Internt debattinlägg: Piratpartiets välfärdspolitik

Cost_chicanery

disclaimer

Jag vill ta upp ett ämne som är väldigt infekterat inom partiet, nämligen det om välfärden. Piratpartiet har medvetet undvikit detta för att vi dels inte anser att välfärden är ett problem som behöver åtgärdas, dels just för att alla försök till en saklig diskussion brukar gå väldigt hett till, med risk att bli bränd. Jag anser dock att det är hög tid att börja vädra frågan, så därför skriver jag det här inlägget.

Ingenting i dagens politiska klimat är så diskuterat som hur välfärden skall säkras inför framtiden. Alliansregeringen har gjort ett sisådär jobb, med några träffar men fler missar. Socialdemokratin känns dessutom trött, sliten och verkar vinna nästa val mer för att folket har tappat förtroendet för alliansregeringen än för att de faktiskt tror på sossarna. Vi har sett bägge sidor av myntet, och inget parti verkar erbjuda någonting som faktiskt kan tänkas fungera, utan det är mer av samma missriktade åtgärder i gammal trasig förpackning.

Tittar man på partiets rötter finns det två starka grenar. Dels respekten för individens frihet och personliga integritet, som kan spåras till liberalismen, och dels den humanistiska sidan som avser alla människors lika värde, jämlikhet och solidaritet. Så hur skulle då ett samhälle som vilar på dessa två grenar se ut? Ungefär som vårt svenska samhälle vi har idag. Kanske lite mindre statlig påverkan, men fortfarande med offentliga skolor, offentlig sjukvård och offentlig omsorg. Det är delvis därför Piratpartiet inte bryr sig om skattefrågor speciellt mycket – vi har ingen åsikt för att vi inte ser något trängande behov av stora förändringar!

Dock kan jag skönja ett par områden där vi skulle kunna avancera, utan att stöta oss med varken höger eller vänster. Alliansen har kört skolan, vården och välfärden i allmänhet i botten med alla sina skattesänkningar. Att således sänka skatten ytterligare är ej önskvärt. Samtidigt bör vi inte heller höja skatten, utan försöka få pengar från andra håll. Jag tror att genom att effektivisera staten kan man spara in pengar utan att ytterligare skära i välfärden.

Därför skulle jag vilja se att Piratpartiet till riksdagsvalet 2014 går till val med ett löfte om att strama upp staten genom ett antal åtgärder. Exempelvis:

  1. Utreda användandet av öppen källkod inom offentlig sektor.
  2. Samordna alla IT-system, och öppna upp all statlig kod skriven på skattebetalarnas bekostnad, naturligtvis med ”vattentäta skott” med avseende på den personliga integriteten. Försök att få ex. alla statliga skolor att använda samma öppna källkodsplattform, försök få bort licenskostnader så mycket som möjligt.
  3. Anställa ett antal programmerare som skall finnas till för ny- och vidareutveckling av öppen mjukvara, ex. specialtillägg för en specifik skola eller dylikt.
  4. Titta på huruvida vissa statliga verk går att trimma ned eller slå ihop.

Det finns säkert mer att göra, men huvudgrejen är att vi effektiviserar och förenklar de statliga systemen i den mån det är möjligt, och därigenom frigör medel för att förbättra välfärdens kärna – vård, skola och omsorg.

Jag hoppas mitt förslag har sått ett frö till diskussion och kritik är välkommet. :)

Per Ekström

Kommentarer

Mattias Rådström skrev

Jag håller med, ämnet är hett och behöver diskuteras.

Visst ska vi satsa på öppna system, speciellt de som staten själv skriver. Alla har ju ändå bidragit till att dem skrevs överhuvudtaget och information wants to be free. :)

En av de tankar jag själv haft är inom skolan. Varför skapar alla lärare runtom i landet sina egna prov när vi kan ha gemensamma prov, skapade av Skolverket, som distribueras och tas elektroniskt? Inte nog med att det skulle göra bedömningen mer rättvis, färre arbetsuppgifter för lärare genererar självklart mindre kostnader.

Jag tror jag sett exemplet tas upp förut, ville bara påpeka den andra poängen med minskade kostnader.

Anders S Lindbäck skrev

”Alliansen har kört skolan, vården och välfärden i allmänhet i botten med alla sina skattesänkningar. ”

Faktamässigt så är det icke korrekt. Skolan får idag – per elev – mer än vad den någonsin fått. Problemet är inte resurserna. Problemet är hur resurserna används och skolan fungerar.

Det faktum att det ses som ett resursproblem visar på var felet ligger. Hos politikerna som ser skolan som en lekstuga.

I sjukvården så finns det fler läkare per svensk (3.9 mot medel 3.0) än i många andra EU länder trots det spenderar läkarna mindre tid med patienterna än i många andra EU länder.

Problemet är inte resurserna – problemet med svenska offentliga sektorn är hur resurserna används.

Vi har idag helt klart redan punkt 1 och 2 med i partiets politik. T.e.x. har vi krav på att hela offentliga sektor skall köras på öppen källkod senast 2025. Vi har även krav på att verk som skapas av offentliga pengar skall släppas helt fria. Punkt 3 blir egentligen en konsekvens av att klara av punkt 1 och 2 på det sätt som PP vill.

Per "wertigon" Ekström skrev

@Anders:

Det kanske inte är just de monetära resurserna till utbildningen i första hand som spökar – däremot har jag sett hur allting kring utbildningen – kuratorer, studievägledare, skolmaten, etc – har skärts ner, såväl som de ständigt växande klasserna.

Samma sak med vården – det är inte antalet läkare det är fel på utan alla resurser runtomkring som har skärts ner till bristningsgränsen. Jag har själv en kroniskt sjuk svärmor som lever under existensminimum, som jag har fått se kämpa mot systemet på många sätt. Många av problemen är ju dock på lokal nivå (landsting), så det behöver ju inte vara enbart alliansens skattesänkningar de beror på. Men sett utifrån mina erfarenheter har det blivit betydligt sämre under alliansens styre, helt klart.

Med det sagt så är välfärden ett stort problemområde och som med så mycket annat inte har snabba lösningar. Sänkta skatter betyder inte nödvändigtvist sänkt välfärd, men att stirra oss blinda på pengar och mer resurser, som sossarna gör, eller mer privatisering, som moderaterna gör, gör nog ingen glad…

Men ser du konkreta åtgärder som platsar på riksnivå så är det bara att föreslå det, så kan vi ha en ärlig debatt om det! :)

Anders S Lindbäck skrev

Problemet ligger i hur läkarnas tid används. Varför är det så att svenska läkare lägger så liten tid åt patienterna jämfört med andra länder ?

Idag är problemet all den administration som klåfingriga makthavare har fört på sjukvården som slöar ner den och låter inte sjukvården jobba med patienterna. De får då både dåliga IT-system och tampas med de allt större krav på statistik från sjukvården gällanden patienterna som tar upp deras tid.

Patrik skrev

Jag jobbar nu inte inom skola eller vård, men har jobbat med flera andra stora statliga verk. Jag tror dock att det finns likheter mellan de flesta arbetsplatser i den offentliga sektorn.

För att göra en lång historia kort så är chefsskiktet uruselt! Dels så saknas driv, ambition och beslutsfattande, och dels så finns det helt enkelt alldeles för många som har ”chefspositioner”. Som ett exempel kan jag nämna att jag i ett projekt haft inte mindre än 4-5 olika chefspersoner som på olika sätt var inblandade i det jag skulle göra. Ett annat exempel är som skrivs på annat ställe att man behåller lärare, läkare och poliser – som har viss status – och sedan gör verksamheten ineffektiv genom att ta bort alla stödpersoner.

Det här gör verksamheten otroligt ineffektiv, men det är inte något som är tydligt kopplad till varken höger- eller vänsterpolitik. Det som kommer närmast är att den slappa, konflikträdda attityd som ligger till grund för det här beror på (överdriven) anställningstrygghet och hänsyn till andra människor som till stor del har introducerats av socialdemokraterna.

Det är därför vi har ett system som är mindre effektivt än andra länders, och lösningen är att många statliga arbetsplatser behöver omorganiseras på ett sätt som gör att många skulle behöva tvingas ur sina trygghetszoner och kanske få andra arbetsuppgifter med ”lägre status”, vilket naturligtvis är en jäkligt het potatis.

Per "wertigon" Ekström skrev

Patrik, Anders: Precis. Just så är det. Jag tror att PP utan problem skulle kunna ”trolla fram” ett par miljarder i resurser genom att titta på en effektivisering och sammanslagning av både statliga verk och statliga tjänster – som då inkluderar borttagandet av onödiga ”mellanchefer”. Jag är förvånad över att alliansen inte redan jobbar på det, trodde det var lite av deras grej som förordare av en nattväktarstat… :)

Klart är att all byråkrati på ett eller annat sätt hindrar fotfolket att arbeta effektivt idag, och så skall det inte vara. Byråkratin måste finnas på något plan, men med för mycket röd tejp… Problemet är dock att det krävs både två, tre och fem utredningar för att ens börja städa upp i den byråkratiska röran eftersom man samtidigt måste ta hänsyn till att varje liten förändring kommer påverka alla människor som är beroende av statsapparaten. Man brukar prata om att politik är ett marathonlopp, men det här är ett arbete som sträcker sig över minst 20 års tid. Det är inte ett marathonlopp – det är en rundtripp till Alpha Centauri…

Å andra sidan kommer det inte bli bättre om man inte påbörjar arbetet, så…

Magnus Andersson skrev

Detta låter enligt mig som ett alldeles utmärkt förslag. Att få våra statliga verk att gå över till öppen källkod kommer givetvis inte vara enkelt eller snabbt, men jag anser att det behövs. Det ekonomiska argumentet är givetvis giltigt även om öppen källkod är inte gratis då det tillkommer support och andra kringtjänster. Ett annat argument är att risken att den innehåller suspekt kod minskar då vem som helst kan verifera att den inte gör något märkligt.
Sen vet jag inte om det finns något ERP-system som är öppen källkod idag? Dessa kan vara ganska så dyra att införskaffa och drifthålla. Men de finns (eller borde finnas) på alla större verk.
Mattias Rådström: Problemet med en gemensam provdatabas är att även om alla följer samma skolplan så är lärandet väldigt färgat av vad läraren lägger vikt vid, vilket kan vara både en positiv och negativ aspekt. En annan risk är att om databasen inte uppdateras tillräckligt ofta så kommer eleverna att använda proven som mall för vad de behöver komma ihåg sig istället för att lära sig om ämnet.

Jörgen L skrev

Generellt sett är det ett rimligt ställningstagande.

Rent politiskt är punkterna 1,2 och 3 rätt för oss.

Om de i realiteten skulle innbära någon kostnadsbesparing är dock tveksamt. Den stora kostnaden för programvara är den tid som går åt att a) lära sig den och b) att använda den och, om den är egenutvecklad, c) hålla den aktuell. Licenskostnaden är marginell i förhållande till dessa poster, så det gäller i så fall att den programvara man väljer håller mycket hög kvalitet för att kunna konkurrera kostnadsmässigt. Initialt skulle kostnaderna stiga väsentligt i vilket fall, även om det på lång sikt antagligen går att räkna hem.

Effektivisering är lovvärt, och där tror jag att vi skulle kunna bidra en del, jag upplever att vi har en kritik mot det överdrivna mätandet och rapporterandet som präglar tex sjukvård och skola idag som gör att man inte har tid att ägna sig åt verksamheten man ska…

Jörgen L skrev

PS. När det gäller punkten 3 så bör man även lägga vikt på att det offentliga därigenom kan skaffa sig upphandlingsexpertis som man idag uppenbarligen saknar, det har varit rätt många katastrofprojekt man upphandlat utifrån där man uppenbarligen saknat förmåga att bedöma offerter på ett korrekt sätt…

Per "wertigon" Ekström skrev

@JörgenL: Absolut är det så att kostnadsbesparingarna inte kommer från besparingar av licenspengar – utan snarare de effektivitetsbesparingar som uppstår av dels möjligheten att själv utveckla tilläggsfunktioner som behövs (istället för att vara beroende av en propreitär aktör) – dels blir det billigare om alla utgår från samma grundsystem med ett fåtal moduler för speciella behov.

En övergång skulle rent ekonomiskt förmodligen bli dyrare än att fortsätta på samma inslagna spår, men skulle efter c:a 10 år innebära rejäla kostbesparningar på upp till 100 miljoner svenska kronor per år i licenspengar, men även administrationskostnader.

Jan Tegner skrev

Självklart måste vi ha en åsikt om välfärdspolitik, men när man börjar prata om öppen källkod som lösning på förfallet inom skola, sjukvård och omsorg så blir jag närmast förtvivlad. Det är som om man på akuten skulle börja diskutera nageltrång när man får in en multitraumapatient. Att ens nämna öppen källkod i en debatt om välfärdspolitik är att skjuta sig själv i huvudet politiskt.

Ska vi ha en välfärdspolitik, så måste vi börja med värderingar och visioner utifrån medborgarnas perspektiv. Vilka problem som medborgarna har är mest prioriterade att lösa? Vad tror vi är orsaken till dessa problem? Vad vill vi förändra för att rätta till problemet? Kommer detta kosta mer än idag? I så fall hur har vi tänkt att finansiera detta, genom ökad skatt, omfördelning eller effektivisering (öppen källkod är ett detaljförslag dom är irrelevant på denna nivå)? Vilka konsekvenser skulle detta få?

Vi skulle kunna ta de usla skolresultaten som exempel. Vi har redan formulerat värderingen att alla barn ska få möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. Problemen idag beror troligen på att eleverna inte får tillräckligt med stöd och studiero samt att pedagogiken inte anpassas efter deras individuella behov.

För att komma tillrätta med detta så behöver man se till att varje elev får mer individuellt stöd av lärarna och att arbetsmiljön, bl a med avseende på ljudvolym och stökighet, förbättras samt att man ser över vilka pedagogiker som används för olika ändamål och i vilken omfattning och hur de kan individuellt anpassas.

Minskad storlek på klasser under lektionstid är nog ett grundkrav samt att man får mer ordning i klassrummet under lektionstid (t ex att mobiler är avstängda, att man inte använder datorer för att kolla på irrelevanta Youtube-klipp under lektioner, att det inte pratas en massa medan läraren har genomgångar mm. Textbaserade läroböcker bör även finnas tillgängliga som ljudböcker, så att eleverna kan lyssna på texten, t e x i dina mobiler, samtidigt som de följer med i boken, vilket enligt forskning är mer effektivt för inlärning (en del lär sig bäst genom att läsa och andra genom att lyssna, men en kombination är effektivast).

För att tillgodose behovet av välutbildad arbetskraft bör alla som vill läsa på universitet eller högskola få möjlighet att göra detta. Idag är det svårt att komma in på många utbildningar. Genom att få bidrag till terminsavgifter vid studier på universitetsnivå utomlands (maximalt vad motsvarande studieplats kostar i Sverige).

En satsning på skolan kostar pengar. På sikt lönar det sig genom ökad konkurrenskraft internationellt och lägre arbetslöshet, men på kortare sikt krävs en kombination av ökad skatt samt omfördelning. De borgerliga har ökat skatteandelen av arbetsgivaravgifterna från 6% till 10%. Den mellanskillnaden borde gå till skolan.

Per "wertigon" Ekström skrev

@Jan: Öppen källkod är inte någon magisk silverkula, därom är vi ense. Den största anledningen till att jag vill se öppen källkod införas där det är möjligt, är för att det skull ge alla institutioner tillgång till byggstenar och specialisering för sina egna behov. Licenskostnaderna av propreitär mjukvara passar knappt ens in i den bilden.

Eller så här – tänk om man behöver en specialversion av Windows, anpassat för blinda på ett specialiserat sjukhus? Vi pratar kanske 50 installationer som påverkas. Microsoft skulle inte vara intresserade av att utveckla en sådan speciallösning – men med Linux går det.

Det är således inte licenspengarna som är det viktiga – utan möjligheten att kunna utveckla modifikationer som inte är kommersiellt gångbara men nödvändiga för en viss verksamhet.

Men den öppna källkoden är bara ett av många verktyg som behövs för att kunna effektivisera och förbättra välfärden. Utöver det behövs, som du påpekar, många andra bitar. Som datavetare utgår jag dock först och främst utifrån det jag har närmast till hands, vilket råkar vara just öppen källkod… :)

Men absolut, det är inte hela bilden, utan bara en viktig del av helheten!

Jerker Montelius skrev

Jag håller med Anders S Lindbäck här ovan. Bra förslag på det hela taget men det ar i stort sätt saker som vi redan har beslutat om. De skadar naturligtvis inte att ta upp dessa i en valrörelse. Sedan är det som påpekats vissa faktafel i artikeln som är pinsamma. Skolan får idag mer pengar än förr och det finns gott om läkare. Pengar och resurser verkar inte vara roten till problemen i det här fallen.

Per "wertigon" Ekström skrev

Utbildning är dock mer än pengar per elev, och vården är så mycket mer än läkare. Men absolut, jag har inte varit helt påläst det medges…

Glenn Brude skrev

För mig är detaljer som öppen källkod eller vem som skriver proven ganska ointressanta jämfört med de stora dragen i svensk välfärdspolitik. Välfärd kostar pengar. Partiet måste bli tydligare med var det står i frågor rörande sådant som idag finansieras av skatter. Kanske är Piratpartiet bara ytterligare ett socialliberalt parti i mängden, med den skillnaden att man snöat in på friheten på internet?

Välfärd kostar mycket pengar, så var står Piratpartiet vad gäller allmänt skattetryck?

Skall det finnas möjlighet till frivillig välfärd och därmed betala lägre skatt?

Skall all utbildning och barnpassning, från dagis, förskola och uppåt, skattefinansieras?

Skall media, kultur och bistånd skattefinansieras?

Per "wertigon" Ekström skrev

@Glenn: ”Välfärd kostar mycket pengar, så var står Piratpartiet vad gäller allmänt skattetryck?”

Piratpartiet anser att nuvarande skattetryck är bra som det är och har därför ingen önskan att varken höja eller sänka skatterna.

”Skall det finnas möjlighet till frivillig välfärd och därmed betala lägre skatt?”

Frågan är rätt luddigt formulerad, personligen anser jag dock att all ”frivillig” välfärd bäst drives i privat regi.

”Skall all utbildning och barnpassning, från dagis, förskola och uppåt, skattefinansieras?”

Nej, självklart inte. Det bör finnas offentligt finansierade skolor och dagis/fritidsgårdar men utöver detta bör privata alternativ få samexistera med de offentliga institutionerna.

”Skall media, kultur och bistånd skattefinansieras?”

Ja, i de fall där den privata sektorn inte räcker till.

Observera att samtliga dessa svar är mina egna högst personliga. :)

Glenn Brude skrev

Tack för svaren!
För att Piratpartiet skall ses som ett seriöst alternativ, tror jag att det behövs officiella linjer i dessa frågor. Jag har svårt att hitta detta på hemsidan.

Sam skrev

Personlig frihet bör vara något som gäller för alla, vilket innebär att alla måste få samma möjligheter. Annars är friheten något som endast står på papper. Ser skattetrycket som bra, välfärd som viktigt, och jag anser även att Piratpartiet bör ställa sig bakom typ V i frågan om vinster i välfärden. Att ta ut profit på våra skattepengar är inte ok. Frivillig välfärd och såmed skattelättnader ställer jag mig inte heller bakom. Dessa skulle utan tvekan främst utnyttjas av personer med en månadsinkomst på en miljon, vilket innebär att skattehöjningar för låginkomsttagare måste höjas.

Patrik Nilsson skrev

Jag är själv en stark förespråkare för öppen källkod, öppna standarder och användande av linux baserade system.

Personligen känner jag att denna frågan inte alls är diskuterad i den grad som krävs. Enligt mig är pirtat-mjukvara ett hot mot användandet av fri och öppen mjukvara.

Hade inte pirat-mjukvara funnits hade de 90% i Vietnam som inte vill betala för proprietära system kunnat använda och bidra till fri mjukvara.

Ett annat hot är den enormt korkade idén att sänka eller ta bort upphovsrätt då det hade tagit bort det skydd GPL licensen och annan copyleft ger men inte tagit bort de ”Terms of Service” proprietär mjukvara kräver, eller givit oss den källkod som garanterar långsiktig utveckling.

Piratpartiet borde enligt mig helt gå över till att just det som Per Ekström föreslår. Ett mer passande namn hade kanske till och med varit Frihetspartiet.

När det gäller kostnader har ni helt rätt att det kostar mycket till börja med. Men kolla bara på München som exempel. De sparar in miljontals euro nu efter ett flertal års övergångsprojekt.

Tänk er vad ett enat Sverige hade kunnat åstadkomma. Vi hade kunnat bli helt självförsörjande, och samtidigt ledande, inom mjukvara.

Visa mig att jag har haft fel att vara skeptisk mot ert parti.

P.S.
Vet inte hur nära ni står, men om öppen och delad information/mjukvara är viktigt, varför kommer det sig att de bakom piratbay utvecklar proprietär och stängd mjukvara (Chattklient) och endast ger oss deras ord att vi kan lita på dem mer än alla andra. (Se Project Tox istället)

FD. Svensson skrev

Har ett problem med trimmat statligt arbete. Under c:a 8 år har det varit lika många arbetslösa. De flesta som arbetar statligt är så kallat anställda utan risk för uppsägning. Blir det inte en merkostnad när man måste hitta ett annat jobb åt den personen?
Håller annars med om att så fort det ska diskuteras pengar, tystnar alla. Det är lätt att tycka, men det måste vara ekonomiskt försvarbart.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>