Bryt upp lokala monopol

Detta förslag har ingen direkt koppling till Piratpartiets ledstjärna: Integritet. Däremot är det närbesläktat, då det gynnar individens möjlighet att få sin röst hörd mot överheten, privat eller offentlig, vad än den rösten vill säga. Därför anser jag att förslaget hör bättre hemma hos Piratpartiet, än i partier.

Ett sånt här förslag skulle kunna ge vara en intresseväckare i dagspressen och visa Piratpartiet som en kreativ frisk fläkt i Svensk politik. Nu till själva förslaget.

Sammanfattning:
Stärk medborgarens röst gentemot tjänsteleverantörer i lokal monopolställning, genom att göra det möjligt för honom att styra över 25% av sin betalning utanför det lokala monopolområdet utan att tjänsteleveranserna påverkas.

Bakgrund/Problemställning:
Vissa tjänsteleverantörer har idag fått en monopolistisk rätt att kräva att alla brukare inom ett givet område styr sin konsumtion av varor och tjänster till just dem.

Den tjänsteleverantör som åtnjuter en sådan lokal monopolstatus är inte i praktiken konkurrensutsatt alls, eftersom tröskeln för att flytta till en annan ort för att kunna få en bättre leverantör. är alltför hög för att man ska välja den lösningen för att påverka eller få en bättre leverantör. Leverantören får ett extremt lågt incitament både till att förbättra kvaliteten och villkoren, t.ex. priset, på dessa tjänster. En icke konkurrensutsatt leverantör tenderar alltså att leverera sämre produkter till sämre villkor.

Detta gäller särskilt två tjänsteleverantörer som du bara kan byta genom att fysiskt flytta till en annan region: (1) Kommunen. De levererar ett stort antal tjänster till sina invånare och kräver i utbyte både skatter och avgifter av olika slag. (2) Energiföretag. Även om el-energi idag är konkurrensutsatt, har det lokala energibolaget fortfarande monopolställning på nätavgiften för de anslutna fastigheterna.

Om man ändå skulle välja att flytta pga missnöjet, innebär det att leverantören förlorar en kund och därmed inkomsterna från tjänsteleveransen.
Men dessutom förlorar han dessutom kostnaderna därav, och ställer sig därför oftast ganska likgiltig till huruvid man flyttar eller inte. Leverantören är m .a.o. måttligt intresserad till om man är nöjd med tjänsterna eller inte.

Lösning:
Att den medborgare som gör affärer inom tjänstesektorer i lokal monopolställning, ska ha rätt att betala upp till t.ex 25% av avgiften till en alternativ leverantör som är aktiv inom ett annat monopolområde.

Ex. 1: Om man är djupt kritisk till det sätt på vilken den egna kommunen drivs, ska man kunna visa sitt missnöje genom att betala upp till en fjärdedel av kommunalskatten till en annan, valfri, kommun.
Ex. 2
: Om man upplever att det lokala elnätet fungerar dåligt (många och långa elavbrott etc.), ska man kunna visa sitt missnöje genom att betala upp till 25% av den totala nätavgiften till en annan elnätsleverantör.

Den ursprungliga tjänstelerantören får naturligtvis inte göra några ändringar i tjänsteleveransen, jämfört med om han skulle få in hela summan. Ej heller får kunden belastas med extra avgifter, som beror på ev. extra administrationskostnad då en del av pengarna skall vidarebefordras annorstädes. Ej heller ska övrigt produktutbud påverkas, vare sig i utförande eller villkor, av att pengarna styrs bort från tjänsteleverantör i lokal monopolställning.

Resultat:
Varje medborgare får alltså en mycket starkare röst gentemot sina lokala privata eller offentliga tjänsteleverantörer i monopolställning, genom att kunna styra över delar av sin betalning bort från sagda tjänsteleverantör utan att för den delen själv behöva ta till den drastiska lösningen att flytta fysiskt.

Det gör att dessa leverantörer, trots sin lokala monopolställning, får ett mycket starkare incitament att leverera bättre produkter till ett lägre pris.

Money Talks.

Lennart Lindgård

Kommentarer

Daniél Lecoq skrev

Intressant förslag.
När jag läste det så tyckte jag att du glömde ett par viktiga sektorer.
Kabel TV och Bredband.
När det gäller Kabel TV är man helt låst till vad nu för nät ens hyresvärd har valt.
Bredband är oxå ofta beroende på var man bor. T.ex när jag flyttade dit där jag bor nu kunde jag inte ta med mitt Bredbandsbolaget abonnemang(DSL) utan var tvungen att välja antingen det lokala Kabel TV bolaget eller Telia ADSL. Skanova kunde tydligen inte hyra ut telefonkabel till Bredbandsbolaget här utan bara till Telia.
Självklart blev det mitt lokala Kabel TV bolag som lovade och lovande uppgradering i över ett år innan dom gick över hastigheten som mobilt bredband har…

Daniél Lecoq skrev

Intressant förslag.
När jag läste det så tyckte jag att du glömde ett par viktiga sektorer.
Kabel TV och Bredband.
När det gäller Kabel TV är man helt låst till vad nu för nät ens hyresvärd har valt.
Bredband är oxå ofta beroende på var man bor. T.ex när jag flyttade dit där jag bor nu kunde jag inte ta med mitt Bredbandsbolaget abonnemang(DSL) utan var tvungen att välja antingen det lokala Kabel TV bolaget eller Telia ADSL. Skanova kunde tydligen inte hyra ut telefonkabel till Bredbandsbolaget här utan bara till Telia.
Självklart blev det mitt lokala Kabel TV bolag som lovade och lovande uppgradering i över ett år innan dom gick över hastigheten som mobilt bredband har…

Jesper skrev

Självklart är idén om att kunna påverka inom dessa områden bra, men det låter tyvärr väldigt riskabelt. Detta kommer troligen ge den effekten att kommun och nätleverantörer höjer sina priser för att minsta riskerna. Dessutom blir det ju väldigt konstigt om andra kommuner eller leverantörer av tjänster ska kunna få betalt för något de inte har gjort.

Har tyvärr ingen bra lösning själv, utan kan bara konstatera att problemet finns. Men en sak som är lättare att införa är ju ändå att öka medborgarinflytandet i kommunerna och tvinga de tjänsteföretag som har monopol närmare kommunens beslut.

Jesper skrev

Självklart är idén om att kunna påverka inom dessa områden bra, men det låter tyvärr väldigt riskabelt. Detta kommer troligen ge den effekten att kommun och nätleverantörer höjer sina priser för att minsta riskerna. Dessutom blir det ju väldigt konstigt om andra kommuner eller leverantörer av tjänster ska kunna få betalt för något de inte har gjort.

Har tyvärr ingen bra lösning själv, utan kan bara konstatera att problemet finns. Men en sak som är lättare att införa är ju ändå att öka medborgarinflytandet i kommunerna och tvinga de tjänsteföretag som har monopol närmare kommunens beslut.

Kristoffer Nolgren skrev

Jag håller med om problemformuleringen, men inte lösningen. Företag i de närliggande kommunerna kan ha kampanjer i kommuner för att ”samla in namn”.

Ett liknande system används i sjukvården idag, man är skriven på en vårdcentral, och bara genom att vara skriven där så får man pengar. Ofta när man går till en vårdcntral så ber de en bara fylla i den lappen om att skriva över sig till den centralen, utan att man behöver och utan att fölkara varför. Det systemet ska nu avskaffas och istället ska vårdcentraler få betalt för det arbete de gör.

Att få betalt för att någon skriver på ett papper snedvrider företagens fokus från deras verksamhet.

Såvitt jag vet äger FORTUM hela det svenska elnätet? Det finns mao ingen att byta till.

Ett alternativt förslag som känns mer rimligt imo är att piratpartiet verkar för att förstatliga/decentralicera de infrastruktuerer som praktskt sätt inte går att ha flera av. Så har vi ju gjort med tåg och vägar, rimligtvis borde samma gå att göra med fiber-kabel och elnätet.

Kristoffer Nolgren skrev

Jag håller med om problemformuleringen, men inte lösningen. Företag i de närliggande kommunerna kan ha kampanjer i kommuner för att ”samla in namn”.

Ett liknande system används i sjukvården idag, man är skriven på en vårdcentral, och bara genom att vara skriven där så får man pengar. Ofta när man går till en vårdcntral så ber de en bara fylla i den lappen om att skriva över sig till den centralen, utan att man behöver och utan att fölkara varför. Det systemet ska nu avskaffas och istället ska vårdcentraler få betalt för det arbete de gör.

Att få betalt för att någon skriver på ett papper snedvrider företagens fokus från deras verksamhet.

Såvitt jag vet äger FORTUM hela det svenska elnätet? Det finns mao ingen att byta till.

Ett alternativt förslag som känns mer rimligt imo är att piratpartiet verkar för att förstatliga/decentralicera de infrastruktuerer som praktskt sätt inte går att ha flera av. Så har vi ju gjort med tåg och vägar, rimligtvis borde samma gå att göra med fiber-kabel och elnätet.

Jonas Lagander skrev

Alla monopol i samhället bör brytas upp genom att jämna planfältet för alla som vill konkurrera.

Detta göres bäst genom att byta ut kommunalskatten helt mot landskatt och banta kommunernas verksamheter. När folk får behålla all inkomst de tjänar på arbete får de råd att köpa det som de behöver själva. Om det blir pengar över efter att kommunens nu bantade budget har täckts kan detta ges ut som jämnt fördelad basinkomst till samtliga kommuninnevånare.

Att behöva arbeta och se stora delar av frukten av sitt slit gå till kommuner som slösar bort pengarna på byråkrati och ineffektivt genomförda offentliga projekt är inte särskilt gynnsamt för flertalet.

Jonas Lagander skrev

Alla monopol i samhället bör brytas upp genom att jämna planfältet för alla som vill konkurrera.

Detta göres bäst genom att byta ut kommunalskatten helt mot landskatt och banta kommunernas verksamheter. När folk får behålla all inkomst de tjänar på arbete får de råd att köpa det som de behöver själva. Om det blir pengar över efter att kommunens nu bantade budget har täckts kan detta ges ut som jämnt fördelad basinkomst till samtliga kommuninnevånare.

Att behöva arbeta och se stora delar av frukten av sitt slit gå till kommuner som slösar bort pengarna på byråkrati och ineffektivt genomförda offentliga projekt är inte särskilt gynnsamt för flertalet.

Fredrik skrev

Kommunen är inte ett kommersiellt monopol, eftersom det är (åtminstone i teorin) är demokratiskt styrt. Det gäller landstingen och staten också.

Så jag håller med Nolgren. Konkurrens och infrastruktur går inte bra ihop.

Fredrik skrev

Kommunen är inte ett kommersiellt monopol, eftersom det är (åtminstone i teorin) är demokratiskt styrt. Det gäller landstingen och staten också.

Så jag håller med Nolgren. Konkurrens och infrastruktur går inte bra ihop.

Lennart Lindgård skrev

@Daniel: Vad gäller Kabel-TV, så har du rätt, men inte vad gäller Bredband, eftersom flera bredband av typen ADSL levereras över det allmänna telefonnätet och flera icke trådbundna bredbanndslösningar finns tillgängliga via luften. Låt vara att de inte håller samma standard som det installerade bredband som din hyresvärd installerat, men de finns!

@Jesper: En lösning för att motverka en sådan prishöjning kan vara att den del som betalas till en främmande leverantör, skulle kuynna betalas enligt den främmande leverantörens prisvillkor. Då blir det intressant för de olika leverantörerna att presentera ett så attraktivt erbjudande som möjligt, vilket ju var hela syftet!

@Kristoffer: Först: Den större delen av det svenska elnätet, drivs INTE av Fortum, utan av lokala leverantörer. Jag befinner mig själv i Jämtkrafts monopol, tex. Dessutom: Om närliggande monopolleverantörer ”fiskar” efter namn, bör de också kunna ha ”trimmat” sitt erbjudande för att kunna nå framgång. Och då har syftet med förslaget uppnåtts. En reell konkurrenssituation har uppstått.

@Fredrik: Tyvärr så behandlar kommunrna sina invånare precis som företag med monopol. De förskingrar invånarnas pengar på orimliga projekt och utgifter, varav endast en bråkdel kommer tillbaka till invånarna i form av tjänster. I små landsortskommuner är det ännu värre, eftersom demokratin är satt ur spel pga en befolkning som alla är inblandade i kommunen på något sätt, antingen direkt eller via vänner eller släktingar. Följdaktligen stöds alla kommunens göranden och låtanden i både val och genom att protester mellan val inte hörs. Man röstar på det parti man alltid har röstat på, oavsett vad skit dom har för sig i kommunstyrelsen. Man ser genom fingrarna för korrupta politiker och tjänstemannastyret är kraftfullt.

Egentligen utformade jag först förslaget att gälla just kommuner och kommunalskatt, men insåg sedan att det är tillämpbart på även andra lokala monopol.

Lennart Lindgård skrev

@Daniel: Vad gäller Kabel-TV, så har du rätt, men inte vad gäller Bredband, eftersom flera bredband av typen ADSL levereras över det allmänna telefonnätet och flera icke trådbundna bredbanndslösningar finns tillgängliga via luften. Låt vara att de inte håller samma standard som det installerade bredband som din hyresvärd installerat, men de finns!

@Jesper: En lösning för att motverka en sådan prishöjning kan vara att den del som betalas till en främmande leverantör, skulle kuynna betalas enligt den främmande leverantörens prisvillkor. Då blir det intressant för de olika leverantörerna att presentera ett så attraktivt erbjudande som möjligt, vilket ju var hela syftet!

@Kristoffer: Först: Den större delen av det svenska elnätet, drivs INTE av Fortum, utan av lokala leverantörer. Jag befinner mig själv i Jämtkrafts monopol, tex. Dessutom: Om närliggande monopolleverantörer ”fiskar” efter namn, bör de också kunna ha ”trimmat” sitt erbjudande för att kunna nå framgång. Och då har syftet med förslaget uppnåtts. En reell konkurrenssituation har uppstått.

@Fredrik: Tyvärr så behandlar kommunrna sina invånare precis som företag med monopol. De förskingrar invånarnas pengar på orimliga projekt och utgifter, varav endast en bråkdel kommer tillbaka till invånarna i form av tjänster. I små landsortskommuner är det ännu värre, eftersom demokratin är satt ur spel pga en befolkning som alla är inblandade i kommunen på något sätt, antingen direkt eller via vänner eller släktingar. Följdaktligen stöds alla kommunens göranden och låtanden i både val och genom att protester mellan val inte hörs. Man röstar på det parti man alltid har röstat på, oavsett vad skit dom har för sig i kommunstyrelsen. Man ser genom fingrarna för korrupta politiker och tjänstemannastyret är kraftfullt.

Egentligen utformade jag först förslaget att gälla just kommuner och kommunalskatt, men insåg sedan att det är tillämpbart på även andra lokala monopol.

Emil skrev

Håller helt med om vikten av konkurrens och som vi ser i artikeln är inte privatisering den enda lösningen för att främja konkurrens, utan det kan också främjas inom den offentliga sektorn. Dock har jag i nulägen ingen åsikt om konurrensen bör lösas via privatisering eller inte. Så länge riktig konkurrens råder är jag nöjd. Vad jag menar med riktig konkurrens förklaras med min syn på falsk konkurrens och det är när exempelvis kommunen ger dig valet att byta vårdcentral om du inte är nöjd men du inte märker någon egentlig skillnad på någon av de olika valen du har.

Jag ska erkänna min brist på kunskap om vilka regler som faktiskt finns för skolor, vårdcentraler och konukrrens inom den offentliga sektorn, men mina upplevelser är att det inte spelar någon roll om jag byter på grund av missnöje eftersom ingen större skillnad finns på det nya stället. Förmodligen eftersom de alla lyder under samma regler och riktlinjer. Kanske de som driver organisationer inom den offentliga sektorn ska få friare spelrum för vilka regler och riktlinjer som ska gälla för just hans/hennes organisation så att jag som medborgare och konsument får uppleva ett friare val?

Emil skrev

Håller helt med om vikten av konkurrens och som vi ser i artikeln är inte privatisering den enda lösningen för att främja konkurrens, utan det kan också främjas inom den offentliga sektorn. Dock har jag i nulägen ingen åsikt om konurrensen bör lösas via privatisering eller inte. Så länge riktig konkurrens råder är jag nöjd. Vad jag menar med riktig konkurrens förklaras med min syn på falsk konkurrens och det är när exempelvis kommunen ger dig valet att byta vårdcentral om du inte är nöjd men du inte märker någon egentlig skillnad på någon av de olika valen du har.

Jag ska erkänna min brist på kunskap om vilka regler som faktiskt finns för skolor, vårdcentraler och konukrrens inom den offentliga sektorn, men mina upplevelser är att det inte spelar någon roll om jag byter på grund av missnöje eftersom ingen större skillnad finns på det nya stället. Förmodligen eftersom de alla lyder under samma regler och riktlinjer. Kanske de som driver organisationer inom den offentliga sektorn ska få friare spelrum för vilka regler och riktlinjer som ska gälla för just hans/hennes organisation så att jag som medborgare och konsument får uppleva ett friare val?

Wrath skrev

Det finns en intressant frågeställning här som jag gillar. Du vill låta folk donera sina pengar till konkurrenter i missnöjesanda.
Jag gillar förslaget då jag gärna blir lite wrathig på vissa vardagsbekymmer.
Men tyvärr gillar jag inte förlaget ur ekonomisk synvinkel. Jag ser lite problem som kan uppstå.
Antag att det är dålig service, dålig infrastruktur eller något större går sönder på tjänsten du nyttjar.

Du väljer som kund att donera X kr till någon annan. Det medför att det kommer bli väldigt svårt för ursprungs ”monopolet” att hantera det uppkommna problemet genom att investera sig ur det.
Det kommer medföra att första aktören måste dra sig ur eller gå i konkurs eller höja priserna, och ta med denna risk i beaktande.

När det gäller vissa saker kommer du inte få bra situation oavsett vilken form du väljer då det inte uppkommer konkurrens. Då är ofta det bästa alternativet att ha långsiktiga upphandlingar kontrakt för att ha en aktör för att lösa uppgiften.

De flesta av de situationer du beskriver verkar vara kopplade till din bostad, hyra, el gredband etc.
När det gäller dessa är den begränsade resursen, dvs där pengarna kommer hamna inte hos tjänsteleverantören utan hos den som ger ut kontraktet, dvs fastighetsägaren.

Wrath skrev

Det finns en intressant frågeställning här som jag gillar. Du vill låta folk donera sina pengar till konkurrenter i missnöjesanda.
Jag gillar förslaget då jag gärna blir lite wrathig på vissa vardagsbekymmer.
Men tyvärr gillar jag inte förlaget ur ekonomisk synvinkel. Jag ser lite problem som kan uppstå.
Antag att det är dålig service, dålig infrastruktur eller något större går sönder på tjänsten du nyttjar.

Du väljer som kund att donera X kr till någon annan. Det medför att det kommer bli väldigt svårt för ursprungs ”monopolet” att hantera det uppkommna problemet genom att investera sig ur det.
Det kommer medföra att första aktören måste dra sig ur eller gå i konkurs eller höja priserna, och ta med denna risk i beaktande.

När det gäller vissa saker kommer du inte få bra situation oavsett vilken form du väljer då det inte uppkommer konkurrens. Då är ofta det bästa alternativet att ha långsiktiga upphandlingar kontrakt för att ha en aktör för att lösa uppgiften.

De flesta av de situationer du beskriver verkar vara kopplade till din bostad, hyra, el gredband etc.
När det gäller dessa är den begränsade resursen, dvs där pengarna kommer hamna inte hos tjänsteleverantören utan hos den som ger ut kontraktet, dvs fastighetsägaren.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>