Minska polisens möjlighet till godtyckliga kränkningar

Det här inlägget handlar om narkotikalagstiftningen, men det är inte ett inlägg som handlar om huruvida knark är väldigt bra, ganska bra, ganska dåligt eller väldigt dåligt. Istället är det ett inlägg om rättsäkerhet, om förutsägbarhet i lagstiftningen och om polisens befogenheter.

Polisen har en särställning i samhället, eftersom de har rätt att bruka våld för att genomföra sina arbetsuppgifter. Så måste det vara. Polisens uppgift är att värna lag och ordning och att verka för ett tryggt och säkert samhälle. En fungerande polismakt är ett gott skydd av det civila samhället. Om du eller jag drabbas av ett brott, vill vi kunna känna förtroende för att polisen utreder brottet så att gärningsmannen kan straffas.

Eftersom polisens arbetsutövning också är ett utövande av makt, finns det ett behov av att kritiskt granska de lagar som uttryckligen eller de facto reglerar polisens arbetsmetoder. Det är inte acceptabelt med godtycklighet, korruption, ansvarsfrihet för poliser eller polisiärt övervåld. Därför behöver samhällets lagar anpassas så att sådana situationer minimeras.

Poliser är samma sorts människor som oss alla. Vi gör vårt bästa för att lösa våra arbetsuppgifter med de metoder som står oss till buds. Om det är möjligt att ta en smutsig “genväg” kommer tyvärr en viss andel av oss att göra det. Poliser är vare sig sämre eller bättre än andra människor. Om vårt jobb innebär möjlighet till maktmissbruk, korruption eller en godtycklighet i utövandet, kommer en viss andel av oss att falla för frestelsen. När det gäller poliser eller andra personer i myndighetsställning är detta dock särskilt illa, eftersom vi som samhällsmedborgare är beroende av rättssäkerhet och opartiskhet från myndighetspersoners sida.

Nu till narkotikalagstiftningen.

Sverige har en av de hårdaste narkotikalagstiftningarna i Europa. Det är inte enbart förbjudet att sälja eller inneha narkotika (även små mängder för personligt bruk), det är även förbjudet att vara påverkad av narkotika.

Det senare – att det är förbjudet att ha vissa substanser i blodet – är en ganska exceptionell lagstiftning. Eller den får åtminstone exceptionella konsekvenser, eftersom den öppnar upp en möjlighet till maktmissbruk från polisens sida, och det undergräver rättssäkerheten. Vissa dåliga poliser kommer tyvärr att falla för frestelsen.

Om en polis upplever eller säger sig uppleva (!) att du visar tecken på att vara narkotikapåverkad, som exempelvis att vara muntorr eller ha stora pupiller, kan polisen kräva att du följer med till häktet för ett urinprov. Det är en olägenhet som är djupt kränkande, om det inte finns goda skäl för den.

Om en polis har en dålig dag och du ifrågasätter något som denne säger, kan polisen kräva att du följer med för ett urinprov. Om du helt lagligt fotograferar en polis, kan polisen kräva att du raderar bilderna med hot om att annars tvinga dig att följa med för ett urinprov. Om du lyssnar på viss sorts musik, befinner dig på ett visst ställe, klär dig på ett visst sätt eller umgås med vissa människor, kan en polis kräva att du följer med till häktet för ett urinprov. Om du tillhör en viss politisk falang eller etnisk minoritet som en polis inte uppskattar, kan denne polis kräva att du följer med för ett urinprov.

Eftersom det är upp till polisen att godtyckligt bedöma om din påstådda “muntorrhet” är ett tecken på narkotikabruk eller inte, är du helt utlämnad till polisens godtycklighet, humör och rätt att använda tvångsmedel.

I ett synnerligen uppmärksammat fall när bloggaren Jesper Nilsson använde sin lagstadgade rätt att fotografera två poliser (Martin Bergström och Carl Larsson, se bilden ovan) som kontrollerade färdbevis i tunnelbanan, använde poliserna hot om urinprov som ett direkt påtryckningsmedel för att få honom att radera bilderna. (Det visade sig dessutom senare att åtminstone den ena av poliserna var politisk motståndare till Jesper Nilsson.)

Denna möjlighet till godtyckliga kränkningar är inte acceptabel i ett samhälle där laglydiga medborgare ska kunna känna sig trygga i förhållande till polismakten. Det är inte godtagbart ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Det är inte godtagbart, eftersom poliser är samma sorts människor som oss andra, och lika lätt korrumperas av makt.

Att vara påverkad av narkotika (“olovligt bruk”) har varit ett brott sedan 1988, med det är bara sedan 1993 som fängelse införts i straffskalan. (Vilket krävs för att polisen ska ha rätt att ta blod- eller urinprov.)

Orsaken till straffskärpningen aktualiserar en annan viktig princip kring lagstiftning , nämligen förutsägbarhet kontra ändamålsglidning. När lagen skärptes var politikerna tydliga med att det var “för barnens skull” (för att kunna drogtesta ungdomar) och att lagen inte skulle användas för att jaga äldre missbrukare i en redan svår social situation. Men 2006 konstaterade Sveriges Radio att endast en minoritet av de testade var under 18 år. Det är fel att införa lagstiftning med ett visst uttalat syfte, och sedan använda den på ett annat sätt.

För ökad rättssäkerhet, för att undanröja möjligheten till maktmissbruk och för ökad proportionalitet när det gäller polisens rätt att använda tvångsmedel, bör Piratpartiet ta ställning för:

Att avkriminalisera att vara påverkad av narkotika, dvs. att avskaffa brottet “olovligt bruk”.
Eftersom detta ställningstagande enbart handlar om polisens möjlighet att använda tvångsmedel, påverkar det inte förbjudet mot att inneha narkotika.

Torbjörn Wester
Ledamot av partistyrelsen
Ordförande Piratpartiet Norrköping
Sekreterare Piratpartiet Östergötland

Mattias Plux Stahre
Ledamot av partistyrelsen
Styrelseledamot Piratpartiet Östergötland
Styrelseledamot Piratpartiet Norrköping

Kristoffer Klasén
Kassör Piratpartiet Norrköping

Kommentarer

Per "wertigon" Ekström skrev

Jag är helt för detta förslag. Det är en sak att förbjuda tunga droger (något jag är för), och en helt annan att förbjuda användandet av dessa (något jag är emot av exakt ovanstående anledningar).

Per "wertigon" Ekström skrev

Jag är helt för detta förslag. Det är en sak att förbjuda tunga droger (något jag är för), och en helt annan att förbjuda användandet av dessa (något jag är emot av exakt ovanstående anledningar).

Thomas Gunnarson skrev

Varför stanna vid denna speciella situation?
Polisens förutsättningar är ju politiska krav och behov, som påpekas, och innebär att massor av samhällsregler är tveksamma.
Själv minns jag väl kravallerna i Göteborg för 10 år sedan. Då polisen sköt mot demonstranter! Vad har hänt sedan dess? Inget!!
Då togs ett antal demonstranter av polis och meningen var att de mest bråkiga skulle dras inför domstol. Utländska medborgare, särskilt EU-medborgare, släpptes, medan svenska medborgare blev dömda.
Svenska lagar gäller bara för svenska medborgare..??!!
(utom möjligen för Julian Assange där beviskraven är betydligt mindre, av kända orsaker)
Det finns fler exempel, visserligen av betydligt lindrigare art, men ändå…
Breddningsförslagets stora poäng är just att betona att poliser är människor! Och att systemet inte får frammana korruption och maktmissbruk.
Därför kan inte polisens arbete utvecklas till en sorts social sophantering, utan samhällets krav på polisen måste också ta hänsyn till breddningsförslagets uppfattning att poliser just är människor och inga övermänniskor!

Thomas Gunnarson skrev

Varför stanna vid denna speciella situation?
Polisens förutsättningar är ju politiska krav och behov, som påpekas, och innebär att massor av samhällsregler är tveksamma.
Själv minns jag väl kravallerna i Göteborg för 10 år sedan. Då polisen sköt mot demonstranter! Vad har hänt sedan dess? Inget!!
Då togs ett antal demonstranter av polis och meningen var att de mest bråkiga skulle dras inför domstol. Utländska medborgare, särskilt EU-medborgare, släpptes, medan svenska medborgare blev dömda.
Svenska lagar gäller bara för svenska medborgare..??!!
(utom möjligen för Julian Assange där beviskraven är betydligt mindre, av kända orsaker)
Det finns fler exempel, visserligen av betydligt lindrigare art, men ändå…
Breddningsförslagets stora poäng är just att betona att poliser är människor! Och att systemet inte får frammana korruption och maktmissbruk.
Därför kan inte polisens arbete utvecklas till en sorts social sophantering, utan samhällets krav på polisen måste också ta hänsyn till breddningsförslagets uppfattning att poliser just är människor och inga övermänniskor!

Patrik skrev

Jag ser problemet snarare som en fråga om bristande möjligheter till att granska och ifrågasätta polisers agerande, snarare än att man skall justera enstaka lagar. Poliser måste i större utsträckning ställas till ansvar för sitt agerande.

Ett sätt att få till stånd detta vore att införa krav på att samtliga poliser i yttre tjänst måste bära en personlig kamera som spelar in vad polisen ser, hör, gör och säger. Poliser bör sedan förbjudas att själva vittna, utan bör endast få använda det inspelade materialet om de blir ifrågasatta.

Patrik skrev

Jag ser problemet snarare som en fråga om bristande möjligheter till att granska och ifrågasätta polisers agerande, snarare än att man skall justera enstaka lagar. Poliser måste i större utsträckning ställas till ansvar för sitt agerande.

Ett sätt att få till stånd detta vore att införa krav på att samtliga poliser i yttre tjänst måste bära en personlig kamera som spelar in vad polisen ser, hör, gör och säger. Poliser bör sedan förbjudas att själva vittna, utan bör endast få använda det inspelade materialet om de blir ifrågasatta.

Anders S Lindbäck skrev

Gategate var fult gjort av poliserna och de åtalade för det.

Ser inte det som något skäl att Piratpartiet skall vara för att släppa narkotikan fri i sverige.

Så argumentationen i detta fallet lika dåligt som förslaget att släppa narkotikan fri och förstöra flera ungdomsgenerationer.

Anders S Lindbäck skrev

Gategate var fult gjort av poliserna och de åtalade för det.

Ser inte det som något skäl att Piratpartiet skall vara för att släppa narkotikan fri i sverige.

Så argumentationen i detta fallet lika dåligt som förslaget att släppa narkotikan fri och förstöra flera ungdomsgenerationer.

infallvinkel (Torbjörn Wester) skrev

@Anders:

Att en ganska nyligen införd lagstiftning inte haft någon effekt på sitt avsedda syfte, men öppnat upp för möjligheten till godtyckliga integritetskränkningar – det är ju ett alldeles utmärkt skäl att avskaffa lagen!

Att det skulle ”förstöra flera ungdomsgenerationer” att rulla tillbaka lagen till hur det de facto var innan 1993 är ju rent trams.

infallvinkel (Torbjörn Wester) skrev

@Anders:

Att en ganska nyligen införd lagstiftning inte haft någon effekt på sitt avsedda syfte, men öppnat upp för möjligheten till godtyckliga integritetskränkningar – det är ju ett alldeles utmärkt skäl att avskaffa lagen!

Att det skulle ”förstöra flera ungdomsgenerationer” att rulla tillbaka lagen till hur det de facto var innan 1993 är ju rent trams.

Nicholas Miles skrev

Fast de föreslår ju inte att släppa narkotikan fri. De kommer inte ens i närheten av att föreslå det. Jag hade ifrågasatt din läskunnighet, men jag misstänker att din halmgubbe är medveten.

Nicholas Miles skrev

Fast de föreslår ju inte att släppa narkotikan fri. De kommer inte ens i närheten av att föreslå det. Jag hade ifrågasatt din läskunnighet, men jag misstänker att din halmgubbe är medveten.

ANna skrev

-1

Jag ser inget problem med att polisen har möjlighet att plocka in individer som de misstänker är drogpåverkade.

DÄREMOT ser jag ett problem med att polisen inte kan avkrävas tillräckligt stort personligt ansvar för tillfällen när denna makt missbrukas. Men DET är en helt annan fråga.

ANna skrev

-1

Jag ser inget problem med att polisen har möjlighet att plocka in individer som de misstänker är drogpåverkade.

DÄREMOT ser jag ett problem med att polisen inte kan avkrävas tillräckligt stort personligt ansvar för tillfällen när denna makt missbrukas. Men DET är en helt annan fråga.

Anne Kekki skrev

Lika väl som vi alkotestas, så är det okej för mig att folk drogtesta, mindreåriga ska själklart ha föräldrar med. Att bygga en motion genom att visa upp två enskilda poliser som gjort fel är för mig integritetskränkande. En motion behöver ses ur ett övergripande perspektiv. Samt att jag tycker att narkotikan bör bekämpas med bla förebyggande verksamhet, fritid social och polis.
Vi har även polismakten till att skydda vår grundläggande rätt till yttrandefrihet. Så de har till uppgift att skydda demonstrationer. Så motdemonstrationer utan tillstånd, så får faktiskt individerna ta emot polismaktens arbete och faktiskt inse att en bryter mot en av våra viktigaste lagar. För vi kan inte godtyckligt bestämma vilka som får motdemonstrera eller inte. Polismakten behöver mer resurser för att orka, skydda och hjälpa oss.

Anne Kekki skrev

Lika väl som vi alkotestas, så är det okej för mig att folk drogtesta, mindreåriga ska själklart ha föräldrar med. Att bygga en motion genom att visa upp två enskilda poliser som gjort fel är för mig integritetskränkande. En motion behöver ses ur ett övergripande perspektiv. Samt att jag tycker att narkotikan bör bekämpas med bla förebyggande verksamhet, fritid social och polis.
Vi har även polismakten till att skydda vår grundläggande rätt till yttrandefrihet. Så de har till uppgift att skydda demonstrationer. Så motdemonstrationer utan tillstånd, så får faktiskt individerna ta emot polismaktens arbete och faktiskt inse att en bryter mot en av våra viktigaste lagar. För vi kan inte godtyckligt bestämma vilka som får motdemonstrera eller inte. Polismakten behöver mer resurser för att orka, skydda och hjälpa oss.

Nicholas Miles skrev

Alkotestning kan göras på plats genom att man blåser i en mätare. Det är inte på något sätt jämförbart med att släpas iväg till en polisstation och tvingas genomföra ett kissprov. Dessutom är det ju inte som att polisen kan gå och genomföra alkotester på vem de vill, utan det är främst ett verktyg som används inom biltrafiken när folk verkar körfarliga.

Nicholas Miles skrev

Alkotestning kan göras på plats genom att man blåser i en mätare. Det är inte på något sätt jämförbart med att släpas iväg till en polisstation och tvingas genomföra ett kissprov. Dessutom är det ju inte som att polisen kan gå och genomföra alkotester på vem de vill, utan det är främst ett verktyg som används inom biltrafiken när folk verkar körfarliga.

Rene Malmgren skrev

Jag tycker att det är en bra utgångspunkt. Men blandar ihop två viktiga frågor.

Den första frågan är huruvida narkotika skall vara olagligt eller inte, och i så fall vilka preparat.

Den andra är hur skall vi reglera maktmissbruk. Jag är inte säker på att lösningen på maktmissbruk borde vara att vi helt enkelt ta bort lagarna de kan missbruka.

Jag hade istället försökt med att säkerställa att missbruk bestraffa och att vi har en seriös organisation som utreder politisk maktmissbruk. Exempelvis genom att ge JO rätt verktyg.

Rene Malmgren skrev

Jag tycker att det är en bra utgångspunkt. Men blandar ihop två viktiga frågor.

Den första frågan är huruvida narkotika skall vara olagligt eller inte, och i så fall vilka preparat.

Den andra är hur skall vi reglera maktmissbruk. Jag är inte säker på att lösningen på maktmissbruk borde vara att vi helt enkelt ta bort lagarna de kan missbruka.

Jag hade istället försökt med att säkerställa att missbruk bestraffa och att vi har en seriös organisation som utreder politisk maktmissbruk. Exempelvis genom att ge JO rätt verktyg.

Anne Kekki skrev

Jag inser att min kommentar är rörig. Håller mig inte till motionen utan blandar in andra sakfrågor. Sortera gärna bort i tanken det som ej rör motionen, jag lär mig varje dag av vad jag gör. *ler gott*

Anne Kekki skrev

Jag inser att min kommentar är rörig. Håller mig inte till motionen utan blandar in andra sakfrågor. Sortera gärna bort i tanken det som ej rör motionen, jag lär mig varje dag av vad jag gör. *ler gott*

Troed skrev

(Återpostat här ifrån kommentaren jag gjorde i Piratpartiets facebook-grupp)

Tyvärr ser jag i kommentarerna en tro på att Gategate skulle vara en outlier. Nu är detta ett område där inte alla vill framträda med personliga egenskaper, men jag har vänner i Malmö som utsatts för regelbundna trakasserier av poliser med just den motiveringen. ”Du ser lite rödögd ut, ska vi ta in dig för pisseprov eller går ni härifrån?”.

Troed skrev

(Återpostat här ifrån kommentaren jag gjorde i Piratpartiets facebook-grupp)

Tyvärr ser jag i kommentarerna en tro på att Gategate skulle vara en outlier. Nu är detta ett område där inte alla vill framträda med personliga egenskaper, men jag har vänner i Malmö som utsatts för regelbundna trakasserier av poliser med just den motiveringen. ”Du ser lite rödögd ut, ska vi ta in dig för pisseprov eller går ni härifrån?”.

morr skrev

Jag förstår inte vad parentesen ”(Det visade sig dessutom senare att åtminstone den ena av poliserna var politisk motståndare till Jesper Nilsson.)” fyller för funktion. Var det så att polisen visste vem Jesper var på grund av deras politiska motsättningar och därför gick på honom? Hade de inte gått på en annan person som hade gjort det Jesper gjorde? Känns som att parentesen den bara är inkastad för att på något vis smutskasta poliserna (mer) och det känns olustigt i det här sammanhanget.

morr skrev

Jag förstår inte vad parentesen ”(Det visade sig dessutom senare att åtminstone den ena av poliserna var politisk motståndare till Jesper Nilsson.)” fyller för funktion. Var det så att polisen visste vem Jesper var på grund av deras politiska motsättningar och därför gick på honom? Hade de inte gått på en annan person som hade gjort det Jesper gjorde? Känns som att parentesen den bara är inkastad för att på något vis smutskasta poliserna (mer) och det känns olustigt i det här sammanhanget.

morr skrev

Är det olagligt att vara alkoholpåverkad på allmän plats, om man inte stör ordningen?

Om det inte är olagligt att ha alkohol i blodet så faller samtliga liknelser vid alkoholtester då de görs när en person beter sig störande, eller i trafiken, men att vara drogpåverkad i trafiken skulle vara olagligt även om vi legaliserade droger fullt ut. Likaså kan störande beteende vara olagligt oavsett anledning.

Vore intressant att se statistik på hur många personer som tagits in på test som faktiskt har varit påverkade. Det täcker ju inte alls alla de som utsätts för hotet, men det visar ju till viss del hur effektiv lagen är för det syfte som den skapades, samt i hur stor utsträckning den slår fel.

Sen så har jag det senaste året faktiskt svängt om helt till att tycka att vi ska legalisera droger. I olika etapper, eget bruk först.

Jag tycker inte att piratpartiet behöver ”gömma sig” bakom integritetsfrågan för att driva detta. Exemplet som nämns i förslaget täcks ju redan in i partiets politik och här är det ju frågan om att bredda.

Anledningen till att vi borde bredda oss till att legalisera droger är för att vi bryr oss om människor och dagens drogpolitik (med USA som förebild) skadar enbart. Det är ju bara att titta på USA som är ett facit på det.

morr skrev

Är det olagligt att vara alkoholpåverkad på allmän plats, om man inte stör ordningen?

Om det inte är olagligt att ha alkohol i blodet så faller samtliga liknelser vid alkoholtester då de görs när en person beter sig störande, eller i trafiken, men att vara drogpåverkad i trafiken skulle vara olagligt även om vi legaliserade droger fullt ut. Likaså kan störande beteende vara olagligt oavsett anledning.

Vore intressant att se statistik på hur många personer som tagits in på test som faktiskt har varit påverkade. Det täcker ju inte alls alla de som utsätts för hotet, men det visar ju till viss del hur effektiv lagen är för det syfte som den skapades, samt i hur stor utsträckning den slår fel.

Sen så har jag det senaste året faktiskt svängt om helt till att tycka att vi ska legalisera droger. I olika etapper, eget bruk först.

Jag tycker inte att piratpartiet behöver ”gömma sig” bakom integritetsfrågan för att driva detta. Exemplet som nämns i förslaget täcks ju redan in i partiets politik och här är det ju frågan om att bredda.

Anledningen till att vi borde bredda oss till att legalisera droger är för att vi bryr oss om människor och dagens drogpolitik (med USA som förebild) skadar enbart. Det är ju bara att titta på USA som är ett facit på det.

infallvinkel (Torbjörn Wester) skrev

@Anne Kekki: Jämförelsen med alkotester är bra. Det finns ingen allmän acceptans för att polisen ska kunna hota folk i allmänhet som befinner sig på allmän plats, att tvingas följa med till polisstationen några timmar för ett alkotest.

Däremot är sådana tester en självklarhet i trafiken.

infallvinkel (Torbjörn Wester) skrev

@Anne Kekki: Jämförelsen med alkotester är bra. Det finns ingen allmän acceptans för att polisen ska kunna hota folk i allmänhet som befinner sig på allmän plats, att tvingas följa med till polisstationen några timmar för ett alkotest.

Däremot är sådana tester en självklarhet i trafiken.

infallvinkel (Torbjörn Wester) skrev

@morr: Nej, det är ett ytterst betydelsefullt påpekande, även om det kanske står lite för sig själv i sammanhanget. Det är inte ovanligt att vissa kategorier av vänstermänniskor är lätta att identifiera på klädstil och frisyr och beroende på vilken konsert de besökt etc. Det är väl känt att polisen tvingar den kategorin av människor till drogtester i betydligt högre utsträckning än människor som ger en bild av att tillhöra etablissemanget. Sverigedemokraternas förakt för ”vänstermänniskor” som ”alla går på droger” är uppenbart inte minst i många forum på nätet.

infallvinkel (Torbjörn Wester) skrev

@morr: Nej, det är ett ytterst betydelsefullt påpekande, även om det kanske står lite för sig själv i sammanhanget. Det är inte ovanligt att vissa kategorier av vänstermänniskor är lätta att identifiera på klädstil och frisyr och beroende på vilken konsert de besökt etc. Det är väl känt att polisen tvingar den kategorin av människor till drogtester i betydligt högre utsträckning än människor som ger en bild av att tillhöra etablissemanget. Sverigedemokraternas förakt för ”vänstermänniskor” som ”alla går på droger” är uppenbart inte minst i många forum på nätet.

Anders H. skrev

”Jag är inte säker på att lösningen på maktmissbruk borde vara att vi helt enkelt ta bort lagarna de kan missbruka.” – Kors i taket, jag håller med René!

Maktmissbruk och kåranda – Maktmissbruket inom poliskåren har bara en lösning, och den är att inte sparka och omplacera poliser som gör fel, utan att just erkänna att de är människor som provar sig fram och förtjänar en ny chans. Nu blir det ett sjukt kårandasystem där ingen säger till vid småförseelser som att hota folk med pisseprov, utan det är först när samma polis slagit i princip ihjäl någon upprepade gånger som någon säger till. Andra sätt att motarbeta kårandan är att rotera folk, och faktiskt ha bra chefer som föregår med gott exempel… Nolltolerans mot apadjävlarsnack vore ju något att prova. Twittrande och Facebookande poliser verkar ju också hjälpa. Kort sagt – mot maktmissbruk hjälper inte hårdare straff av poliser, utan faktiskt motsatsen. Vågar PP ta några steg i de här riktningarna för att reformera polismakten?

Varför lagen finns – Minns jag rätt så infördes den här lagändringen för att man ville komma åt langningen. Kollar man på Portugal som legaliserat innehav för personligt bruk så springer kurirerna med precis lagom mängd för att inte bli gripna, det är liksom bara att hämta en till tillåten dos om någon mer vill ha. Att ta bort lagen betyder därmed att man öppnar för säkrare langning i gatuledet som polisen då inte kan ingripa mot.

Teknik – Vi är bara några år från att kunna detektera illegala molekyler i utandningsluft. I labbmiljö går det redan. Då räcker det att följa med till polisbilen och blåsa, varpå hela den här pissegrejen försvinner.

Halmgubbe – Att legalisera eget bruk med hänvisning till maktmissbruk hos polisen känns väl inte helt rätt. Minns jag rätt så hojtade man maktmissbruk när en viss TV-kändis också fick lämna prov, i det fallet hade poliserna tydligen rätt och dessutom mot en av samhällets mest ärbara personer.

Skadestånd – Ge skadestånd till de som drabbas av polisens maktmissbruk. Pisseprov är djup integritetskränkande, men om polisen får betala för felaktiga prov och frihetsberövande är jag övertygad om att missbruket skulle försvinna. Är PP beredda att driva skadestånd som en valfråga?

Anders H. skrev

”Jag är inte säker på att lösningen på maktmissbruk borde vara att vi helt enkelt ta bort lagarna de kan missbruka.” – Kors i taket, jag håller med René!

Maktmissbruk och kåranda – Maktmissbruket inom poliskåren har bara en lösning, och den är att inte sparka och omplacera poliser som gör fel, utan att just erkänna att de är människor som provar sig fram och förtjänar en ny chans. Nu blir det ett sjukt kårandasystem där ingen säger till vid småförseelser som att hota folk med pisseprov, utan det är först när samma polis slagit i princip ihjäl någon upprepade gånger som någon säger till. Andra sätt att motarbeta kårandan är att rotera folk, och faktiskt ha bra chefer som föregår med gott exempel… Nolltolerans mot apadjävlarsnack vore ju något att prova. Twittrande och Facebookande poliser verkar ju också hjälpa. Kort sagt – mot maktmissbruk hjälper inte hårdare straff av poliser, utan faktiskt motsatsen. Vågar PP ta några steg i de här riktningarna för att reformera polismakten?

Varför lagen finns – Minns jag rätt så infördes den här lagändringen för att man ville komma åt langningen. Kollar man på Portugal som legaliserat innehav för personligt bruk så springer kurirerna med precis lagom mängd för att inte bli gripna, det är liksom bara att hämta en till tillåten dos om någon mer vill ha. Att ta bort lagen betyder därmed att man öppnar för säkrare langning i gatuledet som polisen då inte kan ingripa mot.

Teknik – Vi är bara några år från att kunna detektera illegala molekyler i utandningsluft. I labbmiljö går det redan. Då räcker det att följa med till polisbilen och blåsa, varpå hela den här pissegrejen försvinner.

Halmgubbe – Att legalisera eget bruk med hänvisning till maktmissbruk hos polisen känns väl inte helt rätt. Minns jag rätt så hojtade man maktmissbruk när en viss TV-kändis också fick lämna prov, i det fallet hade poliserna tydligen rätt och dessutom mot en av samhällets mest ärbara personer.

Skadestånd – Ge skadestånd till de som drabbas av polisens maktmissbruk. Pisseprov är djup integritetskränkande, men om polisen får betala för felaktiga prov och frihetsberövande är jag övertygad om att missbruket skulle försvinna. Är PP beredda att driva skadestånd som en valfråga?

Anders S Lindbäck skrev

Man kan redan idag få skadestånd om man behandlas fel av rättsväsendet. Det är många som får skadestånd för att de orättvist suttit anhållna och i fängelse trots att de varit oskyldiga. Nu har vi dock små skadestånd i sverige så för mindre händelser så kan man inte förvänta sig att få någon ersättning.

Så den biten fungerar redan idag.

När det gäller rättsväsendet så har det redan klart sagt att det poliserna gjorde var inte vad en normal polis borde göra genom att man faktiskt åklagade poliserna i detta fallet. Så jag hoppas alla poliser som missbrukat detta tidigare faktiskt fick en tankeställare och inte fortsätter med det.

De slutsatser författarna till blogginlägget drar är helt åt skogen fel. Gategate är ett exempel på att det svenska rättsystemet faktiskt fungerar.

Det finns snarare andra aspekter som man kan dra upp gällande gategate och det är hur domstolarna fungerar men det är en helt annan fråga.

Anders S Lindbäck skrev

Man kan redan idag få skadestånd om man behandlas fel av rättsväsendet. Det är många som får skadestånd för att de orättvist suttit anhållna och i fängelse trots att de varit oskyldiga. Nu har vi dock små skadestånd i sverige så för mindre händelser så kan man inte förvänta sig att få någon ersättning.

Så den biten fungerar redan idag.

När det gäller rättsväsendet så har det redan klart sagt att det poliserna gjorde var inte vad en normal polis borde göra genom att man faktiskt åklagade poliserna i detta fallet. Så jag hoppas alla poliser som missbrukat detta tidigare faktiskt fick en tankeställare och inte fortsätter med det.

De slutsatser författarna till blogginlägget drar är helt åt skogen fel. Gategate är ett exempel på att det svenska rättsystemet faktiskt fungerar.

Det finns snarare andra aspekter som man kan dra upp gällande gategate och det är hur domstolarna fungerar men det är en helt annan fråga.

FD.Svensson skrev

Alldeles för många drar gategate in i det här, det var bara ett exempel.
Rent samhällsekonomiskt så borde lagen ändras, det blir för dyrt om polisen ska ta urinprov på alla som verkar vara påverkade. Däremot kan lagen ändras till att ta urinprov på alla störande personer. Man får ju inte vara för full heller. Att börja tillåta påtända människor springa runt tycker jag är en dålig ide’.
Visst det gör de redan, men blir det lagligt kommer fler.

ulf skrev

jag tycker att förslaget är bra.

Utgångspunkten i drogfrågor borde enligt min mening att hjälpa dem som behöver hjälp, dvs om någon drogpåverkad person inte kan ta vara på sig själv, eller på annat sätt är i fara, då ska man ringa en ambulans, då är det inte en polisfråga. Polisen borde inte kunna plocka in någon på grund av muntorrhet eller annat litet tecken på drogpåverkan, om personen kan stå på benen och är kontaktbar, och inte utgör en fara för sig själv och andra.

Den nuvarande lagen verkar vara alldeles för godtycklig.

Påverkad föresten, massor av folk dricker sig redlösa av sprit också, men så länge de står på benen blir de inte inplockade för urinprov.

Det finns en annan viktig fråga som borde diskuteras också och det är att polisen behöver en oberoende myndighet som kan utreda poliser. det är inte bra att poliser utreder poliser.

Sherif Mangal skrev

+1

Jag tycker om det här förslaget.

För dom som är pålästa och involverade i narkotikafrågorna så är det uppenbart att det är något fel på Sveriges narkotikapolitik. Att polis och företag kan tvinga människor att kissa i en burk utan rimliga skäl är väldigt integritetskränkande och det är Piratpartiets uppgift att ta ställning emot detta.

Bra jobbat Torbjörn Wester, Mattias Plux Stahre och Kristoffer Klasén!

Hannah skrev

Manga som gar pa sport i Sverige har fatt erfara ”visitering eller pissprov”-scenariot. I det sammanhanget innebar pissprov att man kommer missa sportevenemanget. Otroligt krankande och med i princip noll mojlighet till upprattelse da en torr mun ar forbannat svar att motbevisa.

Per skrev

+1
Ett bra förslag tycker jag.
Jag tycker också att PP bör verka för en avkriminalisering gällande innehav av små mängder narkotika, som uppenbarligen är avsedd för personligt bruk, när vi ändå känner på denna heta potatis.

Då menar jag att VUXNA/myndiga/20år+ skall kunna inneha utan att straffas för det.
Möjligtvis skall polisen förbehållas rätten att beslagta och destruera narkotikan.

Men att dra folk, som faktiskt inte direkt skadar någon annan, inför rätta är ett stort slöseri med resurser.

Det finns mycket som pekar på att förbud rörande narkotikaanvändande är direkt kontraproduktivt, vi behöver istället bättre vård och sociala insatser för individer med ett problematiskt narkotikabruk.

För individer som brukar narkotika oproblematiskt och måttligt är dagens lagstiftning rena mardrömmen, dessa individer har rätt att göra som de själva vill med sina kroppar, lämna dem ifred.

Anders S Lindbäck skrev

Polisens uppgift är att ta fast brottslingar och om de då går på narkotikapåverkade och får fast dem så är det bra.

De flesta som använder narkotika vägrar att erkänna att de är delaktiga i de mord och förstörande av unga som narkotikahandlarna genomför genom att köpa narkotika av brottslingar. De möjliggör för brottslingar att tjäna pengar på narkotika och är därmed finansierärer av de brott som begås av de organiserade brottsligorna som säljer narkotikan.

Per skrev

@ Anders S Lindbäck

Angående första delen av ditt resonemang:

Kan du förklara för mig varför det är så bra att polisen går på missbrukare?

Polisen har de senaste åren fått mer resurser samtidigt löser de allt färre brott…

Det måste ju vara så att de på något sätt prioriterar fel brott då, eller?

Att plocka in en narkoman i häktet och åtala denne kommer inte ändra det faktum att denna människa även fortsättningsvis använder narkotika. Det löser inte grundproblemet.

Så för mig är det ett solklart slöseri med resurser som istället skulle kunna användas för att lösa verklig brottslighet.

Angående andra delen av ditt resonemang:

Anledningen till att kriminella överhuvudtaget kan profitera på narkotika är ju att den är olaglig.

Då skulle man med ditt resonemang kunna säga att det är dem som har bestämt att narkotikan skall vara olaglig som, i det långa loppet, är skyldiga till att maffia och kriminella mördar och beter sig illa. Eftersom förbudet är en förutsättning för deras smutsiga verksamhet. Eller hur?

Sen finns det dem som tillverkar sin egen narkotika, de har ju inte på något vis stött kriminella nätverk. Ändå skall de straffas?

Visst är det polisens uppgift att gå på brottslingar.
Men jag skulle hellre se att polisen la ner ett par timmar extra på att utreda villainbrott, våldtäkter, misshandel osv. Istället för att jaga narkomanerna!

Anders S Lindbäck skrev

Jag vill att polisen går på de som gör villainbrott – vilket då tyvärr ofta är missbrukare som behöver pengar för att finansiera sitt missbruk.

Så att ta bort missbruket leder även till minskade mängdbrott. Därför är det viktigt att polisen tar tag i frågan och griper missbrukare så att de får en tankeställare och slutar missbruka och inte faller in i drogträsket med stölder etc för att försörja sig.

Peter Johansson skrev

Vi bör nog vara försiktiga i detta ställningstagande det har diskuterats förut jag är också mot polisens godtycklighet i frågan men detta skulle kunna bli en media mardröm om gammel media börjar skriva att vi vill låta ungdomar vara drog påverkade på stan. Då finns det snabbt andra partier som skjuter ner vårt argument med vad dessa ungdomar skulle kunna ställa till med och känner den ”vanlige” väljaren sig trygg med dessa springande runt sig när familjen skall och handla mat.

Per skrev

@ Anders S Lindbäck
Du kan inte dra alla så kallade ”missbrukare” över en kam. Visst finns det dem som begår brott för att finansiera sitt missbruk, men det är långt ifrån alla.

Vore det då inte bättre ifall man från statligt håll bemötte dessa brottslingar med adekvat vård, istället för att straffa dem.

Det verkar som att din hållning i frågan är ganska klar, missbruk bemöter man med straff.
Tyvärr så botar inte straffet själva missbruket.

Evidens baserad vård så som inskrivning i ett substitut program kan däremot vara en lösning på en missbrukares svåra situation.

Det är klart att det vore gynnsamt för alla i samhället ifall vi bara kunde, som du beskriver det, ta bort missbruket.
Vad jag opponerar mig mot är att vi bör göra det via straff, för det fungerar de facto inte, nollvisionen och ett narkotikafritt samhälle är en utopi, vi måste släppa gamla moraliserande normer och ta ett mer pragmatisk förhållningssätt i frågan.

@ Peter Johansson
Varför skulle det vara så farligt att ta den ställningen, är det inte farligare att poliser kan använda det som en slags utpressning?

Jag ser en större fara i att människor inte vågar gå ut, de stannar inne och knarkar och där kan ju varken polis eller socialtjänst få kontakt med de fåtalet individer som har ett problematiskt bruk av narkotika.

Vore det inte då bättre ifall de vågade gå ut så att de kommer upp i ljuset? Då kan det ju få kontakt med socialtjänst eller vården mycket tidigare och har där med en större möjlighet att bryta ett missbruk.

Självklart så kan man vrida och vända på det i media men det är inget vi bör oroa oss för, vi kan ju alltid bemöta ev kritik med sakliga argument.

Det här är ingen ny åsikt, Vänsterpartiet har haft med avskaffandet av olovligt bruk på sitt partiprogram sen 90-talet. Mig veterligen har de inte smutskastats i media vid något tillfälle.

Man skapar inte några förändringar eller bra politik genom att vara försiktig, vill man åstadkomma förändringar måste man våga tänka annorlunda, sticka ut hakan och bemöta kritik.

I SVTs program debatt, debatterades nyligen den svenska narkotikapolitiken, det var en mycket intressant debatt som jag rekommenderar alla att se.
http://www.svtplay.se/video/279038/del-2-av-17-textat

Per skrev

”Så att ta bort missbruket leder även till minskade mängdbrott. Därför är det viktigt att polisen tar tag i frågan och griper missbrukare så att de får en tankeställare och slutar missbruka och inte faller in i drogträsket med stölder etc för att försörja sig.”
Av Anders S Lindbäck | Sep 2, 2012 – 09:39

Vad som händer med dagens lagstiftning är i att man i princip berövar individen (missbrukaren/brukaren) möjligheten till att få ett jobb eftersom denne får en prick i polisens register, vilket leder till att denna personen får svårare att få ett jobb, ta körkort, ta ett bank lån osv.

Kan man inte lika gärna få sig den tankeställaren vid ett möte med en socialtjänsteman?

Varför måste vi kasta massa pengar i sjön genom att lagföra denna individ där den yttersta konsekvensen blir ett utanförskap?

Det finns ingen forskning över huvud taget som tyder på att straff botar ett missbruk.

Vad baserar du dina argument på? Ditt eget tyckande eller fakta?

Addfijh skrev

+1

Även om man inte skulle falla inom den stereotypen som polisen anser troligt använder sig av narkotika så använder dem gärna det för att kränka folk dem stör sig på.

Lämna ett svar till Anne Kekki Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>