Internt debattinlägg: Inför sekulär meditation i skolan

Human_brain_female_side_view

Meditation är mental träning. Det finns en uppsjö av uråldriga meditationstekniker, varav de flesta är oberoende av de religioner de föddes i (alla större religioner har meditationstraditioner [1]). Olika sorters meditation verkar träna olika saker. Meditation har nu blivit ett stort sekulärt fenomen över hela västvärlden, och det forskas aktivt i området. Jag vill att meditation ska stå på schemat i svensk grundskola. Varför förklarar jag nedan: Modern neuroforskning (hjärnforskning) har sedan nittiotalet börjat studera olika typer av meditation [2]. De som mediterar säger oftast… Läs mer

Alla ska få ge blod!

Detta är mitt första breddningsbidrag: Som det är idag så får inte alla ge blod – något som borde vara en självklarhet att få göra. Har man någon gång tagit någon typ av narkotika, eller om man har haft gaysex som man, så får man helt enkelt inte ge blod. Att ge blod är delning i allra högsta grad, och något livsnödvändigt och fullkomligt – att inte tala om en nästan konstant blodbrist. Att ge blod är en total praktisering av devisen ”Sharing is Caring”… Läs mer

Sjukvård: Enhetligt landsomfattande elektroniskt informationssystem.

I dagens sjukvård finns det vissa saker som inte går så fort. Ny teknik är ett sån sak och vi inom PP bör hamra in detta extra tydligt och nämna att tusentals och åter tusentals människor dör pga detta. Snabba googlingar på ordet ”vårdskada” medför att den som inte är hypokondrisk riskerar att bli det. Se tex: http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/vardskadematningar För det första. Det borde upprättas ett enhetligt elektroniskt journalsystem för alla landsting i Landet. Det medför att man kan granska landstingens olika regelverk och utfall mot… Läs mer

Legalisera aktiv dödshjälp

För att stärka medborgarens autonomi, bör Sverige införa ett noggrant reglerat system för aktiv dödshjälp. Nederländerna har en dödshjälpsprocess som kan användas som förebild. (Läs mer om den på Wikipedia). För att bevilja dödshjälp, skall tillstånd behövas från en oberoende nämnd, efter ansökan från patienten själv. Förutsättningar bör bland annat vara att patienten har ett obotligt, plågsamt och livsförkortande tillstånd, att patienten efter samråd med läkare, anhöriga och själavårdspersonal har gjort ett moget övervägande om att vilja avsluta sitt liv, och att passiva metoder (att… Läs mer

Styrelsens sakpolitiska propositioner till medlemsmötet

Under helgen hade styrelsen ett långt möte där vi antog ett stort antal sakpolitiska propositioner, som vi lägger till medlemsmötet. Ladda gärna ner dem härifrån (Sakpolitiska propositioner till höstmötet 2012, korrversion). De flesta av dem bygger på det arbete en arbetsgrupp (jag, Anna och Torbjörn Wester) gjort, som vi löpande redovisat här på bloggen: I juni gjorde vi en sammanställning av de sakpolitiska förslag vi hittat i gamla programdokument och diskussioner samt här på breddningebloggen, och från detta knådade vi sedan fram förslag till propositioner,… Läs mer

Utkast till sakpolitiska propositioner

I morgon börjar styrelsen diskutera ett stort dokument med förslag till en rad sakpolitiska propositioner. Det kommer från mig, Anna Troberg och Torbjörn Wester. Under våren och sommaren har vi gått genom diskussionen här på breddningsbloggen och andra piratbloggar. Vi har lusläst gamla program och valmanifest, och de förslag till kommunalpolitiska program som arbetades fram inför förra valet. Vi samlade först ihop alla förslag vi kunde finna. Sedan började vi slå ihop, skriva om och rensa bort sådant som var alltför detaljerat, sådant vi inte… Läs mer

Modernisera smittskyddslagen

Alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina privatliv de vill lämna ut till andra, och vilka de vill hålla för sig själva. – Piratpartiets principprogram Informationsplikten bör slopas vid skyddade samlag, för HIV-positiva som medicinerar. Idag måste en person som bär på HIV informera sin partner om detta innan ett samlag. Det kan tyckas klokt, men den nuvarande lagstiftningen är kontraproduktiv, rättsosäker, skapar onödigt lidande och utgår från en riskbedömning som bygger på kulturell skräck för HIV, snarare än… Läs mer

Rättigheter ska inte blekna med ålder

Regeringen har lagt fram en proposition om äldres rätt att få åldras tillsammans. Det är på tiden. Ni kan läsa den här: ”Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen.” I stort är propositionen bra. Den tar hänsyn till olika sorters parförhållanden, även om de får finna sig i att ”likställas med makar”. Kanske vore det bättre att avskaffa hela make-grejen och omnämna alla som ”partner” för att slippa sådant, men jag har gott hopp om framtiden på… Läs mer

Mot en piratpartistisk sjukvårdspolitik

På medlemsmötet som just avslutats tog Piratpartiet många viktiga steg mot en ordentlig politik för hälso- och sjukvård, som är tydligt förankrad i de idéer som drivit och håller oss samman i partiet: Alla människors lika värde. Integritet och skydd för privatlivet. Framtidstro och övertygelsen om den öppna kunskapens befriande kraft. För precis som Mikael Larsson pekade på här på breddningsbloggen för några dagar sedan, sker en mycket snabb utveckling kring hälso- och sjukvården. Allas lika rätt till vård: Utifrån tankarna om allas lika värde… Läs mer

Utvecklingen i medicin kräver nytänkande

Jag vill att Piratpartiet arbetar för att all kunskap som kan främja individens personliga hälsa tas tillvara och på bästa sätt används för att driva personanpassad preventiv medicin, forskning, vård och omsorg. Problemområdet omfattar elektroniska journaler, laboratorie- och röntgensystem, kvalitetsregister, biobanksregister, läkemedels- och förskrivningsregister, pågående och planerade forskningsstudier, resultat från forskning och utveckling inom häslosektorer, och övriga register och system som är bärare av information och data som kan användas för proaktivt hälsoarbete och behandling av etablerad sjukdom. Problemet integrerade och rikstäckande journalsystem är diskuterat… Läs mer