Internt debattinlägg: Avskaffa tvångsvården av missbrukare

Misery_(6918462523)

Sverige är ett av mycket få nationer som har tvångsvård för missbrukare. Av de länder som har kvar paragraferna är vi ensam om att tillämpa lagen. Den svenska tvångsvården är ett misslyckande eftersom vi har otroligt höga kostnader för att vårda våra missbrukare samtidigt som dödligheten är mycket hög. Tvångsvården ses idag som en metod att hålla socialt utslagna borta från vårt offentliga rum. Tunga missbrukare åker in för tvångsvård, avgiftas och kommer ut och fortsätter sitt liv med missbruk. Det ligger alltid sociala eller… Läs mer