Återinför valmonarkin

Många svenskar gillar vårt kungahus och det är en viktig PR-apparat för våra exportföretag. Samtidigt finns det många svenskar som håller med om att det är inte egentligen rätt att i ett demokratiskt land ha ett yrke som man kan få endast om man är född av de rätta föräldrarna.

Det finns därför många som vill att vi i Sverige skall införa en republik och ha en president som statschef. Men då kungen är populär så finns det stora partier som har frågan som politik men försöker inte driva igenom sin politik på området även när de sitter i regeringsställning. De inser att frågan inte är populär.

Ett alternativ till både republik och arvsmonarki är om vi i Sverige i stället går tillbaka till det system vi hade före 1544.  Sverige kan åter bli en valmonarki.  När nuvarande kungen dör så väljer vi helt enkelt en ny kung eller drottning i allmänna val där alla har rätt att ställa upp och alla röstberättigade i riksdagsval har rätt att rösta.

Fördelen med det är att man slipper att vissa är mer priviligerade än andra svenskar beroende på vilka föräldrar de har men även att alla kan bli kung en dag. Vi behåller även glansen som det innebär att ha en kung och vara ett kungadöme. Sverige behåller fördelarna och slipper nackdelarna.

Då frågan om lika rätt för alla är något som står Piratpartiet nära så tror jag att det borde gå att få genomslag i hela partiet för tanken på att återinföra valmonarki i Sverige och välja en ny kung eller drottning när den nuvarande dör. Detta gör det även lätt att ändra lagarna – det som krävs är en ändring av successionsordningen så den säger att när statschefen dör så väljs en ny i allmänna val.

Vill därför föreslå följande ställningstagande;

att Piratpartiet strävar efter att Sverige åter blir ett valmonarki

Låt mig även den första att nominera kronprinsessan Victoria Bernadotte som vår nästa drottning när det är dags att välja ny statschef.

Anders S Lindbäck
Anders bloggar på kunskapssamhället

Kommentarer

Henrik Brändén skrev

Nästan som Palme försökte lösa den politiska krisen i Tage Danielsons lysande film SOPOR från 1981: ”Linje 3: Republik för Sverige. Victoria till president!”

Henrik Brändén skrev

Nästan som Palme försökte lösa den politiska krisen i Tage Danielsons lysande film SOPOR från 1981: ”Linje 3: Republik för Sverige. Victoria till president!”

Viktualiebrodern skrev

Jag tar inte det här förslaget helt allvarligt, men jag gillar det verkligen!

Mnarkister och Republikaner gemensamt har ofta väldigt svårt att förstå att man kan ha valkonungadömen precis som man kan ha ärftliga republiker (Syrien och Nordkorea till exempel. Nästan USA också with the Bushes).

Viktualiebrodern skrev

Jag tar inte det här förslaget helt allvarligt, men jag gillar det verkligen!

Mnarkister och Republikaner gemensamt har ofta väldigt svårt att förstå att man kan ha valkonungadömen precis som man kan ha ärftliga republiker (Syrien och Nordkorea till exempel. Nästan USA också with the Bushes).

Thomas Gunnarson skrev

Kan man inte ha kung för ett år, eller så? Ett årligt spex, alltså…
Givetvis drottning oxå då….

Thomas Gunnarson skrev

Kan man inte ha kung för ett år, eller så? Ett årligt spex, alltså…
Givetvis drottning oxå då….

Jacob Hallén skrev

Jag har själv förespråkat valmonarki. Det har många fördelar. Det är demokratiskt. Det ger långtidsstabilitet. Det ger monarkins glans utan att dra med sig ärftlighetens smutsiga bihang. Det har en historisk förebild.
Presidenter är gråa och trista. Presidenter kan inte rimligen vara generaler, amiraler i amiralitetet, högsta beskyddare av obskyra ordenssällskap med mera. Det kan en monark – även en vald sådan.

Jacob Hallén skrev

Jag har själv förespråkat valmonarki. Det har många fördelar. Det är demokratiskt. Det ger långtidsstabilitet. Det ger monarkins glans utan att dra med sig ärftlighetens smutsiga bihang. Det har en historisk förebild.
Presidenter är gråa och trista. Presidenter kan inte rimligen vara generaler, amiraler i amiralitetet, högsta beskyddare av obskyra ordenssällskap med mera. Det kan en monark – även en vald sådan.

Viktualiebrodern skrev

Svear äga att taga konung och så vräka står det i (den äldre) Västgötalagen.

Så att en vald monark skulle sitta på livstid är inte rimligt. Västgötalagen tänker sig heller inga tidsbestämda mandat, utan ”vräkning” kan ske på förekommen anledning.

Skall vi vara trogna rättstraditionen måste alltså nyval ske efter att misstroendevotum på något sätt ställts och verkställts, typ i en folkomröstning.

Viktualiebrodern skrev

Svear äga att taga konung och så vräka står det i (den äldre) Västgötalagen.

Så att en vald monark skulle sitta på livstid är inte rimligt. Västgötalagen tänker sig heller inga tidsbestämda mandat, utan ”vräkning” kan ske på förekommen anledning.

Skall vi vara trogna rättstraditionen måste alltså nyval ske efter att misstroendevotum på något sätt ställts och verkställts, typ i en folkomröstning.

Henrik Brändén skrev

Helt ärligt är detta egentligen för pragmatiker den rimliga mellanvägen i republikfrågan. Med tanke på hur länge vi haft valkungadöme före revolutionären Gustav Vasas statskupp borde tanken även kunna vara acceptabel för de värdekonservativa, och så länge man inte bara kan välja utan även vräka konung torde den väl kunna vara acceptabel även ur principiell demokratisk synpunkt?

Henrik Brändén skrev

Helt ärligt är detta egentligen för pragmatiker den rimliga mellanvägen i republikfrågan. Med tanke på hur länge vi haft valkungadöme före revolutionären Gustav Vasas statskupp borde tanken även kunna vara acceptabel för de värdekonservativa, och så länge man inte bara kan välja utan även vräka konung torde den väl kunna vara acceptabel även ur principiell demokratisk synpunkt?

Deep Blue skrev

Jag har också lekt med tanken på valmonarki. Det verkar vara en bra lösning. Skulle vara lite spännande att få med detta i vårt program. Den nyvalda måste förstås svära någon slags ed och upprätthålla vissa värden tycker jag.

Deep Blue skrev

Jag har också lekt med tanken på valmonarki. Det verkar vara en bra lösning. Skulle vara lite spännande att få med detta i vårt program. Den nyvalda måste förstås svära någon slags ed och upprätthålla vissa värden tycker jag.

JP skrev

Oavsett hur man formaliserar det hela så är det fortfarande en monarki vi talar om, med allt vad som hör till.

Vi behöver inte blicka längre än till våra grannländer egentligen. Där, precis som i Sverige, tilltar viljan att avskaffa monarkierna i både Danmark men framförallt Norge och införa republik.

De tre skandinaviska länderna samt Finland och Island hör egentligen till de mest demokratiska staterna i världen. Våra länder placeras ofta i topp i internationella undersökningar om det allmänna tillståndet för demokratin men vi kan inte nöja oss där, utan måste fortsätta kämpa för att utveckla och bevara denna demokrati.

Monarki är i ett principiellt perspektiv helt oförenlig med demokrati. Den politiska demokratins grundläggande princip är att all offentlig makt ska utgå från folket. I ett demokratiskt samhälle ska alla offentliga poster vara öppna för ALLA medborgare.
Val ska stå i centrum vid tjänstebesättningar, inte släkttillhörighet.

För demokratiska länder som Danmark, Norge och Sverige är det ovärdigt att rollen som statschef går i arv inom en och samma släkt. Under det senaste sek­let har många länder bytt statskick från monarki till republik. Tex. har folkomröstningar inneburit slutet för monarkin i Grekland och Italien och detta under fredliga former.

Det finns dock de som hävdar att monarki har fördelar som överväger de demokratiska idealen. Men om monarki vore bättre än republik är det svårt att förstå varför inga länder som vunnit sin självständighet väljer att bli kungariken. När Finland och Island blev självständiga nationer införde de republik. Även modernare exempel, som Montenegro och Slovenien, har valt republikanska statsskick.

Demokrati är en grundpelare inom Piratpartiet, inte rojalism.

JP skrev

Oavsett hur man formaliserar det hela så är det fortfarande en monarki vi talar om, med allt vad som hör till.

Vi behöver inte blicka längre än till våra grannländer egentligen. Där, precis som i Sverige, tilltar viljan att avskaffa monarkierna i både Danmark men framförallt Norge och införa republik.

De tre skandinaviska länderna samt Finland och Island hör egentligen till de mest demokratiska staterna i världen. Våra länder placeras ofta i topp i internationella undersökningar om det allmänna tillståndet för demokratin men vi kan inte nöja oss där, utan måste fortsätta kämpa för att utveckla och bevara denna demokrati.

Monarki är i ett principiellt perspektiv helt oförenlig med demokrati. Den politiska demokratins grundläggande princip är att all offentlig makt ska utgå från folket. I ett demokratiskt samhälle ska alla offentliga poster vara öppna för ALLA medborgare.
Val ska stå i centrum vid tjänstebesättningar, inte släkttillhörighet.

För demokratiska länder som Danmark, Norge och Sverige är det ovärdigt att rollen som statschef går i arv inom en och samma släkt. Under det senaste sek­let har många länder bytt statskick från monarki till republik. Tex. har folkomröstningar inneburit slutet för monarkin i Grekland och Italien och detta under fredliga former.

Det finns dock de som hävdar att monarki har fördelar som överväger de demokratiska idealen. Men om monarki vore bättre än republik är det svårt att förstå varför inga länder som vunnit sin självständighet väljer att bli kungariken. När Finland och Island blev självständiga nationer införde de republik. Även modernare exempel, som Montenegro och Slovenien, har valt republikanska statsskick.

Demokrati är en grundpelare inom Piratpartiet, inte rojalism.

medundersåte skrev

Nu har det ju skett en hel del väljande och vräkande även efter 1544. Det är dock tronföljare man valt, poängen med arvmonarki är att det skall finnas en tydlig succession och att ingen populistisk politiker ska kunna få rikets högsta ämbete genom tomma löften. Senast en förändring gjordes var när riksdagen avsatte Carl Philip som kronprins och istället valde Victoria till kronprinsessa.

Något motsättning mellan monarki och republik finns inte, de mest demokratiska staterna är ofta monarkier. Exempelvis Kambodja och Spanien har återgått till monarki efter republikanskt styre. Montenegro har gett sitt furstehus officiella plikter, en majoritet av Serbiens befolkning vill återinföra monarkin, Nepals allmänt hatade kung har börjat få alltmer stöd under den icke-fungerande republiken. Problemet är snarast att politikerna vägrar ge upp den högsta makten, därför är det lättare att avskaffa än att införa monarki. Något vi allvarligt bör betänka innan vi förespråkar ändringar i statsskicket. Vill vi verkligen ha ännu mäktigare politiker? Jag känner att detta går emot det som Piratpartiet står för.

medundersåte skrev

Nu har det ju skett en hel del väljande och vräkande även efter 1544. Det är dock tronföljare man valt, poängen med arvmonarki är att det skall finnas en tydlig succession och att ingen populistisk politiker ska kunna få rikets högsta ämbete genom tomma löften. Senast en förändring gjordes var när riksdagen avsatte Carl Philip som kronprins och istället valde Victoria till kronprinsessa.

Något motsättning mellan monarki och republik finns inte, de mest demokratiska staterna är ofta monarkier. Exempelvis Kambodja och Spanien har återgått till monarki efter republikanskt styre. Montenegro har gett sitt furstehus officiella plikter, en majoritet av Serbiens befolkning vill återinföra monarkin, Nepals allmänt hatade kung har börjat få alltmer stöd under den icke-fungerande republiken. Problemet är snarast att politikerna vägrar ge upp den högsta makten, därför är det lättare att avskaffa än att införa monarki. Något vi allvarligt bör betänka innan vi förespråkar ändringar i statsskicket. Vill vi verkligen ha ännu mäktigare politiker? Jag känner att detta går emot det som Piratpartiet står för.

Rene Malmgren skrev

Jag tar förslaget på fullt allvar. Sverige har en lång historisk tradition av att välja den person som får företräda nationen i fält. Det här med ätter till skillnad från personer får bära titeln är en nymodighet som jag tycker att vi bör avskaffa. Sen kan man fundera på exakt hur vi skall införa förslaget. Men att avskaffa arvsrätten till Sveriges tron känns som fullt rimligt.

Rene Malmgren skrev

Jag tar förslaget på fullt allvar. Sverige har en lång historisk tradition av att välja den person som får företräda nationen i fält. Det här med ätter till skillnad från personer får bära titeln är en nymodighet som jag tycker att vi bör avskaffa. Sen kan man fundera på exakt hur vi skall införa förslaget. Men att avskaffa arvsrätten till Sveriges tron känns som fullt rimligt.

morr skrev

Varför står valet mellan Kung eller President? Vi har ju en (”demokratiskt” vald) statsminister. Vad är egentligen statsöverhuvudets/-chefens roll? Vad gör kungen i dag förutom klipper enstaka band och cashar in stora pengar? …och vad skulle en president göra?

morr skrev

Varför står valet mellan Kung eller President? Vi har ju en (”demokratiskt” vald) statsminister. Vad är egentligen statsöverhuvudets/-chefens roll? Vad gör kungen i dag förutom klipper enstaka band och cashar in stora pengar? …och vad skulle en president göra?

Nicholas Miles skrev

En statschef fungerar ofta som något i stil med ”chefsdiplomat” och leder landet genom opolitiska kriser (t ex naturkatastrofer). Det kanske inte låter som så mycket men det är heller inte uppgifter en regeringschef borde tvingas lägga ner tid på. Att skilja på statschef och regeringschef är en ganska smidig form av arbetsdelning. Dessutom vore det fett coolt med valkung.

Nicholas Miles skrev

En statschef fungerar ofta som något i stil med ”chefsdiplomat” och leder landet genom opolitiska kriser (t ex naturkatastrofer). Det kanske inte låter som så mycket men det är heller inte uppgifter en regeringschef borde tvingas lägga ner tid på. Att skilja på statschef och regeringschef är en ganska smidig form av arbetsdelning. Dessutom vore det fett coolt med valkung.

medundersåte skrev

Det är faktiskt svårt att skilja ärftliga monarkier från valmonarkier. Bland dagens suveräna stater kan Malaysia, Kambodja, Vatikanstaten, Andorra, Swaziland, Saudiarabien och Förenade arabemiraten sägas vara valmonarkier.

Jag tycker dock inte det finns någon anledning att laga det som inte är trasigt, de ärftliga och konstitutionella monarkierna i den demokratiska västvärlden som Sverige tillhör kan visserligen sägas ha stora brister, men det är politikerna och inte monarkerna som står för inskränkandet av demokratin.

medundersåte skrev

Det är faktiskt svårt att skilja ärftliga monarkier från valmonarkier. Bland dagens suveräna stater kan Malaysia, Kambodja, Vatikanstaten, Andorra, Swaziland, Saudiarabien och Förenade arabemiraten sägas vara valmonarkier.

Jag tycker dock inte det finns någon anledning att laga det som inte är trasigt, de ärftliga och konstitutionella monarkierna i den demokratiska västvärlden som Sverige tillhör kan visserligen sägas ha stora brister, men det är politikerna och inte monarkerna som står för inskränkandet av demokratin.

morr skrev

Är det bara jag som blir lite rädd av att höra att Kungens roll är att leda oss i krig och kriser?

Jag finner för övrigt inte någon tillfredsställande förklaring till varför det ska finnas en statschef. Varför skulle inte en regeringschef kunna lägga tid på att leda folket vid en opolitisk kris? Känns ju inte som att nuvarande kungen har blivit direkt överarbetad av sådana händelser. För övrigt så lär det ju vara regeringschefen som har försatt oss i kriget ändå, om den situationen nu skulle uppstå.

morr skrev

Är det bara jag som blir lite rädd av att höra att Kungens roll är att leda oss i krig och kriser?

Jag finner för övrigt inte någon tillfredsställande förklaring till varför det ska finnas en statschef. Varför skulle inte en regeringschef kunna lägga tid på att leda folket vid en opolitisk kris? Känns ju inte som att nuvarande kungen har blivit direkt överarbetad av sådana händelser. För övrigt så lär det ju vara regeringschefen som har försatt oss i kriget ändå, om den situationen nu skulle uppstå.

JP skrev

@Morr

Den absolut vettigaste formen av republik, iaf för Sveriges del, voro en Parlamentarisk republik. Där ligger makten hos det folkvalda parlamentet som i sin tur står över statschef.
Ett upplägg för parlamentaristisk republik skulle kunna vara:

1. Statschefen (direktvald alt. indirekt vald) innehar främst ceremoniella uppgifter men saknar reell politisk makt.

2.Regeringen innehar den verkställande makten.

3.Regeringen får sin legitimitet och myndighet genom folkrepresentationens godkännande och förlorar makten om parlamentet med en majoritet förklarar sitt misstroende, bland annat genom att inte godta ett förslag som regeringen tycker är viktigt, så kallad kabinettsfråga.

5.Domstolarna har ingen eller ringa politisk makt.

Det absolut viktigaste här är demokrati och medborgarnas inflytande.
En monarki hör inte hemma i dagens samhälleliga system. Svenska Kungadömet (monarkin) har överlevt sig själv. Istället bör Sverige omvandlas till en republik. Slott, prinsar och prinsessor hör till böckerna och sagans värld. Låt det stanna där.
Nutida samhällets ledord demokrati och jämlikhet. Att ärva tronen – och därmed posten som statschef är opassande för ett land som utger sig för att vara demokratiskt och jämlikt.

JP skrev

@Morr

Den absolut vettigaste formen av republik, iaf för Sveriges del, voro en Parlamentarisk republik. Där ligger makten hos det folkvalda parlamentet som i sin tur står över statschef.
Ett upplägg för parlamentaristisk republik skulle kunna vara:

1. Statschefen (direktvald alt. indirekt vald) innehar främst ceremoniella uppgifter men saknar reell politisk makt.

2.Regeringen innehar den verkställande makten.

3.Regeringen får sin legitimitet och myndighet genom folkrepresentationens godkännande och förlorar makten om parlamentet med en majoritet förklarar sitt misstroende, bland annat genom att inte godta ett förslag som regeringen tycker är viktigt, så kallad kabinettsfråga.

5.Domstolarna har ingen eller ringa politisk makt.

Det absolut viktigaste här är demokrati och medborgarnas inflytande.
En monarki hör inte hemma i dagens samhälleliga system. Svenska Kungadömet (monarkin) har överlevt sig själv. Istället bör Sverige omvandlas till en republik. Slott, prinsar och prinsessor hör till böckerna och sagans värld. Låt det stanna där.
Nutida samhällets ledord demokrati och jämlikhet. Att ärva tronen – och därmed posten som statschef är opassande för ett land som utger sig för att vara demokratiskt och jämlikt.

medundersåte skrev

Varför ska politikerna ges ensamrätt även till statschefsämbetet? De har redan nu monopol på att uttolka folkets vilja utifrån sina ideologier, varför ge dem ännu mer makt? Det finns inget jämlikt i att gynna den styrande gruppen i samhället.

Att Sverige, Danmark, Norge, Kanada, Australien och Nederländerna skulle vara mindre demokratiska för att de är monarkier än republikerna USA, Frankrike, Italien och Grekland känns väldigt märkligt. Jag skulle till och med drista mig till att säga att det inte stämmer överhuvudtaget. Monarki är inte mindre demokratiskt än republik!

medundersåte skrev

Varför ska politikerna ges ensamrätt även till statschefsämbetet? De har redan nu monopol på att uttolka folkets vilja utifrån sina ideologier, varför ge dem ännu mer makt? Det finns inget jämlikt i att gynna den styrande gruppen i samhället.

Att Sverige, Danmark, Norge, Kanada, Australien och Nederländerna skulle vara mindre demokratiska för att de är monarkier än republikerna USA, Frankrike, Italien och Grekland känns väldigt märkligt. Jag skulle till och med drista mig till att säga att det inte stämmer överhuvudtaget. Monarki är inte mindre demokratiskt än republik!

Peter Johansson skrev

Många väljare är positiva till monarkin och detta förslag skulle kunna alienera dessa ifrån oss. Jag yrkar avslag på detta men vi behöver däremot ha större transparens om hur de använder apanaget samt ett sänkt apanage överlag.

Peter Johansson skrev

Många väljare är positiva till monarkin och detta förslag skulle kunna alienera dessa ifrån oss. Jag yrkar avslag på detta men vi behöver däremot ha större transparens om hur de använder apanaget samt ett sänkt apanage överlag.

Mårten skrev

Kul förslag. :)

Jag föredrar republik framför monarki, men förstår inte varför partiledningen avvisar detta förslag.

JP får gärna förklara varför vi inte kan välja vår statschef demokratiskt men fortsätta kalla statschefen kung eller drottning. Fördelen är att man då behåller den historiska förankringen som många tycks uppskatta.

Mårten skrev

Kul förslag. :)

Jag föredrar republik framför monarki, men förstår inte varför partiledningen avvisar detta förslag.

JP får gärna förklara varför vi inte kan välja vår statschef demokratiskt men fortsätta kalla statschefen kung eller drottning. Fördelen är att man då behåller den historiska förankringen som många tycks uppskatta.

Lämna ett svar till medundersåte Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>