Internt debattinlägg: Trafikförsäkringsskatten

512px-Japanese_car_accident

Trafikförsäkringsskatten är en extraskatt på drygt 30 % av trafikförsäkringspremien som alliansen införde 2007. Den skulle vänja oss vid att sjukvård- och rehabilitering för trafikolycksoffer i framtiden ska betalas via trafikförsäkringen. Därav blev inget, men skatten tickar varje år ca 3 miljarder rakt in i statsbudgeten, inte ett kvidevitt därav går till trafikolycksoffer. Jag är inte mot höga skatter, tvärtom är jag rädd för att vi får problem med budgetunderskott. Men en skatt ska kännas meningsfull; att bestraffa att försäkra sin bil, vilket man måste… Läs mer