Piratpartiets arbetsmarknadspolitik

datarbete liten xchng 525433_29598145 notify emej

När Piratpartiet går in i sin breddningsfas är det lätt att ängsligt fråga; Vad säger opinionen? Vad skriver media? Vad tycker de andra partierna? Istället för att fråga vilken värld vill vi ha, vilket samhälle vi vill bygga eller vad vårt syfte är i politiken. En av dessa frågorna är jobben. Vad ska vi göra med jobben? Hur ska vi tala om att vi kommer få fler jobb?

Svaret är: det ska vi inte. Inte på det sättet som gammelpartierna talar om jobb. För vi skulle ljuga då. Jobben kommer aldrig att komma tillbaka, lika lite som bondesamhället kommer göra det. Kassörskan ersätts av självscanning, sjuksköterskan av roboten, industriarbetaren av maskinen, schackspelaren av datorn.

Så vad ska då Piratpartiet säga?

Vi ska tala om att vi inte kommer att behöva ”jobba” för att känna oss värdefulla eller för att ändå skapa värde. Och att alla människor har rätt att få leva tryggt och få finnas i ett socialt sammanhang av deltagande oavsett jobb eller frånvaro av det. Vi ska döda sjukförsäkringsdebatten, a-kassedebatten och arbetslöshetsdebatten med orden garanterad basinkomst.

Vill vi gå bakåt i tiden så finns det tillräckligt med partier som för den politiken. Vänstern kommer skrika ”rätt till heltid!”, högern kommer skrika ”latmaskar!”, precis som de skriker ”bortskämda slynglar som vill ha allt gratis”.

Vad vill då högern och vänstern uppnå? Full sysselsättning – då arbete det är det enda sättet att säkra värde och värdighet i ekonomin vi konstruerat.

Det finns två sätt man försöker uppnå detta mål; från politiskt håll genom subventioner, avdrag, och andra riktade ekonomiska medel (höger) eller genom satsningar i den offentliga sektorn med syfte att öka antalet anställda (vänster). En mångfald av metoder har prövats av olika regeringar i Europa, men industrisamhällets kollaps är oundviklig – hela vårt ekonomiska system bygger på att det finns en efterfrågan av arbetskraft som det inte längre finns en efterfrågan på.

Ekvationen är omöjlig – klart står att dock att bägge dessa alternativ kostar mycket skattepengar. Om skattepengar används anser vi det vara en piratpolitisk princip att de bör användas på ett så effektivt sätt som möjligt.

Eftersom slutmålet med dessa satsningar är att säkra inkomst och leverne för allmänheten borde de villkorslöst garanteras direkt till varje individ. Det är ett sätt vi kan ge alla människor möjlighet till deltagande.

Vi vill att det som kan vara gratis ska vara gratis. Och vi ska vara stolta över det, stolta över vår fria infrastruktur med sjukvård, vägnät och utbildning. Rätten till bostad och mat ska inte villkoras. Vi behöver socionomer i skolarna, inte på socialkontoren. Vi behöver läkare för att behandla sjukdomar, inte för att skriva sjukskrivnings intyg. Vi behöver pengar till mat och bostad, inte subventioner för att ”skapa jobb” så att människor kan få rätt till mat och bostad.

I en tid där osäkra anställningar ses som ett problem ska vi utbrista ”lovade är de osäkra anställningarna, men prisa de säkra inkomsterna”. Sann flexibilitet uppnås inte av att tvinga fler att fördriva tid på arbetsförmedlingen, utan genom att ge alla förutsättningar till en trygg vardag i ett samhälle så rörligt att inga jobb kan vara garanterade.

Vi tror att en överväldigande majoritet av befolkningen kommer att ta tillfället till akt och våga chansa, följa sina drömmar och nå sin fulla ekonomiska och sociala potential när de garanteras en grundtrygghet.

En grundtrygghet skapar rum för självbestämd utbildning, forskning och ekonomisk innovation – ett genuint fritt val. Det möjliggör nya vidder av volontärarbete, tid för barn, anhöriga och äldre, oberoende journalistik, politiskt deltagande, fri konst och fri programvara. Och det motverkar tvångs- eller integritetskränkande arbeten som prostitution och tiggeri. Effekter som gynnar hela vårt samhälle – arbete som genererar riktigt mänskligt värde!

Piratpartiet behöver en visionär, långsiktig & hållbar politik. Bara då kan vi bli något andra partier inte är. Omfamna den ljusnande framtiden med oss.

Klas Forsell, Ung Pirat Jönköping
Simeon Jonasson, Ung Pirats Arbetsmarknadspolitiska arbetsgrupp

Du hittar Ung Pirat Jönköping på webb och Facebook.
Du når Klas på Twitter och mail.
Du når Simeon på Twitter och mail

Kommentarer

Jerker Montelius skrev

Det var mycket fina ord men väldigt lite konkreta förslag.

Ord, ord, ord
William Shakespear

Oldtimer skrev

En massa flummiga ord utan substans. Påminner om ”den nya ekonomin” som prisades under hela IT-bubblan. Till det blev uppenbart att varken ekonomi eller gravitation har slutat fungera bara för att vi fått ett IT-samhälle.

Vad exakt är det ni argumenterar för? Att staten skall dela ut skattepengar som ”medborgarlön”? Vilka skattepengar är det i så fall? Hur kommer de in till staten i den modellen? Varför tror ni att efterfrågan på arbetskraft plötsligt kommer att försvinna?

Thomas Gunnarson skrev

Man kan ju börja med att sluta beskatta folk under existensminimum!
Alltså en skattefri inarbetad inkomst på 12000 kr per månad.
Det är faktiskt en stor grej, i svensk politik, bara det….
Nästa steg kan vara att sänka arbetstiden per dag…
Ernst Wigfors, en sosseminister på femtiotalet, trodde att när produktionen av nödvändiga varor blev riktigt rationaliserat så skulle arbetstiden kunna minskas till så där 3-4 timmar per dag…
Ungefär som kommunisterna i Sovjet, drömde om på sin tid.
Som på stenåldern då man ”arbetade” ett par timmar om dagen och resten av tiden ägnades åt sociala aktiviteter.
Problemet är att det är inte folket som ror hem vinsterna av sitt arbete utan kapitalet.
Samma problem som utlöste franska revolutionen…
och den ryska…
Men varför inte, som förslaget innebär, börja med en garanterad basinkomst, som ju är en skattefri inarbetad inkomst upp till 12000 kr per månad och den som inte klarar det får socialbidrag…
Ungefär som idag, med den skillnaden att man inför ett Grundavdrag upp till existensminimum, som ju inte finns idag. (utom i Frankrike, Storbrittanien, Irland, Spanien, Italien, Tyskland m.m…..)

ulf gustafsson skrev

Intressant idé. Personligen tycker jag att man ska dela på de jobb som finns, gå ner i arbetstid. Problemen är dock flera.
Vi lever i ett tvåtredjedels samhälle där ganska många sitter fast med stora lån, dessa måste jobba heltid för att upprätthålla en livsstil.

Vissa av arbetsgivarna vill ha en viss procent underbetalda arbetslösa som håller nere lönerna. Fabrikörerna vill också ha konsumenter men de vill inte höja lönerna så vi får mer köpkraft. Med generösa lån har folk köpt mer än dom har råd med. Hjulen måste snurra, vi lockas att konsumera med lånade pengar.

Tyvärr vill inte alla gå ner i arbetstid, många vill istället ha sänkt skatt. Det är alltså många väljare som röstar på dem som sänker skatten, oavsett konsekvenerna av detta. De vill åka till Tailand på semestern och betala av på sina dyra lån. De måste gå till banken och fråga om de har råd att skilja sig ;-)

Det är bra om folk inser att livet är mer än att bara arbeta och konsumera onödiga saker.

Målsättningen är bra med förslaget, men vi måste fundera på vilka steg som ska tas för att komma dit. Vi behöver mycket sådana här diskussioner, kanske kan vi i detta parti lösa knutar som andra inte har lyckats med?

Hur mycket kostar inte administrationen att räkna ut hur mycket bidrag folk ska ha? Bara där skulle vi spara många sköna slantar om vi istället kunde ha en grundtrygghet.

Detta förslag tycker jag ska följas av en seriös diskussion om vilket samhälle vi vill ha, och vi bör klara detta utan att låsa fast oss för mycket i höger och vänster.

Jag tror heller inte att jobben kommer tillbaka och då måste man fråga sig vilket samhälle man vill ha. I och för sig har vi redan socialbidrag som är en sorts grundtrygghet. Problemet är de som är vana vid en viss inkomst och vill ha en sorts försäkring så att de vet att de får lika mycket pengar om de blir arbetslösa eller sjuka. Systemet vi har nu är ”olika betalt för att inte arbeta”.

Jag tror att hoppet finns hos den nya generationen att klara av att skilja på nödvändiga och icke nödvändiga saker att konsumera. Det är nog obehagligt för fabrikörerna med folk som inte vill konsumera de senaste prylarna, eller som inte köper nya kläder så ofta.

Det ska bli intressant att läsa mer om denna diskussion.

Anders S Lindbäck skrev

Nej.

Det finns idag ingen som lyckats presentera ett förslag på medborgarlön som är finansierad.

Förslag om merborgarlön låter bra men går ekonomiskt inte att genomföra. Piratpartiet kan inte komma med förslag som innebär stora kostnader utan att på något sätt tala om hur de skall finansieras. Så därmed är förslaget i sig dödfött att driva.

Tomas Gradin skrev

@Thomas Gunnarsson:

”Som på stenåldern då man “arbetade” ett par timmar om dagen och resten av tiden ägnades åt sociala aktiviteter.”

Mm och de hade det jättebra på stenåldern, eller hur? Medellivslängd sisådär 12 år.

Thomas Gunnarson skrev

Tomas:
Många av de hälsoproblem som fanns då, såsom förlossningsproblem (vilket ju varit dödligt), barnadödlighet, bakterieinfektioner och vanliga olyckor är ju nästan utplånade i dag. Men hade krig, hjärtinfarkt, cancer eller stroke varit obehandlade idag hade skillnaden varit inte varit så stor….
En del människor blev lika gamla som idag, medan en del, många, dog väldigt tidigt..
När nuvarande antibiotika framöver blir ineffektivt kommer folk att dö i vanliga bakteriesjukdomar och då blir statistiken mer lik stenålderns…

Anders S:
Den enda del av det du kallar medborgarlön, som inte finns idag, är ett vettigt grundavdrag, (cirka 12000 kr per mån) för dem som jobbar och har låga inkomster (plus vissa pensionärer).
Alla andra har en medborgarlön!
Ty de höginkomsttagare har ju fått sitt ”jobbskatteavdrag”. Det är ju lika mycket värt som ett vettigt grundavdrag! En medborgarlön!
Invadraranhöriga som hamnar i förorterna får ju de medel de behöver för att klara sitt uppehälle.
Socialbidragstagare får de medel de behöver för att klara sig….
Varför skall man särskilja ungdomar utan egna medel (Föräldrar som bidrar) eller småföretagare i taskiga branscher och pensionärer med pensioner under existensminimum, så att just dessa måste ändra sitt liv och be om stöd från staten då just staten tar deras underlag för överlevnaden i skatt? Något som ingen annan drabbas av?!
Du upprepar din avoga inställning gång på gång och kräver att andra skall komma med argument, men kan tydligen inte komma egna siffror.

Anders S Lindbäck skrev

Thomas Gunnarsson jag har noterat att du hela tiden för fram ditt förslag. Problemet är att det är inte finansierat och kommer därmed förmodligen innebära att staten, kommunerna och landstingen går i konkurs om det genomförs.

Så kanske ta till dig av kritiken du får på ditt förslag och se över om du kan förbättra det i stället för att tro att du kan sälja in något genom att hela tiden upprepa det Jag anser att piratpartiet kan inte föra fram ofinansierat förslag som gör Sverige till nästa Grekland om vi skall ha minsta chans att komma in i lagstiftande församlingar.

Per "wertigon" Ekström skrev

Artikelförfattaren har många bra poänger, men få konkreta förslag.

Jag tror helt ärligt inte att vi bör förespråka medborgarlön i dagens läge. Medborgarlön är vettigt när c:a 20% av arbetskapaciteten behövs för att föda upp 100%, idag är vi dock inte där. Idag är vi runt 50% av den totala arbetskapaciteten som jobbar med någon form av ”försörjningsjobb” (dvs, direkt relaterat till mat, elektricitet, vatten eller andra nödvändigheter för dagens överlevnad).

Däremot kan det vara en ide att sänka antalet timmar vi måste arbeta idag. 35- eller till och med 30-timmarsvecka är ju ett alternativ som föreslagits tidigare, vilket är rimligare. När vi sedan går ner på 10-timmars vecka kan det börja bli intressant att diskutera medborgarlön, men, så länge systemet ser ut som det gör idag så kan vi inte gå över till medborgarlön utan mindre än att kollapsa samhället.

Deep Blue skrev

Pengar går idag åt till att skyffla arbetslösa fram och tillbaka mellan olika ”åtgärder” för att få ut dem i arbete. Får de inget jobb så måste ju skattepengar gå till försörjningsstöd eller aktivitetsstöd i alla fall.

De får alltså en garanterad inkomst i alla fall, bara det att idag slösas deras tid bort eftersom de måste vara närvarande på meningslösa åtgärder.

Sedan har de tur att komma ut på praktik eller nystartsjobb som betalas av skattepengar.

Så en grundtrygghet rent ekonomiskt har vi redan idag. Skillnaden är att man inte nödvändigtvis gör något produktivt. ”Men skaffa ett jobb då” säger ni. Visst, gärna det. Hur var det man tvingade någon att anställa en, nu igen?

Hur många mantimmar har vi redan lyckats spara in på med hjälp av maskiner och industrirobotar? Utvecklingen kommer inte att stanna av utan gå framåt ännu snabbare.

Henrik Brändén skrev

Jag tror att en medborgarlön på relativt blygsam nivå både är möjlig och lämplig, och att det är ett naturligt utvecklingssteg för samhället när lönearbetets roll i produktionen och den monetära ekonomins del av totalekonomin faktiskt – tack vare informationssamhällets utveckling – minskar. MEN jag tror att vi har mycket tanekarbete och diskussion framför oss innan vi har ett välformulerat och välgenomtänkt krav vi blivit tillräckligt ense om för att börja driva. Alltså en tanke jag i grunden varmt stödjer. Men som krav inför valet 2014 är jag mycket tveksam.

qeshi skrev

@Anders S Lindbäck

Det går visst att finansiera medborgarlön. Det beror helt och hållet på vilket ekonomiskt system man har.

Om vi använder ”positiva pengar” som bland annat Ben Dyson föresrpåkar så skulle vi kunna finansiera det.

Video om positiva pengar, typ 20 min:
http://www.youtube.com/watch?v=H4kKo5izocE

Det vill säga att vi låter staten i större utsträckning skapa våra pengar istället för som idag, att vi låter privata banker göra det.

Om du oroar dig för inflation så går den alltid att skatta bort.

Thomas Gunnarson skrev

Anders S:
Hur många politiska ideér har inte gått under då man prioriterat medlet istället för målet.
Sedan jag första gångerna följde politiken (tidigt sjuttiotal) har jag sett hur det ena partiet efter det andra sålt sina ideal för att nå köttgrytorna.
Centern sålde sin själ, sitt kärnkraftsmotstånd, för att få bilda regering.
Miljöpartiet sålde sin själ för rikdsdagsmannalivet.
Kristdemokraterna gav upp sina kristna ideal för att bli ett utslätat alliansparti.
Sverige-demokraterna har haft stora interna konflikter för att kunna hålla en snygg yttre profil i riksdagen.
Skall då PP ge upp sina ideal INNAN man kommit så långt att riksdagen är aktuell?
Är medlet (riksdagen) viktigare är Målet (medborgarnas frihet)?
Är inte principen människors lika värde mer värt än bara ord?
Är vissa människors ekonomiska frihet mer värd än andras då kommuner. landsting och staten har ekonomiska problem?
Ty det är ju det som du här påstår!
Att ROT och RUT och Jobbskatteavdrag gynnar ”alla”, medan andra ändå bara är arbetslösa slöfockar och inkompetenta bidragsberoende invandrare.
Ty de som tjänar mycket skall ju inte behöva betala till den gemensamma kassan, ty de är ju så ”duktiga”.
Jag betraktar det resonemanget, som inte är ovanligt, som rena rasismen och klassförakt som bara skapar en grogrund för ytterligare samhällsoro och sociala problem.
När man ju faktiskt kan göra något åt detta så får man inte stoppa för argument som att ”detta är inte politiskt korrekt”.
Rent ekonomiskt är det inte så många medborgare som det handlar om. Studerande, givetvis. Vissa pensionärer. Och ett antal småföretagare som berörs, kanske uppåt en miljon ensamföretagare som ibland dyker under existensminimum och då råkar riktigt illa ut…
(Förresten så är samhällets propaganda för att unga skall starta eget rena lurendrejeriet med detta skattesystem! Jag har träffat många som kursat och levt som råttor i årtionden innan banker och staten gett amnesti )

qeshi skrev

@Anders S Lindbäck
Jag förstår mycket väl implikationerna av positiva pengar.

Det jag inte förstår är varför vi ska betala för att privata banker ska skapa merparten av våra pengar. Istället för att vi skapar dem själva till en mycket lägre kostnad.

OccasionallyConscious skrev

På det hela är det en bra framtids idé och hur försörjningen av medborgarna ska gå till i en framtid med mer & mer ”automation” är något alla partier kommer vara tvungna att ta i för eller senare, och basinkomst/medborgarlön/negativ skatt kalla det va man vill är något man bör titta på.

Men som Lindbäck säger, det kommer krävas en hel del tankearbete & uppbyggnad kring konceptet och det kommer bli svårt att få gemene man att tro att man kan få pengar för ingenting(speciellt de människor som fortfarande tror att pengars värde är baserat i något).

Miljöpartiet försökte driva det här förut men kände att det var svårt i dagens politik..
Personligen tror jag man kommer vara tvungen att automatisera stora delar av Sveriges medelinkomst yrken innan det kommer vara möjligt att driva igenom rent politiskt, men partier ska ju vara visionära så varför inte driva det som ett framtida mål om inte annat?

Det finns ju en del böcker i ämnena, kanske en växande litteraturlista i frågan vore nåt?

Thomas Gunnarson skrev

OccasionallyConscious:
Åter vill jag påpeka att det inte är något abstrakt teoretiskt problem, utan synnerligen konkret.
Det berör ett antal tusen småföretagare, ett antal tusen ungdomar och pensionärer.
Det innebär bara att man får behålla de första 10 000 kr man jobbar ihop varje månad utan skatt (och arbetsgivaravgift).
Synnerligen enkelt!
Om PP tar i denna fråga så kommer man före de etablerade partierna, ty även de måste framöver, ganska snart, lyfta upp denna fråga från sin undangömda plats i det storsvenska samhället, ty det storsvenska finns inte längre…

Jörgen L skrev

Problemet med en garanterad basinkomst är framför allt följande:

1) Så som arbetslivet är organiserat idag så är det antagligen en majoritet av dem som går till jobbet som hellre gjort något annat om de hade möjlighet till det.

2) Detta innebär att de inte skulle tycka det är rimligt att andra kan välja att strunta i att jobba, det skulle helt enkelt upplevas som omoraliskt om vissa väljer att låta sig bli försörjda av skattepengar trots att de har möjlighet att försörja sig själva. Folk accepterar att ge bidrag till den som inte KAN försörja sig själv, men inte att jobba för att nån annan ska välja bort att jobba. Solidariteten med socialförsäkringssystemet förutsätter att det finns där som en sista utväg när man inte KAN klara sig själv.

3) Om basimkomsten är så pass hög att det går att leva på den och det blev accepterat att det är OK att inte jobba så är det stor risk att för många kommer att utnyttja systemet. Det leder till att finansieringen faller ihop. Det skulle kräva så stora omfördelningar från de som jobbar till de som inte gör det, att arbete endast marginellt kan leda till bättre inkomster eftersom den ”gemensamma kakan” minskar om färre jobbar. Det enda sättet att förhindra detta är att flytta skatten från arbete till något annat, men i så fall vad? Skatt på konsumtionen skulle kräva att man höjer basinkomsten för att den ska gå att leva på, och en 50%-ig moms skulle knappast accepteras, och skulle antagligen ge högst egendomliga konjuktureffekter och skapa blomstrande tider för all slags smuggling…
Skatt direkt på produktionen skulle leda till att produktionen skulle flyttas utomlands i den mån den antingen är okvalificerad eller automatiserad eftersom det inte skulle gå att exportera något med kraftiga prispåslag från produktionsskatt.

4) Det talas om enorma vinster som skulle göras på minskad byråkrati. Källor på det? Den rent ekonomiska biståndshandläggningen är redan idag ganska rationaliserad. Den som har ekonomiskt bistånd men inga andra problem får de pengarna efter en ganska blygsam arbetsinsats från socialen idag. Huvuddelen av tiden sysslar socialtjänsten med andra typer av sociala problem.

5) Automatiseringen betraktas som att den automatiskt leder till att folk blir arbetslösa. Det är inte vad vi kan lära av historien. Det är idag mångdubbelt fler människor som arbetar än vad det var på tex 1700-talet, trots att vi idag arbetar oändligt mycket effektivare. Automatiseringen frigör tid som vi dels kommer att använda till att arbeta med annat, dels kan använda till att ytterligare förkorta den allmänna arbetstiden.

6) Att använda den ökade effektiviteten till att förkorta den allmänna arbetstiden och att ge ökade möjligheter till rättvist fördelad möjlighet att ta ut ledighet har sannolikt betydligt större möjligheter att få acceptans hos de som ska betala andras ledighet än något som uppfattas som att ”jag ska jobba så nån annan kan välja att slöa.” Om det rent faktiskt är så att effektivitetsförbättringarna ger utrymme för minskad total arbetstid, så är det isåfall politiskt sett en mycket enklare fråga att driva.

Utifrån detta så vore det intressant att se en realistisk kalkyl på hur en basinkomst skulle kunna finansieras, och vilken nivå den skulle kunna hamna på. Den måste rimligen minst hamna på den nivå man har för socialbidrag + boende, annars går den knappast att leva på (och de som har det svårt idag ska ju inte få det sämre), och kalkylen börj ju rimligen utgå från att den är så pass hög att en del människor faktiskt väljer att använda den, samtidigt som det inte får vara så liten skillnad mellan den och inkomsten efter skatt att för många väljer att sluta jobba.

Att lägga om en del av skattesystemet så att man höjer grundavdraget och ökar skattesatsen ovanför det skulle vara en intressant reform att utreda, men det ger ju enbart effekter för de som faktiskt redan har jobb, så det är ju inte detsamma som basinkomst.

Thomas Gunnarson skrev

Jörgen:
”Att lägga om en del av skattesystemet så att man höjer grundavdraget och ökar skattesatsen ovanför det skulle vara en intressant reform att utreda, men det ger ju enbart effekter för de som faktiskt redan har jobb, så det är ju inte detsamma som basinkomst.”
Först, så funkar det i vår omvärld inom EU. Det ser litet olika ut mellan medlemsstaterna men så ser det ut: Ett Grundavdrag upp till existensminimum! Det behöver alltså inte utredas!
Att om skatteintäkterna sänks någonstans, så måste det alltid balanseras av en höjning på ett annat ställe, är ju inte sant. Fast väldigt vanligt inom politiken!
Ty som det är idag så beskattas många ner under existensminmum, vilket innebär att om den skatten togs bort, upp till existensminum, skulle samhället inte förlora något på då det antingen innebär att man, som du påpekar, måste idag stöttas med socialbidrag, eller att staten tar in skattemedel på arbete, som annars hade används för lokal omsättning på de plats där de ”skattebefriade”, de som då får behålla sina inarbetade pengar upp till existensminimum, vistas. Det innebär att människor konsumerar sådant som de verkligen behöver istället för att staten subventionerar utlandsresor och annat för folk som ändå har råd att göra detta…(ROT och RUT,m.m.)
Vilket istället innebär en samhällsvinst, omsättning på hemorten!
Och, observera, de konsumerar inte på bidrag utan med egna inarbetade medel! Pengar som man ändå måste ha för att kunna existera!
Är det rimligt att skatta folk in i ett socialbidragssystem?
Jag har märkt att man blandar ihop medborgarlön med grundavdrag, och det är två helt skilda problem, egentligen.
Basinkomst, är något annat än medborgarlön, ty det har vi redan, utom för de grupper som lever på marginalen utan socialbidrag, såsom vissa småföretagare, studenter och pensionärer.
En sammanblandning som förvånar mig, men kanske beror på okunnighet om hur samhället fungerar…
Förhoppningsvis, ty ibland så tycker jag mig se att de som tror sig tjäna på nuvarande system gärna använder argument som förvillar.

Henrik Brändén skrev

Jörgen: Du argumenterar precis som jag gjorde för några år sedan! (Därmed naturligtvis inte sagt att jag har rätt och du har fel – det kan precis lika gärna vara jag som börjat ägna mig åt önsketänkande.)

1) Vad gäller legitimitet så knakar legitimiteten i dagens system också betänkligt, när allt mer av det nyttiga arbetet i samhället (som många med goda löner drar nytta av) görs oavlönat, ofta helt utanför de monetära systemen, antingen på människors fritid, eller av människor som hankar sig fram i socialförsäkringssystemens utkanter och ständigt hånas av den etablerade omgivningen för att inte göra nytta på det konventionella sättet. Om jag ska spetsa till det tror jag att ett system med en garanterad medborgarlön/basinkomst på sikt tvärt om är en förutsättning för att upprätthålla legitimiteten för dagens produktionsordning.

2) Men visst: Det vore moraliskt förödande om jag kunde lägga mig på sofflocket och få nästan lika mycket i medborgarlön, som de kompisar får i lön, som sliter ut sin kropp på fysiskt och psykiskt tunga jobb. Ska vi ha basinkomst/medborgarlön måste den därför gå till alla, så att det man tjänar på lönearbete lägger sig ovanpå. Då är det tydligt för den som väljer att arbeta att hen får något som den som väljer att inte arbeta inte får – mer pengar för att köpa fler saker, resa mer, äta roligare mat, osv.

3) Basinkomsten/medborgarlönen måste därför vara relativt låg (vilket ökar sannolikheten för att systemet ska upplevas som legitimt) samtidigt som skatten på inkomster ovanför denna måste vara betydande. (Vilket å andra sidan är ägnat att minska samma sannolikhet).

4) Att åstadkomma den omläggning detta skulle kräva är sannolikt en mycket besvärlig och komplicerad process. Upplever jag någon tvekan gäller det inte om omläggningen är önskvärd i sig, utan om den rent tekniskt är möjlig att genomföra på ett sådant sätt att systemet fungerar och upplevs legitimt under alla steg på vägen. Kring vägen tror jag därför vi behöver en hel del ytterligare tänkande, innan jag är beredd att stödja att vi antar basinkomst/medborgarlön som vår politik.

Thomas Gunnarson skrev

Henrik:
Kan ingen piratpartist kolla hur det ser ut för folk i övriga EU?
Om man reser på semester så stanna inte på krogen, vid den billiga spriten utan prata litet politik med lokalbefolkningen!
Prata ekonomi med dem…
Jag pratar politik med alla och får svar, så var inte så svenska utan släpp loss! Politik är inte ett livsfarligt samtalsämne som i Sverige utan något som folk alltid tycker om att resonera om. Fast härhemma vågar knappt utlänningar andas om svensk politik ty de vet att vi anser det vara en synd att prata politik.
men…
Ett vettigt grundavdrag är inte en medborgarlön utan inarbetade pengar som staten inte tafsar på. Så som i övriga EU!
Eller vill PP leva i en svensk ankdamm?
(Det är ganska brått med förändringar ty den dag då lågkonjunkturen drabbar oss, kanske ganska snart, så har samhället inget att sätta in än att förlita sig på enskilda människors egen förmåga genom att sätta Grundavdraget så högt att de som kan, klarar sig på egen hand, även med små inkomster.)

Simeon Jonasson skrev

Artikelforfattare Simeon Jonasson här, kommer svara på lite kommentarer.

@Jerker Montelius
@Oldtimer
För vissa frågor kravs en idébakgrund som beskrivs i artikeln, det är inte ett tecken på att substans saknas. Artikelns syfte är inte att förklara modellen bakom basinkomst utan varför den är ideologiskt och politiskt relevant för Piratpartiet.

@Thomas Gunnarson
Det finns många argument för basinkomst som inte har en informationsteknisk-politisk koppling. En av dessa är att effekten av de nuvarande kravbelagda bidragssystemen effektivt utestänger socialbidragstagare från såval social samvaro som arbete precis som du påpekar.

@Ulf Gustafsson
Jag delar din problembeskrivning, hur vi likt boskap under var korta tid på jorden ska låna, konsumera och arbeta sa mycket som möjligt. Allt för att hjulen ska snurra.

Politiker pratar sig varma om arbetslinjen samtidigt som den största ångest män har när de ligger på dödsbädden är att de arbetade for mycket. Någonting är mycket fel.

@Anders S Lindbäck
Ack sa många politiska drömmar som skulle krossats i sin vagga med din bistra syn…

Det finns tre argument mot ditt påstående om att vi ska släppa allt vi inte har en finansiering för:
1. Om ett parti som driver en radikal politik, finansierat eller ej, får stöd från de breda massorna kommer det sätta agendan för och påverka hur de andra partierna och regeringen agerar. Detta har vi redan gjort i andra frågor och kan göra igen.

2. Detta är en ideologisk diskussion kring hurvida tanken kring en grundtrygghet rimmar väl med Piratpartiets värderingar, inte ett budgetmöte med regeringen.

3. Om vi inte sätter ideologi först blir vi ideologiskt urholkade och obehagligt lika det etablissemang vi försöker förändra.

4. Vi kan avvakta med ett införande tills det finns ekonomiskt utrymme. Det är det partier brukar göra, ingen förespråkar att driva Sverige i konkurs.

@Per ”wertigon” Ekström
Bra poänger Per. Däremot handlar en grundtrygghet inte om att alla måste sluta jobba eller producera saker. Det handlar om att anpassa trygghetssystemen för den övergång i arbetsmarknaden vi ser allt mer av i takt med att produktionseffektiviteten och processorhastiheter ökar till nivåer som aldrig exsisterat tidigare i mänsklighetens historia. Fyrkantiga heltidsanställningar är helt enkelt inte relevant eller attraktivt längre, något våra trygghetssystem är baserade på och konflikten märks allt tydligare…

@Deep Blue
Word! Låt oss anta ett effektivt förvaltande av skattemedel som en piratpolitisk princip!

@ Henrik Brändén
Huvudet på spiken. Inlägget är en del i det tankearbete vi har framför oss. Något värt att tänka på är att Tyska PP aktivt driver frågan och… ja, det har ju gått ganska bra för dem. Jag anser att vi måste akta oss för att fjäska för etablissemanget med politiska floskler om arbets- och ansvarslinjer. Piratpartiet har alltid kört sitt eget race, satt sina egna agendor, låt oss fortsätta med det. Låt oss avvakta av rätt anledning!

@OccasionallyConscious Som det står i inlägget: “Piratpartiet behöver en visionär, långsiktig & hållbar politik. Bara då kan vi bli något andra partier inte är. Omfamna den ljusnande framtiden med oss.”

De meningarna var ett försök att sätta ord på den utveckling du beskriver i din kommentar!

I takt med att fler och fler yrken automatiseras bort tror jag att vi tillslut kommer till en kritisk gräns där folk inser att nuvarande trygghetssystem helt enkelt inte är hållbara. Piratpartiet är vana att ligga lite före alla andra, varför inte även i trygghetspolitiken?

@ Jörgen L
1. Industrisamhället var en dyster tid där folk på sin dödsbädd ångrade att de jobbade hårt och mycket. Vi går mot ljusare tider.

2. Det finns en stor risk att du har rätt i att folk resonerar så… Tills de blir arbetslösa på grund av att deras kompetens, erfarenhet eller grandiosa högskoleexamen inte längre behövs.

3. Det finns långt fler problem med basinkomst än de du beskriver. Men alla system har sina problem.

I vårt nuvarande villkorade system har vi allt större grupper av utanförskap som utförsärkas, mår dåligt, hamnar i kriminalitet som skapar behov av poliser och annat repressivt arbete och skattemedel, drogmissbruk som finansierar organiserad brottslighet (samma sak), utanförskap som blir en grogrund för rasism, gör att rasistiska partier får partibidrag, ökar splittringen i samhället, låser in folk i arbeten de inte önskar (inte ekonomiskt effektivt), tvingar folk att gå till jobb de hatar så att de kan köpa prylar de inte behöver som spär på överkonsumtion som förstör vår planet, gör att människor inte kan ägna sig helhjärtat åt det de brinner för så som öppen källkod, aktivism, politiskt engagemang, välgörenhet och annat… Problemet är att dessa konsekvenser är svårberäkeneliga och att vissa inte ens genererar ekonomiskt värde utan mänskligt värde.

Trots de problem du räknar upp tror jag att fördelarna väger tyngre. Det betyder inte att vi ska föringa problemen, men jag har inga svar på dem idag.

4. Du har rätt men om man räknar med den tid som såväl handläggare, läkare, socionomer och andra får lägga på pappersjobb och liknande som de istället kunnat lägga på att hjälpa, bota, stödja människor i sitt nuvarande eller för delen i ett annat yrke med blir vinsten större.

Tar man dessutom med de integritetskränkningar som arbetslösa, utförsäkrade och socialbidragstagande utsätts för blir vinsterna astronomiskt mycket större, dock inte mätbart ekonomiskt.

5) * Det stämmer att man inte kan göra ett direkt samband mellan automatisering och arbetslöshet, det är inte inläggets poäng. Poängen är att Moores lag är exponentiell.
* I flera undersökningar anger människor att om de fick välja mellan högre lön eller kortare arbetstid väljer en marjoritet kortare arbetstid
* Folk ångrar att de jobbar så mycket som de gjorde på dödsbädden
* Vissa undersökningar hävdar att det finns en gräns för när vi inte längre blir lyckligare av ökat välstånd och konsumtion och att denna gräns är passerad för länge sedan
* Vad är syftet med att vi arbetar?

6) Jag tycker ditt resonemang i övre stycket är ganska populistiskt, låt mig översätta till ett annat område:
“Fri fildelning har antagligen bättre möjligheter att få acceptans hos de som ska betala andras kultur och kunskap än något som uppfattas som att “jag ska köpa så nån annan kan välja att tanka.” Det vore enklare att driva att vi tar ut en bredbandsskatt som födelas till STIM.”

För övrigt anser jag också att det vore intressant att se en ekonomisk kalkyl, men idag är vi i en ideologisk diskussion.

Anders S Lindbäck skrev

Alternativet till att inte släppa allting vi kan finansiera är att låna till det och hoppas få någon annan som betalar för det.

Antingen som grekland låna så mycket att vi tvingar de som lånar till oss att skriva av lånen för de vet att de aldrig kommer kunna få betalat eller så låter vi våra barn och barnbarn betala våra skulder.

Skall vi sälja vår barn och barnbarn som slavar eller skall vi själva betala för det vi använder ?

Anders S Lindbäck skrev

PS Det finns science fiction berättelser som handlar om ett samhälle där en person kan låna all inkomst för sina nästa 10 generationer av och leva ett liv i lyx. Jag vill inte ha ett sådant samhälle.

Oldtimer skrev

@Simeon Jonasson
Tack för att du tog dig tid att skriva ett svar till mig.

Dock gav mig svaret inte så mycket grund för att kunna diskutera detta vidare. Det är själva ”idébakgrunden” som jag tycker saknas eller åtminstone saknar verklighetsförankring.

Jag kan omöjligtvis se hur den är ”ideologiskt och politiskt relevant för Piratpartiet” utan att få mer kött på benen. Skall jag utgå ifrån de kommentarer här som är positiva till ert inlägg, så tappar jag ännu mer förtroende.

Om partiet skall ha ekonomiska ställningstaganden, så kan de inte bara vara utopiska flummerier. Vi hånskrattar ju åt mediabolagen när de anser att de har förlorat mer på fildelningen än alla pengar som existerat genom historien. Vi vill inte att omgivningen skall hånskratta åt vår ekonomiska politik på samma sätt.

Oldtimer skrev

Jag måste passa på att citera Jörgen L:
”5) Automatiseringen betraktas som att den automatiskt leder till att folk blir arbetslösa. Det är inte vad vi kan lära av historien. Det är idag mångdubbelt fler människor som arbetar än vad det var på tex 1700-talet, trots att vi idag arbetar oändligt mycket effektivare.”

Jag rekommenderar verkligen att en del skribenter här läser lite ekonomisk historia. Detta påstående att vi nu har lämnat knapphetens tidsålder (”age of scarcity”) bakom oss och nu står inför överflödets tidsålder (”age of abundance”) har dykt upp gång efter annan i historien. Nej, det kommer aldrig att finnas brist på behov av produktivt arbete. Och, nej, mänskliga behov kommer aldrig att vara totalt uppfyllda. Påstår man det, så förstår man inte hur människor fungerar.

Jag vet att vi består av många tekniknördar (sagt med de bästa avsikter; jag är själv en) och idealister, men glöm inte att samhället är människor och att människor är individer.

Simeon Jonasson skrev

@Anders S Lindbäck
Om vi ska upprepa det vi sagt i kommentar efter annan så kommer vi nog ingen vart. Jag delar inte din uppfattning om att all finansiering måste vara klar i en teoretisk ideédebatt. Jag tycker att retorik som att ”sälja våra barn som slavar” är larvig och oseriös. Låt oss komma överrens om att vi inte är överrens.

@Oldtimer
Tack för din input. Jag ska verkligen anstränga mig för att försöka besvara dina funderingar genom att gå tillbaka till din första kommentar:

1. Vad exakt är det ni argumenterar för? Att staten skall dela ut skattepengar som “medborgarlön”?

Modellen basinkomst går i grund och botten ut på att du ersätter alla (eller vissa) bidrag som CSN, Akassa, Bostadsbidrag, Socialbidrag, Försäkringskassa, Barnbidrag och Pension etc (och i vissa modeller även) alla avdrag som ROT, RUT etc med ett grundbelopp som varje månad betalas ut till samtliga medborgare, ungefär så som barnbidraget fungerar idag.

En realistisk implementering ligger många år framåt i tiden och att ta fram ett belopp är en ”miljonfråga” för framtida nobelpristagare då en balans mellan ekonomiska incitament för att arbeta (och få grundläggande samhällsproduktion att fungera) och samtidigt ge folk möjlighet att kunna bli sjuka, arbetslösa osv och ändå inte lida.

2. Vilka skattepengar är det i så fall? Hur kommer de in till staten i den modellen?

Basinkomst infattar inte hur skatter inhämtas, snarare hur skattepengar betalas ut. Alltså är finansieringen av modellen egentligen en annan diskussion där människor har olika åsikter. Plattskatt föreslås som en kompletering till basinkomst av vissa, andra vill behålla den progressiva skattemodellen. Rick Falkvinge har bloggat om detta, hans hemsida ligger nere men om du Googlar ”Basic Income Rick Falkvinge” så kan du läsa en del om finansering.

3. Varför tror ni att efterfrågan på arbetskraft plötsligt kommer att försvinna?

Ingen har sagt orden ”plötsligt”. Det handlar om en gradvis utveckling där den tekniska utvecklingen möjliggör att fler och fler jobb kan ersättas av maskiner. Inte bara produktion utan tjänstesektorn och inom en inte allt för snar framtid även mer högutbildade jobb. Fildelningen var bara början (inte behövs 100 skivbutiker med 100 anställda när man kan ha ett Spotify med 10?) Att vi kommer till ett samhälle där en maskin kan göra det en människa kan är inte en fråga om ja eller nej utan när. Det kommer inte över en natt utan blir en gradvis utveckling och i denna övergångsfas tänk (50-200 år) kommer vi behöva trygghetssystem som kan tackla detta. Våra nuvarande system är föråldrade och designade för en svunnen tid, de behöver patchas med ett helt nytt tänk.

@Oldtimer
Delar du kritiken mot de nuvarande trygghetssystemen och anser dem vara föråldrade? Anser du att vi går emot en ny arbetsmarknad där tjänstesektor och även mer högkvalificerade arbeten kan ersättas av maskiner? Tycker du det är positivt att människor kan ägna sig åt ideelt arbete i de exempel som beskrivs i artikeln?

Nicholas Miles skrev

Om vi inte kan diskutera finansiering är jag nyfiken på varför inlägget bara föreslår ”grundtrygghet” med rätt till ovillkorad rätt till mat och bostad. Varför inte rätt till slott? Eller rätt till lyxkryssning? Varför inte rätt till egen herrgård på månen? Om finansiering av förslaget inte är ett problem vi kan diskutera undrar jag varför ni inte går längre än ni gör i ert förslag och säger att allt skall vara gratis.

Det finns liksom inte så många som tycker att man skall arbeta för arbetandets skull. Det är liksom inte av illvilja som socialbidraget är satt till hyra + 3000kr. Ingen är emot att låginkomsttagare tjänar mer pengar – det är var pengarna kommer ifrån som skapar de politiska skiljelinjerna. Utan finansieringsfrågan finns i princip inget att diskutera, för det finns ingen som tycker att vi skall förbjuda låginkomsttagare från att erhålla mer pengar.

Simeon Jonasson skrev

@Nicholas
Inlägget föreslår grundtrygghet för att vi anser att människor har rätt till en grundtrygghet. Vi anser inte att människor har rätt till lyxkryssning eller herrgårdar på månen.

Jag ser inte det konstruktiva i din kritik, Jörgen exempelvis framför relevant kritik och frågeställningar, du verkar mest vilja göra dig lustig?

Nicholas Miles skrev

Simeon: Min intention var verkligen inte att göra mig lustig. Jag ville bara poängtera att gränsdragningen ni gör blir fullständigt godtycklig om man inte tar hänsyn till finansiering. Vad ni bedömmer som grundtrygghet framstår som ganska omotiverat. Om man däremot blandar in finansiering blir resonemanget tydligare: Medborgarlön är genomförbart (om än dyrt) medan slott åt alla är ekonomiskt orealistiskt.

För övrigt talar Borg i klippet du länkar om att arbete skapar välstånd. Han hänvisar lite till protestantisk arbetsetik, men hävdar egentligen inte att arbete har något värde för sin egen skull, utan att effekten är det som entusiasmerar honom.

Anders S Lindbäck skrev

simeon – breddningsbloggen är inte ett forum för idedebatt utan en sakfrågedebatt. Se t.ex. http://breddning.piratpartiet.se/2012/05/18/tack-for-att-ni-hjalper-till-med-breddningsarbetet/

Idedebatten tillhör piratpartiets principprogram och piratpartiet antog nyligen ett nytt sådant.

Det finns beräkningar på basinkomst och alla kommer fram till att om man skall ha en generell basinkomst till alla medborgare så hamnar den på ca 3000 kr om man tar bort alla bidragen som finns och för över dem till basinkomsten. Så basinkomst är inte ett förslag som har någon som helst realism i grunden utan kräver massiva andra skattehöjningar för att finansieras.

Simeon Jonasson skrev

@Nicholas Miles
Jag tar till mig av din kritik mot det faktum att ett finansieringsförslag saknas. Om jag hade haft ett eller haft kompetensen till att beräkna ett så hade jag presenterat det. Det hade förstods varit det bästa scenariot.

Nu har jag inte det men, jag tror fortfarande på iden och jag vill föra fram den.

Jag anser inte att man behöver ha en finanseringsplan klar från dag 1 för att ha en sakpolitisk teoretisk diskussion med fokus på att hitta en ideologisk koppling till piratpolitiska värdegrunder.

Min viktigaste poäng är dock, som tyskarna visat, man behöver inte ha en finanseringsplan för att påverka den politiska agendan och åtminstone pusha samhället något åt den riktning man vill ha det. Vill vi förändra världen eller vill vi förändra politiken?

@Anders S Lindbäck
Förslaget är sakpolitiskt med fokus på att hitta en ideologisk koppling till en piratpolitisk värdegrund. Om allt vi ska kunna diskutera här är en slopning av sommartid och legalisering av hasch så tänker jag publicera våra texter i alla fall och lämna det till moderatorerna att moderera, tack så mycket.

Det är självklart att man ska kunna fortsätta ideedebatten. Det är naivt att tro att man kan separera den från sakpolitiska förslag.

Eftersom du presenterar siffror så kan du också presentera dina källor.

Det verkar inte gå fram hur astronomiskt lång vandringen från det här politiska blogginlägget till ett faktiskt eventuellt politiskt beslut är och hur gott om tid under den vandringen det finns att både diskutera, stöta och blöta, förbättra, förminska, remixa förslaget och implementerandet.

Politik handlar om vilja. Om du inte delar min syn har jag svårt att se hur vi kan föra den här diskussionen ens en millimeter framåt. Vad som är sagt är har inte redan sagts?

Lämna ett svar till Thomas Gunnarson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>