Utvecklingen i medicin kräver nytänkande

Jag vill att Piratpartiet arbetar för att all kunskap som kan främja individens personliga hälsa tas tillvara och på bästa sätt används för att driva personanpassad preventiv medicin, forskning, vård och omsorg.

Problemområdet omfattar elektroniska journaler, laboratorie- och röntgensystem, kvalitetsregister, biobanksregister, läkemedels- och förskrivningsregister, pågående och planerade forskningsstudier, resultat från forskning och utveckling inom häslosektorer, och övriga register och system som är bärare av information och data som kan användas för proaktivt hälsoarbete och behandling av etablerad sjukdom. Problemet integrerade och rikstäckande journalsystem är diskuterat av Anna Troberg tidigare.

Nya insikter driver handlingar för behovsbaserad utveckling

 • öppen samverkan utan inlåsning
 • demokratisera nyttjande av teknik och verktyg (tex artificiell intelligens) för analys och tolkning av data och information
 • undvika att verktyg och metoder enbart hamnar i händerna på stora aktörer och mäktiga institutioner
 • distribuera data brett
 • teknik och resurser kräver mer publik spridning för mer rättvist konkurrensmässigt samverkande
 • göra register (journaler) tillgängliga
 • den enskilda individen kontrollerar integritet och behörighet till användning genom medgivande
 • öka tillgängligheten till prekliniska och kliniska forksningsresultat
 • alla resultat måste publiceras, positiva och negativa
 • läkemedelsutveckling och klinisk forskning och utveckling ska komma alla till del
 • all hälsorelaterad information som ligger till grund för beslut, rekommendationer och för reklam måste vara evidensbaserad

Läkemedelsutveckling och klinisk forskning & utveckling måste skifta fokus: individ och behov.

Den ökande kunskapen om individens verkliga livssituation skapar växande möjligheter attmöta enskilda individers och patienters behov inom vård och omsorg, och medicinsk och bioteknologisk forskning. Vetskap om faktorer som påverkar individens hälsa och sjukdomsutveckling kan med hjälp av ny teknik och kunskap vidare utvecklas och monitoreras genom

 • kombination av radikalt ändrad forsknings- och undersökningsmetodologi,
 • avancerad teknologi för interaktiv kommunikation i realtid mellan individen och individens kontaktperson inom vård eller forskning, och
 • applicering av avancerade evolutionära matematiska modeller och verktyg för realtidsanalys och prediktivt beslutsstöd.

Läkemedelsutveckling driven av stora läkemedelsbolag fungerar inte längre. Strävan efter nya produkter och produktområden med än större försäljningspotential har slagit tillbaka. Lönsamhet måste sökas i områden där kreativa lösningar ger stöd för behandling av begränsade sjukdomsgrupper och mer sällsynta sjukdomar. Ett skäl till misslyckanden inom farmaceutisk utveckling är produktorienterad forskning, forskning som i första hand fokuserar på positionering av en produkt och på stora breda patientgrupper och volymsförsäljning. Produktens profil skräddarsys bättre genom fördjupad kunskap om individens eller patientens behov. Här krävs betydande förändringar mot mer individanpassad framfart till stöd för nyutveckling av behandlingsmodeller och skärpning av användningen av redan existerande metoder och läkemedel. För detta krävs fördjupad kunskap avseende individuella behov, dvs förståelse av individers och patienters hälsoprofiler och de karakteristika som beskriver samtliga faktorer som påverkar, eller inte påverkar, sjukdomsutveckling och -förlopp.

En observation i stundens ögonblick. En sjukdom är vanligtvis diagnostiserad från en serie observationer och undersökningar av symtom och data från blodprover, fysiologiska tester och ett antal andra kliniska undersökningar kombinerat med sjukdomshistoria och intervjuer.

En alternativ vy av en individs eller patients situation kan etableras genom att observera information och trender i realtid. Detta realtidsdataflöde kombineras med betydligt mindre frekvent uppdaterad information i relaterade system och register. Genom att applicera prediktiv analys för att karakterisera mönster i den samlade informationsmängden kan hälsosituationen eller sjukdomsutvecklingen följas med betydande upplösning som bättre beskriver förutsättningar för anpassad behandling.

Mikael Larsson

Finns på min blogg, Facebook och Twitter.

 

 

 

Kommentarer

jeffer skrev

Mycket bra!

Fritt och intensivt flöde och utveckling av kunskap mot allt högre nivåer till individens nytta och glädje.

Dagens immaterialrätt är broms med friktion, fördröjning och förvanskning som följd.

jeffer skrev

Mycket bra!

Fritt och intensivt flöde och utveckling av kunskap mot allt högre nivåer till individens nytta och glädje.

Dagens immaterialrätt är broms med friktion, fördröjning och förvanskning som följd.

MOB_i_L på Twitter skrev

Jag tror inte följande citat är ett speciellt bra förslag: ”all hälsorelaterad information som ligger till grund för beslut, rekommendationer och för reklam måste vara evidensbaserad”.

Detta kommer bli en inskränkning i yttrandefriheten. Folk får ju äta vad de vill och sprida vilken information om varför de äter det de äter. I en öppen debatt får andra kritisera detta, men att förbjuda t.ex. reklam för LCHF-kost eller homeopatiska preparat bara för att de inte är evidensbaserade är att inskränka friheten allt för mycket. Även om en viss kost inte är bra för alla så kan den ju vara bra för vissa i kombination med en viss livsstil. Det är klart man får inte utlova mer än vad man kan hålla, men det gäller väl för reklam redan idag och det behövs inga extra inskränkningar. Vad syftar du på med detta förslag? Vad är det för reklam du vill förbjuda?

MOB_i_L på Twitter skrev

Jag tror inte följande citat är ett speciellt bra förslag: ”all hälsorelaterad information som ligger till grund för beslut, rekommendationer och för reklam måste vara evidensbaserad”.

Detta kommer bli en inskränkning i yttrandefriheten. Folk får ju äta vad de vill och sprida vilken information om varför de äter det de äter. I en öppen debatt får andra kritisera detta, men att förbjuda t.ex. reklam för LCHF-kost eller homeopatiska preparat bara för att de inte är evidensbaserade är att inskränka friheten allt för mycket. Även om en viss kost inte är bra för alla så kan den ju vara bra för vissa i kombination med en viss livsstil. Det är klart man får inte utlova mer än vad man kan hålla, men det gäller väl för reklam redan idag och det behövs inga extra inskränkningar. Vad syftar du på med detta förslag? Vad är det för reklam du vill förbjuda?

Mikael Larson skrev

Alla försök att inskränka yttrandefriheten ska naturligtvis granskas med stor noggrannhet. Syftet får aldrig bli att hindra en enskild individ att fatta ett eget – välgrundat – beslut.

Yttrandefrihet innebär inte att man har rätt att föra en oinitierad person bakom ljuset. Så sker inte sällan när viktiga fakta utesluts eller helt enkelt undanhålls av rent kommersiella skäl. Det är absolut inte bättre att man underlåter att göra vissa grundläggande eller bekräftande försök för att föra fram avgörande skäl för att välja en produkt.

Det kan aldrig vara rätt eller motiverat av yttrandefrihetsskäl att föra fram ett rent åsiktsbaserat och vidlyftigt påstående som kan vara livsavgörande för en annan människa, som tex kämpar med sin cancer. För mig får du gärna välja en homeopatisk produkt – så länge du är informerad och produkten i studier påvisat de effekter som åberopas.

Läkemedel genomgår idag en benhård granskning som kan göras, inte hårdare, men betydligt bättre. När det gäller en stor del av alla produkter som florerar inom hälsoområdet krävs eller sker ingen granskning alls. Min menig är att detta vilseför och helt enkelt lurar oss människor.

Information måste tas fram och göras åtkomlig på ett tillgängligt sätt, för att styrka ett påstående, vilket som helst. Annars ska det tydligt framgå att detta är en åsikt, en ren åsikt underbyggt enbart av en uppfattning och tyckande.

Jag anser begreppet evidensbaserat säger det som behöver sägas.

Mikael Larson skrev

Alla försök att inskränka yttrandefriheten ska naturligtvis granskas med stor noggrannhet. Syftet får aldrig bli att hindra en enskild individ att fatta ett eget – välgrundat – beslut.

Yttrandefrihet innebär inte att man har rätt att föra en oinitierad person bakom ljuset. Så sker inte sällan när viktiga fakta utesluts eller helt enkelt undanhålls av rent kommersiella skäl. Det är absolut inte bättre att man underlåter att göra vissa grundläggande eller bekräftande försök för att föra fram avgörande skäl för att välja en produkt.

Det kan aldrig vara rätt eller motiverat av yttrandefrihetsskäl att föra fram ett rent åsiktsbaserat och vidlyftigt påstående som kan vara livsavgörande för en annan människa, som tex kämpar med sin cancer. För mig får du gärna välja en homeopatisk produkt – så länge du är informerad och produkten i studier påvisat de effekter som åberopas.

Läkemedel genomgår idag en benhård granskning som kan göras, inte hårdare, men betydligt bättre. När det gäller en stor del av alla produkter som florerar inom hälsoområdet krävs eller sker ingen granskning alls. Min menig är att detta vilseför och helt enkelt lurar oss människor.

Information måste tas fram och göras åtkomlig på ett tillgängligt sätt, för att styrka ett påstående, vilket som helst. Annars ska det tydligt framgå att detta är en åsikt, en ren åsikt underbyggt enbart av en uppfattning och tyckande.

Jag anser begreppet evidensbaserat säger det som behöver sägas.

Stoffe skrev

Det vore ändå rätt trevligt med vissa krav på evidens om man ska påstå att något fungerar. LCHFarna kan därmed hänvisa till t.ex. hur insulin-produktionen fungerar och vilka effekter det har men däremot inte påstå att kosten är bevisat bra under en flerårsperiod (förutsätter att det inte finns någon studie på det, då det är ett relativt nytt fenomen även om liknande dieter funnits länge). Homeopaterna skulle inte få påstå något alls, antar jag, men är det verkligen ett problem?

Jag tänker att man fortfarande skulle få sälja och göra reklam, men inte påstå någon verkan som inte är bevisad. Man får därmed göra reklam för homeopatisk medicin, men inte säga att det är bevisat verksamt, man får göra reklam för LCHF-kost och säga att det bygger på kända medicinska principer men inte påstå att det är en långsiktigt hälsosam kost. Ungefär så. Om det nu funkar så borde det dessutom gå att bevisa. För inte säljer de väl en produkt som inte funkar eller som inte kollats om den funkar?

Egentligen kokar det väl ner till att inte tillåta lögner eller vilseledande marknadsföring om viktiga produkter och att om man har ett påstående om sin produkt får man vara beredd att backa upp det.

Stoffe skrev

Det vore ändå rätt trevligt med vissa krav på evidens om man ska påstå att något fungerar. LCHFarna kan därmed hänvisa till t.ex. hur insulin-produktionen fungerar och vilka effekter det har men däremot inte påstå att kosten är bevisat bra under en flerårsperiod (förutsätter att det inte finns någon studie på det, då det är ett relativt nytt fenomen även om liknande dieter funnits länge). Homeopaterna skulle inte få påstå något alls, antar jag, men är det verkligen ett problem?

Jag tänker att man fortfarande skulle få sälja och göra reklam, men inte påstå någon verkan som inte är bevisad. Man får därmed göra reklam för homeopatisk medicin, men inte säga att det är bevisat verksamt, man får göra reklam för LCHF-kost och säga att det bygger på kända medicinska principer men inte påstå att det är en långsiktigt hälsosam kost. Ungefär så. Om det nu funkar så borde det dessutom gå att bevisa. För inte säljer de väl en produkt som inte funkar eller som inte kollats om den funkar?

Egentligen kokar det väl ner till att inte tillåta lögner eller vilseledande marknadsföring om viktiga produkter och att om man har ett påstående om sin produkt får man vara beredd att backa upp det.

Stefan L. skrev

Being a scientist myself and having worked with large population based studies I have an objection:

Publishing not successful analyses will keep scientists from working on interesting thinks. Every publication is more or less telling, that we did not find anything else in the dataset that was worth publishing.

You also mentioned (1) the sharing of data and (2) ’avancerade evolutionära matematiska modeller’.
1: I am sure, that data will be shared in the future. It already started with http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/ or similar approaches.
2: I do not get your meaning there. To my knowledge there are no NN or other machine learning approaches that have shown to be working – not only on the test datasets, but also on real live results. But please convince me that I am wrong. I would LOVE to learn about the working black boxes!

Your criticism on pharma is of cause something that is right. I think you are with me if I want to have save medicine – right? Therefore there are clinical trials. And to produce medicine, that can be applied in these trials is really expensive. Not to mention the design and analysis of such a study or any other cost around it. Therefore it is not possible to create compounds that do not create revenue.

And now to your personalized medicine argument. Personalized medicine is the way to go and has reached even the pharma industry. But the study in a personalized medicine setting is it is even more complicated / expensive as for ’normal’ compounds. One important issue with clinical studies it to find usful patients for your study. And if you have a compound that does work for 1% of the patients you on the one hand might not find enough that want to take part in the study and on the other hand whom do you sell the compound?

And last but not least – how can a political party change the situation? Do you see a way out of this problem using the Swedish legal system?

Stefan L. skrev

Being a scientist myself and having worked with large population based studies I have an objection:

Publishing not successful analyses will keep scientists from working on interesting thinks. Every publication is more or less telling, that we did not find anything else in the dataset that was worth publishing.

You also mentioned (1) the sharing of data and (2) ’avancerade evolutionära matematiska modeller’.
1: I am sure, that data will be shared in the future. It already started with http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/ or similar approaches.
2: I do not get your meaning there. To my knowledge there are no NN or other machine learning approaches that have shown to be working – not only on the test datasets, but also on real live results. But please convince me that I am wrong. I would LOVE to learn about the working black boxes!

Your criticism on pharma is of cause something that is right. I think you are with me if I want to have save medicine – right? Therefore there are clinical trials. And to produce medicine, that can be applied in these trials is really expensive. Not to mention the design and analysis of such a study or any other cost around it. Therefore it is not possible to create compounds that do not create revenue.

And now to your personalized medicine argument. Personalized medicine is the way to go and has reached even the pharma industry. But the study in a personalized medicine setting is it is even more complicated / expensive as for ’normal’ compounds. One important issue with clinical studies it to find usful patients for your study. And if you have a compound that does work for 1% of the patients you on the one hand might not find enough that want to take part in the study and on the other hand whom do you sell the compound?

And last but not least – how can a political party change the situation? Do you see a way out of this problem using the Swedish legal system?

Mikael Larson skrev

Hej Stefan

Visst är delning av data på väg att hända, men det sker alldeles för långsamt för att möta flera av de behov vi vet kan mötas och hanteras på ett betydligt bättre och mer effektivt sätt. Med mer och bredare data krävs bättre förmåga att tolka och analysera komplexiteten i de samband vi vill observera. Dagens teknik och metodik ger oss möjlighet att iaktta mönster i den mer komplexa informationsmängden och låta den vägleda oss till mer precisa analyser och statistiska beräkningar (för att tillgodose tex myndigheters behov för tex ett läkemedelsgodkännande). Jag har pulat med läkemedelsutveckling och kliniska studier i många år och försöker mig nu på att utanför läkemedelsjättens begränsningar lösa problemen med bla rekrytering av patienter till studier, förändra och förbättra undersökningsmetodiken och introducera kunskapsutvecklande analytisk metodik av stora datamängder. Framgångarna har inte uteblivit. Visst finns modellerna och verktygen som hjälper oss att maskinellt vandra i den svarta lådan. Kanske inte räcker för att övertyga dig helt, men jag vill ändå göra gällande att det sker. Och dessutom tycker jag mig veta att kunnande och kompetens finns just i piratrörelsen för att ta ett gediget grepp kring de problem som kan hjälpa oss till skarpare forskning och utveckling. Lagstiftningen är en begränsning men inte ett hinder. Vi har nafsat lite här och det ser inte alls dumt ut.

Mikael Larson skrev

Hej Stefan

Visst är delning av data på väg att hända, men det sker alldeles för långsamt för att möta flera av de behov vi vet kan mötas och hanteras på ett betydligt bättre och mer effektivt sätt. Med mer och bredare data krävs bättre förmåga att tolka och analysera komplexiteten i de samband vi vill observera. Dagens teknik och metodik ger oss möjlighet att iaktta mönster i den mer komplexa informationsmängden och låta den vägleda oss till mer precisa analyser och statistiska beräkningar (för att tillgodose tex myndigheters behov för tex ett läkemedelsgodkännande). Jag har pulat med läkemedelsutveckling och kliniska studier i många år och försöker mig nu på att utanför läkemedelsjättens begränsningar lösa problemen med bla rekrytering av patienter till studier, förändra och förbättra undersökningsmetodiken och introducera kunskapsutvecklande analytisk metodik av stora datamängder. Framgångarna har inte uteblivit. Visst finns modellerna och verktygen som hjälper oss att maskinellt vandra i den svarta lådan. Kanske inte räcker för att övertyga dig helt, men jag vill ändå göra gällande att det sker. Och dessutom tycker jag mig veta att kunnande och kompetens finns just i piratrörelsen för att ta ett gediget grepp kring de problem som kan hjälpa oss till skarpare forskning och utveckling. Lagstiftningen är en begränsning men inte ett hinder. Vi har nafsat lite här och det ser inte alls dumt ut.

Calandrella skrev

Inskränkning i yttrandefriheten vad gäller krav på att man enbart ska få rekommendera evidensgrundade kostförslag måste begränsas till näringsidkare. Annars är det oacceptabelt.

Flera andra förslag är helt enkelt för avancerade för mig som lekman att riktigt förstå, även om de säkert kan vara jättebra.

Calandrella skrev

Inskränkning i yttrandefriheten vad gäller krav på att man enbart ska få rekommendera evidensgrundade kostförslag måste begränsas till näringsidkare. Annars är det oacceptabelt.

Flera andra förslag är helt enkelt för avancerade för mig som lekman att riktigt förstå, även om de säkert kan vara jättebra.

Mikael Larson skrev

Calandrella, förutom näringsidkare, vilka är det då som marknadsför och säljer produkter? Jag kanske inte tänkt klart, så hjälp mig.
Dessutom kan det aldrig betraktas som en inskränkning i yttrandefriheten – som jag värnar mer än mycket annat – att förhindra lurendrejeri och att kapitalisera på folks goda tro eller okunskap. Yttrandefriheten kan däremot användas för att ”dra ner byxorna” på skojare och charlataner.

Mikael Larson skrev

Calandrella, förutom näringsidkare, vilka är det då som marknadsför och säljer produkter? Jag kanske inte tänkt klart, så hjälp mig.
Dessutom kan det aldrig betraktas som en inskränkning i yttrandefriheten – som jag värnar mer än mycket annat – att förhindra lurendrejeri och att kapitalisera på folks goda tro eller okunskap. Yttrandefriheten kan däremot användas för att ”dra ner byxorna” på skojare och charlataner.

Lämna ett svar till Mikael Larson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>