbetsförmåga får vi alla ökad möjlighet, frihet, att förverkliga våra drömmar (socialism).

Jag litar på att Piratpartiet ser till vetenskap och forskning istället för att hålla fast vid dogmatiska principer. Jag litar också på att vi försöker bygga ett samhälle vi kan vara glada att vi bor i, där vi inte behöver vara livrädda för att bli skadade eller sjuka.

Det finns studier som visar att höjd a-kassa ger höjd arbetslöshet[1], dock vet jag inte om någon sådan studie gjorts över längre tidsperioder. Vi vet också att en bra nivå på a-kassan låter folk ta sig tid att söka och finna de arbeten där de passar bäst[2], vilket minskar återfall till arbetslöshet (och antagligen gör folk mer nöjda med sina jobb och liv). Om a-kassan ligger på en bra nivå nu vet jag inte, hoppas PP tar kontakt med ekonomiska forskare från både höger- och vänsterlägren.

Vad gäller sjukskrivning så är det uppenbart att det nuvarande systemet är inhumant och behöver ändras på. Försäkringskassans egna undersökningar bestrider de siffror man fått om bidragsfusk från regeringens delegation för felaktiga utbetalningar.[3] Skillnaden är 0.3-0.7 mot 7 miljarder i uppskattat medvetet fusk. Jämför med skatteverkets uppskattning på 133 miljarder i skattefusk. Det är alltså mycket möjligt att vår motivering att strama upp sjukvårdsersättningssystemet var kraftigt överdriven. Samtidigt ska man akta sig för att tro på myndigheter som granskar sig själva (se: Polisen[4])

[1] http://www.svd.se/nyheter/inrikes/faktakoll-stefan-folster_7328031.svd
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Frictional_unemployment
[3] se länkar på http://www.alliansfrittsverige.nu/2008/03/mars-7-2008-man-ska-inte-tro-p-allt-man.html
[4] http://www.dn.se/ledare/signerat/polisen-vill-inget-se-vill-inget-hora

Jan Bruun Andersen skrev

Får jag fråga vad syftet med utbildning samtidig som man tar emot sjukersättning är? Att ha det roligt på skattebetalarnas räkning?

Tommy S skrev

man måste genomgå en neuropsykiatrisk undersökning så det är inte bara fejka till sig sjukdomar och varför skulle man vilja det?

Lilleman skrev

Det här passar inte in öht i piratpartiets politik. Det är bara en liten tramsig tweak av ett trasigt system.

Förenkla regler, inte ändra lite eller lägga till.

Ta bort samtliga bidrag från det offentliga, och ha kvar det sociala skyddsnätet i socialbidraget för de som behöver. Om man arbetar och vill ha en fallskärm ifall något händer får man teckna en försäkring och bekosta det själv. Annars har vi existensminimum.

Ännu bättre är om vi inför medborgarlön och helt slopar även socialbidraget.

Tommy S skrev

@Jan Bruun Andersen Absolut inte jag ser mer som det skulle vara en trygghet om man inte skulle klara av sina Studiér t.ex så hamnar man inte utanför .

Jan Bruun Andersen skrev

@Tommy S – jag trodde att socialbidraget var all den trygghet man behövde? Eller menar du att man inte kan överleva på socialbidrag?

Tommy S skrev

@Jan Bruun Andersen jag får inte socialbidrag så jag vet inte om det räcker eller inte. vad jag vill göra är enklare regler för de med funktionshinder men tog även med andra i den texten.

@alla jag tror vi pratar om olika ”sjukskrivningar”
kanske inte alla men vissa.

Fredrik A skrev

Detta är ingen lätt fråga. Jag har insyn i FKs resonemang och det är inte lätt att få rättvis bedömning utifrån dagens regler.

Huvudmålet är idag att få tillbaka fler till arbete vilket alla mår bäst av. Både de sjukskrivna, arbetsgivare och landet Sverige.
En person som går sjukskriven för lång tid tappar i attraktivitet både på sin nuvarande arbetsplats och framtida.
Visst är man sjukskriven och inte kan utföra sitt ”jobb” så kanske man ändå kan utföra andra sysslor. Det får personen tillbaka in i arbetslivet igen, även i den sociala gemenskapen osv.

Den största saken handlar nog mer om den personliga ”statusen” kanske inte det ekonomiska alltid.

Sjukskriven=Du har ett arbete men kan just nu inte arbeta pga sjukdom.
Arbetslös=Du kan arbeta men just nu är jag inte tillräckligt intressant att anställa.
Socialbidrag=nu är jag på samhällets botten bland misslyckade ->ingen vill ha mig.

Det är den mentala skammen man måste arbeta bort.

Åter till vikten att fler måste arbeta:

100% av invånarna i Sverige består av:
–34% barn och pensionärer
–17% sjuka, arbetslösa, studerande, övriga
–49% sysselsatta
•Anställda: 44 %
–Privat sektor: 29 %
–Kommunen: 10 %
•Företagare: 5 %

Alltså är det 34 % av Sveriges befolkning som bidrar till övriga 66% uppehälle.
Visst anställda i kommun/stat betalar också skatt men deras löner kommer ifrån början av skatteintäkter.

Om vi ska kunna bibehålla ett högt socialt skyddsnät och samtidigt ge möjlighet till fria studier måste fler tillbaka till arbete i den privata sektorn och inte fler tillbaka till sjuksängen.

Tommy S skrev

Jag kan ju bara prata från mig själv och har vart sjukskriven p.g.a funktionshinder och inte ens haft jobb någonsin.
Så är knappast attraktiv för någon arbetsgivare. så Arbetsmarknadspolitiska program med praktiker utan syfte gynnar ju ingen i längden. bättre då att utbilda människor tillbaka in i rätt väg eller ? det är vad jag menar. vilket Arbete är det folk ska komma tillbaka till när de aldrig haft något.
och alla klarar inte heller av det därför måste det finnas Trygghet för alla människor.

Fredrik A skrev

Självklart Tommy. Frågan är inte enkel och vi är båda övertygad om att jobb är det bästa.

Allt för ofta försöker man forma människan efter arbetet och inte arbetet efter människan. Mer flexibilitet i arbetslivet och tyvärr är det ibland de som vill väl som fackföreningar som omöjliggör infasning av funktionshindrade, sjukskrivna alt långtidsarbetslösa i arbeten som är anpassade efter individen.

Anders S Lindbäck skrev

Lilleman: Alla korrekta uträkningar av medborgarlön visar på att sjukersättningen och arbetslöshetsersättningen kommer minskas till mindre än hälften av vad de flesta får idag.

Medborgarlön är ett förslag som låter bra men som i praktiken har allvarliga negativa konsekvenser får många utsatta i samhället.

Jonas Lagander skrev

Man kan fasa in basinkomsten successivt så att människor med sjukersättning osv. inte hamnar ikläm. Det finns säkert sätt att lösa detta.

I tider av NAIRU, teknologisk arbetslöshet, finanskriser och så vidare måste vi tillgodose grundläggande trygghet,frihet och värdighet för alla i samhället. Basinkomsten är en grundläggande del i detta.

Jonas Lagander skrev

@Fredrik A:

Vi rör oss mot effektivisering av produktion på ett sätt att allt fler blir mindre behövda på arbetsmarknaden. Varför inte hitta nya intäktssystem till staten istället som gör att vi slipper vara helt beroende av mänskligt arbete för att finansiera samhällsservice och välfärd? Varför inte låta maskinerna ta över så mycket som möjligt så att vi själva slipper?

Inkomstskatten behöver som jag ser det ändå sänkas rejält för att vi långsiktigt ska kunna möta konkurrensen från öst. Hong Kong t ex är momsbefriat och har en proggressiv inkomstskatt på mellan 2-17% (http://www.justlanded.com/english/Hong-Kong/Hong-Kong-Guide/Jobs/Income-tax-in-Hong-Kong). Istället finansierar de samhället via utleasing av mark (och inte ens bitcoin kan användas för skatteplanering/flykt där då marken ligger där den ligger). Uppenbart är att priset på arbete i HK (och shopping) är mycket billigt.

I Sverige låter vi storföretagen komma undan med räntesnurror och skatteparadisgömmor för att snuva samhället på pengar från VÅRT arbete och VÅRA naturresurser (minerallagens utformning är också ett läckande såll för statsbudgeten). Och ändå ska vi jobba mer och mer för att säkra välfärden. Man tappar ju lätt motivationen.

Hur ska då våra höga kostnader för arbete och kryphål för inkomstskatten kunna möta detta i längden på den internationella marknaden? En möjlighet är att matcha systemet i HK genom att kvitta ut inkomstskatten via en avgift på markvärde.

Linnéa Tyseng Nicander skrev

Jag håller helt med huvudinlägget. Efter att ha läst lite av kommentarerna också så började tyvärr även mina tankar gå och jag kände ett starkt sug av att uttrycka mina egna tankar i kategorin sjukersättning och liknande. Om detta är fel forum ber jag om ursäkt, min kognitiva förståelse är något begränsad under den mörka årstiden.

En viktig kategori av sjukskrivna, sjukpensionärer och liknande anser jag är just de -psykiskt- sjuka, en krånglig kategori vars hantering egentligen skulle kräva att psykvården förbättras och utökas med bättre och mer välutbildad personal.

En än värre delkategori i dessa psykiskt sjuka är den kategori som aldrig arbetat och som inte känner skammen av att vara värdelös utan arbete. Varför? Systemet för att handskas med annorlunda människor fungerar inte särskilt bra. Känner jag mig ordentligt samhälls-rövknullad sen barnsben pga mina psykiska problem (som inte behöver infinna sig förrän efter systemet börjat dela ut björnkramar, kanske för en alkoholiserad förälder t.ex.) lär instinkten att dra strået till stacken förminskas. Faktiskt – Bränn stacken. Vad har jag att återbetala ett samhälle som plågat mig? Ge mig pengarna – jag förtjänar dem som skadestånd.

Utan fortsatta psykiska problem kan kanske en bra omgivning rätta till det, men lägg ihop det med fortsatta psykiska problem (sömnstörningar, social fobi, kognitiva problem, ångest, depression) så har du ett stort problem – en person mad dåliga förutsättningar för att hålla ett jobb och utan motivationen att försöka i särskilt hög grad. ”Jo precis, lata jävlar – då får de väl se hur det går om inga ersättningar finns!” (Jag menar inte att Piratpartiet är den typ av parti som i sina principer anser att utförsäkra psykiskt sjuka är ett alternativ, men för de som utan tvekan skulle dykt upp och sagt ovanstående)

Ja. De som inte begår självmord (vilket jag ibland när jag tampas med psykvård tänker kanske är Moderaternas nya plan – få dem att ta kål på sig själva så är vi av med problemet) blir uteliggare och hemlösa, pundare och kriminella. Bittra och samhällshatiska kriminella. Den allra finaste sorten…

Alla varianter utom den som tar sitt liv är värre samhällsbördor än en sjukskriven. Och alla, inklusive den som tar sitt liv, är möjliga dolda talanger som med rätt hjälp och stöttning kunnat bli resurser.

Anders S Lindbäck skrev

Att jämföra Hong Kongs skatter med svenska skatter är helt fel då det stora sociala skyddsnät vi har i Sverige inte finns i Hong kong.

Det är en avvägning som sverige har valt att göra av rättviseskäl och har stort stöd bland befolkningen. Att göra som i Hong Kong och låta sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring etc vara privat är inte alltid det bästa. Ett bra exempel är USA där man nyligen genomfört en stor sjukvårdsreform gällande hur man betalar sin sjukförsäkring för att komma tillrätta med det dåligt fungerande systemet där.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>