Hårdare tag mot brottslingar

Jag vill att piratpartiet vågar att stå för en seriös kamp mot brottslighet och föreslår att personer födda utomlands, med undantag för adopterade alternativt personer som har invandrat efter en viss ålder, som begår grova brott skickas tillbaka till sitt hemland, oavsett om man har asyl eller inte och hur hemlandets situation ser ut.

För det första tror jag att det skulle avskräcka många då de flesta flytt från sitt hemland då situationen där är mycket värre än den i Sverige.

Kontenta, man begår inte brott då man riskerar att bli tillbakaskickad till en potentiell krigszon.

För det andra så räcker det med de brottslingar vi redan har som vi knappt kan ta hand om. Säkerheten på våra fängelser tycks vara undermålig med flertalet rymningar och vakter som blir ihjälslagna (Karen Gebreab).

Bea Nilsson

Kommentarer

Anna Troberg skrev

Det här förslaget går stick i stäv med Piratpartiets grundläggande principer.

Piratpartiet tror på alla människors lika rättigheter. Vi tror också på människors lika ansvar. Det betyder att brottslingar naturligtvis ska straffas, men att vi alla ska ha rätt till en rättvis rättegång och vara lika i lagens ögon.

Det här förslaget handlar om särbehandling på grund av ursprung och det är något vi aldrig kan ställa oss bakom.

Någon har sagt att man kan se hur civilserat ett samhälle är genom att studera hur man behandlar sina fiender. Jag tror att det samma gäller för hur vi behandlar våra brottslingar. I ett civiliserat behandlas brottslingar rättvist och humant oavsett vad de gjort och vilka de är. I samma stund som vi börjar göra skillnad på folk och folk, så förlorar vi en del av vår mänsklighet och civilisation.

Piratpartiet tror dock också på att inte sopa obekväma politiska frågor och åsikter under mattan och hoppas att de försvinner. Vi tror på öppna politiska debatter. Därför valde jag att publicera det här inlägget.

Slutligen vill jag rekommendera mitt eget inlägg om en heltäckande och positiv mångfaldspolitik: http://breddning.piratpartiet.se/2012/04/24/kopiera-mangfalden-pa-natet-och-klistra-in-den-i-kottvarlden/

Anna Troberg
Partiledare Piratpartiet

Henrik Brändén skrev

Detta förslag går stick i stäv med min syn på vad Piratpartiet ska tycka om alla människors lika värde och rättigheter. Jag förstår inte riktigt vad man har för människosyn om man dels tycker att det viktigaste sättet att bekämpa brott är att avskräcka människor, och dels tycker att det bara är en grupp av landets invånare som behöver denna avskräckning!

Mikael Larson skrev

Undertonen ser inte ut som kommande från PPs ideologiska bas. Mångfald är något vi ska uppmuntra och ge ett ökad stöd för. En öppen famn inkluderar alla och ger en samtidig möjlighet att specifikt angripa ett problem utan svepande generella åtgärder.

emma skrev

Jag är dels helt förbryllad över hur någon kan ha tänkt sig att detta skulle passa in som en breddning av Piratpartiets politik. Men dels lite glad att få tillfälle att säga nej aldrig i livet — om det nu är som så att partiet framstått vara ambivalenta i frågeställningar kring mänskliga rättigheter.

Andreas Svensson skrev

Intressant med en debatt om hårdare tag mot brottslingar. Jag kan inte se att det finns i piratideologin idag, så den diskussionen välkomnar jag.

Däremot vill jag inte skilja på folk och folk, så att det skulle gälla olika villkor för människor som bott här olika länge ställer jag inte upp på.

Andreas Svensson
Lokal samordnare

Mikke Svensson skrev

Jag kan tänka mej ett sånt här förslag om vi samtidigt förespråkar dödstraff för svenskar för dom kan vi ju inte skicka tillbax på annat sätt. Alternativt att man tänker sej att skicka tillbax skåningar till skåne som begår brott i stockholm eller stockholmare tillbax till stockholm om de begår brott i Norrland osv. Eller….. Nä aldrig i livet!

Jag håller med föregående kommentarer / Mikke

Qeruiem skrev

Det här förslaget gör en hel del antaganden som det fullkomligt saknas grund för. Och då är jag ändå snäll.

”Jag vill att piratpartiet vågar att stå för en seriös kamp mot brottslighet och föreslår att personer födda utomlands”

Det här insinuerar att brottslighet är större hos de som invandrat. Vid en ytlig betraktelse stämmer detta, men bara om man samtidigt bortser från andra faktorer som tex social status, ekonomiska förutsättningar och andra samhällsfaktorer.

Om man i stället väljer att titta på utlandsfödda och jämför med lokalproducerade medborgare med liknande situationer vad gäller boende, arbete, ekonomi etc så utraderas i princip dessa skillnader och skillnaden i kriminalitet blir så pass försumbar att det inte kan försvara denna diskriminering av personer enbart baserat på ursprung.

”med undantag för adopterade alternativt personer som har invandrat efter en viss ålder”

Det här är tycker jag är intressant. Plötsligt görs ett undantag för vissa invandrare. Varför? Det råder ett motsatsförhållande i den meningen att adopterade barn OCH de som invandrar EFTER en viss ålder ska undantas. Rimligtvis borde de som redan uppnått en viss ålder som borde anses vara ett större problem, men så är inte fallet vilket tyder på ett populistiskt godtycke utan bas i fakta.

”som begår grova brott skickas tillbaka till sitt hemland”

Här uppstår ett problem när det gäller kriminellt belastade andragenerationens invandrare (och senare). Deras hemland är ju Sverige (vilket iofs inte hindrar ätt de ändå får höra, något ologiskt, att de ska ”åka hem igen”) men man kan fortfarande läsa statistiken som att de har en högre kriminell belastning (dvs om man, som jag redan nämnt, inte tar hänsyn till omgivande faktorer).

Det går alltså bara att ”exportera” delar av problemet, dvs om det är förstagenerationens invandrare som begår brott men även om vi bara fokuserar på dem så är det ofta så att även om de rent tekniskt är födda i ett annat land så kom de hit när de var så små att de faktiskt inte har något minne av sitt ursprung och i vissa fall har det inte ens varit möjligt för dem att besöka sitt hemland pga krig etc, så de har bara varaktiga minnen av Sverige som ”sitt” land.

Man bör mao ha någon form av ”karensålder” för att skydda barnen, vilket förstås ändå leder till att barnen kommer drabbas om föräldrarna begår handlingar som gör att man finner det nödvändigt att skicka hem dem. Den så kallade lösningen är alltså problematisk oberoende av undantag som ska skydda barn och andra från att drabbas eftersom det finns en del sekundärskada inbyggt i apparaten.

Det är dock inte lika problematiskt som fortsättningen:

”oavsett om man har asyl eller inte och hur hemlandets situation ser ut.”

Om vi genomför detta så innebär det i praktiken att vi återinför dödsstraffet, om än via proxy. Det är klart att det är bekvämt att någon annan gör skitgörat (jag förmodar att det är därför det är extremt ovanligt att domare och bödel är samma person) men det innebär ändå att vi totalt demonterar likhet inför lagen och skiter i alla våra förpliktelser vi tagit på oss vad gäller respekt för mänskliga rättigheter osv så i konsekvensens namn innebär det rimligtvis att vi måste återinföra dödsstraffet även för resten av befolkiningen som vi inte kan skicka till nån passande konflikt där de kan gå och bli dödade gratis (i alla fall för oss). I såna fall kanske vi likväl kan döda dem här hemma så riskerar vi inte att de jävlarna flyr till ett annat land och därmed klarar sig ostraffade!

”För det första tror jag att det skulle avskräcka många”

Det finns inga som helst historiska belägg för att hård behandling av brottslingar skulle leda till att färre begår brott. Tvärt om har det visat sig att ett samhälle får den typen av brottslingar de förtjänar. Ett hårt samhälle utan skyddsnät leder till större problem med brott (tex genom stölder och mygel när folk tar till vad som står till buds för att överleva) och ett hårt rättsväsende leder bara till förhärdade brottslingar, det blir alltså en våldsekalering som i längden bara kommer förvärra situationen.

Fiktivt exempel: En immigrant som rånat en bank. Personen vet att om denne blir dömd kommer denne bli utvisad till ett land där denne kommer bli torterad till döds.

Insert vittne. Personen vet att denne i praktiken redan har en dödsdom hängande över sig och detta vittne kommer kunna ge ett signalement som gör att rånaren kommer utvisas och därmed dö. Straffet för att eskalera det relativt harmlösa brottet ”bankrån” till det markant allvarligare brottet ”mord/dråp” har alltså ingen som helst eskalering av straffet men om vittnet får leva ökar risken dramatiskt att personen blir fångad och dömd. Låt oss nu tänka oss att denne rånare har en laddad pistol och känner en desperat vilja att överleva. Dra slutsatsen själv.

Att hårda straff på något sätt skulle vara avskräckande är dessutom en myt. Det finns länder som hugger händerna av tjuvar och vi har även i Sverige haft liknande typer av ganska drastiska straff, inklusive dödsstraff. Att vi gått ifrån den typen av bestraffning har faktiskt en högst reell orsak; de funkar helt enkelt inte. Folk begår brott ändå. Det som FUNKAR är att hantera folk humant och, inte minst, ge dem en morot som gör att det lönar sig att vara laglydiga och ordentliga. Det går helt enkelt inte att piska folk till lydnad, hur lockande tanken än ter sig.

”För det andra så räcker det med de brottslingar vi redan har som vi knappt kan ta hand om. Säkerheten på våra fängelser tycks vara undermålig med flertalet rymningar och vakter som blir ihjälslagna (Karen Gebreab).”

Här blandas två ortogonala problem samman på ett sätt som leder till nån slags insinuation att utan invandringen skulle Karen vara vid liv. Det är en mycket intressant slutsats med tanke på att Karen slogs ihjäl av en fånge med det väldigt utrikiskt klingande namnet ”Erik Ljungström”.

Jag tycker på något sätt att man inte behöver bemöta det påståendet mer än så, faktiskt.

Du verkar ha misstagit oss för att vara en subfalang av SD. Vänligen stäng dörren civiliserat efter dig när du lämnar lokalen.

Christoffer Willenfort skrev

ÄR detta ett troll elelr har PP fått sin egna lilla SD falang ?

I vilket fall som helst. detta går tvärs emot PP’s grundläggande principer. AVSLAG.

Fredrik L skrev

PP sätter också kunskap högt. Förutom att förslaget strider mot partiets grundläggande värderingar, saknas det bevis för att hårdare straff skulle ha någon förebyggande effekt vad gäller brottsbenägenheten. Brottsforskningen visar något helt annat.

Lord Metroid skrev

Brott begås inte huvudsakligen av onda människor, brått begås på grund av den sociala situation man sitter i.

Att straffa folk för att avskräcka andra är idiotiskt, det är inte deras fel att de har ett beroende, är fattiga, psykiskt sjuka och så vidare. Ett brott visar på att livssituationen för den människan som begår brottet är ohållbart och hen behöver hjälp.

Jag skäms över att det finns medlemmar i partiet som är smygrasister eller smygfascister, varför? Vore det inte bättre om ni går med i folkpartiet eller sverigedemokraterna?

Anton Nordenfur skrev

Jag har ingenting att tillägga annat än att jag håller med Anna. Det här är emot inte bara PP:s principer utan de principer jag vill se mänskligheten följa, och mina egna. Ett beslut av detta slag skulle få mig och många andra att lämna PP omedelbums.

morr skrev

Qeruiem sa väl det som jag tänkte säga, fast med många fler ord ;)

Vi ska inte bestraffa hårdare, i USA arbetar man med hårda bestraffningar och de har också runt 1 % av befolkningen i fängelse. De har dödsstraff i flera stater. Hårda straff hjälper bevisligen inte mot brottslighet.

Vi behöver arbeta mer med vård i stället för straff och vi behöver arbeta mer med samhällets syn på utslagna och andra samhällsfaktorer som pushar/sätter/tvingar/drar/lockar människor in i brottslighet.

Anders S Lindbäck skrev

Ett av problemen med breddningsbloggen är att det även kommer in förslag som helt går emot vad Piratpartiet står för och aldrig har någon chans att bli vår politik.

Snart kommer väl även inlägg på breddningsbloggen om att vi skall förlänga upphovsrätten ?

jag är väldigt osäker om breddningsbloggen i sin nuvarande form verkligen är ett bra sätt att bredda partiets politik. Att något skrivits i breddningsbloggen betyder väldigt lite om det kommer in i partiets politik.

Anna Troberg skrev

Hej Anders,
det bästa sättet att se till att breddningsbloggen blir användbar är att själv hjälpa till och skicka in bidrag och att sedan vara en positiv närvaro i sitt kommentarsfält.

Vad det gäller förslag som inte grundar sig på PPs principer, så kommer vi, om det blir ett reellt problem, att ställa högre krav på att folk försöker förklara hur deras idéer relaterar till Piratpartiets principer.

Jag tycker för övrigt att det här kommentarsfältet är ett ypperligt exempel på att idén med breddningsbloggen fungerar. Men, med det sagt. Plattformen blir inte bättre än vad vi tillsammans gör den.

Qeruiem skrev

”Jag skäms över att det finns medlemmar i partiet som är smygrasister eller smygfascister, varför? Vore det inte bättre om ni går med i folkpartiet eller sverigedemokraterna?”

Breddningsbloggen kräver faktiskt inte att man är medlem för att få skicka in bidrag. Bidragen är ju inte heller bindande på något sätt utan det är bara idéinput som man sen kommer sålla, bearbeta och utveckla.

Jag tror att vi kan vara ganska säkra på att det här förslaget inte ens kommer ta sig förbi steg ett i den kedjan. ;)

Leffelini skrev

Personligen ser jag gärna en breddning inom invandrarpolitiken inom PP, men detta är absolut inte den väg jag skulle föreslå. En sådan breddning som jag skulle vilja se skulle i så fall handla om att ta hand om alla invånare oavsett var de kommer ifrån, att stödja papperslösa och att inte skilja på ursprung.

Om man tittar på Piratpartiets principprogram så står det:

”Vi vill ändra den globala lagstiftningen för att gynna det framväxande informationssamhället som präglas av mångfald och öppenhet.”
”Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.”
”Vi vill värna den enskilde medborgarens privatliv och grundläggande mänskliga rättigheter.”

Piratpartiet vill alltså att vi ska ha ett samhälle som präglas av mångfald, inte av att stänga gränserna eller skicka ut de som vill bo här. Genom att vi alla bidrar till hur samhället ser ut, oavsett var vi råkar ha blivit födda ser jag som en naturlig del i detta.
Respekt för individen ska inte villkoras på grund av etnicitet eller härkomst (eller någon annan etikett som man skulle kunna vilja ge människor).
I det sista citatet skulle jag kunna tänka mig att man kan läsa ”medborgare” som ”svenskar” men även om man misstolkar det så borde det i så fall ändå inte gå att dra så långt till att säga att vi ska skicka hem de som faktiskt har uppehållstillstånd i Sverige.

Givetvis så går åsikter och principer att ändras, vilket är anledningen till att denna blogg finns, men jag hoppas och tror inte att detta är vägen som Piratpartister i stort vill gå.

Jag välkomnar även debatt kring kriminalvård inom partiet, även om det är samma där att jag inte anser att detta inlägg har rätt i att vi ska skrämma folk till att inte begå brott.

Som avslut vill jag bara säga att jag tycker Anna gjorde rätt som publicerade inlägget så att vi får diskutera frågan tillsammans och jag hoppas jag får läsa fler inlägg om invandrarpolitik och kriminalvårdsfrågor fast ur en annan inte lika rasistisk och hård synvinkel.

Marit Deldén
Sammankallande i Partistyrelsen

Mikke Svensson skrev

Jo fast Anders. Diskussionen måste vara öppen. Jag tycker vi ska välkomma alla förslag. Även såna som inte är genomtänkta eller inte alls stämmer överrens med PP’s grundvärden. Kommentarerna här visar ju att förslaget kom och blev totalsågat. Precis som det ska vara i detta fall. Alla måste ha rätt att få lägga förslag tycker jag. Demokrati och internet at it’s best ;)

Anonym skrev

Anledningen till att det är en bra idé att publicera även förslag som går tvärt emot vårt eget principprogram (som detta) är att det kan sätta igång kreativa processer hos oss som faktiskt leder till nåt bra.

Om vi stannar kvar vid det här förslaget så kanske det leder till att nån lägger fram ett riktigt bra förslag för politik rörande brott/straff/invandring/whatever. Och utan att det här först publicerades så hade det riktigt bra förslaget aldrig blivit av. :)

Stefan skrev

Någon som trollar?
Jag håller med föregående kommentarer, det här förslaget går på tvärs mot allt som jag tror på.
Samtidigt så gömmer det sig flera viktiga frågor i det här väl tillspetsade inlägget som vi behöver ta ställning till.

Hur ska vi behandla brottslingar som är svenska medborgare?
Hur ska vi behandla brottslingar som inte är svenska medborgare? Är det någon skillnad på om det är någon som söker asyl eller bara är på besök?
Hur ska vår asylpolitik se ut?
Vad är ett brott överhuvudtaget? Har riksdagen tillåtelse att stifta lagar mot precis vad som helst eller finns det gränser som de måste hålla sig inom? Ska det exvis vara ett brott att inneha viss information eller vissa verktyg?

Målet bör vara att det totalt sett ska begås färre antal brott och att de brott som begås skall vara mindre allvarliga.
Det ställer inte bara krav på vad vi gör när ett brott begås utan också att samhället i övrigt fungerar på ett sätt så att brott inte ska vara nödvändiga för att klara vardagen. Glada och nöjda människor begår färre brott än sura och missnöjda…
Min åsikt är att alla brott skall ha ett väl definierat brottsoffer. Man kan inte begå brott mot olika föreställningar om sakers ordning.
Brottslingar har absolut rätt till en rättvis och opartisk utredning och rättegång.

De påföljder som utdöms ska i första hand ha som syfte att få brottslingen att sluta begå brott. Men det är också viktigt att brottsoffret får upprättelse och att de upplever att brottslingen får ett straff som är relaterat till hur allvarligt brottet är. Hur behandling och straff ska se ut måste vara baserat på vetenskapligt belagda metoder för att så bra som möjligt uppfylla målet. Självklart skall det vara anpassat till varje individs indivduella förutsättningar.

Jag är helt övertygad om att en bred invandring berikar vårt samhälle och gör att vår internationella konkurrenskraft ökar. Det förutsätter att vi tar hand om de människor som kommer hit omedelbart. Det duger inte att skyffla undan dem i baracker i flera år. De bör få den hjälp de behöver för att bli produktiva svenska medborgare och känna sig välkomna. Vissa har med sig svåra och traumatiska upplevelser, genom att hjälpa dem upp på fötterna igen så är jag helt övertygad om att de kostnaderna är försumbara i jämförelse av vad vi får tillbaka av en produktiv individ och de kostnader som de genererar för vården och rättsväsendet om de inte får den behandling de behöver.
Samtliga som kommer hit skall erbjudas utbildning i svenska språket och hur vårt samhälle fungerar för att ge dem rimliga förutsättningar att klara sig själva. Vi måste också ta hand om den kompetens som kommer hit, det duger inte att högutbildade människor tvingas att ta oattraktiva låglönejobb för att de i praktiken är utestängda från sitt yrke.

Qeruiem skrev

Det pågår en livad ämnesrelaterad tillställning på min blog just nu och Steelneck kom med en kommentar som jag tycker passar väldigt bra in även här:

http://fmsj.se/2012/05/07/jag-ar-inte-rasist-men/#comment-2818

”Det som jag anser vara det mest akuta problemet är den tid som invandrare får leva i ovisshet. Det är inte ovanligt att deras barn hinner bli, ja svenskar, medan familjen fortfarande inte vet om de får stanna eller inte. De hinner få nya barn födda i sverige, äldre barn hinner bli vuxna i sverige medan myndigheterna ”utreder” osv.. Många år i ovisshet är psykisk misshandel av mycket grova mått som uteslutande har negativa konsekvenser för alla inblandade inklusive samhället i stort. Sådana här ärenden måste gå fort, helst inom ett par veckor, inte månader, så skall de ha besked om de får stanna eller åka ut, alternativt få ett datum om de får stanna tillfälligt. Där har ni en konkret detalj. Fyll gärna på med fler. Inom alla politikområden finns konkreta problem och man måste våga diskutera dem, att vara konkret tror jag är den bästa vägen istället för att, som denna tråd mest handlat om, diskutera för eller emot invandring. Ja det finns bostadsbrist, diskutera då bostadspolitik inte invandring. Ja, invandrare diskrimineras ofta, diskutera då diskrimineringen, inte invandringen.”

Det är ett embryo till en invandringspolitik som jag skulle ställa mig bakom direkt. Mycket av det som idag hafsas samman som ”invandrarfrågor” är egentligen fullständigt feletiketterat och borde sorteras in, precis som Steelneck säger, i sitt respektive fack där de hör hemma.

Den absolut största invandringsfrågan borde egentligen vara varför det tillåts ta ÅR av ovisshet innan invandrare får veta om de får stanna eller ej. Under den tiden hinner de rota sig och få vänner, jobb mm och sen ska de plötsligt flyttas ”hem” igen, till ett hem som de vid det laget troligen lämnat inte bara fysiskt utan även mentalt (och som barnen kanske aldrig ens har sett).

DET vore en invandrarfråga värd namnet för PP!

Att däremot blanda ihop brott, invandrare och gudvetvad i en enda stor soppa är inte politik, det är fördomar.

Anonym skrev

Jag har alltid tyckt att det har varit galet att det får pågå utredningar i flera år ifall folk ska få uppehållstillstånd eller få bli medborgare. Så lång tid ska det inte behöva ta och jag har alltid tyckt att man borde ha en regel som säger att om utredningen har pågått i mer än ett år så blir personen/personerna automatiskt medborgare eller får uppehållstillstånd.

Har aldrig tänkt tanken på att det skulle vara en politik som skulle passa för PP, men…

Stefan skrev

Visst kan invandringspolitik ingå i PP:s program. Om man tittar på det med våra glasögon bestående av mänskliga och demokratiska rättigheter så ser man ganska fort att dagens system lämnar en del övrigt att önska…

TottiTT skrev

Trollande?
Sånt förslag i Piratpartiet är ju lite märkligt, då andra partier skulle vara lämpligare att vända sig till.
Jag tar det i alla fall inte seriöst.

Per "wertigon" Ekström skrev

”jag har alltid tyckt att man borde ha en regel som säger att om utredningen har pågått i mer än ett år så blir personen/personerna automatiskt medborgare eller får uppehållstillstånd.”

Fullständigt lysande förslag som ger konkreta ändringar direkt, och dessutom skulle minska trycket rejält på immigrationsverket tror jag (borde vara massvis av ärenden som bara försvinner).

Visst kan det förekomma invandrare som både stjäl, våldtar och lever på socialen, men dessa är i klar minoritet. Jag ser hellre att en sådan människa kommer in med hundra ”normala” invandrare, än att hundra ”normala” invandrare stängs ute för att hindra ett rötägg att komma in.

Ursprungsförslaget är, som tidigare nämnt, helt förkastligt och passar inte in i partiets grundprinciper alls.

Anna Troberg skrev

Hej TottoTT!
Jag tror att det är lite farligt att avfärda sådana här förslag som allmänt trollande. Sådana här tankar finns nog tyvärr inom de flesta organisationer, även vår egen. Det är just därför det är farligt att sopa dem under mattan. Det är mycket bättre att lyfta fram dem i öppna politiska samtal som det här.

Niklas skrev

Det är trevligt att det finns personer av alla dess slag och med helt olika åsikter i detta parti. Jag tycker det är otroligt viktigt att Vi vågar ta debatten både internt och externt om just sådan som kan verka impopulärt och rent av groteskt. Alla åsikter är alltid välkomna, sålänge det följs av en öppen, förstående och rationell diskussion.

Vad gäller själva förslaget i sig vet jag inte om jag riktigt instämmer. Fri rörlighet är en hörnsten i mänsklig frihet. Det är interaktionerna och delningen av kunskaper och kulturer som tog oss människor från grottorna i Afrika till jordens ledande art. Att blint bara kräva hårdare tag mot mänsklig förflyttning är det som att gå baklänges i evolutionen.
Vad som istället behöver satsas med på är att se till att dessa ”krigszoner” inte förblir problem-områden. Verktyg för detta är att hjälpa folk till sin egna frihet. Och föregå med gått exempel. inte Hyckla som Calle B och regeringen.

Per "wertigon" Ekström skrev

Nu kan jag råka göra en dubbelpost, men…

@stefan, du ställer många bra frågor. Dessa är mina personliga svar på det;

Hur ska vi behandla brottslingar som är svenska medborgare?

Precis som med nu, med svensk lag i enlighet med svenska regler.

Hur ska vi behandla brottslingar som inte är svenska medborgare? Är det någon skillnad på om det är någon som söker asyl eller bara är på besök?

Är du här på besök och begår ett svenskt brott grovt nog att kunna avtjäna fängelse skall du som regel utvisas till det landet du kom ifrån för att dömas enligt det landets lagar. Är brottet ringa, böter precis som alla andra.

Har du sökt asyl i Sverige efter att brottet ägt rum, se ovanstående. Har du sökt asyl innan brottet har ägt rum skall du prövas i svensk rättegång enligt svenska lagar, och kan således nekas ditt medborgarskap om du befinnes skyldig.

Hur ska vår asylpolitik se ut?

Väldigt komplex fråga, får fundera mer på det.

Vad är ett brott överhuvudtaget? Har riksdagen tillåtelse att stifta lagar mot precis vad som helst eller finns det gränser som de måste hålla sig inom? Ska det exvis vara ett brott att inneha viss information eller vissa verktyg?

Ja, riksdagen har samma rätt som nu att stifta vilka lagar som helst så länge det sker enligt våra grundlagar. Däremot bör en författningsdomstol upprättas som har som uppgift att veto:a alla lagar som bedöms bryta mot våra egna grundlagar och principer. Exakt vad som är ok och inte får sedan dessa instanser gräva fram.

Sammy Nordström skrev

Jag har några invändningar:

1. Rubriken känns missvisande då förslaget inte tycks vara riktat mot brottslingar i allmänhet, snarare utlandsfödda personer i synnerhet.

2. Förslaget känns inte som förenligt med partiets principer och värderingar med anledning av invändning 1. Tvärtom upplever jag att Piratpartiet är en vän av principer som människors lika värde och likhet inför lagen, m.m.

3. Förslaget riktar sig även mot personer med asyl. Asyl är en mänsklig rättighet för den som konstaterats stå i behov av det och inget brott är grovt nog för att rättfärdiga inskränkningar i mänskliga rättigheter. Även massmördare som Breivik har rättigheter.

Avslutningsvis vill jag ändå tacka Bea Nilsson för möjligheten för oss pirater att visa att Piratpartiets politik är sprungen ur mänskliga värderingar.

Rasmus Kaj skrev

Per ”wertigon” Ekström:

Däremot bör en författningsdomstol upprättas som har som uppgift att veto:a alla lagar som bedöms bryta mot våra egna grundlagar och principer. Exakt vad som är ok och inte får sedan dessa instanser gräva fram.

Vilka principer då? Jag tror att jag är för en författningsdomstol, men det är en komplex fråga, då grundprincipen ju är att författningsdomstolen på ett sätt står över riksdagen (den kan veto:a nya lagar) och riksdagen är den församling vi väljer representanter till i den form av demokrati vi tillämpar för närvarande.

Eftersom författningsdomstolen inte står under folkets direkta kontroll ens på samma sätt som riksdagen är det extremt viktigt att de har en klar uppgift, lämpligen att bedöma om en ny lag är förenlig med befintlig svensk grundlag. Ger man i stället författningsdomstolen rätt att säga nej till lagar som den ”tycker” är olämpliga behövs åtminstone ett tydligt sätt att avsätta författningsdomstolen, samtidigt som den ju inte kan tillåtas vara i beroendeställning till riksdagen eller regeringen.

Frågan om en författningsdomstol är stor och komplex och intressant, men inte helt on topic här. Kanske finns det ett specifikt förslag om det där debatten passa bättre? Eller kan du, wertigon, tänka dig att formulera ett sådant?

RarZip skrev

Jag tycker att det är alldeles utmärkt att sådant här tas upp som en breddningsfråga!
Oavsett om förslaget anses vara ”bra” eller dåligt”.

Genom att det tas upp, så genererar det fler förslag och ideer och kommentarer. Dessa ideer och kommentarer leder ju till att det faktiskt sker ett breddningsarbete.

Ursprungsförslaget från skaparen av den här tråden kan ju remixas, göras om, förbättras, med hjälp av alla kommentarer och ideer.

Det slutliga resultatet (som för övrigt aldrig bör ta slut, utan bara fortsätta förbättras vidare) kanske visar sig vara helt tvärtom mot det ursprungliga förslaget.

Det är ju mycket roligare, än att sitta med ett blankt papper framför sig. Eller en blank vit websida :)

Mvh

Henrik skrev

Om förslaget går ”stick i stäv med pp’s grundläggande principer” så är det nog dags att dessa principer ändras till svenskarnas,skattebetalarnas, brottsoffrens och kommande brottsoffer fördel. Det måste vara riktigt ruttna grundprinciper som tillåter grova brottslingar att stanna.

Anna Troberg skrev

Hej Henrik!
Man måste naturligtvis inte dela Piratpartiets grundläggande principer, men de är något som vi kommit överens om tillsammans och som vi därför både vill och måste respektera i vårt breddningsarbete.

Om du inte alls delar dem, så är det kanske helt enkelt så att Piratpartiet inte är ett parti för just dig. I så fall, lycka till någon annanstans. :-)

Tommy skrev

Jag håller inte med Bea i det hon säger och känner inte att det kan bli piratpolitik, men jag tycker att det var väldigt bra av Anna att publicera detta. Och också att Bea ville ta debatten med förslaget.

Jag håller inte med alls om att dessa åsikter ska ”rensas bort”. Det man kan göra är istället att lägga dit en disclaimer överst om att förslagen och idéerna som presenteras inte är Piratpartiets åsikter utan bara idéer så det inte blir missförstånd.

Jag håller med leffelini och skulle vilja påstå att Anna faktiskt hedrar den sista frasen i: “Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.”

Här är ju faktiskt en person som har en avvikande politisk åskådning för att vara PP, och den respekterades på samma sätt som alla andra genom att Anna publicerade inlägget. Bra gjort Anna!

I övrigt håller jag med om att det är ett gigantiskt strukturfel att de som kommer hit måste vänta så oerhört länge på besked. Det är inte värdigt och bra för någon inblandad och det känns helt rätt att PP försöker hitta en bättre lösning på det problemet om vi ger oss på den här väldigt svåra frågan.

Alexandru Cornita skrev

Det finns lite fel i förslaget.

För det första kan man inte skicka folk tillbaka till krigszoner så resonemanget att ”de begår inte brott då de riskerar skickas till krigszoner” fungerar inte. Man får hela FN, EU o.s.v. på sitt huvud och i längden kan det leda till sanktioner.

Har man inte råd att hålla dessa, kan man ta från polisens pengar, där slösas det en hel del, aftonbladet hade för inte så länge sedan en serie om hur polisen knappt gör sitt jobb (VÄLDIGT förenklat).

Sen så är inte säkerheten bristfällig, man hade helt enkelt inte följt rutinerna genom att vända den intagna ryggen till och tillåta ett överfall….

Passar inte riktigt med Piratpartiet heller (som om det nu spelar något roll)

RarZip skrev

En sak som jag aldrig förstått är… Om jag begår ett brott. På vilket sätt gynnas mänskligheten av att jag förflyttas till ett annat område på jordklotet?

oli skrev

Det är så underbara, fler svenska talar för oss, inte med oss. Vad är helt otroligt att inte en enda svensk som har faktiskt ifrågasatt det svenska rättsväsendet. Det rättsliga systemet är korrupt och pekar ut utlänningar över svenska när som helst. Detta rättsväsendet är starkt nationalistiska och köns baserad. Inte en enda har nämnt detta faktum.Systemet behandlar oss utlänningar som andra klassens medborgare, och ni talar om oss inte med oss ​​bara bevisa bara hur rätt jag har. PP Östersund

Anna Troberg skrev

Hej Oli!
Nu tycker jag att du drar lite förhastade slutsatser. Du kan inte veta vilken bakgrund alla som skrivit i det här kommentarsfältet har. Så, ta inte för givet att alla bara har svenskt ursprung eller att vi inte talar med människor från andra länder. Försök istället se att detta är en grupp människor som faktiskt vill hjälpa till att arbeta bort de orättvisor du lyfter fram så att samhället blir bättre för oss alla.

Läs gärna det inlägg om en övergripande och positiv mångfaldspolitik som jag har skrivit: http://breddning.piratpartiet.se/2012/04/24/kopiera-mangfalden-pa-natet-och-klistra-in-den-i-kottvarlden/ Det handlar till exempel om att vi måste jobba för att se till att lagen behandlar oss alla lika oavsett vilket ursprung vi har.

Utnyttja också gärna tillfället som den här breddningsbloggen ger att ge din syn på saken. Skriv ett inlägg efter de instruktioner som finns här: http://breddning.piratpartiet.se/jag-vill-bredda/ Se till att synliggöra dina synpunkter på det hela.

Det är lätt att anklaga människor för att inte bry sig eller att inte förstå, men tro mig, här finns massor av folk som bryr sig och om vi inte förstår, hjälp oss att förstå. Skräm inte iväg oss genom att vara konfrontativ och för snabb med att ta till förutfattade meningar. :-)

Stoffe skrev

För att bidra med något och inte bara hålla med det mesta ovan (vilket jag gör) så kan jag tycka att det finns plats för en viss sorts ”hårdare tag” för att minska brottsligheten: mer resurser till rättsväsendet, i första hand i form av andra, bättre prioriteringar; låt poliser jaga brottslingar och inte ungdomar, lägg pengarna på åtgärder som funkar istället för de som bevisligen inte gör det (kameror), verka för att ändra lagar som är verkningslösa/slår fel osv. Underlätta för samhällets alla instanser att samordna information UTAN övervakningssamhället osv. Det är en piratlig kriminalpolitik.

Kenta Kofot skrev

Kanonbra förslag! Plitar ni ner detta i edert partiprogram så kan jag tänka mig att lägga min röst på populistliberalerna Piratpartiet =)

Anna Troberg skrev

Hej Kenta Kofot!
Som du ser är detta en plattform för trevliga och sakliga samtal kring en breddning av Piratpartiets politik. Jag upplever inte din kommentar som vare sig speciellt trevlig eller saklig, så shape up eller bli bortplockad från vidare samtal på den här bloggen.

Gustav skrev

Tvärtom säger jag! Vi ska stå för en humanare framtidsoptimistsk politik.

”Straffet uppfostrar bara den som straffar.”

Rick Falkvinge skrev

Hej Bea!

Jag håller med i så grad att Piratpartiet ska vara seriösa och trovärdiga i hur vi tacklar sociala problem. Men brottslingar är något annat – det är staten som skapar brottslingar, per definition.

Resten av ditt inlägg verkar i huvudsak gå ut på att skriva, antyda, eller förklara att de element som samhället har problem med av någon anledning kommer från utanför den administrativa gräns som kallas Sverige. Den gränsen är förstås helt godtycklig och har förhandlats fram som en byråkratisk skiljelinje mer än något annat. Jag ser inte heller därför hur det är meningsfullt att använda en byråkratisk godtycklig linje för att skilja på folk och folk.

Som slutord tycker jag det inte ligger i Piratpartiets själ att skilja på folk och folk över huvud taget. Vi kommer från nätet; en av dess största styrkor är att ingen döms för de förhållanden de föddes under (tid, plats, omständigheter) utan bara med de idéer de bidrar med. Jag tycker det är en viktig del av Piratpartiets själ att se styrkan i mångfalden som resulterar.

”På internet vet ingen att du är en hund”, finns det ett talesätt som säger. Och varför skulle någon bry sig? Vi är alla olika, och det är just det som driver samhället framåt. Ett homogent samhälle har stagnerat.

Anon skrev

Flyktingar bör välkomnas om de behöver hjälp.

En person som omedelbart begår ett grovt brott t.ex. våldtäkt, när denne anländer i Sverige bör skickas hem omedelbart. Den personen har visat att han inte behöver hjälp, utan att denne är anledningen till att många av dennes landsfränder behöver hjälp.

Varför ska vi använda våra begränsade resurser till detta?

Sen detta prat om mångfald… Jag hoppas innerligen att Piratpartiet inte kommer följa sjuklövens dysfunktionella linje.

För det mesta är Piratpartiet inte rädd för att ifrågasätta den sanningen som etablissemangets försöker sälja oss. Låt oss kritiskt granska processen och motivationen bakom massinvandringen!

Egil Möller skrev

Detta är raka motsattsen till vad PP står för – rättssäkerhet och likhet inför lagen. För alla. Även ickemedborgare och nya medborgare. Om något så skall arbeta för att invandrare förstår och känner i sitt innersta, att de har exakt samma både rättigheter och skyldigheter som infödda. Och naturligtvis att de har saklig grund för att känna så.

Många har sagt ungefär det här redan i kommentarerna ovan. Men jag känner att det är viktigt att vi medlemmar visar hur många vi är som inte tycker så här, och säger ifrån.

Thomas Gunnarson skrev

Förslaget sparkar in öppna dörrar!
Ty så exakt fungerar rättssystemet sedan många år tillbaka.
Icke svensk medborgare blir utvisad efter straffets tid är över.
Om man begått ett brott som domstolen anser vara snäppet för mycket för att få stanna här…
Och den inställningen har skärpts…
Sedan kan man ju konstatera att utländska medborgare ibland får lägre straff än svenska medborgare för samma brott…
T.ex. för demonstrationerna i Göteborg för tio år sedan då utländska medborgare frikändes helt medan svenska demonstranter fick krypa in…
Så bilden är inte helt enkel…

Deep Blue skrev

Rent generellt tror jag på rehabilitering och utbildning av dömda kriminella, när så är möjligt. Att dela in människor i goda och onda, är en simplistisk syn på människor och våra samhällen. Att enbart hårda straff ska göra både den dömde och samhället i stort bättre, tror jag inte på. Kombinera hellre då med rehabilitering och utbildning, med syfte att få ut den dömde tillbaka i samhället med en chans att starta om på nytt.

Mathias Hellsten skrev

Jag avvisar det här förslaget kategoriskt. Jag vill inte ha någon SDifiering av PP. Jag vill inte att vi ska köra ”hårdare tag” av någon slags principskäl. Det är så långt ifrån PP man kan komma.

Men…!

Det var bra av Anna att även släppa fram det här inlägget. Låt alla röster ljuda, även de som låter annorlunda. Sedan kommer de bra idéerna att överleva.

Calandrella skrev

Jag håller med så gott som samtliga kritiska kommentarer här ovan till fullo. Jag har föga att tillägga, mer än att jag själv ämnar skriva ett breddningsförslag om en betydligt mer human och frihetlig migrationspolitik än Sveriges nuvarande, och kanske något om pirat syn på brottslighet (så många kloka sådana tankar kom upp här i kommentarsfältet!). Och ja, det var bra att släppa igenom även detta inlägg.

Patrik skrev

Hej.
Nu har jag ju kommit in i debatten lite sent och har inte läst allt som skrivits i denna tråd. Jag håller med TS, Bea Nilsson, till viss del. Jag tycker inte att det finns några bra argument för att fängsla utomsvenska medborgare i Sverige.

Vad Bea Nilsson säger är att alla som inte är svenskar från början skall kastas ut om de begår brott, vilket är helt absurt och näst intill ogenomförbart med tanke på att de flesta för att inte säga alla har invandrare som förfäder.

Men om vi säger att en Engelsk fotbollshulligan kommer hit för att se sitt hemmalag spela mot AIK t.ex. det blir bråk och han misshandlar några andra, skall vi då fängsla honom här i 2-10 år eller skicka hem honom?

Eller amerikanska KKK are som bedriver hets mot folk ska vi fängsla dem här eller skicka hem dom?

Ja som ni ser så kan listan göras lång och det är inte grundat i någon rasistisk tanke om muslimer eller afrikaner. Så vad det handlar om är att vi alla borde se skillnad på svenska medborgare och icke svenska medborgare.

Men detta har inte någonting med PP:s politik att göra så det är iallafall fail på Bea Nilsson.

Mvh Patrik

gustav skrev

Jag tycker att Piratpartiet bör driva en human fängelsevård. Med syfte att reahabilitera istället för att låsa inne människor.

Beelzebjörn skrev

Vet ni vad? OM en ex-pirat som följer breddningsarbetet i tysyhet är välkommen att lägga sina två cent (fast det tänker jag göra ändå) måste jag säga en sak:

Trollning eller inte var detta i en utomståendes ögon en väldigt trevlig kommentarsdiskussion att se. Nödvändig till och med, tror jag, eller åtminstone väldigt nyttig.

Anna Troberg skrev

Beelze: Alla är välkomna med sina tankar här. Medlemmar eller inte. Dessutom är du en hederspirat i mina ögon vare sig du vill eller inte. ;-)

Calandrella skrev

@Patrik: problemet med Beas förslag var att det handlade om att utvisa svenska medborgare till deras ursprungsländer, medan infödda svenska medborgare skulle få stanna. Lagstiftningen skulle därmed göra skillnad på medborgerliga rättigheter på grundval av härkomst, och detta är extremt felaktigt.

Ditt förslag handlar om människor som inte är svenska medborgare. Eftersom de redan idag, just på grund av sin brist på medborgarskap, har en särställning rent juridiskt vore ett förslag om att dessa ska utvisas omedelbart inte alls rasistiskt, medan Beas förslag var rasistiskt. Huruvida ditt förslag är bra eller inte, ja, det är jag osäker på.

Jag vet att det är fel att utvisa även utländska medborgare som begått brott tillbaka till stater där de behandlas illa i fängelset, saknar rättigheter eller på annat sätt drabbas av allvarlig fara; men hur brottslingar som kommer från länder där ingen allvarlig fara hotar dem bör behandlas, ja, det är där jag inte riktigt har bildat mig en uppfattning än.

@gustav: Det håller jag med om! Ett inlägg som handlar om det ämnet finns på http://breddning.piratpartiet.se/2012/04/27/en-humanare-kriminal-och-ungdomsvard/ . Har du andra/ytterligare förslag är du varmt välkommen att skriva ett eget förslag och skicka in hit till bloggen. Läs på http://breddning.piratpartiet.se/jag-vill-bredda/ hur man gör! :-)

@Beelzebjörn: du är klok, som vanligt. Jag börjar nästan bli trött på att nämna ditt namn och orden ”klok som vanligt” i samma mening. :-D

Anders Trovik skrev

Det finns en sak jag håller med om här och det är utvisning (av grova) återfallsförbrytare. Men det bör gälla samtliga i befolkningen oberoende av etnicitet och härkomst och definitivt inte enbart invandrare. Sålunda kan man kalla det en konsekvens av ett handlande.

Patrik skrev

@Calandrella. Du skrev ”@Patrik: problemet med Beas förslag var att det handlade om att utvisa svenska medborgare till deras ursprungsländer, medan infödda svenska medborgare skulle få stanna. Lagstiftningen skulle därmed göra skillnad på medborgerliga rättigheter på grundval av härkomst, och detta är extremt felaktigt”

Jag skrev.
”Vad Bea Nilsson säger är att alla som inte är svenskar från början skall kastas ut om de begår brott, vilket är helt absurt och näst intill ogenomförbart med tanke på att de flesta för att inte säga alla har invandrare som förfäder.”

Altså precis samma sak.

Vad gäller särställningen för medborgare och icke medborgare så var jag otydlig med vem jag riktade detta till. Det står på några ställen i tråden, bl.a. Rick Falkvinges inlägg, att vi ska ha lika rättigheter i Sverige oavsett vårt medborgarskap.
Det var väl mer åt detta håll jag riktade den delen av inlägget åt. Jag ursäktar otydligheten.

Mvh. Patrik.

Calandrella skrev

@Anders Trovik: mycket möjligt att det är vettigt, men då ska ett viktigt förbehåll finnas: utvisningar får inte verkställas till länder som allvarligt kränker sin befolknings mänskliga rättigheter. Helt enkelt för att människorättskränkning aldrig ska vara ett straff i någon rättsstat.

@Patrik: förstår, vi talade nog förbi varandra lite grann. :-) Som sagt, ditt förslag ser jag inte som rasistiskt.

Lämna ett svar till Qeruiem Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>