Material som producerats med gemensamma medel

Jag har två förslag som rör material som har producerats med gemensamma medel:

1. TV-licenspengar (eller eventuell medieavgift) bör inte vara förbehållet SR, SVT och UR. Även andra ska kunna beviljas dessa medel för att producera public servicematerial.

I principprogrammet står att (1.1) ”Människors möjlighet att kommunicera fritt med varandra stärker frihet, delaktighet och demokrati.” Masskommunikation är utan tvivel en form av kommunikation och att erbjuda denna möjlighet till fler aktörer än de tre som historiskt åtnutit detta privilegium skulle underlätta delaktighet och i förlängningen höja nivån i det demokratiska rummet när fler röster bereds plats. Exakt hur kraven ska se ut för vilka som får söka bidrag, och till vad, kan givetvis diskuteras. Mitt förslag handlar enbart om att ta ställning i frågan att pengarna inte ska vara förbehållet SR, SVT och UR.

Organisationer och personer som släpper sitt material under fria licenser ska ha förtur eftersom fritt material har ett högre värde för publiken och gör större samhällsnytta. Det hindrar inte privata aktörer från att med privata medel skapa material under mer restriktiva licenser, men material som skapas med hjälp av gemensamma medel ska vara fritt åtkomligt och helst även fritt att återanvända för de som varit med och betalat för dess framställning. Det gäller särskillt för material framställt i folkbildande syfte. Och därför ska även…

2. Media (till exempel text, bilder, ljud och film) framställt på beställning av svenska myndigheter eller framställt av statliga anställda i tjänsten ska, ungefär som i USA, inte vara skyddat av upphovsrätt utan istället vara fritt att återanvända.

Jag anser att förslagen är väl förankrade i principprogrammets följande punkter:
(1.2) ”Fri tillgång till kunskap förbättrar människors möjlighet att bygga ett gott liv.”
(1.3) ”Kulturell bredd och fri spridning av kultur för privat bruk ska uppmuntras.”
(3.1) ”Samhället ska sträva efter att ge alla människor samma möjligheter att göra sin röst hörd och delta i samhällslivet. Ju fler som deltar, desto starkare blir demokratin.”
(3.4) ”Kunskap tillhör oss alla”
(3.5) ”Kulturen berikar våra liv och ska vara så tillgänglig som möjligt.”

/Kloker

Kommentarer

Anders S Lindbäck skrev

Förslaget #2 är redan ett av piratpartiets sakfrågor. Du slår in en redan öppen dörr.

När det gäller #1 så verkar du ha missat att skälet till att SVT/SR får bidragen är för att de har sändningstillståndet som gör att de kan sprida sina program till allmänheten.

Anders S Lindbäck skrev

Förslaget #2 är redan ett av piratpartiets sakfrågor. Du slår in en redan öppen dörr.

När det gäller #1 så verkar du ha missat att skälet till att SVT/SR får bidragen är för att de har sändningstillståndet som gör att de kan sprida sina program till allmänheten.

Kloker skrev

Anders S Lindbäck: Det finns fler sätt än etermedia att sprida material och då ser jag ingen anledning att begränsa gemensamt finansierade produktioner till bolag som har beviljats sändningstillstånd.

Kloker skrev

Anders S Lindbäck: Det finns fler sätt än etermedia att sprida material och då ser jag ingen anledning att begränsa gemensamt finansierade produktioner till bolag som har beviljats sändningstillstånd.

Henrik Brändén skrev

Om förslag (1): Utan att ha tänkt genom saken ordentligt tycker jag det är ett mycket spännande förslag. Omvandla licenspengarna till en fond för produktioner som uppfyller syftena bakom public service. Vi sak vara medvetna om att vi i så fall ansluter oss till det synsätt som traditionellt varit m+fps kring public service, att det ska vara kulturellt och informationsmässigt av hög kvalitet för dem som vill ha annat än underhållning i motsats till det synsätt som varit s+c´s, att public service ska vara en mix av bägge där underhållning och sport ska vara av så hög kvalitet att även den måttligt intellektuelle vanligtvis väljer dessa kanaler, och därigenom får lite högkultur- och bildning på köpet bredvid underhållningen.

Om förslag (2): Finns en mycket kortfattad formulering i principprogrammet om saken (”Resultat från forskning och verk som helt eller delvis finansierats av allmänna medel ska vara fritt tillgängliga via nätet och andra tillämpliga forum”) men skadar säkert inte att slå fast det tydligare när vi kommande medlemsmöten mejslar fast sakpolitiken.

Henrik Brändén skrev

Om förslag (1): Utan att ha tänkt genom saken ordentligt tycker jag det är ett mycket spännande förslag. Omvandla licenspengarna till en fond för produktioner som uppfyller syftena bakom public service. Vi sak vara medvetna om att vi i så fall ansluter oss till det synsätt som traditionellt varit m+fps kring public service, att det ska vara kulturellt och informationsmässigt av hög kvalitet för dem som vill ha annat än underhållning i motsats till det synsätt som varit s+c´s, att public service ska vara en mix av bägge där underhållning och sport ska vara av så hög kvalitet att även den måttligt intellektuelle vanligtvis väljer dessa kanaler, och därigenom får lite högkultur- och bildning på köpet bredvid underhållningen.

Om förslag (2): Finns en mycket kortfattad formulering i principprogrammet om saken (”Resultat från forskning och verk som helt eller delvis finansierats av allmänna medel ska vara fritt tillgängliga via nätet och andra tillämpliga forum”) men skadar säkert inte att slå fast det tydligare när vi kommande medlemsmöten mejslar fast sakpolitiken.

Kloker skrev

Jag har i förslaget medvetet valt att inte specificera vad pengarna får användas till. Bara vilka som ska få ta del av dem. Jag tror också att PP gör klokt i att skilja på dessa två frågor så att de kan drivas politiskt parallellt och därmed kan accepteras båda tillsammans eller var för sig.

PP bör alltså enligt min mening separat ta ställning i frågan om vilken typ av produktioner som licensmedel/medieavgift får användas till. Det går naturligtvis visserligen även att avstå från att ta ställning i den frågan och bara säga att ”Förutsatt att vi ska ha gemensamt finansierade produktioner ska dessa medel inte vara förbehållet de statliga public servicebolagen”.

Kloker skrev

Jag har i förslaget medvetet valt att inte specificera vad pengarna får användas till. Bara vilka som ska få ta del av dem. Jag tror också att PP gör klokt i att skilja på dessa två frågor så att de kan drivas politiskt parallellt och därmed kan accepteras båda tillsammans eller var för sig.

PP bör alltså enligt min mening separat ta ställning i frågan om vilken typ av produktioner som licensmedel/medieavgift får användas till. Det går naturligtvis visserligen även att avstå från att ta ställning i den frågan och bara säga att ”Förutsatt att vi ska ha gemensamt finansierade produktioner ska dessa medel inte vara förbehållet de statliga public servicebolagen”.

Anders S Lindbäck skrev

Kan inte se att det skulle finnas något behov av att via skatt – för det är egentligen de medel som går till SR/SVT – vi skall finansiera andra typer av verk som då inte speciefieras eller på något sätt visas behov att de de behövs.

Vilka typer av verk skall skapas av pengarna som dras in från folket som inte redan idag finansieras av offentliga sektorn ? Det faktum att förslagsställaren inte kan ge några som helst förslag på vad det kan handla om visar på hur flummig förslaget är.

Så nej till förslag #2. Licenspengarna tas in för att bekosta radio och tv som sänds till hela folket – att andra skall få tvinga av folk licenspengar är helt fel.

Anders S Lindbäck skrev

Kan inte se att det skulle finnas något behov av att via skatt – för det är egentligen de medel som går till SR/SVT – vi skall finansiera andra typer av verk som då inte speciefieras eller på något sätt visas behov att de de behövs.

Vilka typer av verk skall skapas av pengarna som dras in från folket som inte redan idag finansieras av offentliga sektorn ? Det faktum att förslagsställaren inte kan ge några som helst förslag på vad det kan handla om visar på hur flummig förslaget är.

Så nej till förslag #2. Licenspengarna tas in för att bekosta radio och tv som sänds till hela folket – att andra skall få tvinga av folk licenspengar är helt fel.

Kloker skrev

@Anders S Lindbäck:
Om du missade mitt inlägg ovan så skriver jag att ”FÖRUTSATT att vi ska ha gemensamt finansierade produktioner ska dessa medel inte vara förbehållet de statliga public servicebolagen”. Att jag inte ger exempel på VAD pengarna ska användas till utan endast VEM som ska få ta del av dem är för att den första frågan inte ska överskugga den andra. Det handlar alltså om att avgränsa problemformuleringen. Självklart ska samma regler och restriktioner gälla för alla som tar del av pengarna. Om jag trots allt kort ska glida in på frågan om VAD pengarna får användas till så tycker jag att de bör begränsas till journalistik och folkbildning. Underhållningsbranchen ska inte gödas med gemensamma medel vilket licenspengar, trots sin akrobatiska konstruktion, får betraktas som.

Din motivering till avslag för förslag #2 (jag tror att du egentligen menar förslag #1) sätter verkligen fokus på en intressant aspekt i mitt förslag. I motsats till dig anser jag dock att pengarna inte ska vara begränsade till etermedia eftersom etermedia inte längre är det enda sättet att sprida informtion. Förslaget handlar alltså inte om att tvinga av medborgarna MER pengar eller att vidga begreppet public servie. Det hanldar om att FLER aktörer ska få ta del av de pengar som samlas in så länge de lever upp till kraven. Det handlar om att bryta public servicebolagens monopol på den reklamfria marknaden.

Kloker skrev

@Anders S Lindbäck:
Om du missade mitt inlägg ovan så skriver jag att ”FÖRUTSATT att vi ska ha gemensamt finansierade produktioner ska dessa medel inte vara förbehållet de statliga public servicebolagen”. Att jag inte ger exempel på VAD pengarna ska användas till utan endast VEM som ska få ta del av dem är för att den första frågan inte ska överskugga den andra. Det handlar alltså om att avgränsa problemformuleringen. Självklart ska samma regler och restriktioner gälla för alla som tar del av pengarna. Om jag trots allt kort ska glida in på frågan om VAD pengarna får användas till så tycker jag att de bör begränsas till journalistik och folkbildning. Underhållningsbranchen ska inte gödas med gemensamma medel vilket licenspengar, trots sin akrobatiska konstruktion, får betraktas som.

Din motivering till avslag för förslag #2 (jag tror att du egentligen menar förslag #1) sätter verkligen fokus på en intressant aspekt i mitt förslag. I motsats till dig anser jag dock att pengarna inte ska vara begränsade till etermedia eftersom etermedia inte längre är det enda sättet att sprida informtion. Förslaget handlar alltså inte om att tvinga av medborgarna MER pengar eller att vidga begreppet public servie. Det hanldar om att FLER aktörer ska få ta del av de pengar som samlas in så länge de lever upp till kraven. Det handlar om att bryta public servicebolagens monopol på den reklamfria marknaden.

Thomas Gunnarson skrev

SVT är en PEST!
Monopolsystemet ställde krav på att SVT skulle sända ”Kvalitetsprogram”.
Så i slutet av sjuttiotalet började man sända ”Dallas”!
Ett uppenbart brott mot avtalet med staten/samhället.
Eller?!
Under en period på tidigt nittiotal så sändes det inslag i nyheterna, varje kväll under en ganska lång tid, inslag där invandrare/flyktningar dummat sig på något sätt. Ytterst få av dessa inslag hade nyhetsvärde!
Alltså, bara ett propagandanummer!
Syftet?
Bra fråga….
Dock, det upphörde när den första bensinbomben kastades in i en flyktingförläggning.
Idag då?
Låt det offentliga propagandamediet bli statsfinansierat och rejält bantat.
Och glöm aldrig vem som har makten över detta!

Thomas Gunnarson skrev

SVT är en PEST!
Monopolsystemet ställde krav på att SVT skulle sända ”Kvalitetsprogram”.
Så i slutet av sjuttiotalet började man sända ”Dallas”!
Ett uppenbart brott mot avtalet med staten/samhället.
Eller?!
Under en period på tidigt nittiotal så sändes det inslag i nyheterna, varje kväll under en ganska lång tid, inslag där invandrare/flyktningar dummat sig på något sätt. Ytterst få av dessa inslag hade nyhetsvärde!
Alltså, bara ett propagandanummer!
Syftet?
Bra fråga….
Dock, det upphörde när den första bensinbomben kastades in i en flyktingförläggning.
Idag då?
Låt det offentliga propagandamediet bli statsfinansierat och rejält bantat.
Och glöm aldrig vem som har makten över detta!

Kloker skrev

Det finns mycket att säga om SVT och de andra public servicebolagen, hur de ska finansieras och hur mycket pengar som ska tas in via TV-licensen, men jag önskar att vi kunde fokusera på frågan om VEM som ska få ta del av dessa medel.

Har någon argument MOT att låta fler aktörer ta del av de medel som samlas in?

Kloker skrev

Det finns mycket att säga om SVT och de andra public servicebolagen, hur de ska finansieras och hur mycket pengar som ska tas in via TV-licensen, men jag önskar att vi kunde fokusera på frågan om VEM som ska få ta del av dessa medel.

Har någon argument MOT att låta fler aktörer ta del av de medel som samlas in?

Thomas Gunnarson skrev

Hmmm…
jag blir rent blockerad när man kommer in på monopolmedia…
Internet är helt fantastiskt, men tyvärr lever gammelmedia trots sin maktkoncentration…

Thomas Gunnarson skrev

Hmmm…
jag blir rent blockerad när man kommer in på monopolmedia…
Internet är helt fantastiskt, men tyvärr lever gammelmedia trots sin maktkoncentration…

Henrik Brändén skrev

För att kunna föra denna diskussion måste vi veta vad vi menar när vi säger ”public service”. Om detta finns idag olika åsikter:

Med ena synsättet är public service att man kontinuerligt erbjuder ett programutbud som är en mix av lättare och tyngre program. Utgår vi från det synsättet handlar detta förslag om att varje stort privata bolag som kan sända hela dygnet med ett varierat programutbud ska få del av licenspengarna för att kunna komplettera sina importerade följetonger med lite finkultur, nyheter och samhällsprogram.

Med det andra synsättet är public service produktion och sändning av sådana program/sådant material som det av demokratiskäl, bildningsskäl och kulturella skäl är viktigt att alla ska ha tillgång till. Med ett sådant synsätt handlar detta förslag om att licenspengar ska kunna användas för att finansiera enskilda produktioner eller paket av produktioner av kultur, samhällsprogram och bildning.

Det förstnämnda tycker jag är ett dumt förslag. det sistnämnda tycker jag är mycket intressant. Alltså måste jag veta VAD det är vi menar att licenspengarna ska finansiera innan jag kan ha en åsikt om VEM som ska få ta del av dem.

Henrik Brändén skrev

För att kunna föra denna diskussion måste vi veta vad vi menar när vi säger ”public service”. Om detta finns idag olika åsikter:

Med ena synsättet är public service att man kontinuerligt erbjuder ett programutbud som är en mix av lättare och tyngre program. Utgår vi från det synsättet handlar detta förslag om att varje stort privata bolag som kan sända hela dygnet med ett varierat programutbud ska få del av licenspengarna för att kunna komplettera sina importerade följetonger med lite finkultur, nyheter och samhällsprogram.

Med det andra synsättet är public service produktion och sändning av sådana program/sådant material som det av demokratiskäl, bildningsskäl och kulturella skäl är viktigt att alla ska ha tillgång till. Med ett sådant synsätt handlar detta förslag om att licenspengar ska kunna användas för att finansiera enskilda produktioner eller paket av produktioner av kultur, samhällsprogram och bildning.

Det förstnämnda tycker jag är ett dumt förslag. det sistnämnda tycker jag är mycket intressant. Alltså måste jag veta VAD det är vi menar att licenspengarna ska finansiera innan jag kan ha en åsikt om VEM som ska få ta del av dem.

Kloker skrev

Vad jag vet finns det ingen entydig definition av begreppet ”public service”. Det är en fråga som ständigt är uppe men som aldrig utmynnar i något vettigt. Det resulterar i ett låst läge som gynnar SVT, SR och UR som tillsvidare själva tillåts avgöra var gränsen går för de ska sända och producera. Jag ser därför helst att vi inte går vilse i någon debatt om vad public service är eller inte är. Jag är rädd att det för in diskussionen på något annat än vad frågan handlar om, nämligen det statliga informationsoligopolet. Men man kan väl lugnt säga att den som stödjer att licenspengar eller medieavgift används till att göda nöjesindustrin med inköp av amerikanska TV-serier och filmer med stor sannolikhet befinner sig i fel parti.

Mitt förslag är helt avgränsat till frågan att SVT, SR och UR inte ska ha ensamrätt på de pengar som samlas in för gemensam finansiering av programverksamhet.

@Henrik Brändén:
För mig spelar det inte så stor roll om det är storföretag eller mindre producenter som tillhandahåller public serivcematerial. Den som är bäst för uppgiften bör utföra den. Jag upplever att de som gör det idag inte tar sitt uppdrag på allvar och därför måste konkurrensutsättas.

Man kan säga att förslaget, om det genomförs, förhoppningsvis bänder definitionsfrågan om vad som är public service ur händerna på public servicebolagen och driver produktionen mot mer en mer allmännyttig och folkbildande inriktning. En oberoende stiftelse som har begränsad mängd pengar att fördela och exempelvis får programförslag från SVT i stil med ”Minuten”, ”Huset fullt av hundar”, ”Ung och bortskämd” eller ”Så ska det låta” och ett annat programförslag från en helt annan producent om en reportageserie om lobbyism i EU väljer förhoppningsvis att finansiera det senare.

@Thomas Gunnarson:
Mitt förslag handlar inte om hur pengarna ska samlas in eller hur mycket pengar som ska samlas in. Den handlar BARA om vilka som ska få ta del av dem. Det är mycket möjligt att TV-licensen inte är det bästa sättet. Man kan åt minstonde ifrågasätta varför de som aldrig tittar på SVT ändå måste vara med och betala för deras program bara för att de äger en TV-mottagare. Det är lika dumt som att kräva att alla var tvungna att betala pengar till Microsoft så fort de köpte en dat… Oh… Jajust… Så har vi det visst redan: http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Tax Dumt är det. :-) Det är i vilket fall en fråga som bäst föreslås och behandlas separat.

Kloker skrev

Vad jag vet finns det ingen entydig definition av begreppet ”public service”. Det är en fråga som ständigt är uppe men som aldrig utmynnar i något vettigt. Det resulterar i ett låst läge som gynnar SVT, SR och UR som tillsvidare själva tillåts avgöra var gränsen går för de ska sända och producera. Jag ser därför helst att vi inte går vilse i någon debatt om vad public service är eller inte är. Jag är rädd att det för in diskussionen på något annat än vad frågan handlar om, nämligen det statliga informationsoligopolet. Men man kan väl lugnt säga att den som stödjer att licenspengar eller medieavgift används till att göda nöjesindustrin med inköp av amerikanska TV-serier och filmer med stor sannolikhet befinner sig i fel parti.

Mitt förslag är helt avgränsat till frågan att SVT, SR och UR inte ska ha ensamrätt på de pengar som samlas in för gemensam finansiering av programverksamhet.

@Henrik Brändén:
För mig spelar det inte så stor roll om det är storföretag eller mindre producenter som tillhandahåller public serivcematerial. Den som är bäst för uppgiften bör utföra den. Jag upplever att de som gör det idag inte tar sitt uppdrag på allvar och därför måste konkurrensutsättas.

Man kan säga att förslaget, om det genomförs, förhoppningsvis bänder definitionsfrågan om vad som är public service ur händerna på public servicebolagen och driver produktionen mot mer en mer allmännyttig och folkbildande inriktning. En oberoende stiftelse som har begränsad mängd pengar att fördela och exempelvis får programförslag från SVT i stil med ”Minuten”, ”Huset fullt av hundar”, ”Ung och bortskämd” eller ”Så ska det låta” och ett annat programförslag från en helt annan producent om en reportageserie om lobbyism i EU väljer förhoppningsvis att finansiera det senare.

@Thomas Gunnarson:
Mitt förslag handlar inte om hur pengarna ska samlas in eller hur mycket pengar som ska samlas in. Den handlar BARA om vilka som ska få ta del av dem. Det är mycket möjligt att TV-licensen inte är det bästa sättet. Man kan åt minstonde ifrågasätta varför de som aldrig tittar på SVT ändå måste vara med och betala för deras program bara för att de äger en TV-mottagare. Det är lika dumt som att kräva att alla var tvungna att betala pengar till Microsoft så fort de köpte en dat… Oh… Jajust… Så har vi det visst redan: http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Tax Dumt är det. :-) Det är i vilket fall en fråga som bäst föreslås och behandlas separat.

Lämna ett svar till Kloker Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>