Ett ledande parti när det gäller jämställdhet

Jag vill att Piratpartiet ska vara ett av de ledande partierna när det gäller jämställdhet och jämställdhetsfrågor.

Det jag menar med jämställdhet är inte exklusivt kvinnofrågor och feminism utan en mycket mer nyanserad ståndpunkt angående jämställdhet.

Både kvinnor och män har sina respektive problem. Det finns också fördelar både med att vara man och kvinna (olika fördelar, förstås). Att mäta och jämföra dessa för- och nackdelar är omöjligt, eftersom det är som att jämföra äpplen och päron. Därför är det omöjligt att upprätta en balansräkning över könens totala ställning och utpeka det ena könet som nettovinnare och det andra som nettoförlorare. Samhällets jämställdhetsarbete måste därför gå åt två håll, och intressera sig för både kvinnofrågor och mansfrågor.

De båda könen ska ha samma värde, rättigheter och skyldigheter. Detta är definitionen på jämställdhet. Jämställdhet definieras inte som 50/50-fördelning mellan könen i samhällets alla skrymslen och vrår. En sådan kan aldrig uppnås och är heller inte önskvärd.

Att 50/50-fördelning på alla områden aldrig kommer att uppnås beror på att könen är lite olika och i genomsnitt gör lite olika val. Skillnaderna mellan könen är både biologiskt och socialt betingade. Skillnader är inte något fult. Vi gillar olika. Det är viktigt att understryka att vi talar om genomsnittliga skillnader – de individuella variationerna är betydande.

Krav på lika rättigheter för könen innebär att vi säger nej till kvotering. Meriter och lämplighet ska styra olika tillsättningar, kön ska vara irrelevant. Kvotering = positiv särbehandling = diskriminering av en annan grupp.

Kvinnor förr i världen hade begränsade juridiska rättigheter. Det är mycket glädjande att det har åtgärdats ändrats (åtminstone i Sverige och i största delen av västvärlden).

Samtidigt glöms det ofta bort att även män hade sina bördor och underlägen förr i världen. Exempel är krigsplikt, försörjningsplikt gentemot kvinnor, innehavande av farliga arbeten och förväntad självuppoffring. Lite förenklat kan man säga att män har haft större frihet än kvinnor medan kvinnor har haft större trygghet än män. Det är inte självklart vilket som är mest värt.

I många länder i tredje världen har kvinnor än idag mycket begränsade juridiska rättigheter, vilket är upprörande. Vi jämställdister vill se en förändring på den punkten. Samtidigt får man inte glömma bort att män i tredje världen faktiskt också har sina specifika svårigheter och underlägen. Dessa måste också tas med i ekvationen vid arbete för ökad jämställdhet i tredje världen. Annars repeterar vi samma misstag som suffragetterna gjorde i början av 1900-talet.

Människors fria vilja måste få avgöra deras livsval. En kvinna som väljer att leva som hemmafru, exempelvis, ska inte kritiseras för detta. Lika lite ska en kvinna som väljer att prioritera karriären framför barnen utsättas för kritik. På motsvarande sätt ska naturligtvis även män få välja sin livsstil. Proffstyckare och politiker ska inte komma med pekpinnar om människors livsstil.

Anders Kjellin

Kommentarer

Anna Troberg skrev

Jag har skrivit om att vi bör ha en positiv och heltäckande mångfaldspolitik. Det kan man läsa om här: http://breddning.piratpartiet.se/2012/04/24/kopiera-mangfalden-pa-natet-och-klistra-in-den-i-kottvarlden/ Som jag ser det är jämställdhet mellan könen en del av denna mer omfattande tanke om att alla ska ha samma rättigheter och samma ansvar. Att göra skillnad på folk på grund av deras kön är inte mer sympatiskt än att göra skillnad på folk på grund av deras hudfärg.

Vad det gäller kvotering är jag extremt kluven. Jag tycker att det är ett trubbigt verktyg som ibland kan fungera för att dämpa symptomen på ett större underliggande problem, men jag tror inte att det är en långsiktig lösning.

Till syvende och sist måste man ge sig på de underliggande orsakerna och det tror jag inte att man kan göra med en quickfix. Det handlar om en ganska massiv attitydförändring. Attityder tar tid att ändra, men det är inte omöjligt.

I det länkade inlägget ovan skriver jag:

”På nätet har vi skymtat möjligheterna med en värld bortom de påklistrade etiketter som så ofta håller människor och samhällen tillbaka. Vi har sett alla möjligheter som öppnar sig om man vågar omfamna mångfalden och bli en del av den. Nu är det upp till oss att sprida den insikten till köttvärlden.”

Jag tror att vi pirater har en fantastisk talang för mångfald på grund av vår nätbakgrund. Kvinnor OCH män är en viktig del av den mångfalden och kan vi bidra till att skapa ett samhälle som ser bortom könet, så har vi gjort något ohyggligt bra för världen.

Vi har dessutom uppfyllt Virginia Woolfs vision i ”Ett eget rum”. Den slutar nämligen inte, som många tror, i tanken om att kvinnor ska ha en egen inkomst och ett privat utrymme. Den slutar i en vision om en värld där man ser bortom könet och istället ser människan. Det tycker jag är en bra vision för Piratpartiet.

Anna Troberg skrev

Jag har skrivit om att vi bör ha en positiv och heltäckande mångfaldspolitik. Det kan man läsa om här: http://breddning.piratpartiet.se/2012/04/24/kopiera-mangfalden-pa-natet-och-klistra-in-den-i-kottvarlden/ Som jag ser det är jämställdhet mellan könen en del av denna mer omfattande tanke om att alla ska ha samma rättigheter och samma ansvar. Att göra skillnad på folk på grund av deras kön är inte mer sympatiskt än att göra skillnad på folk på grund av deras hudfärg.

Vad det gäller kvotering är jag extremt kluven. Jag tycker att det är ett trubbigt verktyg som ibland kan fungera för att dämpa symptomen på ett större underliggande problem, men jag tror inte att det är en långsiktig lösning.

Till syvende och sist måste man ge sig på de underliggande orsakerna och det tror jag inte att man kan göra med en quickfix. Det handlar om en ganska massiv attitydförändring. Attityder tar tid att ändra, men det är inte omöjligt.

I det länkade inlägget ovan skriver jag:

”På nätet har vi skymtat möjligheterna med en värld bortom de påklistrade etiketter som så ofta håller människor och samhällen tillbaka. Vi har sett alla möjligheter som öppnar sig om man vågar omfamna mångfalden och bli en del av den. Nu är det upp till oss att sprida den insikten till köttvärlden.”

Jag tror att vi pirater har en fantastisk talang för mångfald på grund av vår nätbakgrund. Kvinnor OCH män är en viktig del av den mångfalden och kan vi bidra till att skapa ett samhälle som ser bortom könet, så har vi gjort något ohyggligt bra för världen.

Vi har dessutom uppfyllt Virginia Woolfs vision i ”Ett eget rum”. Den slutar nämligen inte, som många tror, i tanken om att kvinnor ska ha en egen inkomst och ett privat utrymme. Den slutar i en vision om en värld där man ser bortom könet och istället ser människan. Det tycker jag är en bra vision för Piratpartiet.

Deep Blue skrev

För det mesta är jag emot kvotering. Kanske kan det användas som ett första slag mot diskriminering, men frågan är om det hjälper.

Jag tror nog att verktyget används med de bästa intentioner, och ett par positiva effekter kan nog vara att fler inser att mångfald är bra, samt att man får sina fördomar om en viss grupp utmanade. Negativa effekter är ju att de andra på arbetsplatsen blir negativt inställda istället, medvetna om att vissa är inkvoterade. Men det gör ju inte att den inkvoterade är okvalificerad, så orättvisan ligger ju inte där. Orättvisan är ju densamma som alltid isåfall, nämligen att när en person blir anställd så blir alla de andra sökande inte det. Men så är det ju jämt. Är det då extra orättvist om man samtidigt lyckas dämpa en annan typ av orättvisa i samhället? Det är ett intressant ämne.

Deep Blue skrev

För det mesta är jag emot kvotering. Kanske kan det användas som ett första slag mot diskriminering, men frågan är om det hjälper.

Jag tror nog att verktyget används med de bästa intentioner, och ett par positiva effekter kan nog vara att fler inser att mångfald är bra, samt att man får sina fördomar om en viss grupp utmanade. Negativa effekter är ju att de andra på arbetsplatsen blir negativt inställda istället, medvetna om att vissa är inkvoterade. Men det gör ju inte att den inkvoterade är okvalificerad, så orättvisan ligger ju inte där. Orättvisan är ju densamma som alltid isåfall, nämligen att när en person blir anställd så blir alla de andra sökande inte det. Men så är det ju jämt. Är det då extra orättvist om man samtidigt lyckas dämpa en annan typ av orättvisa i samhället? Det är ett intressant ämne.

Gorby skrev

Bra synpunkter som jag helt håller med om.

Jag anser att man bör börja med att se till att lagstiftningen är jämställd och inte gör skillnad på kön vilket inte är fallet idag.

Män är idag den enda grupp som diskrimineras av lagen. Några exempel på lagar som behandlar män på ett sämre sätt än kvinnor:

– Barnbidraget tillfaller modern.
– En nybliven moder blir ensam vårdnadshavare om hon är ogift.
– Pojkar får omskäras
– I Socialtjänstlagen (5 kap. 11 §) står det:
Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.Misshandlade män ska tydligen inte få samma hjälp och stöd från samhället.
– Grov kvinnofridskränkning. Det finns inget i lagtexten som heter grov manfridskränkning, utan endast grov fridskränkning.

Anna Troberg skrev

Hej Gorby!
Jag är helt enig med dig i att dessa saker är problematiska och bör ses över på samma sätt som de tillfällen där kvinnor förfördelas bör ses över. Läs gärna mina tankar om en positiv och sammanhållen mångfaldspolitik som handlar om hur man på bästa sätt kan ge alla människor lika rättigheter och ansvar: http://breddning.piratpartiet.se/2012/04/24/kopiera-mangfalden-pa-natet-och-klistra-in-den-i-kottvarlden/

Det finns en fallgrop som man ofta faller i när man talar om jämställdhet och det är att man börjar tävla om vem det är mest synd om. Men faktum är att det inte är en tävling. Vi står alla på samma sida, eftersom alla har något att vinna på att andra människor inte förfördelas i olika sammanhang.

Piratpartiet ska därför inte falla i den där gropen. Vi ska istället hålla ögonen på det större sammanhanget, vilket är det jag försökt skissa fram i det inlägg jag länkade till här ovanför. Vi ska jämna ut spelplanen, inte tillföra nya ojämnheter till den.

Gorby skrev

Bra synpunkter som jag helt håller med om.

Jag anser att man bör börja med att se till att lagstiftningen är jämställd och inte gör skillnad på kön vilket inte är fallet idag.

Män är idag den enda grupp som diskrimineras av lagen. Några exempel på lagar som behandlar män på ett sämre sätt än kvinnor:

– Barnbidraget tillfaller modern.
– En nybliven moder blir ensam vårdnadshavare om hon är ogift.
– Pojkar får omskäras
– I Socialtjänstlagen (5 kap. 11 §) står det:
Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.Misshandlade män ska tydligen inte få samma hjälp och stöd från samhället.
– Grov kvinnofridskränkning. Det finns inget i lagtexten som heter grov manfridskränkning, utan endast grov fridskränkning.

Anna Troberg skrev

Hej Gorby!
Jag är helt enig med dig i att dessa saker är problematiska och bör ses över på samma sätt som de tillfällen där kvinnor förfördelas bör ses över. Läs gärna mina tankar om en positiv och sammanhållen mångfaldspolitik som handlar om hur man på bästa sätt kan ge alla människor lika rättigheter och ansvar: http://breddning.piratpartiet.se/2012/04/24/kopiera-mangfalden-pa-natet-och-klistra-in-den-i-kottvarlden/

Det finns en fallgrop som man ofta faller i när man talar om jämställdhet och det är att man börjar tävla om vem det är mest synd om. Men faktum är att det inte är en tävling. Vi står alla på samma sida, eftersom alla har något att vinna på att andra människor inte förfördelas i olika sammanhang.

Piratpartiet ska därför inte falla i den där gropen. Vi ska istället hålla ögonen på det större sammanhanget, vilket är det jag försökt skissa fram i det inlägg jag länkade till här ovanför. Vi ska jämna ut spelplanen, inte tillföra nya ojämnheter till den.

Klas skrev

Deep Blue:
Err, så du tycker att det räcker att man är kompetent nog för ett jobb, inte att man är MEST kompetent för det av de sökande?
Ska man då dra lott för att avgöra vem som får det av alla sökande som är kvalificerade?

Klas skrev

Deep Blue:
Err, så du tycker att det räcker att man är kompetent nog för ett jobb, inte att man är MEST kompetent för det av de sökande?
Ska man då dra lott för att avgöra vem som får det av alla sökande som är kvalificerade?

Gorby skrev

Hej Anna och tack för ditt svar.
Kul att vi är överens. Ser även nu när jag läst länken du hänvisar till att du tar ställning mot omskärelse av pojkar. Mycket bra.

Men jag förstår inte riktigt vad du menar när du skriver:

”Det räcker faktiskt inte med svepande formuleringar om att samma lagar ska gälla för alla, när vi alla vet att lagen och dess tillämpning inte delar ut rättigheter och skyldigheter på samma sätt till oss alla på grund av vilka vi är, vad vi tror på, var vi kommer ifrån och vem vi ligger med.”

Jag anser att det är en grundförutsättning för ett jämställt samhälle att lagen är skriven så att lagen är lika för alla. Om den därefter inte tillämpas korrekt så måste vi jobba på detta. Den måste vara lika oberoende om man är heterosexuell, homosexuell, man, kvinna, religiös etc.

Jag syftade således inte på att tävla om vem det är mest synd om. Bara att lagen ska vara skriven som så att den gäller lika för alla.

Eller har jag missuffattat dig?

Anna Troberg skrev

Hej Gorby!
Jag tycker, som du, att lagen och tillämpningen av den ska ge alla samma rättigheter och ansvar. När jag skriver:

”Det räcker faktiskt inte med svepande formuleringar om att samma lagar ska gälla för alla, när vi alla vet att lagen och dess tillämpning inte delar ut rättigheter och skyldigheter på samma sätt till oss alla på grund av vilka vi är, vad vi tror på, var vi kommer ifrån och vem vi ligger med.”

…så menar jag hur vi ska förmedla budskapet om att alla ska ha samma rättigheter och ansvar till folk. De flesta tenderar att inte inkludera sig i begreppet ”alla”. Vi måste kunna tala om vad det betyder för var och en i just deras situation.

Gorby skrev

Hej Anna och tack för ditt svar.
Kul att vi är överens. Ser även nu när jag läst länken du hänvisar till att du tar ställning mot omskärelse av pojkar. Mycket bra.

Men jag förstår inte riktigt vad du menar när du skriver:

”Det räcker faktiskt inte med svepande formuleringar om att samma lagar ska gälla för alla, när vi alla vet att lagen och dess tillämpning inte delar ut rättigheter och skyldigheter på samma sätt till oss alla på grund av vilka vi är, vad vi tror på, var vi kommer ifrån och vem vi ligger med.”

Jag anser att det är en grundförutsättning för ett jämställt samhälle att lagen är skriven så att lagen är lika för alla. Om den därefter inte tillämpas korrekt så måste vi jobba på detta. Den måste vara lika oberoende om man är heterosexuell, homosexuell, man, kvinna, religiös etc.

Jag syftade således inte på att tävla om vem det är mest synd om. Bara att lagen ska vara skriven som så att den gäller lika för alla.

Eller har jag missuffattat dig?

Anna Troberg skrev

Hej Gorby!
Jag tycker, som du, att lagen och tillämpningen av den ska ge alla samma rättigheter och ansvar. När jag skriver:

”Det räcker faktiskt inte med svepande formuleringar om att samma lagar ska gälla för alla, när vi alla vet att lagen och dess tillämpning inte delar ut rättigheter och skyldigheter på samma sätt till oss alla på grund av vilka vi är, vad vi tror på, var vi kommer ifrån och vem vi ligger med.”

…så menar jag hur vi ska förmedla budskapet om att alla ska ha samma rättigheter och ansvar till folk. De flesta tenderar att inte inkludera sig i begreppet ”alla”. Vi måste kunna tala om vad det betyder för var och en i just deras situation.

Ligneto skrev

Jättebra att ni har denna ståndpunkten! (även om det verkar vara direkt taget från Genusnytt och Pelle Billing ;)

Ligneto skrev

Jättebra att ni har denna ståndpunkten! (även om det verkar vara direkt taget från Genusnytt och Pelle Billing ;)

Thomas Gunnarson skrev

Jämställdheten är ett hopplöst problem.
Som skapar följdfrågor.
Vad är en jämställd lön?
Borde inte alla i så fall ha exakt samma lön?
Eller har Gudrun Shyman rätt när hon kräver att någon (en patriark) skall bestämma om lönernas jämställdhet?
Är det säkert att vår syn på jämställdhet är den korrekta?
(enligt förslagställarens egna invändningar)

Thomas Gunnarson skrev

Jämställdheten är ett hopplöst problem.
Som skapar följdfrågor.
Vad är en jämställd lön?
Borde inte alla i så fall ha exakt samma lön?
Eller har Gudrun Shyman rätt när hon kräver att någon (en patriark) skall bestämma om lönernas jämställdhet?
Är det säkert att vår syn på jämställdhet är den korrekta?
(enligt förslagställarens egna invändningar)

Rasmus Eneman skrev

Gud vad jag hatade det här förslaget efter att jag läst rubriken, men nu när jag läst hela är jag helt överens.

Kvotering är en särbehandling, även om den kan ses som positiv i vissa ögon är en särbehandling alltid negativ. En kvotering förstärker endast särbehandlingen mellan könen.

Det lagliga/juridiska könet bör försvinna.

Rasmus Eneman skrev

Gud vad jag hatade det här förslaget efter att jag läst rubriken, men nu när jag läst hela är jag helt överens.

Kvotering är en särbehandling, även om den kan ses som positiv i vissa ögon är en särbehandling alltid negativ. En kvotering förstärker endast särbehandlingen mellan könen.

Det lagliga/juridiska könet bör försvinna.

qeruiem skrev

Återigen blir jag stolt att vara pirat. Den enda invändningen jag vill göra är att jag tycker det är viktigt att det tydligt framgår att jämlikhet inte är en könsfråga utan en individfråga. Vi är alla olika, kön, sexuell läggning, fallenhet för matte, bollsinne, handikapp, styrka, allergier osv osv osv. Det är ok, det ska vara så.

Nej, jag tycker inte någon sagt motsatsen, men jag tycker det är viktigt att det är (över)tydligt att vi snackar gammal torr jämställdhet med procentsatser. ;-)

qeruiem skrev

Återigen blir jag stolt att vara pirat. Den enda invändningen jag vill göra är att jag tycker det är viktigt att det tydligt framgår att jämlikhet inte är en könsfråga utan en individfråga. Vi är alla olika, kön, sexuell läggning, fallenhet för matte, bollsinne, handikapp, styrka, allergier osv osv osv. Det är ok, det ska vara så.

Nej, jag tycker inte någon sagt motsatsen, men jag tycker det är viktigt att det är (över)tydligt att vi snackar gammal torr jämställdhet med procentsatser. ;-)

Gustav skrev

Kan det inte vara bra med positiv särbehandling ibland?

Om man har en ojämn fördelning och vill göra den jämnare så kan man göra aktiva val för att jämna ut olikheterna.

Vi har en väldigt ojämn könsfördelning i detta partiet, hur löser vi det? :)

Gustav skrev

Kan det inte vara bra med positiv särbehandling ibland?

Om man har en ojämn fördelning och vill göra den jämnare så kan man göra aktiva val för att jämna ut olikheterna.

Vi har en väldigt ojämn könsfördelning i detta partiet, hur löser vi det? :)

Erik skrev

@ Gustav
Om man har en ojämn fördelning i slutet av en flerstegsprocess så är det nog inte tillräckligt att peta på resultatet i näst-sista steget.
Om det är för få kvinnor i organisationen så får man agera för att få felr kvinnor att ansöka till organisationen. Och för att få det så se till att fler kvalificerar sig och för det se till att fler anmäler sig till kvalificeringen., etc, etc, etc.

Därmed inte sagt att jag vill se genusuppfostran på dagis. Eller liknande.

Erik skrev

@ Gustav
Om man har en ojämn fördelning i slutet av en flerstegsprocess så är det nog inte tillräckligt att peta på resultatet i näst-sista steget.
Om det är för få kvinnor i organisationen så får man agera för att få felr kvinnor att ansöka till organisationen. Och för att få det så se till att fler kvalificerar sig och för det se till att fler anmäler sig till kvalificeringen., etc, etc, etc.

Därmed inte sagt att jag vill se genusuppfostran på dagis. Eller liknande.

Tommy skrev

Jag håller helt med Anders Kjellin, Anna Troberg med flera. Det går även att applicera detta jämställdhetsresonemang till Piratpartiet från nätkulturen.

På nätet så behandlas Anonymous kommentarer under samma förutsättningar oavsett om personen bakom kommentaren är man, kvinna, rik, fattig, vit eller svart. Här gäller likabehandling.

Internet och möjligheten att vara anonym och kunna ge sina synpunkter under pseudonym är ett jämställdhetsarbete, då det garanterar att läsarna lägger vikt på vad som sägs och inte betraktar åsikterna utifrån diverse epitet som personen kan tilldelas.

På internet så är vi alla lika inför lagen och på samma sätt bör vi applicera detta i köttvärlden och inte göra skillnad på folk och folk.

Män som kvinnor, religiösa som ickereligiösa, svarta som vita. Alla bör ha likvärdiga rättigheter och skyldigheter enligt lag.

Well, gruppen barn bör ha extra skydd. Ingen regel utan undantag.

Tommy skrev

Jag håller helt med Anders Kjellin, Anna Troberg med flera. Det går även att applicera detta jämställdhetsresonemang till Piratpartiet från nätkulturen.

På nätet så behandlas Anonymous kommentarer under samma förutsättningar oavsett om personen bakom kommentaren är man, kvinna, rik, fattig, vit eller svart. Här gäller likabehandling.

Internet och möjligheten att vara anonym och kunna ge sina synpunkter under pseudonym är ett jämställdhetsarbete, då det garanterar att läsarna lägger vikt på vad som sägs och inte betraktar åsikterna utifrån diverse epitet som personen kan tilldelas.

På internet så är vi alla lika inför lagen och på samma sätt bör vi applicera detta i köttvärlden och inte göra skillnad på folk och folk.

Män som kvinnor, religiösa som ickereligiösa, svarta som vita. Alla bör ha likvärdiga rättigheter och skyldigheter enligt lag.

Well, gruppen barn bör ha extra skydd. Ingen regel utan undantag.

Anders Kjellin skrev

Att fokusera på individen och inte på om en person är man, kvinna, rik, fattig, vit eller svart vore det ultimata precis som flera har skrivit tidigare.

@Thomas Gunnarson | May 15, 2012 – 14:18

Det jag har skrivit är mycket kort om min syn på en möjlig linje för jämställdhet för den ligger i mitten på en skala med feminister på ena sidan och maskulinister på andra. Är den linjen den enda korrekta att välja? Nej, absolut inte.

När det gäller lön så är det så att det är lika lön för lika arbete i Sverige. Men om man jämför snittlönen för en kvinna med snittlönen för en man i Sverige så är snittlönen för kvinnor lägre än männens. Lönerna de tittar på är ofta industriarbetares (manlig snittlön) och undersköterskors (kvinnlig snittlön) Och där är mycket konstigt i min mening för det är två helt olika typer av yrken och branscher. Det är som att jämföra äpple med Dragon fruit – Geow Mangon (googla om ni inte vet vad det är) och det fungerar inte.

När det gäller om Schyman så har jag tyvärr inte så mycket gott att säga om henne och hennes radikala feministiska vänner i F! och på kultursidorna i tidningar DN, SvD med flera som till exempel total vägrar könsneutral lagstiftning, Beter sig väldigt aggressiva mot personer som inte delar deras totalitära syn på att patriarkatet finns överallt och aktivt motarbetar och trycker ner kvinnor. Jag har personligen fått min beskära del av tråkigheter och hot från aktiva F! medlemmar och F! sympatisörer.

Innan någon får för sig att tro att jag absolut hatar feminister och feminismen har helt fel. Jag är fullt medveten om att det finns olika inriktningar och stånd punkter inom feminismen allt från det radikal (Schyman, Sveland, Bratt) till de som vill precis det jag har skrivit i förslaget en gyllende medelväg med lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön. Orden feminist och feminism har fått en negativ klang på grund av det radikala och elitiskt tänkande feminister som spyr nedvärderande manshat och hur synd det är om kvinnor i alla lägen även om det har det bättre än män och det är saker som dessa som gör att många förknippar de nämnda orden som något negativt.

and if it doesn’t make any sense IT’S 04:10 IN THE MORNING

Ska ta och försöka sova ett partimma har blivit lite för mycket Skyrim och Diablo 3

Mvh Anders

Anders Kjellin skrev

Att fokusera på individen och inte på om en person är man, kvinna, rik, fattig, vit eller svart vore det ultimata precis som flera har skrivit tidigare.

@Thomas Gunnarson | May 15, 2012 – 14:18

Det jag har skrivit är mycket kort om min syn på en möjlig linje för jämställdhet för den ligger i mitten på en skala med feminister på ena sidan och maskulinister på andra. Är den linjen den enda korrekta att välja? Nej, absolut inte.

När det gäller lön så är det så att det är lika lön för lika arbete i Sverige. Men om man jämför snittlönen för en kvinna med snittlönen för en man i Sverige så är snittlönen för kvinnor lägre än männens. Lönerna de tittar på är ofta industriarbetares (manlig snittlön) och undersköterskors (kvinnlig snittlön) Och där är mycket konstigt i min mening för det är två helt olika typer av yrken och branscher. Det är som att jämföra äpple med Dragon fruit – Geow Mangon (googla om ni inte vet vad det är) och det fungerar inte.

När det gäller om Schyman så har jag tyvärr inte så mycket gott att säga om henne och hennes radikala feministiska vänner i F! och på kultursidorna i tidningar DN, SvD med flera som till exempel total vägrar könsneutral lagstiftning, Beter sig väldigt aggressiva mot personer som inte delar deras totalitära syn på att patriarkatet finns överallt och aktivt motarbetar och trycker ner kvinnor. Jag har personligen fått min beskära del av tråkigheter och hot från aktiva F! medlemmar och F! sympatisörer.

Innan någon får för sig att tro att jag absolut hatar feminister och feminismen har helt fel. Jag är fullt medveten om att det finns olika inriktningar och stånd punkter inom feminismen allt från det radikal (Schyman, Sveland, Bratt) till de som vill precis det jag har skrivit i förslaget en gyllende medelväg med lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön. Orden feminist och feminism har fått en negativ klang på grund av det radikala och elitiskt tänkande feminister som spyr nedvärderande manshat och hur synd det är om kvinnor i alla lägen även om det har det bättre än män och det är saker som dessa som gör att många förknippar de nämnda orden som något negativt.

and if it doesn’t make any sense IT’S 04:10 IN THE MORNING

Ska ta och försöka sova ett partimma har blivit lite för mycket Skyrim och Diablo 3

Mvh Anders

Kristoffer Nolgren skrev

Spännande fråga och jag är nyfiken på om det här blir något som ska in i piratpartiets program!

Själv är jag inte feminist, jag tror inte på grupperna ”män” och ”kvinnor”. MEN(det kommer alltid ett men)

Jag vill lyfta en aspekt. Ofta är det män som påpekar angelägenheten om att det är just det viktiga är att de lagliga formuleringarna som är viktiga. Så länge de är rättvisa så är det lungt. Den feministiska debatten handlar ju väldigt mycket om det sociala trycket, förväntningar från omgivning, porträttering i media osv. Detta är ju mycket svårare att kvantifiera än en lagbok och svår att bevisa.

Jag tror de som upplever denna sociala press inte hittar på det, utan känner den påtagligt. Den grupp som beskriver den pressen(kvinnor) är som vi alla vet ganska underrepresenterade i piratpartiet. Det finns mycket forskning på området och jag tror var och en som är normalbegåvad kan se att kvinnor och män porträtteras på olika sätt i media och reklam. Mycket forskning finns om hur detta påverkar vårt beteende. Självklart kan man bortse från den forskningen om man redan har bestämt sig och bara läser på forum som bekräftar ens världsbild, men jag vill utmana alla här att först ta in de perspektiven och verklighetsbeskrivnignarna, och sen försöka formulera en politik. Förhoppningsvis en som inte sätter alla kvinnor i en grupp och alla män i den andra.

Kristoffer Nolgren skrev

Spännande fråga och jag är nyfiken på om det här blir något som ska in i piratpartiets program!

Själv är jag inte feminist, jag tror inte på grupperna ”män” och ”kvinnor”. MEN(det kommer alltid ett men)

Jag vill lyfta en aspekt. Ofta är det män som påpekar angelägenheten om att det är just det viktiga är att de lagliga formuleringarna som är viktiga. Så länge de är rättvisa så är det lungt. Den feministiska debatten handlar ju väldigt mycket om det sociala trycket, förväntningar från omgivning, porträttering i media osv. Detta är ju mycket svårare att kvantifiera än en lagbok och svår att bevisa.

Jag tror de som upplever denna sociala press inte hittar på det, utan känner den påtagligt. Den grupp som beskriver den pressen(kvinnor) är som vi alla vet ganska underrepresenterade i piratpartiet. Det finns mycket forskning på området och jag tror var och en som är normalbegåvad kan se att kvinnor och män porträtteras på olika sätt i media och reklam. Mycket forskning finns om hur detta påverkar vårt beteende. Självklart kan man bortse från den forskningen om man redan har bestämt sig och bara läser på forum som bekräftar ens världsbild, men jag vill utmana alla här att först ta in de perspektiven och verklighetsbeskrivnignarna, och sen försöka formulera en politik. Förhoppningsvis en som inte sätter alla kvinnor i en grupp och alla män i den andra.

C Magnus Berglund skrev

Det finns en spänning mellan den totalt neutrala lagstiftningen och att vilja kompensera människor: Tänk er att man gör ett gott arbete att rensa lagboken på alla fader/moder man/kvinna… men hur gör vi med personer med funktionshinder? Jag är helt för att man både kan ha en neutral lagbok, men samtidigt ha skydd för personer med funktionshinder, men då måste vi alla vara medvetna om att på ett filosofiskt plan är detta en kompromiss. I ena fallet vill vi inte bejaka/straffa en skillnad, och i det andra så är det något vi speciellt tar hänsyn till.

C Magnus Berglund skrev

Det finns en spänning mellan den totalt neutrala lagstiftningen och att vilja kompensera människor: Tänk er att man gör ett gott arbete att rensa lagboken på alla fader/moder man/kvinna… men hur gör vi med personer med funktionshinder? Jag är helt för att man både kan ha en neutral lagbok, men samtidigt ha skydd för personer med funktionshinder, men då måste vi alla vara medvetna om att på ett filosofiskt plan är detta en kompromiss. I ena fallet vill vi inte bejaka/straffa en skillnad, och i det andra så är det något vi speciellt tar hänsyn till.

Calandrella skrev

Väl skrivet! qeruiem uttrycker det väl också. Tycker staten inte ska registrera kön öht (tror jag läst det i något senare breddningsförslag…?), och kön ska naturligtvis vara irrelevant i lagstiftningen. Idag kan ju t.o.m. män potentiellt bli gravida, så ens den potentiellt relevanta skillnaden där för juridiken finns inte längre.

Calandrella skrev

Väl skrivet! qeruiem uttrycker det väl också. Tycker staten inte ska registrera kön öht (tror jag läst det i något senare breddningsförslag…?), och kön ska naturligtvis vara irrelevant i lagstiftningen. Idag kan ju t.o.m. män potentiellt bli gravida, så ens den potentiellt relevanta skillnaden där för juridiken finns inte längre.

Emil skrev

Jag vill också slå ett slag för att piratpartiet blir det första partiet som kämpar för riktig jämställdhet. Många av de andra partierna verkar bara anse att jämställdhet är viktigt om det gäller jämställdhet för kvinnor, men männen då? Tror ingen att könsorättvisor finns för män?

Jag har aldrig hört något parti eller enskild feminist kämpa för att pappan ska ha lika mycket rätt till sitt barn som mamman. För det menar jag att pappor inte har idag. För att båda ska ha lika mycket rätt ska det också vara lika mycket lätt att få denna rätt. Jag kan fortfarande inte tro att vi 2012 har ett system där en ogift pappa är beroende av mammans intyg för att få vara pappa på pappret också. Då har man inte lika mycket rätt till sitt barn som mamman. Tänk om de bråkar och kvinnan är arg och hämndlysten?

Dessutom undrar jag hur det är i vårdtvistar om barn. Är det jämställt där?

FÖr kvinnan finns orättvisor inom yrkeslivet, men för män finns dem gällande barn och familj, vad jag vet än så länge.

Det finns en efterfrågan på ett parti som kämpar för båda könens orättvisor lika mycket. Ett parti som står för äkta jämställdhet.

Emil skrev

Jag vill också slå ett slag för att piratpartiet blir det första partiet som kämpar för riktig jämställdhet. Många av de andra partierna verkar bara anse att jämställdhet är viktigt om det gäller jämställdhet för kvinnor, men männen då? Tror ingen att könsorättvisor finns för män?

Jag har aldrig hört något parti eller enskild feminist kämpa för att pappan ska ha lika mycket rätt till sitt barn som mamman. För det menar jag att pappor inte har idag. För att båda ska ha lika mycket rätt ska det också vara lika mycket lätt att få denna rätt. Jag kan fortfarande inte tro att vi 2012 har ett system där en ogift pappa är beroende av mammans intyg för att få vara pappa på pappret också. Då har man inte lika mycket rätt till sitt barn som mamman. Tänk om de bråkar och kvinnan är arg och hämndlysten?

Dessutom undrar jag hur det är i vårdtvistar om barn. Är det jämställt där?

FÖr kvinnan finns orättvisor inom yrkeslivet, men för män finns dem gällande barn och familj, vad jag vet än så länge.

Det finns en efterfrågan på ett parti som kämpar för båda könens orättvisor lika mycket. Ett parti som står för äkta jämställdhet.

Mab skrev

När det gäller lagstiftning kan man schematiskt dela in den i text och konsekvens. Visserligen kan det vara svårt att empiriskt belägga konsekvensen av en viss lagstiftning eftersom en rad sociala faktorer spelar in, men att det uppstår en konsekvens av en lag känns inte som ett särskilt banbrytande påstående.

Det finns en tydlig tendens hos främst vita kränkta män att rikta in sig på lagstiftningen och säga att det enda vi kan göra är att skapa en könsneutral lagstiftning och därigenom hoppas att konsekvensen blir rättvis för alla individer. Enkelt uttryckt är det att blunda för konsekvensen av en lag och enbart titta på texten. Att hoppas på att verkligheten ska anpassa sig efter hur saker borde vara.

Men en sådan linje är varken jämställd eller könsneutral. En sådan linje är könsblind. Om man inte istället ger sig in i den betydligt svårare frågan kring vilka konsekvenser lagstiftningen ger och försöker stifta lagar där fokuset ligger på att konsekvensen av lagen ska vara att vi får ett könsneutralt samhälle så har man faktiskt inte försökt åtgärda orättvisorna, man har enbart ursäktat dem. Offrat jämställdheten på individualismens altare. En tendens jag ser allt som oftast i piratpartiet.

Kanske för att vi har lite för många vita kränkta män i vårt parti. Eller, om man ska vara petig, för att vi har för få av alla andra.

Mab skrev

När det gäller lagstiftning kan man schematiskt dela in den i text och konsekvens. Visserligen kan det vara svårt att empiriskt belägga konsekvensen av en viss lagstiftning eftersom en rad sociala faktorer spelar in, men att det uppstår en konsekvens av en lag känns inte som ett särskilt banbrytande påstående.

Det finns en tydlig tendens hos främst vita kränkta män att rikta in sig på lagstiftningen och säga att det enda vi kan göra är att skapa en könsneutral lagstiftning och därigenom hoppas att konsekvensen blir rättvis för alla individer. Enkelt uttryckt är det att blunda för konsekvensen av en lag och enbart titta på texten. Att hoppas på att verkligheten ska anpassa sig efter hur saker borde vara.

Men en sådan linje är varken jämställd eller könsneutral. En sådan linje är könsblind. Om man inte istället ger sig in i den betydligt svårare frågan kring vilka konsekvenser lagstiftningen ger och försöker stifta lagar där fokuset ligger på att konsekvensen av lagen ska vara att vi får ett könsneutralt samhälle så har man faktiskt inte försökt åtgärda orättvisorna, man har enbart ursäktat dem. Offrat jämställdheten på individualismens altare. En tendens jag ser allt som oftast i piratpartiet.

Kanske för att vi har lite för många vita kränkta män i vårt parti. Eller, om man ska vara petig, för att vi har för få av alla andra.

Jörgen L skrev

Visst, det BORDE vara så att kön inte ska spela roll, att man inte borde se till individen och inte dess kön, att lagarna ska vara könsneutrala osv.

Problemet med det är ju då att då blir det ingen ändring alls på några orättvisor, det är ju så den mesta lagstiftning ser ut redan idag…

Om man driver den linjen, att lagarna ska vara könsneutrala, så måste man isåfall komma med åtminstone NÅGRA tankar om hur man ska komma tillrätta mellan orättvisorna mellan könen.

Eller tror de som driver den linjen att det inte existerar några såna idag?

Hur kan det isåfall vara att situationen tex är sådan att de absolut flesta familjer förlorar pengar på att pappan tar ut föräldraledighet? (Eftersom de jobb kvinnor anses vara bäst lämpade till av nån egendomlig anledning är sämre betalda än de män anses vara lämpade till)

Ett första steg kunde tex vara att driva kravet på en individuell föräldraförsäkring där varje förälder får halva tiden var, vilket skulle minska kvinnors underläge på arbetsmarknaden något.

Jörgen L skrev

Visst, det BORDE vara så att kön inte ska spela roll, att man inte borde se till individen och inte dess kön, att lagarna ska vara könsneutrala osv.

Problemet med det är ju då att då blir det ingen ändring alls på några orättvisor, det är ju så den mesta lagstiftning ser ut redan idag…

Om man driver den linjen, att lagarna ska vara könsneutrala, så måste man isåfall komma med åtminstone NÅGRA tankar om hur man ska komma tillrätta mellan orättvisorna mellan könen.

Eller tror de som driver den linjen att det inte existerar några såna idag?

Hur kan det isåfall vara att situationen tex är sådan att de absolut flesta familjer förlorar pengar på att pappan tar ut föräldraledighet? (Eftersom de jobb kvinnor anses vara bäst lämpade till av nån egendomlig anledning är sämre betalda än de män anses vara lämpade till)

Ett första steg kunde tex vara att driva kravet på en individuell föräldraförsäkring där varje förälder får halva tiden var, vilket skulle minska kvinnors underläge på arbetsmarknaden något.

Tommy skrev

Att man vill ha en helt könsneutral lagstiftning, dvs samma rättigheter och skyldigheter för män och kvinnor, säger inget om hur den könsneutrala lagstiftningen ska vara utformad i övrigt för att att komma till bukt med olika slags orättvisor i samhället.

Däremot så vill jag påstå att det inte existerar något rättivst alternativ där lagen INTE är könsneutral. Att lagen ska vara könsneutral är en självklar grundbult att bygga vidare på för en rättvis lagstiftning.

Tommy skrev

Att man vill ha en helt könsneutral lagstiftning, dvs samma rättigheter och skyldigheter för män och kvinnor, säger inget om hur den könsneutrala lagstiftningen ska vara utformad i övrigt för att att komma till bukt med olika slags orättvisor i samhället.

Däremot så vill jag påstå att det inte existerar något rättivst alternativ där lagen INTE är könsneutral. Att lagen ska vara könsneutral är en självklar grundbult att bygga vidare på för en rättvis lagstiftning.

Gustaf Rydevik skrev

Ovanstående inlägg ger intrycket att vi redan skulle vara ”tillräckligt jämställda”, och att kvinnornas underläge i samhället nu balanseras av underlägen hos männen.

Jag håller inte med.

Visst finns det problem åt bägge hållen, men om man inte uttryckligen medger den kraftiga slagsida åt ”manligheten” som fortfarande finns, blir konsekvensen av ett sånt här argumenterande ett förringade av den slagsidan.

Kan nämna att detta är en punkt som skulle göra det stört när omöjligt för mig att rösta på PP; ingen uttalad jämställdhetspolitik – det kan jag leva med. Ett PP som säller sig till den tankevärld som Per Ström och Co. representerar – då måste jag leta annorstädes.

Gustaf Rydevik skrev

Ovanstående inlägg ger intrycket att vi redan skulle vara ”tillräckligt jämställda”, och att kvinnornas underläge i samhället nu balanseras av underlägen hos männen.

Jag håller inte med.

Visst finns det problem åt bägge hållen, men om man inte uttryckligen medger den kraftiga slagsida åt ”manligheten” som fortfarande finns, blir konsekvensen av ett sånt här argumenterande ett förringade av den slagsidan.

Kan nämna att detta är en punkt som skulle göra det stört när omöjligt för mig att rösta på PP; ingen uttalad jämställdhetspolitik – det kan jag leva med. Ett PP som säller sig till den tankevärld som Per Ström och Co. representerar – då måste jag leta annorstädes.

Tommy skrev

Gustaf: Det är vansinne att införa diskriminering i lagstiftningen för att motverka en påstådd diskriminering. Varför? För att man diskriminerar förstås.

Angående kompetenser så används de kriterierna som en utrensningsprocess för att det inte ska vara så många sökande, tex krav på körkort fastän jobbet inte behöver det.

Ur konsumentsynpunkt är det bra med en garanti på att nödvändiga kompetenser för att ett jobb ska kunna utföras alltid är uppfylld. Man vill vara säker på att taxiförare alltid ska ha taxikort, att läkare och lärare ska ha rätt utbildning och kapacitet att klara av sitt jobb osv. Det är en självklarhet.

Utöver dessa nödvändiga kompoetenser så är jag för att privata arbetsgivare får välja att anställa den dom tycker passar bäst oavsett vad.

Om dom föredrar en lustig prick för personkemin, någon extremt effektiv person, någon med stora tuttar, eller någonting helt annat, det ska vara upp till arbetsgivaren.

Vad som är bäst för arbetsgivaren är subjektivt och upp till arbetsgivaren att bedömma. Kanske chefen som betalar inte tycker 5 minuter ökad produktivitet är det absolut viktigaste. Är det fel? Nej, det tycker jag inte att det är, det är han/hon som ska betala.

Privatpersoner får handla på och i vilken affär vi vill och välja vad vi vill köpa. Låt arbetsgivaren få handla vilka arbetstagare han/hon vill om de har grundkompetens för jobbet också, oavsett vilka egenskaper övriga anställda och sökande har.

Statliga och kommunala jobb där det inte är någon som riskerar sina pengar, utan där pengarna tas ifrån den outtömmliga källan skattepengar, där blir det en helt annan sak. Där är det ju egentligen folket som är arbetsgivare. Då bör vi också kunna bestämma mer långtgående urvalsregler för att våra skattepengar ska användas så bra som möjligt.

Tommy skrev

Gustaf: Det är vansinne att införa diskriminering i lagstiftningen för att motverka en påstådd diskriminering. Varför? För att man diskriminerar förstås.

Angående kompetenser så används de kriterierna som en utrensningsprocess för att det inte ska vara så många sökande, tex krav på körkort fastän jobbet inte behöver det.

Ur konsumentsynpunkt är det bra med en garanti på att nödvändiga kompetenser för att ett jobb ska kunna utföras alltid är uppfylld. Man vill vara säker på att taxiförare alltid ska ha taxikort, att läkare och lärare ska ha rätt utbildning och kapacitet att klara av sitt jobb osv. Det är en självklarhet.

Utöver dessa nödvändiga kompoetenser så är jag för att privata arbetsgivare får välja att anställa den dom tycker passar bäst oavsett vad.

Om dom föredrar en lustig prick för personkemin, någon extremt effektiv person, någon med stora tuttar, eller någonting helt annat, det ska vara upp till arbetsgivaren.

Vad som är bäst för arbetsgivaren är subjektivt och upp till arbetsgivaren att bedömma. Kanske chefen som betalar inte tycker 5 minuter ökad produktivitet är det absolut viktigaste. Är det fel? Nej, det tycker jag inte att det är, det är han/hon som ska betala.

Privatpersoner får handla på och i vilken affär vi vill och välja vad vi vill köpa. Låt arbetsgivaren få handla vilka arbetstagare han/hon vill om de har grundkompetens för jobbet också, oavsett vilka egenskaper övriga anställda och sökande har.

Statliga och kommunala jobb där det inte är någon som riskerar sina pengar, utan där pengarna tas ifrån den outtömmliga källan skattepengar, där blir det en helt annan sak. Där är det ju egentligen folket som är arbetsgivare. Då bör vi också kunna bestämma mer långtgående urvalsregler för att våra skattepengar ska användas så bra som möjligt.

Tommy skrev

Funktionshinder är som C Magnus Berglund skriver, ett undantag. Där vill jag att de ska ha speciella handikappparkeringar osv, och därmed ha införda fördelar gentemot oss andra, helt enkelt för att skapa förutsättningar så att de ska kunna klara sig i vardagen lika bra som oss andra. Men könstillhörighet är väl inget funktionshinder? En sån syn kan vi väl inte ha?

Tommy skrev

Funktionshinder är som C Magnus Berglund skriver, ett undantag. Där vill jag att de ska ha speciella handikappparkeringar osv, och därmed ha införda fördelar gentemot oss andra, helt enkelt för att skapa förutsättningar så att de ska kunna klara sig i vardagen lika bra som oss andra. Men könstillhörighet är väl inget funktionshinder? En sån syn kan vi väl inte ha?

Mårten skrev

Det talas ibland om att alla ska ha lika möjligheter och en neutral lagstiftning betyder inte nödvändigtvis det om förutsättningarna är olika, likt för funktionshindrade.

Män och kvinnor har olika förutsättningar men jag tycker de biologiska skillnaderna ofta överdrivs. Killar är generellt sett starkare än tjejer, men det finns tjejer som är starkare än killar, osv. Skillnaderna är ofta små, några procent hit och dit men ibland är det mer signifikanta skillnader.

Det som är viktigt är att man utgår från de kriterier som är relevanta och inte drar generaliserande slutsatser utifrån kön när det inte är vetenskapligt motiverat. Det kan exempelvis vara rimligt att enbart kalla kvinnor till screening för bröstcancer, men mindre rimligt att bara kalla män till militärtjänstgöring.

Mårten skrev

Det talas ibland om att alla ska ha lika möjligheter och en neutral lagstiftning betyder inte nödvändigtvis det om förutsättningarna är olika, likt för funktionshindrade.

Män och kvinnor har olika förutsättningar men jag tycker de biologiska skillnaderna ofta överdrivs. Killar är generellt sett starkare än tjejer, men det finns tjejer som är starkare än killar, osv. Skillnaderna är ofta små, några procent hit och dit men ibland är det mer signifikanta skillnader.

Det som är viktigt är att man utgår från de kriterier som är relevanta och inte drar generaliserande slutsatser utifrån kön när det inte är vetenskapligt motiverat. Det kan exempelvis vara rimligt att enbart kalla kvinnor till screening för bröstcancer, men mindre rimligt att bara kalla män till militärtjänstgöring.

Peter Ek skrev

Gustav Rydevik: Angående Tanjas blogg som du länkade till, den sista kommentaren säger väl allt. Bland genusvetare är 90 % kvinnor, men det talas aldrig något om att det ska kvoteras in där. Inte heller till läraryrket trots att vi nu har en katastrofal övervikt med kvinnliga lärare, vilket har lett till pojkars allt sämre betyg. Rensa i eget hus först tack.

Peter Ek skrev

Gustav Rydevik: Angående Tanjas blogg som du länkade till, den sista kommentaren säger väl allt. Bland genusvetare är 90 % kvinnor, men det talas aldrig något om att det ska kvoteras in där. Inte heller till läraryrket trots att vi nu har en katastrofal övervikt med kvinnliga lärare, vilket har lett till pojkars allt sämre betyg. Rensa i eget hus först tack.

Calandrella skrev

”Att man vill ha en helt könsneutral lagstiftning, dvs samma rättigheter och skyldigheter för män och kvinnor, säger inget om hur den könsneutrala lagstiftningen ska vara utformad i övrigt för att att komma till bukt med olika slags orättvisor i samhället.

Däremot så vill jag påstå att det inte existerar något rättivst alternativ där lagen INTE är könsneutral. Att lagen ska vara könsneutral är en självklar grundbult att bygga vidare på för en rättvis lagstiftning.”

I detta, som Tommy skrev, håller jag helt med. Hur svarar Mattias Bjärnemalm på detta resonemang? Hur skulle lagstiftning som aktivt gör skillnad på kön kunna motverka skillnader mellan könen? Hur skulle en politik som medvetet gynnar endera könet på bekostnad av det andra kunna vara något annat än orättvist?

Calandrella skrev

”Att man vill ha en helt könsneutral lagstiftning, dvs samma rättigheter och skyldigheter för män och kvinnor, säger inget om hur den könsneutrala lagstiftningen ska vara utformad i övrigt för att att komma till bukt med olika slags orättvisor i samhället.

Däremot så vill jag påstå att det inte existerar något rättivst alternativ där lagen INTE är könsneutral. Att lagen ska vara könsneutral är en självklar grundbult att bygga vidare på för en rättvis lagstiftning.”

I detta, som Tommy skrev, håller jag helt med. Hur svarar Mattias Bjärnemalm på detta resonemang? Hur skulle lagstiftning som aktivt gör skillnad på kön kunna motverka skillnader mellan könen? Hur skulle en politik som medvetet gynnar endera könet på bekostnad av det andra kunna vara något annat än orättvist?

Lämna ett svar till Thomas Gunnarson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>