Process / Tidslinje

Partiprogram:

Piratpartiets kommande partiprogram kommer att bestå av två delar:

Principprogram – Innehåller partiets grundläggande principer och visioner och är den grund mot vilken vi lutar vår mer konkreta sakpolitik.

Flera sakpolitiska program – Innehåller konkreta sakpolitiska ställningstaganden.

Dessa två delar kommer tillsammans att utgöra det partiprogram som vi ska gå till val på 2014.

Hur tas partiprogrammet fram?

Styrelsen har tagit fram en process för hur principer och sakpolitik ska tas fram.

Principprogram
Principprogrammet har arbetats fram i en öppen och inkluderande process där alla pirater i fler revisionsomgångar givits möjlighet att ge allmän feedback och konkreta förslag på förbättringar. Denna process inleddes i augusti 2011 och pågick fram till mars 2012 då styrelsen lade fram det slutgiltiga förslaget som en proposition till vårmötet. Medlemsmötet gav förslaget 97,5% stöd.

Du kan läsa vårt nya principprogram här.

Sakpolitiska program
Höstmötet 2011 slog fast att sakpolitik behandlas genom att medlemsmöte antar punkter med konkreta åsikter. Dessa punkter kommer styrelsen sedan att redigera ihop till snygga och lättillgängliga sakpolitiska program.

Under 2012 och 2013 kommer ett stort arbete att pågå för att få fram en breddad sakpolitisk plattform. Det kommer att ske genom att styrelsen och ledningen stimulerar de interna sakpolitiska samtalen och på så sätt arbetar fram bra motioner och propositioner som medlemsmötena kan ta ställning till.

Vad kan jag göra för att hjälpa till?

Det är oerhört viktigt att så många pirater som möjligt deltar i breddningsarbetet, så att vi 2014 har en politisk plattform vi alla kan ställa oss bakom och känna oss stolta över.

Här finns mer information om hur du använder den här sidan för att vara med och bygga framtidens Piratparti.

Tidslinje