Ett förtroendeingivande och hållbart IT-bistånd

(Denna text är resultatet av ett svärmarbete kring IT-bistånd som jag drog igång för lite mer än ett år sedan. Svärmarbetet ledde fram till en debattartikel på SVT Debatt, som jag nu bearbetat något för att ta hänsyn till det som skett i världen sedan texten publicerades.)

Biståndsminister Gunilla Carlsson tog förra året initiativet att bjuda in till ett samtal om hur ”informations- och kommunikations-teknologi ska användas för att stärka frihet och demokrati i utvecklingsländer”. Det var ett bra initiativ.

Den senaste årets händelser i bland annat Tunisien, Egypten, Libyen och Syrien har ställt dessa frågor på sin spets. Det har blivit tydligt hur viktig fri kommunikation och obrutna informationskedjor är för att kunna bedriva någon form av demokratiarbete. I dag när så mycket kommunikation och information går via nätet betyder det att it-bistånd måste bli en central och permanent del av det totala biståndsarbetet.

It-bistånd liknar på flera sätt traditionellt biståndsarbete. Man måste arbeta både proaktivt och långsiktigt och samtidigt bygga upp en beredskap för akuta nödsituationer. Ju bättre långsiktighet man har i sitt arbete, desto fler akuta nödsituationer kan man undvika.

Men det finns också signifikanta skillnader. Traditionellt biståndsarbete har oftast en tydlig mottagare. It-bistånd handlar inte sällan om att istället bygga upp en stabil och öppen infrastruktur som kan garantera fri och öppen kommunikation för alla och envar. Detta är en känslig utmaning, eftersom det kräver en gedigen tro på öppenheten och yttrandefrihet, även för dem vars åsikter, medel och mål man inte delar, och det är något många beslutsfattare i dag tyvärr saknar.

Piratpartiet anser dock att vi alla har ett ansvar att bidra till öppenhet, frihet och demokrati i världen. Vi får inte låta oss skrämmas till tystnad och passivitet av dem som av olika anledningar är emot dessa grundläggande fri- och rättigheter och missbrukar våra öppna system för att nå sina mål.

Piratpartiet bör därför förorda ett it-bistånd där fokus läggs på av decentralisering, kunskap och självrannsakan.

Dagens nät är skört. Flaskhalsar och få centrala knutpunkter gör det lätt för mindre nogräknade makthavare att censurera, blockera och helt eller delvis stänga ner nätet för att förhindra människor att kommunicera fritt med varandra och omvärlden.

Genom att i fredstid stödja telekombolag som satsar i utvecklingsländer kan man bygga bort flaskhalsar och skapa fler knutpunkter som gör nätets grundläggande struktur mer decentraliserad. Detta gör det också lättare för människor att använda olika typer av anonymiserande kommunikations-tunnlar, som till exempel de Tor-servrar som Piratpartiet driver för att bland andra hjälpa demokratikämpar i Iran.

Det är inte bara hårdvaran som måste decentraliseras, det gäller även programvaran. Genom vida spridd och använd licensierad programvara får privata företag för stor makt över människors kommunikation. Genom att uppmuntra stater, företag och enskilda att i största möjliga mån använda sig av öppen programvara slipper man att måla in sig i ett licensierat hörn. Öppen programvara är dessutom långt mycket mer kostnadseffektiv.

Decentralisering behövs också vad det gäller de sociala verktyg vi använder. Under året som gått har vi stundtals fått förlitat oss på att privata tjänster som Facebook och Twitter ska leverera information om läget i arabvärlden. Dessa och andra liknande företag är svaga länkar i den ack så viktiga informationskedjan. Företag kan lätt påverkas av stater eller själva få för sig att blockera och censurera av olika anledningar. Därför är det viktigt att stödja utvecklingen av alternativa sociala medieprojekt, som till exempel communityprojektet Diaspora.

På grund av sin inneboende skörhet kommer internet att sluta fungera lokalt i vissa typer av krissituationer. När det sker uppstår ett akut informationsnödläge. Det blir ytterst svårt för omvärlden att få information om vad som händer i området. Det försvårar och försenar reaktioner och hjälpinsatser. Vi har sett det i bland annat Egypten och Libyen. Därför är det viktigt att skapa många olika alternativa kommunikationsvägar.
Ett alternativt typ av nätverk är så kallade meshnätverk. I ett meshnätverk finns inga ömtåliga centrala knutpunkter. Varje dator i nätet utgör en knutpunkt, vilket gör meshnätverk tåliga. Meshnätverk är förvisso av mer lokal karaktär, men även möjligheten att kunna kommunicera inom till exempel en stad eller mindre region kan i nödsituationer vara helt avgörande.

Praktiska åtgärder i all ära, men kunskap är en viktig del av allt biståndsarbete. Långsiktigt är det av vikt att sprida kunskap om hur man rent praktiskt går runt blockeringar, undviker censur och använder olika typer av anonymiserings-tjänster för att på så sätt kunna kommunicera fritt och utan statlig övervakning och risk för repressalier.

Ett sätt att enkelt sprida både kunskap och teknik för detta är att stödja utvecklingen av projektet FreedomBox. Projektet går ut på att ta fram en liten, inte större än en mobilladdare, och billig låda som innehåller en hemserver med funktioner för krypterad mejl och ljud- och bildkommunikation. Syftet är att erbjuda lätthanterad frihet i en liten ask, även för de som lever på en plats där makthavarna räds fri kommunikation medborgare emellan.

Ett annat utmärkt sätt att sprida allmän it-kunskap är att stödja initiativ som OLPC (One Laptop Per Child). Det är ett projekt som syftar till att ge alla barn i utvecklingsländer en egen, enkel bärbar dator för att på så sätt bidra till deras utbildning.

Slutligen måste Piratpartiet betona vikten av att inte underskatta det psykologiska elementet när det gäller biståndsarbete. För att kunna bedriva ett effektivt bistånds-arbete, måste man inge förtroende. Det finns inget utrymme för dubbelmoral. Man kan exempelvis inte göra stor affär av att önska andra fri kommunikation om man inte är beredd att ge sina egna medborgare det.

Sverige har uppenbara förtroendeproblem i it-biståndsfrågan och dessa måste lösas. Vi har inte bara exporterat övervakningsutrustning till Libyen, Azerbadzjan, Vitryssland och Uzbekistan. Vi är dessutom i full färd med att bygga upp samma typ av övervakningssystem och inskränkningar av den fria kommunikationen på nätet på hemmaplan, som vi säger oss vilja hjälpa demokratikämpar på andra platser i världen att undkomma.

Om Sverige vill bedriva ett trovärdigt och ärligt it-bistånd, måste vi omedelbart börja behandla våra egna medborgare som vi förväntar oss att andra länder ska behandla sina. Vi måste stoppa all export av övervakningsutrustning, riva upp FRA-lagen och implementeringen av datalagringsdirektivet. Först då kan vi se andra demokratikämpar i ögonen och bedriva ett rakryggat och effektivt it-biståndsarbete.

Anna Troberg
Partiledare

Jag finns dessutom på min privata blogg, på min blogg på Nyheter24 och på Twitter, Google+, Facebook och YouTube. Man kan även mejla mig på anna.troberg@piratpartiet.se.

Kommentarer

steelneck skrev

Var lite försiktig kring detta med IT-bistånd. Informationsteknik kan, som du så väl vet, lika gärna användas för övervakning som för opinionsbildning. Slektiv censur kan också användas för att styra folk till det som inte censureras. Lyssna på den Kinesiske bloggaren och Journalisten Michael Anti, även känd som Zhao Jing på ämnet Kina och mikrobloggarnas makt på UR Samtiden:

http://urplay.se/169497

Det märks när han talar att han väljer sina ord mycket noga med tanke på makten i sitt hemland. Han nämner precis det jag också påpekar ovan, men det han ser som den bästa hjälpen vi någonsin kan ge var mycket enklare ”Hold on to your values”. De har idag börjat se ett visst ljus och förändringarna kommer sakta genom sociala förändringar, inte dekret från ovan. Vi är det lilla ledjus de har att navigera efter, men om vi inte kan bevara våra värderingar och rättsuppfattning så kommer det att bli mycket mörkt för dem. Zhao Jing har förstått hur makten i väst allt mer agerar exakt såsom makten i Kina, hur makten styr folk till nätverk den kontrollerar (morot) och censurerar/övervakar det den inte gillar. Makten ser visserligen annorlunda här och där, men konsekvensen är den samma. I förtäckt försiktiga ordalag idiotförklarar han somliga av våra politiker mellan raderna.

Anna Troberg skrev

Hej Steelneck!
Ja, visst är det så att informationsteknik både kan brukas och missbrukas. Missbruket ser vi tyvärr alldeles för mycket av både här på hemmaplan och på andra ställen. Men, jag tror inte att lösningen är att sitta och vänta på spontanförändring. Jag tror att lösningen bland annat ligger i att hitta möjligheter till decentraliserade system som kan användas i kristid och i att göra de system som finns mindre sköra.

Jag pratade en kort stund med Michael Anti på Stockholm Internet Forum och han har naturligtvis rätt vad det gäller de sociala förändringarna, men jag tror att man kan hjälpa dem på vägen. Det kräver dock att vi bearbetar makten både här och där, för precis som du säger, så föregår våra egna makthavare inte med gott exempel just nu.

steelneck skrev

Var lite försiktig kring detta med IT-bistånd. Informationsteknik kan, som du så väl vet, lika gärna användas för övervakning som för opinionsbildning. Slektiv censur kan också användas för att styra folk till det som inte censureras. Lyssna på den Kinesiske bloggaren och Journalisten Michael Anti, även känd som Zhao Jing på ämnet Kina och mikrobloggarnas makt på UR Samtiden:

http://urplay.se/169497

Det märks när han talar att han väljer sina ord mycket noga med tanke på makten i sitt hemland. Han nämner precis det jag också påpekar ovan, men det han ser som den bästa hjälpen vi någonsin kan ge var mycket enklare ”Hold on to your values”. De har idag börjat se ett visst ljus och förändringarna kommer sakta genom sociala förändringar, inte dekret från ovan. Vi är det lilla ledjus de har att navigera efter, men om vi inte kan bevara våra värderingar och rättsuppfattning så kommer det att bli mycket mörkt för dem. Zhao Jing har förstått hur makten i väst allt mer agerar exakt såsom makten i Kina, hur makten styr folk till nätverk den kontrollerar (morot) och censurerar/övervakar det den inte gillar. Makten ser visserligen annorlunda här och där, men konsekvensen är den samma. I förtäckt försiktiga ordalag idiotförklarar han somliga av våra politiker mellan raderna.

Anna Troberg skrev

Hej Steelneck!
Ja, visst är det så att informationsteknik både kan brukas och missbrukas. Missbruket ser vi tyvärr alldeles för mycket av både här på hemmaplan och på andra ställen. Men, jag tror inte att lösningen är att sitta och vänta på spontanförändring. Jag tror att lösningen bland annat ligger i att hitta möjligheter till decentraliserade system som kan användas i kristid och i att göra de system som finns mindre sköra.

Jag pratade en kort stund med Michael Anti på Stockholm Internet Forum och han har naturligtvis rätt vad det gäller de sociala förändringarna, men jag tror att man kan hjälpa dem på vägen. Det kräver dock att vi bearbetar makten både här och där, för precis som du säger, så föregår våra egna makthavare inte med gott exempel just nu.

Mikael "MMN-o" Nordfeldth skrev

Btw, Internetfonden har beviljat stöd till ”StatusNet Sverige” (avtal är på väg med snigelposten). Dvs samma kodbas som Free & Social.

Umeå Hackerspace kommer således att ha hyra betald för resten av året och kan således fokusera på att jaga buggar, laga dem och utveckla ny funktionalitet.

Facebook och Twitter har sett sina sista dagar som herrar på sina respektive täppor, nu när man snart kan använda dem likvärdigt genom en annan – öppen och fri – på riktigt social mediaplattform. .)

Mikael "MMN-o" Nordfeldth skrev

Btw, Internetfonden har beviljat stöd till ”StatusNet Sverige” (avtal är på väg med snigelposten). Dvs samma kodbas som Free & Social.

Umeå Hackerspace kommer således att ha hyra betald för resten av året och kan således fokusera på att jaga buggar, laga dem och utveckla ny funktionalitet.

Facebook och Twitter har sett sina sista dagar som herrar på sina respektive täppor, nu när man snart kan använda dem likvärdigt genom en annan – öppen och fri – på riktigt social mediaplattform. .)

Calandrella skrev

Väldigt bra, initierade och genomtänkta förslag! Just Free & Social är ett annat projekt som Diaspora som bör stödjas, tycker jag, Mikael. Alltså inte bara av stiftelser som .SE utan även statligt. :-)

Men sen ska vi inte tro att kommunikation är *allt* – det är väldigt enkelt att när man brinner för något, läser mycket om det och engagerar sig i det börjar se det som den främsta lösningen på all världens problem. Det är det inte. Bistånd som fixar (vanlig) infrastruktur, nödbistånd vid katastrofer, klimatbistånd etc behövs också, antagligen i betydligt högre utsträcknings än kommunikationsbistånd.

Calandrella skrev

Väldigt bra, initierade och genomtänkta förslag! Just Free & Social är ett annat projekt som Diaspora som bör stödjas, tycker jag, Mikael. Alltså inte bara av stiftelser som .SE utan även statligt. :-)

Men sen ska vi inte tro att kommunikation är *allt* – det är väldigt enkelt att när man brinner för något, läser mycket om det och engagerar sig i det börjar se det som den främsta lösningen på all världens problem. Det är det inte. Bistånd som fixar (vanlig) infrastruktur, nödbistånd vid katastrofer, klimatbistånd etc behövs också, antagligen i betydligt högre utsträcknings än kommunikationsbistånd.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>