Vad är ett sakpolitiskt förslag?

Jag vill börja med att säga att detta inlägg inte är en presentation av ett sakpolitisk idé för breddning av partiet. Med det här inlägget så vill jag väcka en liten tankeställare som jag anser är relevant för den här breddningsbloggen. Här är det tänkt att vi ska ge förslag på sakpolitiska idéer. Men vad är egentligen ett sakpolitiskt förslag?

Jag trodde att jag visste det, men var tvungen att ställa mig frågan efter att ha läst nuvarande utkast av den sakpolitiska propositionen nr 18. Yrkandena som framförs i den propositionen är värderingar och åsikter som jag anser skulle passa bättre för principprogramet på det sättet som de framförs. Det är enligt mig inga sakpolitiska förslag.

Ett sakpolitiskt förslag är enligt mitt sätt att se på det ett konkret förslag på att en viss specifik förändring i samhället ska ske, eller ett konkret förslag på att vi ska rösta ner vissa förslag på förändringar i samhället. Ett sakpolitiskt förslag ska alltså både beskriva vad vi vill göra, och hur vi ska försöka se till att detta inträffar.

Här är de yrkandena som jag inte tycker är formulerade som sakpolitiska förslag enligt mitt sätt att se på vad ett sakpolitiskt förslag är:

(1) ■ Den snabba tekniska utvecklingen leder inte bara till högre materiellt välstånd, utan också till ökade möjligheter att förverkliga icke-materiella värden: Lönearbetets roll kan förväntas minska i människornas liv, och samhället måste förbereda sig och anpassa sina system inför en situation med minskad arbetstid och arbetsdelning.

Detta är ett konstaterande och en värdering. Det är inte ett formulerat sakpolitiskt förslag på hur en förändring ska ske.

(2) ■ Samhällets strukturer måste anpassas för att ta hänsyn till de värden som skapas av människors frivilliga, oavlönade samarbeten i civilsamhälle.

Detta är en typisk värderingstext som jag förväntar mig att hitta i ett principprogram.

(3) ■ Ekonomisk utveckling, välstånd och nya jobb drivs idag fram av kunskap, innovation, design och kreativitet. Detta gynnas av att information och kunskap är lätt tillgängligt och kan strömma så fritt som möjligt mellan olika aktörer, utan att hämmas av immaterialrättsliga barriärer.

Även detta är något jag förväntar mig att hitta i en principprogramstext. Det finns inget sakpolitiskt förslag på hur denna förändring ska gå till vad jag kan se?

(4) ■ Avgörande för en fortsatt god ekonomisk utveckling är en välutbildad befolkning som i skola och högre utbildning tränats i att tänka fritt, att fördomsfritt kombinera olika element och tankar och att våga testa sina idéer.

Men hur? Inte heller här är det ett sakpolitiskt förslag på hur det ska gå till. Det ser ut som en värderingstext till principprogramet enligt mig.

(5) ■ Ekonomisk utveckling, högre levnadsstandard och nya jobb främjas av mer resurser till fri, förutsättningslös forskning, både i områden där ingen eller liten praktisk nytta med säkerhet kan förutsägas, och i områden med lätt insedda tillämpningar som teknik och medicin.

Ett konstaterande. Vad ska Piratpartiet göra? Vad är det sakpolitiska förslaget?

(7) ■ Genom att skapa ett mer kunskaps-,  innovations- och designvänligt klimat kan en större del av produktionen i Sverige ske ”högt upp” i förädlingskedjan, så att export av råvaror kan växlas mot export av högförädlade produkter.

Det ser ut som en fin motivering till ett förslag. Problemet är att det saknas ett konkret sakpolitiskt förslag att ta ställning till. Hur ser förslaget på att åstadkomma detta ut?

(8) ■ Tillväxt och utveckling i kunskaps- och innovationsintensiva branscher ökar aktiviteten i ekonomin och ger därmed fler arbetstillfällen och mer skatteinkomster.

Det här är inte ens en motivering till ett sakpolitiskt förslag tycker jag. Det är ett konstaterande.

(9) ■ Det är viktigt att alla yrkeskategorier, oavsett utbildningsnivå, får fortbildning och kompetensutveckling.

Det här ser jag som en god motivering till ett sakpolitiskt förslag, men tyvärr så har vi ju inte heller här ett förslag att ta ställning till.

Vad tycker ni, har jag en felaktig syn på vad ett sakpolitiskt förslag är för något?
Vad är ett sakpolitiskt förslag för dig?

Tommy Mogren

Kommentarer

Henrik Brändén skrev

Det är lite lurigt att Tommy här använder ordet ”sakpolitiska förslag”. Det vi beslutat om på höstmötet 2011 är att arbetet med sakpolitik ska bygga på att medlemsmötet ska slå fast ”sakpolitiska ställningstaganden”.

Och ett ställningstagande är ett bredare begrepp än ett förslag. Det kan vara ett ställningstagande om vad vi ska lägga för konkreta förslag. Det kan vara ett ställningstagande om hur vi tycker att en liten del av världen borde se ut (men lämna därhän exakt vilken regel man ska ändra för att komma dit). Det kan vara ett ställningstagande kring hur vi tycker att världen ser ut idag, och det kan vara ett analytiskt ställningstagande.

Ett exempel på det senare skulle kunna vara ett ställningstagande som säger att vår politik kring immaterialrätt kommer att ge mer utveckling och i förlängningen högre välstånd och fler jobb. Det är inte ett konkret förslag. Det är definitivt sakpolitik (det gör vår immaterialrättspolitik till en del av vår jobbpolitik.) Det är definitivt inte ett faktum, som det råder konsensus i samhället om, utan något som vi tycker. Alltså är det ett sakpolitiskt ställningstagande!

infallvinkel (Torbjörn Wester) skrev

Som Henrik påpekar, så är det helt enkelt ett sakpolitiskt ställningstagande att slå fast vilka principer vår sakpolitik inom ett visst område ska utgå från.

Visst, man kan tvista om ord och så… Men jag tycker att det är viktigt att vi även tar sakpolitiska ställningstaganden på en högre abstraktionsnivå än ”Vi föreslår att ändra lag X på detta viset, och vill ge X kr. till det här.”

Anders S Lindbäck skrev

Jag håller med Torbjörn. Vår sakpolitik måste kunna få vara både väldigt precis men även lite mera generell och luddig för att visa på vart vi är på väg. Vi kan inte ha exakta svar på alla frågorna.

Fredrik skrev

Stryk genast dessa idiotiska förslag:
# Legalisera cannabis och sälj på systemet.
# Avkriminalisera bruk och innehav av små mängder cannabis för eget bruk
# Tolerans för cannabisbrukare.
# Regeringen ska inte satsa miljoner på att jaga ungdomar.
# Polisen ska inte drogkontrollera våra skolor.
# Våra ungdomar har rätt till objektiv och relevant information om cannabis.
# Människors liv ska inte behövas förstöras pga regeringens magkänsla om cannabisbrukares
livsstil.
# De som har hamnat i missbruk ska kunna söka vård riskfritt. Sverige måste forska mer om
marijuana

Det enda vettiga i samhället är att arbeta mot all form av narkotika. Denna drog är så farlig och vanebildande om måste bekämpas med alla medel.

Anders E skrev

Hej, frågan om vad som är sakpolitik eller inte kan kanske återföras på hela frågan om struktur för ett politiskt program. Som jag ser det ska det grundas på två ben:

1. Hur anser vi att samhället ser ut och fungerar i dag, hur blev det så, och vart pekar det hän om more of the same förhärskar?

2. Vilka värderingar om livet, människan, samhället, naturen, tingen mm delar vi, och vad blir vårt ställningstagande om samhället enligt punkt 1. utifrån dessa?

Ur dessa två punkter söker man härleda vad man vill göra politiskt för att samhället ska utvecklas så att värderingarna blir rådande. Via statsbudget, lagar och offentliga verksamheter. Det kan väl sen indelas i strategi och taktik o.s.v.

Tommy har hittat lite uttalanden under 1. och 2. verkar det.. Alltså verklighetsanalys och värderingshävdande. Iblan formulerat som försiktiga mellanting.

Lämna ett svar till Fredrik Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>