Sveriges första transhumanistiska parti

Jag föreslår att Piratpartiet blir Sveriges första transhumanistiska parti.

Transhumanismen är en internationell intellektuell och kulturell rörelse som förespråkar användning av teknik för att förbättra och utöka människans mentala och fysiska egenskaper. Enligt transhumanismen har människan onödiga brister som leder till handikapp, lidande, sjukdom, åldrande och död, och dessa vill man överkomma.Transhumanistiska tänkare studerar utvecklingen och användandet av teknik som kan användas för att förbättra människan, och vad denna kan ge för möjligheter och få för konsekvenser. En sammanvävning av nanoteknik, biovetenskap och informationsteknologi kommer inom de närmsta årtiondena att förändra vår vardag radikalt.

Det är viktigt att dessa förändringar kommer hela mänskligheten till gagn. Att de inte patenteras och låses in bortom räckhåll för vanliga löntagare och andra mindre välbeställda grupper i samhället.

Här kommer Piratpartiet in. Med vårt medborgarperspektiv och vår open source-ideologi kan vi tillföra ett annorlunda men välbehövligt perspektiv på dessa frågor. Genom att som första parti i Sverige välja att kalla oss transhumanistiska så får vi en unik möjlighet att göra dessa frågor till våra. Om vi lyckas förknippa vårt namn med transhumanismen så får vi gratis draghjälp av alla de framstående vetenskapsmän och filosofer som sprider transhumanismens budskap idag. Vi kan inte blunda för framtiden. Världens ekonomiska elit har redan tagit transhumanismens budskap till sig och förbereder sig för vad som komma skall. Därför är det viktigt att också medelsvensson börjar intressera sig för dessa frågor. Våra medlemmar har gjort sig kända för sitt stora tekniska kunnande samt en orädd och optimistisk syn på nya teknologier. Jag kan inte tänka mig något annat politiskt parti som skulle lämpa sig bättre som förmedlare av transhumanismens budskap.

Jag föreslår därför att vi studerar både vårt nuvarande program och kommande tillskott för att se hur vi kan ”framtidssäkra” det och se till att vår politik genomsyras av transhumanismens teknikvänliga och framtidsoptimistiska budskap. Jag föreslår även att vi snarast möjligt ser till att förknippa oss med ordet transhumanism och göra det till vårt. Kanske genom att inkludera det i vårt partinamn? Piratpartiet Transhumanisterna.

Fredrik Augustsson

Kommentarer

Henrik skrev

Det är det här jag älskar med PP. Folk kommer en tankar som jag inte ens kommit på tanken att tänka på.
Jag tycker förslaget låter bra iaf, och jag kan inte se några direkta nackdelar med det (så till vidare att Skynet inte kommer till liv och vi måste försvara dess rättigheter att förinta mänskligheten :) )

Henrik skrev

Det är det här jag älskar med PP. Folk kommer en tankar som jag inte ens kommit på tanken att tänka på.
Jag tycker förslaget låter bra iaf, och jag kan inte se några direkta nackdelar med det (så till vidare att Skynet inte kommer till liv och vi måste försvara dess rättigheter att förinta mänskligheten :) )

Albert skrev

Haha, ja det låter lite science fiction, men varför inte?

Annars skulle jag formulera det lite mer uppnåeligt som t.ex. att verka för att tekniken ska användas för att öka folks välbefinnande i första hand (i stället för att maximera nästa kvartalsrapport). Jag har sett tendenser att fler och fler resonerar på det sättet. Det gäller att nå upp till en kritisk massa, sen kan det bli det verklighet.

Albert skrev

Haha, ja det låter lite science fiction, men varför inte?

Annars skulle jag formulera det lite mer uppnåeligt som t.ex. att verka för att tekniken ska användas för att öka folks välbefinnande i första hand (i stället för att maximera nästa kvartalsrapport). Jag har sett tendenser att fler och fler resonerar på det sättet. Det gäller att nå upp till en kritisk massa, sen kan det bli det verklighet.

Albert skrev

En annan sak med tekniken. Vi måste ställa om hela samhället att bygga saker som håller och som går att uppgradera och laga istället för att slänga och köpa nytt hela tiden. Det gäller att hushålla med naturresurserna. Ett exempel kan vara en dator. I stället för att köpa nya datorer hela tiden vore det fullt möjligt att ta fram en standard för kontakter, chassin, kraftaggregat, socklar osv. Dessutom kan datorerna designas för enkel uppgradering. Men det görs inte. Inte än. Samma sak gäller massor av annan teknik, bilar, köksmaskiner osv osv.

Albert skrev

En annan sak med tekniken. Vi måste ställa om hela samhället att bygga saker som håller och som går att uppgradera och laga istället för att slänga och köpa nytt hela tiden. Det gäller att hushålla med naturresurserna. Ett exempel kan vara en dator. I stället för att köpa nya datorer hela tiden vore det fullt möjligt att ta fram en standard för kontakter, chassin, kraftaggregat, socklar osv. Dessutom kan datorerna designas för enkel uppgradering. Men det görs inte. Inte än. Samma sak gäller massor av annan teknik, bilar, köksmaskiner osv osv.

Henrik skrev

@Albert
Jag håller fullständigt med dig, att slit och släng mentalitetet har nått för höga gränser.

Samtidigt så tror jag dock inte det är fullt möjligt att göra det du förslår. I.o.m. att tekniken går framåt så gör även det kopplingar, kontakter, chassing, socklar o.s.v.
Ok, kanske inte chassin, direkt, men de kontakter där ström ska överföras uppgraderas med jämna mellanrum, och därmed kan man inte ha en standard. Titta bara för 10 år sen på hårddiskar t.ex. Då hade vi IDE kopplingen som i stort sett alla körde på. Nu får du nog leta länge i Bättre begangat för att hitta det igen, eftersom Sata kom, och jag antar att om bara nåt år så kommer Sata vara den gamla tekniken.

Jag tror att vi har en sån standardiserar dator miljö vi kan ha för tillfället, och det är inte många andra teknikområden jag är så kunning, men jag har en känsla av det kan se ut på liknande sätt där.

Henrik skrev

@Albert
Jag håller fullständigt med dig, att slit och släng mentalitetet har nått för höga gränser.

Samtidigt så tror jag dock inte det är fullt möjligt att göra det du förslår. I.o.m. att tekniken går framåt så gör även det kopplingar, kontakter, chassing, socklar o.s.v.
Ok, kanske inte chassin, direkt, men de kontakter där ström ska överföras uppgraderas med jämna mellanrum, och därmed kan man inte ha en standard. Titta bara för 10 år sen på hårddiskar t.ex. Då hade vi IDE kopplingen som i stort sett alla körde på. Nu får du nog leta länge i Bättre begangat för att hitta det igen, eftersom Sata kom, och jag antar att om bara nåt år så kommer Sata vara den gamla tekniken.

Jag tror att vi har en sån standardiserar dator miljö vi kan ha för tillfället, och det är inte många andra teknikområden jag är så kunning, men jag har en känsla av det kan se ut på liknande sätt där.

Anna Troberg skrev

Henrik: Fniss! Och jag som tillbringar dagen iförd en tjusig ”Cyberdyne Systems”-tröja. Vilken slump! ;-)

Fredrik: Jag tänker att vi nog redan är Sveriges första transhumanistiska parti. Vi är teknikvänliga. Vi är framtidsoptimister. Och vi har inte någon större konkurrens på området.

Sedan kan man ju vara mer eller mindre hardcore i sin transhumanism, men det är en annan femma. :-)

Jag tror dock inte att det vore så lyckat att döpa om partiet till något som väldigt många människor inte har en aning om vad det betyder och som de som vet vad det betyder lägger ganska olika mening i.

Anna Troberg skrev

Henrik: Fniss! Och jag som tillbringar dagen iförd en tjusig ”Cyberdyne Systems”-tröja. Vilken slump! ;-)

Fredrik: Jag tänker att vi nog redan är Sveriges första transhumanistiska parti. Vi är teknikvänliga. Vi är framtidsoptimister. Och vi har inte någon större konkurrens på området.

Sedan kan man ju vara mer eller mindre hardcore i sin transhumanism, men det är en annan femma. :-)

Jag tror dock inte att det vore så lyckat att döpa om partiet till något som väldigt många människor inte har en aning om vad det betyder och som de som vet vad det betyder lägger ganska olika mening i.

Kristofer Pettersson skrev

Ja! Inte bara Sveriges första, utan _världens_ första transhumanistiska parti!

Sedan är jag tveksam till namnbyten men det borde finnas utrymme för systerföreningar som får påvisa sitt släktskap till moderpartiet efter prövning hos styrelsen: PP transhumanisterna, PP privatisterma, PP frilufsliv. Mångfald är viktigt!

Kristofer Pettersson skrev

Ja! Inte bara Sveriges första, utan _världens_ första transhumanistiska parti!

Sedan är jag tveksam till namnbyten men det borde finnas utrymme för systerföreningar som får påvisa sitt släktskap till moderpartiet efter prövning hos styrelsen: PP transhumanisterna, PP privatisterma, PP frilufsliv. Mångfald är viktigt!

Henrik Brändén skrev

Jag skulle gärna se att vi är lite konkreta i diskussionen kring dessa frågor. För de framväxande teknikerna reser en rad etiska frågor, som inte är direkt enkla:

(1) Genmodifiera människor så det nya anlaget går i arv: Det finns redan idag tekniker som använts tiotusentals gånger för att genmodifiera möss, råttor, får, kor och andra däggdjur, så att de nya anlagen går i arv. De teknikerna är dock i dagsläget inte tillräckligt säkra för att direkt kunna överföras till människor. (Grovt uttryckt struntar man i att de bara lyckas var tredje gång, varpå man nackar de musungar som visat sig inte bära den önskade nya genen, och behåller de ungar där genförändringen lyckats.)

Om forskarvärlden började satsa krut på saken skulle det mycket väl kunna bara vara frågan om ett eller ett par årtionden innan teknikerna utvecklats så väl, att det ur rent teknisk risksynpunkt skulle vara rimligt att stoppa in nya gener i våra barn, t ex för att hindra sjukdomar och skador, minska risken för folksjukdomar, snabba på evolutionen och bättre anpassa oss till den relativt artificiella miljö vi lever i idag (med exempelvis obegränsad tillgång till chips och lösviktsgodis, men med en aptitreglering anpassad för ett liv där det optimala beteendet är att äta så mycket man kan om man har söta, salta eller feta saker framför sig), bättra på olika egenskaper som syreupptagningsförmåga eller förmåga att snabbt lära sig saker utantill, och kanske justera rent estetiska saker: välja ögonfärg och hårfärg till sitt barn, ta bort den där genen i släkten som gett krokig näsa eller utstående öron …

Idag är det i flertalet utvecklade länder förbjudet att ens försöka göra en sådan genförändring på hela människor, som ju leder till att den nya genen också hamnar i könsceller, och således kan gå i arv. Det finns idag ett tabu bland många forskare och läkare mot att utveckla de tekniker som skulle behövas för att göra sådant med nödvändig teknisk säkerhet. Är din mening att vi ska överge dessa förbud och tabun, och börja rikta in forskarvärldens insatser på att göra det möjligt att genmodifiera våra avkommor? Jag skulle personligen argumentera mycket kraftigt mot ett sådant förslag.

2) Två linjer i modern neuroforskning gör det tänkbart att vi relativt snart kan ha två olika metoder för att med yttre påverkan påverka processer och känslor i mänskliga hjärnor: (a) Vi lär oss mycket snabbt hur olika signalämnen påverkar de processer i hjärnan som styr grundläggande känslolägen och värderingar. Till exempel har man nyligen upptäckt att ett läkemedel som länge använts för att justera blodtrycket dämpar vår tendens att omedvetet häfta negativa associationer till människor med annan hudfärg och positiva associationer till människor med samma. (b) Utvecklingen av möjligheten att skapa elektroniska kopplingar mellan hjärna och dator går med häpnadsväckande hastighet (även om den inte kommit alls lika långt som en motionär på vårt senaste medlemsmöte föreställde sig). Trots stora problem med inflammationer på de ställen en koppling skapas har man lyckats åstadkomma sådana kopplingar som hållit sig fungerande en viss tid. De har gjort det möjligt för människor som efter stroke eller olycka blivit oförmögna att förmedla sig med omgivningen att med viljans hjälp flytta en mus över en dataskärm och därmed börja skriva meddelanden till omgivningen. Det rapporterades för ett par år sedan i den prestigefyllda tidskriften Nature att man hos möss med en liknande koppling gjort det möjligt för experimentledaren att ta över musens vilja, och bestämma vilket ben den ska lyfta på.

Det riktigt skrämmande i detta perspektiv är att forskning också visat att när kroppen utför något utan att vårt medvetande varit med och fattat beslut om saken konstruerar medvetandet omedelbart en förklaring till beteendet, som man är övertygad om är anledningen till att man handlade på ett det sättet.

Utvecklingen kan alltså framgent ge många möjligheter att använda såväl kemikalier som elektriska impulser till våra hjärna-datorkopplingar (som jag är övertygad om att vi av rent praktiska anledningar kommer att vilja skaffa oss, så vi slipper dessa tröttsamma omvägar via tangentbord och möss, när vi vill skriva och sända meddelanden) till att påverka och styra vår vilja. Även om detta ger oss själva intressanta nya möjligheter att öka kontrollen över våra egna kroppar, är jag orolig för de uppenbara möjligheter detta också reser för andra människor – både privatpersoner runtom oss och makthavare – att påverka vår vilja i syften som i längden varken ligger i vårt eget intresse, eller kan anses vara uttryck får vår egna genuina vilja (vad det nu kan vara i detta sammanhang …) Så hur ska vi och samhället förhålla oss till detta?

Henrik Brändén skrev

Jag skulle gärna se att vi är lite konkreta i diskussionen kring dessa frågor. För de framväxande teknikerna reser en rad etiska frågor, som inte är direkt enkla:

(1) Genmodifiera människor så det nya anlaget går i arv: Det finns redan idag tekniker som använts tiotusentals gånger för att genmodifiera möss, råttor, får, kor och andra däggdjur, så att de nya anlagen går i arv. De teknikerna är dock i dagsläget inte tillräckligt säkra för att direkt kunna överföras till människor. (Grovt uttryckt struntar man i att de bara lyckas var tredje gång, varpå man nackar de musungar som visat sig inte bära den önskade nya genen, och behåller de ungar där genförändringen lyckats.)

Om forskarvärlden började satsa krut på saken skulle det mycket väl kunna bara vara frågan om ett eller ett par årtionden innan teknikerna utvecklats så väl, att det ur rent teknisk risksynpunkt skulle vara rimligt att stoppa in nya gener i våra barn, t ex för att hindra sjukdomar och skador, minska risken för folksjukdomar, snabba på evolutionen och bättre anpassa oss till den relativt artificiella miljö vi lever i idag (med exempelvis obegränsad tillgång till chips och lösviktsgodis, men med en aptitreglering anpassad för ett liv där det optimala beteendet är att äta så mycket man kan om man har söta, salta eller feta saker framför sig), bättra på olika egenskaper som syreupptagningsförmåga eller förmåga att snabbt lära sig saker utantill, och kanske justera rent estetiska saker: välja ögonfärg och hårfärg till sitt barn, ta bort den där genen i släkten som gett krokig näsa eller utstående öron …

Idag är det i flertalet utvecklade länder förbjudet att ens försöka göra en sådan genförändring på hela människor, som ju leder till att den nya genen också hamnar i könsceller, och således kan gå i arv. Det finns idag ett tabu bland många forskare och läkare mot att utveckla de tekniker som skulle behövas för att göra sådant med nödvändig teknisk säkerhet. Är din mening att vi ska överge dessa förbud och tabun, och börja rikta in forskarvärldens insatser på att göra det möjligt att genmodifiera våra avkommor? Jag skulle personligen argumentera mycket kraftigt mot ett sådant förslag.

2) Två linjer i modern neuroforskning gör det tänkbart att vi relativt snart kan ha två olika metoder för att med yttre påverkan påverka processer och känslor i mänskliga hjärnor: (a) Vi lär oss mycket snabbt hur olika signalämnen påverkar de processer i hjärnan som styr grundläggande känslolägen och värderingar. Till exempel har man nyligen upptäckt att ett läkemedel som länge använts för att justera blodtrycket dämpar vår tendens att omedvetet häfta negativa associationer till människor med annan hudfärg och positiva associationer till människor med samma. (b) Utvecklingen av möjligheten att skapa elektroniska kopplingar mellan hjärna och dator går med häpnadsväckande hastighet (även om den inte kommit alls lika långt som en motionär på vårt senaste medlemsmöte föreställde sig). Trots stora problem med inflammationer på de ställen en koppling skapas har man lyckats åstadkomma sådana kopplingar som hållit sig fungerande en viss tid. De har gjort det möjligt för människor som efter stroke eller olycka blivit oförmögna att förmedla sig med omgivningen att med viljans hjälp flytta en mus över en dataskärm och därmed börja skriva meddelanden till omgivningen. Det rapporterades för ett par år sedan i den prestigefyllda tidskriften Nature att man hos möss med en liknande koppling gjort det möjligt för experimentledaren att ta över musens vilja, och bestämma vilket ben den ska lyfta på.

Det riktigt skrämmande i detta perspektiv är att forskning också visat att när kroppen utför något utan att vårt medvetande varit med och fattat beslut om saken konstruerar medvetandet omedelbart en förklaring till beteendet, som man är övertygad om är anledningen till att man handlade på ett det sättet.

Utvecklingen kan alltså framgent ge många möjligheter att använda såväl kemikalier som elektriska impulser till våra hjärna-datorkopplingar (som jag är övertygad om att vi av rent praktiska anledningar kommer att vilja skaffa oss, så vi slipper dessa tröttsamma omvägar via tangentbord och möss, när vi vill skriva och sända meddelanden) till att påverka och styra vår vilja. Även om detta ger oss själva intressanta nya möjligheter att öka kontrollen över våra egna kroppar, är jag orolig för de uppenbara möjligheter detta också reser för andra människor – både privatpersoner runtom oss och makthavare – att påverka vår vilja i syften som i längden varken ligger i vårt eget intresse, eller kan anses vara uttryck får vår egna genuina vilja (vad det nu kan vara i detta sammanhang …) Så hur ska vi och samhället förhålla oss till detta?

Johannes Förstner skrev

Dåligt förslag, det låter som om insändaren har just lärt sig ordet ”transhumanism”, tycker det låter väldigt kul och nu vill att PP ska vara ”transhumanistiskt” så att folk tycker att PP är kul också. Förslaget innehåller inga politiska fordringar, säger ingenting om vad det skulle konkret innebära att vara transhumanistisk i sin politik.
Själv tycker jag faktiskt också att transhumanism är en interessant vision, att människor en dag ska utvecklas till varelser som inte kan kallas människor längre. Detta kan innebära t.ex. att vi måste kalla ”mänskliga rättigheter” ”personliga rättigheter” framöver därför att inte alla personer är människor längre. Jag ser bara inget problem med temat just nu (kanske om 10 år).
Jag förstår att det finns personer som skulle vilja utvecklas på det sätet, eller att forska i området. Från en ”piratpartistiskt perspektiv” skulle det vara tillåtet, och staten får inte hindra folk att utvecklas hur de vill. Och jag tror att folk ska inte använda implantat som visar sig vara osäkra på nått sätt. Om det finns lagar som strider mot detta så kan PP tematisera det.
Däremot tror jag inte att PP måste driva forskningen framåt, eller inspirera folk om hur kul det är med transhumanismen.
Jag tycker också inte att PP skulle ändra sitt namn. PP’s kärn är piratrörelsen och inte transhumanism, och PP skulle också vara till för de pirater som inte identifierar sig med transhumanism.
PS: om du vill bli robot så finns det redan ett parti för dig: robotpartiet.se ;)

Johannes Förstner skrev

Dåligt förslag, det låter som om insändaren har just lärt sig ordet ”transhumanism”, tycker det låter väldigt kul och nu vill att PP ska vara ”transhumanistiskt” så att folk tycker att PP är kul också. Förslaget innehåller inga politiska fordringar, säger ingenting om vad det skulle konkret innebära att vara transhumanistisk i sin politik.
Själv tycker jag faktiskt också att transhumanism är en interessant vision, att människor en dag ska utvecklas till varelser som inte kan kallas människor längre. Detta kan innebära t.ex. att vi måste kalla ”mänskliga rättigheter” ”personliga rättigheter” framöver därför att inte alla personer är människor längre. Jag ser bara inget problem med temat just nu (kanske om 10 år).
Jag förstår att det finns personer som skulle vilja utvecklas på det sätet, eller att forska i området. Från en ”piratpartistiskt perspektiv” skulle det vara tillåtet, och staten får inte hindra folk att utvecklas hur de vill. Och jag tror att folk ska inte använda implantat som visar sig vara osäkra på nått sätt. Om det finns lagar som strider mot detta så kan PP tematisera det.
Däremot tror jag inte att PP måste driva forskningen framåt, eller inspirera folk om hur kul det är med transhumanismen.
Jag tycker också inte att PP skulle ändra sitt namn. PP’s kärn är piratrörelsen och inte transhumanism, och PP skulle också vara till för de pirater som inte identifierar sig med transhumanism.
PS: om du vill bli robot så finns det redan ett parti för dig: robotpartiet.se ;)

Rick Falkvinge skrev

Jag har ett par spontana reflektioner.

Om vi inte råkar ut för något i klass med ett världskrig och en atomvinter, så kommer proteser om 20 år att ha fler och bättre funktioner än den biologiska del de ersätter.

Ögon är ett exempel. Idag kan proteser urskilja enklare mönster i svartvitt (jag tror den mest avancerade som testats på människa hade 32×32 pixlar eller något sådant). Nästa generations protes ser som en människa som ser som en kratta. Nästa generation igen ser som en kratta i färg. Generationen därefter ser i HD. Generationen därefter igen ser bättre än en människa med 1.0 på båda ögonen, och därefter igen så kan ögonproteserna dessutom se i infrarött och ultraviolett.

Den sista generationen som nämns där ligger väl inom vad de flesta av oss får uppleva inom vår livstid. Vilket leder mig till nästa intressanta insikt:

Grundläggande biologiska funktioner kommer inom kort att vara en klassfråga. Inte bara hela tänder, utan funktioner på en helt annan nivå. Det är inte otänkbart att du inte släpps in på finklubben om du inte kan läsa skylten som visas med ultraviolett färg, eller kan hoppa två meter jämfota upp till entrén.

Det här tar vi till oss och reflekterar över bara genom att vara teknikvänliga och framtidspositiva.

Däremot tror jag att det är ett gigantiskt misstag att använda termen transhumanism. Den är helt obegriplig och har närmast ett löjets skimmer över sig i sitt romantiserande av framtiden. Prata om konkreta exempel i stället (som jag gjorde nu), då blir det begripligt.

Rick

Rick Falkvinge skrev

Jag har ett par spontana reflektioner.

Om vi inte råkar ut för något i klass med ett världskrig och en atomvinter, så kommer proteser om 20 år att ha fler och bättre funktioner än den biologiska del de ersätter.

Ögon är ett exempel. Idag kan proteser urskilja enklare mönster i svartvitt (jag tror den mest avancerade som testats på människa hade 32×32 pixlar eller något sådant). Nästa generations protes ser som en människa som ser som en kratta. Nästa generation igen ser som en kratta i färg. Generationen därefter ser i HD. Generationen därefter igen ser bättre än en människa med 1.0 på båda ögonen, och därefter igen så kan ögonproteserna dessutom se i infrarött och ultraviolett.

Den sista generationen som nämns där ligger väl inom vad de flesta av oss får uppleva inom vår livstid. Vilket leder mig till nästa intressanta insikt:

Grundläggande biologiska funktioner kommer inom kort att vara en klassfråga. Inte bara hela tänder, utan funktioner på en helt annan nivå. Det är inte otänkbart att du inte släpps in på finklubben om du inte kan läsa skylten som visas med ultraviolett färg, eller kan hoppa två meter jämfota upp till entrén.

Det här tar vi till oss och reflekterar över bara genom att vara teknikvänliga och framtidspositiva.

Däremot tror jag att det är ett gigantiskt misstag att använda termen transhumanism. Den är helt obegriplig och har närmast ett löjets skimmer över sig i sitt romantiserande av framtiden. Prata om konkreta exempel i stället (som jag gjorde nu), då blir det begripligt.

Rick

C Magnus Berglund skrev

Hej

Bra tankar, men kanske vi bör ta det hela i små steg. Bara ett enkelt exempel: Ta detta med att en person kan funktionshindrad. Bara i detta finns det tankar som grundar sig i vår syn på integritet. För det är ju så att vissa funktionshindrade vill genom sin egen kraft komma över sitt funktionshinder för att känna integritet i sitt liv. Denna personlighet skulle eventuellt kunna känna sig kränkt av att bli pådyvlad proteser. Men så har vi även de som drar sig mot motsatsen. Teknik och proteser skall möjliggöra ett liv på den funktionshindrades villkor. En permobil kan byggas så att den som sitter i permobilen kan bli rest upp i permobilen, vilket gör att det är ingen kost att arbete med överskåp i ett vänligt kök.
Om vi i Piratpartiet problematiserar teknikvänlighet, integritet och funktionshinder på användarens villkor, både i vardagen och ute i samhället så kan vi ta steg mot en transhumanism utan att dra på oss en etikett som kan skrämma.
Samtidigt vill jag passa på att slå ett slag för Marschen för tillgänglighet: http://www.marschen.se/viewpage.php?page=610
som jag brukar bjuda in lokala aktivister på.

C Magnus Berglund skrev

Hej

Bra tankar, men kanske vi bör ta det hela i små steg. Bara ett enkelt exempel: Ta detta med att en person kan funktionshindrad. Bara i detta finns det tankar som grundar sig i vår syn på integritet. För det är ju så att vissa funktionshindrade vill genom sin egen kraft komma över sitt funktionshinder för att känna integritet i sitt liv. Denna personlighet skulle eventuellt kunna känna sig kränkt av att bli pådyvlad proteser. Men så har vi även de som drar sig mot motsatsen. Teknik och proteser skall möjliggöra ett liv på den funktionshindrades villkor. En permobil kan byggas så att den som sitter i permobilen kan bli rest upp i permobilen, vilket gör att det är ingen kost att arbete med överskåp i ett vänligt kök.
Om vi i Piratpartiet problematiserar teknikvänlighet, integritet och funktionshinder på användarens villkor, både i vardagen och ute i samhället så kan vi ta steg mot en transhumanism utan att dra på oss en etikett som kan skrämma.
Samtidigt vill jag passa på att slå ett slag för Marschen för tillgänglighet: http://www.marschen.se/viewpage.php?page=610
som jag brukar bjuda in lokala aktivister på.

Dag skrev

Ett viktigt och politiskt relevant område är lagar som berör kryoteknik, exempelvis hur obduktion vid brottsutredning av dödsorsak går före den avlidnes vilja att frysförvaras (jag gissar att detta gäller även i Sverige). Det finns många fler såna gråzoner och lagar som kommer ivägen för de som vill frysförvaras och det behövs politik för att ändra på det.

Dag skrev

Ett viktigt och politiskt relevant område är lagar som berör kryoteknik, exempelvis hur obduktion vid brottsutredning av dödsorsak går före den avlidnes vilja att frysförvaras (jag gissar att detta gäller även i Sverige). Det finns många fler såna gråzoner och lagar som kommer ivägen för de som vill frysförvaras och det behövs politik för att ändra på det.

Kristian Lundkvist skrev

Som säkerhetsmänniska måste jag vara lite tråkig och påpeka att man borde gå lite långsamt fram när man eventuellt ska byta ut delar, dels för risk att kroppen stöter bort implantat och dels för säkerhetsrisken (https://www.youtube.com/watch?v=metkEeZvHTg <- väldigt bra TEDtalk om detta). Löser man detta ser jag dock inga problem med det hela och anser väl att det borde hanteras som all annan vetenskap.

Kristian Lundkvist skrev

Som säkerhetsmänniska måste jag vara lite tråkig och påpeka att man borde gå lite långsamt fram när man eventuellt ska byta ut delar, dels för risk att kroppen stöter bort implantat och dels för säkerhetsrisken (https://www.youtube.com/watch?v=metkEeZvHTg <- väldigt bra TEDtalk om detta). Löser man detta ser jag dock inga problem med det hela och anser väl att det borde hanteras som all annan vetenskap.

C Magnus Berglund skrev

Nicholas

Jag pratar om realpolitik. Redan idag så försöker kommunerna pådyvla teknik på brukarna, om det innebär att man kan sänka den beviljade assistansersättningen. Självklart är det inte tvång, men trycket kan bli kränkande för den som ogillar teknik.

Kristian

Håller med dig i detta. Jag vill att vi börjar med att all teknik skall vara så långt som möjligt placerad utanför kroppen. Så fort man opererar in något skapas ärrvävnad. Vill du uppgradera tekniken så kan det till slut bli omöjligt att ens byta ut en det som har helt slutat fungera, för det finns bara ärrvävnad kvar i området. Integrationen kan fortfarande ske genom att ”läsa” nervsignaler och att ge biofeedback genom våra sinnen.

C Magnus Berglund skrev

Nicholas

Jag pratar om realpolitik. Redan idag så försöker kommunerna pådyvla teknik på brukarna, om det innebär att man kan sänka den beviljade assistansersättningen. Självklart är det inte tvång, men trycket kan bli kränkande för den som ogillar teknik.

Kristian

Håller med dig i detta. Jag vill att vi börjar med att all teknik skall vara så långt som möjligt placerad utanför kroppen. Så fort man opererar in något skapas ärrvävnad. Vill du uppgradera tekniken så kan det till slut bli omöjligt att ens byta ut en det som har helt slutat fungera, för det finns bara ärrvävnad kvar i området. Integrationen kan fortfarande ske genom att ”läsa” nervsignaler och att ge biofeedback genom våra sinnen.

Tommy skrev

Jag förknippar transhumanism med att skita i djur, natur och moral och tillåta groteska försök. Allt är tillåtet för att öka den mänskliga produktiviteten. Det är möjligt att jag har fått den bilden från skräck eller scififilmer, men jag har ingen positiv syn på ordet transhumanism. Jag skulle inte känna mig bekväm alls med det ordet.

Tommy skrev

Jag förknippar transhumanism med att skita i djur, natur och moral och tillåta groteska försök. Allt är tillåtet för att öka den mänskliga produktiviteten. Det är möjligt att jag har fått den bilden från skräck eller scififilmer, men jag har ingen positiv syn på ordet transhumanism. Jag skulle inte känna mig bekväm alls med det ordet.

Dag skrev

Henrik: om kryoteknik fungerar, dvs. om det går att återuppliva frysförvarade i framtiden, kan man jämföra det med dråp att förhindra att en avliden frysförvaras. De som väljer att frysförvaras gör det i hopp om att kunna återupplivas i framtiden och på så vis ”cheat death”, men om du dör under tvivelaktiga förhållanden kan en obduktion innebära att du inte frysförvaras i tid eller att din hjärna skadas bortom räddning av själva obduktionen. Du har då, från ett kryotekniskt perspektiv, berövats din potentiella framtid och potentiellt ett långt liv.

Dag skrev

Henrik: om kryoteknik fungerar, dvs. om det går att återuppliva frysförvarade i framtiden, kan man jämföra det med dråp att förhindra att en avliden frysförvaras. De som väljer att frysförvaras gör det i hopp om att kunna återupplivas i framtiden och på så vis ”cheat death”, men om du dör under tvivelaktiga förhållanden kan en obduktion innebära att du inte frysförvaras i tid eller att din hjärna skadas bortom räddning av själva obduktionen. Du har då, från ett kryotekniskt perspektiv, berövats din potentiella framtid och potentiellt ett långt liv.

Uno Hansson skrev

Jag tror att det som först och främst behövs är total Open Source så att kostnaderna för tillgängligheten till vardagsteknik blir den lägsta möjliga. Det jag då menar är öppna databaser med digitaliserade ”recept” som direkt kan styra verktygsmaskiner m.fl. som dygnet runt och utan direkt mänsklig medverkan exempelvis kan tillverka alla materialdelarna från en valfri husritningsskiss.

Uno Hansson skrev

Jag tror att det som först och främst behövs är total Open Source så att kostnaderna för tillgängligheten till vardagsteknik blir den lägsta möjliga. Det jag då menar är öppna databaser med digitaliserade ”recept” som direkt kan styra verktygsmaskiner m.fl. som dygnet runt och utan direkt mänsklig medverkan exempelvis kan tillverka alla materialdelarna från en valfri husritningsskiss.

Henrik Brändén skrev

Dag:

(1) Ja, OM kryoteknik fungerar! Om samhället i sitt lagstiftande skulle ta hänsyn till alla lika osannolika framtida möjligheter skulle ingenting någonsin kunna göras!

(2) Är det i din föreställningsvärld så att personen som låter sig frysas ner själv skulle klara av att återuppliva sig själv den dag vetenskapen kommit ikapp hans nedfryste kropp, eller menar du att de som överlevt honom ska ha ansvaret för att han då återbördas till livet?

(3) Menar du då att de överlevandes ansvar att se till att djupfrysta bevaras djupfrysta och sedan återupplivas bara ska gälla dem som före döden bett om att bli djupfrysta? Om du likställer att förhindra nedfrysningen med dråp tyder det i så fall på en märklig tolkning om tanken på allas lika värde: Om du likställer att hindra någon från att bli nedfryst med att döda honom borde du rimligen kräva att alla människor ska bli nedfrysta efter döden. Och då får vi för de överlevandes skull hoppas att den utveckling går snabbt, som ska göra det möjligt att återuppväcka de döda. För annars kommer kvarvarande mänsklighet snabbt att inte få något annat att syssla med än att laga fryshus, och se till att de får elektricitet!

Henrik Brändén skrev

Dag:

(1) Ja, OM kryoteknik fungerar! Om samhället i sitt lagstiftande skulle ta hänsyn till alla lika osannolika framtida möjligheter skulle ingenting någonsin kunna göras!

(2) Är det i din föreställningsvärld så att personen som låter sig frysas ner själv skulle klara av att återuppliva sig själv den dag vetenskapen kommit ikapp hans nedfryste kropp, eller menar du att de som överlevt honom ska ha ansvaret för att han då återbördas till livet?

(3) Menar du då att de överlevandes ansvar att se till att djupfrysta bevaras djupfrysta och sedan återupplivas bara ska gälla dem som före döden bett om att bli djupfrysta? Om du likställer att förhindra nedfrysningen med dråp tyder det i så fall på en märklig tolkning om tanken på allas lika värde: Om du likställer att hindra någon från att bli nedfryst med att döda honom borde du rimligen kräva att alla människor ska bli nedfrysta efter döden. Och då får vi för de överlevandes skull hoppas att den utveckling går snabbt, som ska göra det möjligt att återuppväcka de döda. För annars kommer kvarvarande mänsklighet snabbt att inte få något annat att syssla med än att laga fryshus, och se till att de får elektricitet!

Dag skrev

Henrik: frysförvaring finansieras normalt med livsförsäkring och hanteras av specialiserade företag som då även tar på sig ansvaret för återupplivning.

Man kan argumentera för att möjligheten att frysas ned skulle erbjudas alla, finansierat med skattepengar. Detta är en fråga utanför Piratpartiet, i min mening.

Vissa människor önskar uttryckligen att _inte_ frysförvaras, så erbjudandet bör inte vara obligatorisk. Faktum är att det är väldigt få som uttryckligen _vill_ frysförvaras, så resursfrågan tycks inte särskilt relevant.

Företagen som specialiserar sig inom detta investerar inkomsten från livsförsäkringarna och räntan räcker sedan för att finansiera driften av frysförvarandet.

Ditt argument i punkt 1 tycks mig ungefär som att argumentera emot religionsfrihet för att vi inte kan förutse vilken religion som ”stämmer”. Vad har det att göra med grundläggande rättigheter?

Även om man antar att döden är slutgiltig och att kryoteknik inte är gångbart så ser de flesta människor det som en självklarhet att man har vissa rättigheter även efter döden. Har man lämnat testamente förväntas det efterföljas, vill man begravas förväntas önskan beviljas. Inte ens organdonation är obligatoriskt. Att frysförvaras är dock ingen rättighet ens om du har betalat en livsförsäkring hela ditt liv för att finansiera frysförvaring.

Dag skrev

Henrik: frysförvaring finansieras normalt med livsförsäkring och hanteras av specialiserade företag som då även tar på sig ansvaret för återupplivning.

Man kan argumentera för att möjligheten att frysas ned skulle erbjudas alla, finansierat med skattepengar. Detta är en fråga utanför Piratpartiet, i min mening.

Vissa människor önskar uttryckligen att _inte_ frysförvaras, så erbjudandet bör inte vara obligatorisk. Faktum är att det är väldigt få som uttryckligen _vill_ frysförvaras, så resursfrågan tycks inte särskilt relevant.

Företagen som specialiserar sig inom detta investerar inkomsten från livsförsäkringarna och räntan räcker sedan för att finansiera driften av frysförvarandet.

Ditt argument i punkt 1 tycks mig ungefär som att argumentera emot religionsfrihet för att vi inte kan förutse vilken religion som ”stämmer”. Vad har det att göra med grundläggande rättigheter?

Även om man antar att döden är slutgiltig och att kryoteknik inte är gångbart så ser de flesta människor det som en självklarhet att man har vissa rättigheter även efter döden. Har man lämnat testamente förväntas det efterföljas, vill man begravas förväntas önskan beviljas. Inte ens organdonation är obligatoriskt. Att frysförvaras är dock ingen rättighet ens om du har betalat en livsförsäkring hela ditt liv för att finansiera frysförvaring.

Henrik Brändén skrev

Dag: Men den frysförvaring du diskuterar är väl inte kryoteknik? Fryser man in hela kroppar med de metoder som idag existerar bildas mängder av iskristaller inne i och mellan cellerna, som gör det hur osannolikt som helst att det skulle ligga i mänsklig förmåga att återuppliva dem som frysts ner. Det du beskriver låter som kvalificerat lurendrejeri, där sharlataner sminkar sig med lite vetenskaplig jargong, för att lura pengar av rika människor, som inte kan förlika sig med dödens oundviklighet.

Henrik Brändén skrev

Dag: Men den frysförvaring du diskuterar är väl inte kryoteknik? Fryser man in hela kroppar med de metoder som idag existerar bildas mängder av iskristaller inne i och mellan cellerna, som gör det hur osannolikt som helst att det skulle ligga i mänsklig förmåga att återuppliva dem som frysts ner. Det du beskriver låter som kvalificerat lurendrejeri, där sharlataner sminkar sig med lite vetenskaplig jargong, för att lura pengar av rika människor, som inte kan förlika sig med dödens oundviklighet.

Henrik Brändén skrev

Dag: Läst på lite på http://www.alcor.org/ och http://www.cryonics.org/. Möjligen kan man kalla det de gör för kryoteknik, men de metoder de beskriver kan omöjligen leda till att mer än en liten bråkdel av cellerna i de nedfrysta kropparna överlever. Ingenstans ser jag några löften om att de avgifter företagen tar ut skulle garantera någon framtida återupplivning, bara förvaring. Jag håller fast vid påståendet att det hela gränsar till lurendrejeri.

Henrik Brändén skrev

Dag: Läst på lite på http://www.alcor.org/ och http://www.cryonics.org/. Möjligen kan man kalla det de gör för kryoteknik, men de metoder de beskriver kan omöjligen leda till att mer än en liten bråkdel av cellerna i de nedfrysta kropparna överlever. Ingenstans ser jag några löften om att de avgifter företagen tar ut skulle garantera någon framtida återupplivning, bara förvaring. Jag håller fast vid påståendet att det hela gränsar till lurendrejeri.

Linus skrev

Strålande ide! Det behövs ett parti som förespråkar livsförlängning och transhumanism i Sverige

Linus skrev

Strålande ide! Det behövs ett parti som förespråkar livsförlängning och transhumanism i Sverige

ulf_pirat skrev

Jag tycker att tekniken ska vara till för att hjälpa alla människor till ett bättre liv. självfallet kommer tekniken att mer och mer få människor att leva längre så småningom. tekniken kan användas till att hjälpa åldringar och andra grupper som behöver stöd. Alla piratpartister är inte transhumanister, jag har en annan livsåskådning (som jag inte uppger just nu, för att inte diskutera detta). Om pp blir ett transhumanistiskt parti så riskerar vi att folk med andra livsåskådningar tar avstånd från oss.

ulf_pirat skrev

Jag tycker att tekniken ska vara till för att hjälpa alla människor till ett bättre liv. självfallet kommer tekniken att mer och mer få människor att leva längre så småningom. tekniken kan användas till att hjälpa åldringar och andra grupper som behöver stöd. Alla piratpartister är inte transhumanister, jag har en annan livsåskådning (som jag inte uppger just nu, för att inte diskutera detta). Om pp blir ett transhumanistiskt parti så riskerar vi att folk med andra livsåskådningar tar avstånd från oss.

Calandrella skrev

Mina kommentarer här, efter att ha läst igneom alla andras…

1. Givetvis är det viktigt att människan, inte ekonomin, sätts i centrum för vår teknikoptimism! (Och för all vår övriga politik f.ö.) Därför kallas det humanism. :-)

2. Att spara naturresurser, verka för teknisk odödlighet ( http://magnihasa.blogspot.se/2012/06/teknisk-ododlighet.html ) och se till att produkter designas för uppgradering istället är bra och rimmar väl med vår positiva framtidssyn.

3. @Henrik Brändén, varför är du emot genmodifiering av människor? Givetvis finns risker – liksom med så gott som all ny teknik. Givetvis är dessa risker större och får betydligt allvarligare konsekvenser, då det sker direkt på människor. Men om det görs med noggrann testning först, försiktighet och frivillighet som grund – varför inte? Nu spelar jag djävulens advokat; i själva verket är dessa frågor riktigt svåra, menar jag. Ett stort etiskt dilemma är att barnen inte får välja om de ska bli genetiskt modifierade.

4. Angående kemikalier/impulser som påverkar hjärnan: här finns stora risker, men också stora möjligheter. Egentligen är det ju ett slags förlängning – en organisk utveckling – av informationsteknik. Och traditionell IT har ökat kommunikationsmöjligheterna samtidigt som det gjort övervakning och desinformation lättare. Likväl protesterar vi inte mot IT, utan ser de fantastiska möjligheterna samtidigt som vi kritiserar missbruket. Det samma bör vi göra med ”organisk IT”, anser jag; även som såväl kommunikationsmöjligheterna som riskerna blir potentiellt mycket allvarligare.

5. Ja, ”mänskliga rättigheter” måste som begrepp rimligen vidgas till att innefatta även de som inte strikt är Homo sapiens i traditionell bemärkelse. Redan idag behöver vi anamma djurs rättigheter (som inte är riktigt detsamma), på sikt måste eventuella articifiella intelligenser/cyborgar/tekniskt skapade livsformer får rättigheter, och vem vet, en dag kanske även rymdvarelser?

6. @Rick Falkvinge: Mycket tänkvärt det du skriver om klass. Och i ett samhälle där tekniken hela tiden utvecklas för sjuka finns redan idag situationer där människor förvägras ofta toppmodern, för personerna extremt viktig och ekonomiskt mycket dyr medicin för att den anses just för dyr ( http://www.sydsvenskan.se/vetenskap/halsa/dyr-medicin-stoppas-for-psoriasispatienter/ och http://www.svt.se/2.22620/1.2624031/cancermedicin_effektiv_-_men_for_dyr är bara två exempel). Utvecklas de sociala, positiva rättigheterna i takt med teknikutvecklingen? Och hur ska vi förhålla oss till detta kontra det faktum att många människor svälter och kan räddas till mycket lägre kostnader? Nå, ett första steg är givetvis att sluta använda 40 procent av EU:s budget till jordbruket… Men i längden finns definitivt dessa problem i vilket fall – särskilt när det, som du talar om, kommer organ som ligger [i]över[/i] den traditionella mänskliga nivån. Hur hanterar vi den saken? Att ha strikt marknadsekonomiska svar här fungerar i vilket fall inte. Och även hos socialismen skapas fördelningsproblematik.

7. Termen transhumanism kanske upplevs som just ”löjlig”, hos vissa rentav skrämmande (sci-fi! singularitet!) – de flesta tror jag dock inte alls känner till begreppet. Att behöva börja om med ett nytt, för partiet viktigt spår basically från scratch vore jobbigt. Vi anses redan snäva/konstiga/världsfrånvända; att öka på det ytterligare, genom att anamma ett tämligen okänt begrepp, vore rent taktiskt nog inte särskilt bra.

För att komma fram till något slags slutsats som jag tycker uttrycker mina åsikter väl samtidigt som det tar hänsyn till/bemöter andras i denna tråd (även Kristians, Magnus Berglunds och Tommys) avser jag skriva ett nytt breddningsförslag till denna blogg.

Calandrella skrev

Mina kommentarer här, efter att ha läst igneom alla andras…

1. Givetvis är det viktigt att människan, inte ekonomin, sätts i centrum för vår teknikoptimism! (Och för all vår övriga politik f.ö.) Därför kallas det humanism. :-)

2. Att spara naturresurser, verka för teknisk odödlighet ( http://magnihasa.blogspot.se/2012/06/teknisk-ododlighet.html ) och se till att produkter designas för uppgradering istället är bra och rimmar väl med vår positiva framtidssyn.

3. @Henrik Brändén, varför är du emot genmodifiering av människor? Givetvis finns risker – liksom med så gott som all ny teknik. Givetvis är dessa risker större och får betydligt allvarligare konsekvenser, då det sker direkt på människor. Men om det görs med noggrann testning först, försiktighet och frivillighet som grund – varför inte? Nu spelar jag djävulens advokat; i själva verket är dessa frågor riktigt svåra, menar jag. Ett stort etiskt dilemma är att barnen inte får välja om de ska bli genetiskt modifierade.

4. Angående kemikalier/impulser som påverkar hjärnan: här finns stora risker, men också stora möjligheter. Egentligen är det ju ett slags förlängning – en organisk utveckling – av informationsteknik. Och traditionell IT har ökat kommunikationsmöjligheterna samtidigt som det gjort övervakning och desinformation lättare. Likväl protesterar vi inte mot IT, utan ser de fantastiska möjligheterna samtidigt som vi kritiserar missbruket. Det samma bör vi göra med ”organisk IT”, anser jag; även som såväl kommunikationsmöjligheterna som riskerna blir potentiellt mycket allvarligare.

5. Ja, ”mänskliga rättigheter” måste som begrepp rimligen vidgas till att innefatta även de som inte strikt är Homo sapiens i traditionell bemärkelse. Redan idag behöver vi anamma djurs rättigheter (som inte är riktigt detsamma), på sikt måste eventuella articifiella intelligenser/cyborgar/tekniskt skapade livsformer får rättigheter, och vem vet, en dag kanske även rymdvarelser?

6. @Rick Falkvinge: Mycket tänkvärt det du skriver om klass. Och i ett samhälle där tekniken hela tiden utvecklas för sjuka finns redan idag situationer där människor förvägras ofta toppmodern, för personerna extremt viktig och ekonomiskt mycket dyr medicin för att den anses just för dyr ( http://www.sydsvenskan.se/vetenskap/halsa/dyr-medicin-stoppas-for-psoriasispatienter/ och http://www.svt.se/2.22620/1.2624031/cancermedicin_effektiv_-_men_for_dyr är bara två exempel). Utvecklas de sociala, positiva rättigheterna i takt med teknikutvecklingen? Och hur ska vi förhålla oss till detta kontra det faktum att många människor svälter och kan räddas till mycket lägre kostnader? Nå, ett första steg är givetvis att sluta använda 40 procent av EU:s budget till jordbruket… Men i längden finns definitivt dessa problem i vilket fall – särskilt när det, som du talar om, kommer organ som ligger [i]över[/i] den traditionella mänskliga nivån. Hur hanterar vi den saken? Att ha strikt marknadsekonomiska svar här fungerar i vilket fall inte. Och även hos socialismen skapas fördelningsproblematik.

7. Termen transhumanism kanske upplevs som just ”löjlig”, hos vissa rentav skrämmande (sci-fi! singularitet!) – de flesta tror jag dock inte alls känner till begreppet. Att behöva börja om med ett nytt, för partiet viktigt spår basically från scratch vore jobbigt. Vi anses redan snäva/konstiga/världsfrånvända; att öka på det ytterligare, genom att anamma ett tämligen okänt begrepp, vore rent taktiskt nog inte särskilt bra.

För att komma fram till något slags slutsats som jag tycker uttrycker mina åsikter väl samtidigt som det tar hänsyn till/bemöter andras i denna tråd (även Kristians, Magnus Berglunds och Tommys) avser jag skriva ett nytt breddningsförslag till denna blogg.

Mikael skrev

Mycket intressant framtid. Bra att Piratpartiet tar ställning för dessa teknologier. Som läget är nu så är teknologierna inlåsta för allmänheten. De används inom forskning för att utveckla artificiell intelligens och syntetisk/digital telepati. Piratpartiet bör också ta ställning till hur staten skall hantera alla de människor som under de senaste 30 åren har använts utan deras samtycke för att utveckla dessa teknologier. Det handlar om test av olika implantat, sinnesuppladdning och därtill hörande medicinska experiment. Delar av människors tankar och känslor finns redan on-line uppkopplade i datorsimuleringar.I dessa simuleringar gäller inte mänskliga rättigheter. Forskarna kan ostört simulera smärtor, placeboeffekter, inbillning, rädsla mm. Den som påstår att teknologin redan är under utveckling blir inte trodd. När militären finansierar delar av svensk neuroforskning blir det extra viktigt att ha en bredare förankring om dessa teknologier i samhället.

Mikael skrev

Mycket intressant framtid. Bra att Piratpartiet tar ställning för dessa teknologier. Som läget är nu så är teknologierna inlåsta för allmänheten. De används inom forskning för att utveckla artificiell intelligens och syntetisk/digital telepati. Piratpartiet bör också ta ställning till hur staten skall hantera alla de människor som under de senaste 30 åren har använts utan deras samtycke för att utveckla dessa teknologier. Det handlar om test av olika implantat, sinnesuppladdning och därtill hörande medicinska experiment. Delar av människors tankar och känslor finns redan on-line uppkopplade i datorsimuleringar.I dessa simuleringar gäller inte mänskliga rättigheter. Forskarna kan ostört simulera smärtor, placeboeffekter, inbillning, rädsla mm. Den som påstår att teknologin redan är under utveckling blir inte trodd. När militären finansierar delar av svensk neuroforskning blir det extra viktigt att ha en bredare förankring om dessa teknologier i samhället.

Martin J Sällberg skrev

Det behövs faktiskt varken datorer, konstgjord genteknik eller nanoteknik för transhumanism. På Pure science Wiki finns det bevis för att levande varelser inte har några biodeterministiska gränser utan att evolutionen sker genom miljömässigt avlägsnande av hinder mot framsteg, samt att nästa steg i mänsklighetens evolution effektivast sker genom att avskaffa allt socialt tryck att beskylla och rättfärdiga.

Lämna ett svar till Henrik Brändén Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>